Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."
dvoutisícka.jpg
OD ČEHO SE CENA ODVÍJÍ?

-od 100% komunikace mojí se zdrojem o klientovi = DIAGNOSTIKA ČAKER I AURY probíhá v komunikaci se zdrojem
- tedy beru si na zodpovědnost to, jak klienta vedu,
co mu řeknu jako informaci o něm od zdroje, že se nedozví to, co mu nepřísluší také o sobě vědět,
protože by například změnil směr svého vývoje, co si naplánoval před narozením zde
a nesplnil by tak svůj úkol = nevyvíjela by se jeho duše tak, jak má
-v ceně je také ZOHLEDNĚNO I TO, ŽE SEBE JÁ VYSTAVUJI V NEBEZPEČÍ PŮSOBENÍ VŠECH NEGACÍ, jež se NACHÁZEJÍ NA KLIENTOVI:
NAPŘÍKLAD
-KLETBY JEHO VLASTNÍ
-KLETBY RODOVÉ
-AGRESE VŮČI OKOLÍ
-POJISTNÉ PROGRAMY KLETEB ČERNÉ MAGIE, WOODO, DRUIDSKÉ, SATANSKÉ atd. - při špatně zvoleném toku léčivé a očistné energie tyto NEGACE NAPADAJÍ I MNE SAMOTNOU -VZTAHUJÍ SE PAK I NA MNE A POSTIHUJÍ STEJNĚ TAK MNE, JAKO KLIENTA - JEN S TÍM ROZDÍLEM, ŽE JÁ PADÁM Z VELKÉ VÝŠKY FREKVENCÍ ENERGETICKÉHO TOKU -OSVÍCENEC =to znamená mám mnohem VĚTŠÍ DŮSLEDKY, NEŽ KLIENT SÁM, KTERÝ NENÍ NA TÉTO VELMI VYSOKÉ VIBRACI A TEDY SVÝM VÝVOJEM, ANI VĚDĚNÍM O DŮSLEDCÍCH NETUŠÍ, jak může dopadnout + co by se mohlo stát v té určité situaci, zatím co já to vím - od zdroje a tak mě se to už přímo stane - toto píši z vlastní zkušenosti!!!

-od používaného toku energií - jeho frekvencí, to znamená,
že čím je nutné použít vyšší frekvenční tok láskyplných
OČISTNÝCH + LÉČEBNÝCH energetických systémů,tím je CENA VYŠŠÍ, a proč tomu tak je?


-protože ČÍM VYŠŠÍ FREKVENCÍ ENERGIÍ JSTE PROČIŠTĚNI, tím také SI VÍC UVĚDOMUJETE své chyby
a následně tím by jste měli být ZODPOVĚDNĚJŠÍ VE SVÉ BUDOUCNOSTI, takže vlastně tím, že jste NAVIBROVÁVÁNI
do VYŠŠÍCH FREKVENCÍ ENERGETICKÉHO TOKU, KDE POTOM DÁL FUNGUJETE,
tím také MÁTE LEPŠÍ MOŽNOSTI VE SVÉM ŽIVOTĚ = LEPŠÍ PRÁCE, LEPŠÍ DŮM, VÍC PENÍZKŮ, LEPŠÍ VZTAHY atd.A PROČ TOMU TAK JE?
-protože jste v "řece vyšších energií a tedy v řece úspěšnosti", to znamená, že čím jste výše ve vibracích, TÍM
SI JE TAKÉ DOKÁŽETE SAMI DÉLE UDRŽOVAT A STABILIZUJETE SE ENERGETICKY, což následně umožní-rychlejší vývoj duše+spouštění SAMOČISTÍCÍCH PROCESŮ V AUŘE, TÍM SE TAKÉ VYTVÁŘÍ NÁSLEDNÁ SILNÁ OCHRANNÁ VRSTVA proti negacím a nižším energiím-jsou totiž prostě v láskyplné energii rozpouštěny a nemohou následně škodit v čakrách i auře klienta!!!
-jde o to dostat klienta s nízkými energiemi do mnohem vyšších vibrací tak,
ABY SI UVĚDOMOVAL SVÁ ROZHODNUTÍ A ČINY v denním životě + tím sebe, ani své okolí NEZANÁŠEL NEGATIVNÍMI ENERGIEMI SVÝCH pocitů = STRACHU, STRESU,OBAV,LÍTOSTÍ,SEBETRESTNÝCH BLOKŮ a jiných negativních energií, takto vytvořených!!!
-na základě toho, že se klient dál udržuje ve vyšších frekvenčních tocích,
může volně dál plnit své úkoly ducha-duše, které si před narozením sám určil po dohodě se svým vyšším já a radou vyšších bytostí, jež ho vedou.

