Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."
Earl Nightingale-spisovatel a mediální pracovník -Ameriky
Earl Nightingale-spisovatel a mediální pracovník -Ameriky
Máte se rádi? A jak moc se máte rádi? Jak se to u vás projevuje, ta láska k sobě samotnému?
Neplete si to se sobectvím, či narcismem nebo dokonce egoismem? Víte, co to je opravdu mít se rád?
Stačí se vám jenom zamyslet nad pár těmito dotazy, a potom si odpovědět, samozřejmě podle pravdy, a třeba se ohodnotit i na stupnici od 1 do 10, a položit si dotaz: "Jak moc se mám opravdu rád?" Odpovězte si číslem od 1-10, ale pozor vaše mysl si to může toto hodnocení jenom přikrášlit, poznáte to podle toho, že si položíte další dotaz: "Dobře, když se mám rád na ....doplnit, podle sebe, jaké číslo jste si sami zvolili od 1-10...., tak co opravdu pro sebe denně dělám?
-jak si projevuji sebelásku?/jmenujte si co denně pro sebe děláte
-jak se odměňuji denně?/vypište si, jakou odměnu si dáváte sami sobě, za dobrou práci, rozhodnutí, za něco, co se vám povedlo?
-jak se na sebe díváte, když se vám nevede? /jak se k sobě chováte, když se vám nevede dobře? Jste na sebe zlí? Trestáte se? A jakým způsobem?
-umíte si poděkovat, za včerejší den?/ jak si děkujete za všecko, co jste udělali třeba včera?Budete se jen peskovat nebo si krásně s úsměvem poděkujete i za to špatné?

Tak co, jak dopadl váš "bleskový testík", na téma "Jak se máte rádi?"
Vyhodnocení tohoto dotazu nechám už na Vás samotných, ale projděme si společně opravdu to, JAK SE MÍT RÁD./M.Abha Kunz


O LÁSCE K SOBĚ A SEBEÚCTĚ.

Lidé s velkou sebeúctou mají obrovské osobní schopnosti a zvládnou takřka vše, do čeho se pustí. Velká sebeúcta jde ruku v ruce s velkým úspěchem. -- Brian Tracy

Jak moc je tento citát pravdivý...

Mnoho lidí, by mohlo zažívat mnohem více dobra ve svých životech a stačilo by k tomu, relativně málo. Stačilo by, pokud by
• měli mnohem více rádi sami sebe,
• dávali si více lásky,
• kdyby si sami sebe více vážili,
• kdyby věřili, že mají dostatečnou hodnotu.
Slovíčko relativně jsem zde nechala záměrně: Pro někoho je to snadné, a pro někoho je to ta nejtěžší věc na světě....

To podle toho, v jakém systému víry jste byli vychováni a čemu tedy věříte a co vás vede životem.