CENA PROCESU tedy VŽDYCKY ODPOVÍDÁ VÝŠI FREKVENCE LÁSKY,
KTEROU JE KLIENT OČIŠTĚN A NÁSLEDNĚ I LÉČEN + výše mého vlastního nebezpečí, že se NEGACE NALEPÍ NA MNE + PONESU ZÁTĚŽ SPOLU S KLIENTEM!!!
- LÉČIVOU frekvenci mu já PŘEDÁVÁM PŘÍMO OD ZDROJOVÉ ENERGIE nebo od průvodců
a vyšších bytostí, jež mi tuto frekvenci energií spouští vždy pro konkrétního klienta!!!

MNOHO BLOKACÍ U KLIENTA
-znamená, že je ve velmi nízké frekvenci energetické hladině!!!
-a toto je důvod, proč má stálé potíže a jeho čakry, ani aura se neumí sama bránit náporu negativních energií,
které má klient na sobě v jemno-hmotném těle, ale i které má v buněčném základu DNA fyzického těla!!!
-proto jeho enegetická centra jsou stále bržděná-blokovaná a zanášená negativní energií tak, aby se jeho duše
musela měnit a strádáním v některých oblastech jeho života= VÝCHOVNÉ PROGRAMY vyššího já, nutné pro
VÝVOJ DUŠE, aby se duše chovala podle zákonitostí celého Universa + vědomě nebo i nevědomě SI NETVOŘILA NEGACE KOLEM SEBE, ALE I V SOBĚ SAMOTNÉ!!!

ČÍM VÍCE JE KLIENT "ZANEŠEN NEGATIVNÍMI BLOKY A ENERGIEMI",
TÍM VYŠŠÍ FREKVENCÍ LÉČIVÝCH ENERGIÍ JE PRO NĚJ POTŘEBA VYDAT ZE ZDROJE + TO TAKÉ MUSÍ KLIENT ZDROJI ZPĚT DÁVAT FORMOU TOKU PENĚZ, KTERÉ MUSÍ NA SVÉ OČIŠTĚNÍ A LÉČBU VYDAT, pokud chce být očištěn, protože VŠECHNY NEGATIVNÍ energie, které jsou kolem něj SI V MINULOSTI SÁM PŘIVODIL SVÝM JEDNÁNÍM, TAK I KLETBY, uřknutí od jiných, protože jejich "zloba" byla zapřičiněna v dávné minulosti klienta.

ZA VŠECKO, CO SE NÁM DĚJE SI VLASTNĚ MŮŽEME MY SAMI SVÝM JEDNÁNÍM, ROZHODOVÁNÍM A SVÝMI POSTOJI, TAK SI SAMI VYTVOŘÍME

- JAK ZÁVAZKY S JINÝMI DUŠEMI

-TAK I BLOKACE, KTERÉ VZNIKAJÍ NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NESPRÁVNÉHO JEDNÁNÍ V MINULOSTI - A TOTO JE NÁM ULOŽENO VŽDY DO ZÁPISU DUŠE
A PO NAROZENÍ I DO PAMĚTI BUNĚK V NAŠEM DNA!!!