Pravdou však zůstává, že čím více máme rádi sami sebe, tím více dobra, úspěchu nebo požehnání k nám přichází, protože jak uvnitř, tak vně, jak popisuje jeden z hermetických zákonů.
Mít sebe rádi je naší povinností.
Uvědomte si, že jen skutečně málo lidí Vám bude projevovat lásku a úctu, pokud pro sebe samé nemůžete najít ani kousek těchto projevů. Proč tomu tak je? Protože to, co k sobě cítíte Vy sami, tak Vás bere i vaše okolí.
• Teprve až dáte dostatek lásky sama sobě, budete schopni dát dostatek lásky směrem ven, do okolního svět, a teprve toto se Vám bude vracet.
• Neláska a třeba i nenávist sama k sobě, či jen nedostatek toho, že se máte rádi, nevede k tomu, že byste mohli mít rádi někoho dalšího a dávat tuto lásku bezpodmínečně nebo s postojem hojnosti - tedy bez omezení. Protože, zase abychom dostáli zákonitostem energií- TO, CO CÍTÍM K SOBĚ, JSEM SCHOPEN DÁVAT I JINÝM, to je zákon ODRAZU ENERGIE.
• Dříve než můžete získat někoho, kdo Vás má rád, kdo Vám vychází vstříc, musíte nejdříve najít lásku sama pro sebe uvnitř sebe. Pokud si myslíte, že tomu tak není, stačí se podívat na Vaše minulé partnery, či ty současné. Odrážejí to, co jste chtěli? Jsou vašimi vysněnými partnery plnými péče a lásky k Vám? Pokud ano, je to skvělé a je to důkaz toho, že sebe máte rádi, pokud ne, jde o důkaz, že se moc asi rádi nemáte+je tedy na čem pracovat.
• Teprve až sami sebe budete považovat za hodnotné, budou si Vás vážit i ostatní lidé. Nedává totiž žádný smysl projevovat úctu, či respekt někomu, kdo se k sobě samému nechová stejným uctivým způsobem plným respektu. Jste to jen a jenom VY, kdo URČUJE – KOLIK ÚCTY A LÁSKY K VÁM BUDE OD JINÝCH PŘICHÁZET.
NENÍ TOTO sebestřednost?
Nikoliv. Jde o to, abyste si vypěstovali přirozený a zdravý projev lásky a úcty sama k sobě, ke svému tělu, nikoliv lásky vyhrocené egem (narcismus), ale zdravé, láskyplné a pečující.

Žel většina z nás prošla nesprávnou výchovou, která nás naučila, že:
• mít rád sám sebe, není normální,
• můžeme mít rádi jen lidi okolo sebe.
Pamatujte si:
• Mít rád sama sebe, nás naopak dostává do pozice mít rád ostatní.
• Vážit si sami sebe, nás dostává do pozice, kdy naopak vážnost a úctu ostatním můžeme plně projevit.
• A tak se stane, že nám stejnou úctu a respekt budou projevovat i ostatní.
Jak už bylo výše uvedeno, nejde o to, omezit lásku směřující směrem od nás, ale spíše o to, abychom si uvědomili, že čím více ji dáme sobě, tím více ji budeme schopni rozdávat i ostatním. Láska totiž roste geometrickou řadou, čím více jí dáváme, tím více jí je i od ostatních k nám.

Jakmile se máte dostatečně rádi, vznikne stav, kdy si začínáte přitahovat vše s láskou k sobě + může tak vzniknout množství krásných životních situací a věcí ve vašem životě.
Vlastně tím proklamujete, že se máte dostatečně rádi a že si zasloužíte více radosti ve svém životě. Dáváte najevo, že (se) nepotřebujete trestat a tak k Vám dobro (ať už je jeho podoba jakákoliv) může volně proudit. /Trestáte se jen tehdy, pokud vaše nitro potřebuje usměrnit a výchovný program pro poznání a pochopení, že „některé věci“, tedy vaše reakce se prostě NEDĚLAJÍ, potom se přirozeně spouští výchovné programy duše ve vašem nevědomí – sebe-tresty /nemoci, nezdary, situace zničení radosti a pod tlakem stresu a tlaku strachů, jež vám zdecimují celý váš život. /

Pokud sebe nemáte rádi, jste zablokovaní výchovnými programy duše. Jak by k Vám také mohlo nějaké požehnání či dobro v jakékoliv podobě proudit - vždyť byste jej stejně nepřijali a ani by jste je neviděli, že taková možnost tu je, protože je stejně deformována i vaše mysl už tím, co si o sobě sami myslíte, natož tím, co si jiní asi myslí o vás, a tak v duchu zákonů negativních energií a proudění, zlo plodí zase jenom zlo, strach, plodí zase jenom situace strachu, neštěstí, plodí zase jenom pocity neštěstí a přitahují jen situace spojené s neštěstími!!!
A tak i vesmíru svým životním postojem, jasně dáváte najevo, že si žádné dobro nezasloužíte, že běží váš výchovný program pro duši, aby pochopila některé situace a svá chybná minulostní rozhodnutí tím, že je sama prožije, jako svou osobní zkušenost na vlastním životě.

A tak k vám ani vesmírná síla nemůže nic posílat pozitivního, protože prostě nejste v tom pozitivním toku energetické vibrace.