CENA OČISTNÝCH PROCESŮ JE TEDY NA ZÁKLADĚ TOHO

-JAK VYSOKOU FREKVENCÍ POTŘEBUJE BÝT KLIENT NAVIBROVÁN, aby se dostal do SPRÁVNÉ FREKVENCE jeho vývojového stádia duše!!! /Marcela Abha Kunz
CO O LÉČBÁCH TVRDÍ S.N.LAZAREV A ZDE JE DŮVOD,
PROČ JSOU CENY TAK VYSOKÉ!!!

Sergej Lazarev zkoumal, co se děje při běžném léčení, kdy léčitel například předá negativní energii pacienta domácímu zvířeti, rostlině, voskové figuríně, vodě, středu Země nebo vesmíru, anebo tuto energii různými způsoby spálí.

Na úrovni pole (tj. naší aury) tato energie, které je potenciálně agresivní, přechází do pole tohoto objektu, deformuje ho a automaticky se vrací do pole léčitele a jeho příbuzných. Takto dochází k dvojitému negativnímu účinku. Cílový objekt se deformuje a léčitel dostane zpátky přesně stejnou energii, kterou se pokoušel odstranit.
Prostřednictvím společného energetického pole pak trpí nejen léčitel, ale i celý jeho rod.
Každá léčebná metoda, která nemá za cíl duchovní rozvoj člověka, vede k destrukci, varuje Sergej Lazarev. “Odstranění příznaků není v žádném případě léčbou.”

Rodiče utváří fyzický stav i osud svých dětí
Rodiče, děti a vnuci představují na úrovni energetického pole jednotný celek. Chování a emoce rodičů mají bezprostřední vliv na fyzický stav jejich dětí. Pokud se tedy změní psychika rodičů, změní se také fyzický stav jejich dětí.
Pokud se chováme negativně ve vztahu k našim blízkým, vytváříme tím deformace (poškození aury) jak ve svém, tak v jejich energetickém poli. Působí to jako dlouhodobé zablokování zdravého a šťastného života, neboť vlivem těchto deformací už není naše pole v souladu s vesmírným polem, které nás obklopuje.
A právě vesmírné pole se neustále stará o to, aby blokovalo tyto deformace, neboť mohou ohrozit vesmír jako takový.
Tento princip ovlivňuje každého z nás jinak. V závislosti na tom, jaký máme vztah k životu, může tento vliv zeslábnout a nebo zcela zmizet. Pokud je například člověk dobromyslný, tento vliv se podstatně ztlumí.
A pokud milujeme Boha celým svým srdcem, pracujeme na sobě a usilujeme o duchovní růst, může tento vliv zcela přerušit.

Sergej Lazarev říká: “Hlavní je pochopit a uvědomit si své prohřešky a prostřednictvím pokání docílit duševní harmonie…”
Musíme však zcela změnit svou představu o světě a vždy klást na první místo Boha. To se promítne do našeho vztahu k životu. Pokud si budeme neustále uvědomovat, že naše fyzické tělo je pouze nositelem této božské podstaty, která se nachází v našem srdci a neustále se rozvíjí a snaží se projevit, je to dobrý začátek.
A pokud uvidíme božskou podstatu také v ostatních, v každé rostlině, v každém zvířeti a ve všech prvcích a víme, že všechno, čím jsme nebo co máme, není výsledkem našeho vlastního já, ale má svůj původ od Boha, budeme žít ve stavu nekonečné vděčnosti.
“Když vnímáme lásku k vesmíru, dostáváme velké množství energie,” vysvětluje Sergej Lazarev. “Musíme si být vědomi toho, že energii, kterou dostáváme skrze vyšší pocity, léčí naše tělo, osud i duši.” Konzumní myšlení naopak vždy vedou k degradaci.