Chcete-li to změnit, potřebujete se otevřít všem možnostem, potřebujete
- PŘIJMOUT SAMI SEBE, JACÍ JSTE
- ODPUSTIT SI VŠECKO NEGATIVNÍ, CO JSTE UČINILI
- ZAČÍT SE MÍT OPRAVDU RÁDI = cítit to uvnitř duše, nikoli plést si to se sobectvím a egoistickými postoji, či narcismem!

A co to je MÍT SEBE RÁD?
- PŘEDEVŠÍM SE NEHODNOTIT, ALE JEN PŘIJÍMAT, bez komentářů k sobě
- UVĚDOMOVAT SI, ŽE JSTE JEDINEČNOU BYTOSTÍ
- UVĚDOMOVAT SI, ŽE VŠECKO, CO UDĚLÁTE MÁ TAKÉ SVŮJ DOPAD POZDĚJI VE VAŠEM ŽIVOTĚ = PŘIJMOUT SVOU ZODPOVĚDNOST
- UMĚT SEBE OCENIT A POCHVÁLIT SE
- UMĚT SEBE „OBEJMOUT + POHLADIT“
- CÍTIT RADOST Z TOHO, ŽE MÁTE TYTO ŠANCE K ŽIVOTU
- VNÍMAT SEBE S LÁSKOU, jakou byste chtěli, aby k vám projevoval partner
- VNÍMAT I DRUHÉ LIDI, ZVÍŘATA I ROSTLINY S LÁSKOU
- MILOVAT SVŮJ ŽIVOT, jaký je i s jeho nedostatky, protože jimi právě se rozvíjíte
- BÝT NESKONALE VDĚČNÝMI ZA VÁŠ ŽIVOT A MOŽNOST ZDE MÍT PRÁVĚ TYTO ZKUŠENOSTI, protože Vy sami jste si ho takovýto vybrali, takto jste si zvolili svůj růst své duše + nikdo jiný to NEUDĚLAL /M.Abha Kunz


Co píše, o vlastní hodnotě Earl Nightingale?Následující text pochází z roku 1960, ale obsah je stále aktuální i v dnešních dnech...

Před věkem atomu říkávali profesoři chemie, že z čistě chemického hlediska má člověk tržní hodnotu 32 dolarů.

Dnešní vědci tvrdí, že kdyby se dala využít elektrická energie atomů vodíku v lidském těle, mohli by zásobovat elektřinou skoro celý týden některý vyspělý průmyslový stát.

Vědci vypočítali, že atomy v lidském těle obsahují potenciální energii více než 20 miliónů kilowatthodin na kilogram tělesné hmotnosti. Na základě tohoto odhadu by tedy hodnota průměrného člověka činila přibližně 85 miliard dolarů.

Elektrony v atomech lidského těla navíc nejsou jen částicemi hmoty, ale také vlnami životní energie.

Jsme zkrátka něčím mnohem víc, než je patrné pouhým okem. A přidá-li se k tomu fakt, že jen pokus o umělé napodobení lidského mozku by stál miliardy dolarů, pak jistě začínáte chápat, čím ve skutečnosti jste:

ÚŽASNÝMI a CENNÝMI BYTOSTMI tohoto světa...

A nejenže jste bytostmi nevyčíslitelné hodnoty, ale zároveň se lišíte od všech ostatních lidských bytostí, které kdy žily nebo se teprve narodí.

JSTE NAPROSTO JEDINEČNÍ a originální...

Všechny lidské bytosti mají nesmírnou cenu. Ale zamyslete se na chvíli nad tím, co to znamená právě pro Vás.

Znamená to to, že Vaše budoucnost je neomezená - budete-li sama sebe vnímat správným způsobem.

Všechny lidské bytosti mají nesmírnou cenu, nicméně odměny, které od života dostávají - ať už hmotné, či nehmotné - se člověk od člověka velmi liší.
-- Earl Nightingale/použity také výňatky textu od R.Slováka -www.životbezhranic.cz/
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one