Například, pokud je deformace matky a dítěte shodná, stačí “opravit” tuto deformaci v poli matky a dítě se může doslova uzdravit okamžitě. Zdraví dítěte je velmi závislé na chování matky, zejména v posledních měsících těhotenství”
I otec nese určitou odpovědnost: “Rodiče předávají svým dětem veškeré informace o svém chování a o chování svých předků a na základě těchto informací se utváří osud dítěte, jeho fyzické tělo, povaha a mravní zásady“.
Dokonce se může stát, že děti budou prožívat těžké a nezvládnuté situace svých dědečků a babiček, či ještě vzdálenějších předků – ve vztazích či kvalitě zdraví. Například i babička, která nevyslyšela lásku k milovanému člověka a dala přednost jinému movitému člověku, může přejít jako porušení vyššího zákona do podobné zkušenosti nenaplněné lásky její vnučky. Pokud babička porozumí své špatné volbě, může být její vnučka okamžitě zbavena svého trápení.
Z této zkušenosti se Sergeji Lazarevovi ukázalo, že nejzávažnějším lidským proviněním je zabití lásky, které se projevuje v nejrůznějších formách. Všechny ostatní hříchy jsou druhotné a jsou pouhými následky nedostatečné lidské lásky k Bohu, vesmíru, příbuzným, dětem a lidem vůbec.
Rodiče nejen předávají dětem svou karmu, ale také nesou odpovědnost za chování a činy svých dětí na úrovni pole.
Myšlenky a chování dítěte i naopak také mají vliv na stav pole rodičů, tedy na jejich osud, ducha i zdraví. Tento proces začíná už v osmém roce života dítěte.
Pokud se člověk nepokusí zjistit příčinu svého provinění, nebude se upřímně kát a prosit za odpuštění, bude takové potíže (např. prokletí) působit po celý jeho život!
Mnozí lidé se domnívají, že pokud máme o někoho starost, jedná se o projev lásky a starostlivosti. Vesmír má však odlišný názor. Starosti bohužel také vyvolávají deformaci v poli a mohou vést k nemoci.

Sergej Lazarev také zkoumal, jaké požadavky klade vesmír na ty, kteří chtějí přežít. Je nezbytné spojit to, co bylo dříve považováno za nespojitelné. “Člověk, kterému je v následujících letech souzeno přežít, musí být svatým, podnikatelem i průměrným člověkem v jedné osobě“.

Tím spíše, že potenciál duchovní síly každého člověka se zvyšuje. Proto jsou důsledky každého negativního vlivu stále vážnější. Je velmi důležité, aby člověk dnešní doby kontroloval své myšlenky, emoce a slova. Pravidelně se musí věnovat sebeanalýze, aby pochopil, co je potřeba ještě očistit, za co prosit o odpuštění a v čem se má změnit

“Když se člověk ve svých myšlenkách obrací k Bohu, aby mu odpustil jeho hříchy, tak se jeho duše a tělo mění zásadním způsobem. V této chvíli člověk uzná svoji nedokonalost, otevře se Stvořiteli a dostane se mu od Něj síly, aby se mohl změnit a dostal se tak do harmonie s vesmírem.“
Správné pokání není založeno na “nesmyslných výčitkách svědomí, sebetrýznění a lítostí nad minulostí”, říká a píše Sergej Lazarev. “Takovéto emoce jsou naopak škodlivé. Kát se znamená ze všech sil snažit změnit sebe a v budoucnu už nikdy neopakovat své chyby.“
Správné pokání však vyžaduje správné vnímání světa. Abychom zjistili, kde jsme se zachovali nesprávně a kde jsme porušili zákony, musíme nejprve vesmírné zákony znát. Pokud se budeme těmito znalostmi řídit, vyléčíme svou duši i tělo.

Co to vlastně jsou informační a energetická pole?

To, čemu říkáme vědomí, pocity a emoce je ve své podstatě pole. Existuje tu dialektický vztah. Jsou tu vrstvy vědomí a pocitů, které jsou závislé na těle. Ale jsou tu také úrovně vědomí (?), pocitů a emocí (podvědomých), které naopak určují tělo, zdraví a osud člověka a tedy také jeho budoucnost. S. Lazarev je nazývá superhlubinnými emocemi. Deformace superhlubinných emocí prostřednictvím pocitů agrese, jako je nenávist, pocit křivdy nebo sklíčenost mohou vyústit v nemoc nebo nepříjemnosti v našem osudu a mohou nám zkazit budoucnost. Ukazuje se tedy, že naše nemoci a neštěstí mají svůj původ právě v těchto superhlubinných emocích a pocitech. Duše je tedy ve vztahu k vědomí a tělu prvotní.
Potom objevil Sergej Lazarev další věc. Při pozorování nemocných dětí si všimnul, že deformace v poli dítěte kopírují deformace pole matky. S. Lazarev dospěl k závěru, že superhlubinné emoce mohou být dědičné a že pocity matky ovlivňují povahu a osud ještě nenarozeného dítěte. Pokud matka například pociťuje před početím nebo během těhotenství agresi, vede to k různým onemocněním samotného dítěte. Pokud matka změnila svůj vztah k událostem, které se už staly, povaha dítěte se změnila, nemoci zmizely a změnil se také osud.
Během pozorování stovek a tisíců pacientů si Sergej Lazarev všimnul, že celou řadu svých emocí si lidé neuvědomují, ačkoliv on sám je zřetelně vidí. Postupně dospěl k závěru, že pocity, které člověk nevnímá na úrovní vědomí, přechází do jeho podvědomí. Jinými slovy hlavní emoce, které určují zdravotní stav, povahu a osud člověk, se nachází v jeho podvědomí.
V našem podvědomí, jak se ukázalo, není promlčecí lhůta. Podvědomí na rozdíl od našeho vědomí nezapomíná. Podvědomí si přesně pamatuje všechny naše pocity, přičemž nejen od narození, ale i z období těhotenství a dokonce i z minulých životů.

Pochopil jsem, proč lidé potřebují náboženství. Pochopil jsem, že jedním z vůbec nejlepších léků je dodržování přikázání a láska v duši. V mém výzkumu se věda začala spojovat s náboženstvím. Zjistil jsem, že víra v Boha, morálně správné chování a láska v duši mohou postupně člověka zbavit i těch nejtěžších nemocí. Čistota duše určuje zdraví a osud člověka. Jednoduše řečeno, jakou máme duši, takovou budeme mít i budoucnost.
Pokud budeme na první místo klást lásku k Bohu, tak se z lásky k jinému člověku nestane vášeň nebo připoutanost a nebude zabíjet.
Takto se tedy ukázalo, že jedním z nejlepších léku pro duši, ducha a tělo je přesné stanovení priorit a správné vnímání světa, které musí být založené na pochopení vesmírných zákonů. Během sezení se svými pacienty, kdy jim tyto zákony vysvětlovat, měl Sergej Lazarev mnohokrát možnost pozorovat, jak se díky pochopení těchto zákonů pacientům narovnávaly deformované energetické struktury a zároveň se v jemných strukturách zlepšoval jejich osud a zdraví. Za nějako dobu se z vnitřní čistoty stala čistota vnější. Mizely nevyléčitelné choroby, měnila se povaha, zachraňovaly se rozpadající se rodiny a uzdravovaly se děti. Znamená to, že pochopení lečí. Pochopení člověka mění… Nejdůležitější je pochopit, že smysl života spočívá v posilování lásky v duši. A podstata jakéhokoliv náboženství spočívá v posilování jednoty s Bohem.

V poslední době dospěl Sergej Lazarev k závěru, že příčina rozvracení naší civilizace nespočívá v politice a ekonomice, ani v nemocech, ekologii nebo v živelných pohromách. Skutečnými příčinami blížícího se zániku moderní civilizace je nesprávné myšlení, zkreslený žebříček hodnot a ztráta lásky a mravnosti.Materialistický svět, který usiluje pouze o spásu těla na úkor všeho ostatního, zapomněl, že duše je prvotní. Sergej Lazarev svou prací usiluje o co nejrychlejší změnu způsobu myšlení lidí. Jenom tak může být celé lidstvo zachráněno.
převzato z : https://uvedomenie.wordpress.com
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one