Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."
Labutě mají vztah na celý život s 1 partnerem
Labutě mají vztah na celý život s 1 partnerem
VZTAHY

Pokud nebudete mít dobrý vztah a naplnění lásky, nejde mít nic dalšího v pohodě!!! PROČ? Protože LÁSKA OTEVÍRÁ VAŠE SRDCE - tedy 4. čakru, a přes tuto oblast vašeho těla stejně tak i přes 1. až 3. čakru prochází tok lásky nesoucí HOJNOST DO VAŠEHO ŽIVOTA!!!
PROTO JE POTŘEBNÉ si udělat jasno v této oblasti, jiné to mohou mít jen léčitelé a lidé s naprosto otevřeným srdcem, kteří už mají jinak nastavený tok lásky ve svém tělem, v tomto případě to může být propojeno s tokem lásky a pomoci a empatií, což se stává jejich prvořadou věcí a posláním, zde je partnerská láska nahrazována sounáležitostí se zdrojem a tedy ani dotyčným nechybí láska partnerská, jsou již ve vyšších vibracích a nahradili tuto lásku láskou bezpodmínečnou k životu a všemu kolem sebe. Takových je ale v této společnosti opravdu málo, co žijí jen pro druhé.

-Jaký mám vztah? /odpovězte si podle pravdy-můžete si to také napsat-lépe se k tomu budete vracet/

-Jsem v něm spokojen? /odpovězte si bez lží, podle skutečných vašich pocitů, jaké máte z vašeho vztahu-uvědomíte si realitu v níž jste nyní, co se vztahu týká./

Pokud NEJSTE SPOKOJENI VE VZTAHU, vezměte si papír a tužku a napište si:
-proč jste nespokojení ve vztahu, co tomu brání, aby jste v něm spokojení byli

Zlobíte se na partnera?
Napište si na papír, proč se na něj zlobíte, vypište si co vám na něm vadí a co už nechcete, aby dělal, jak to můžete změnit, co proto konkrétně uděláte Vy a co musí proto udělat váš partner, napište si, proč jste stále s ním.Napište si, jak dosáhnete -pokud to jde- vylepšení ve vašem vztahu, tak aby jste v něm byli zase spokojení. Pokud to nejde už vylepšit, potom si napište, co konkrétně uděláte proto, aby jste byli zase Vy sami spokojení!
/toto by vám mělo ukázat, zda vztah je pro vás dobrým nebo ne, popřípadě, co je potřebné ve vztahu změnit, či jej bude nutno ukončit/

Zlobíte se na sebe, protože váš vztah je nefungující?
Pak si napište proč, se na sebe zlobíte, co z toho můžete ještě Vy sami změnit, a začněte pracovat NA ODPOUŠTĚNÍ SAMI SOBĚ-je to nezbytné pro váš další vztah, aby jste se neustále neobviňovali dokola za svou minulost a mohli být sami sebou.

-Jaký chci mít vlastně vztah?
Napište si dopodrobna, jak by měl fungovat váš vztah, jaký by měl vlastně být, co musí obsahovat, co nesmí v něm fungovat, a jak se budete cítit spokojeni, jak se bude cítit spokojený i váš budoucí (stávající) partner./toto vám ujasní, co vlastně opravdu niterně chcete a co očekáváte od svého vztahu a zda to je v souladu s tím, co třeba máte nyní nebo to s tím vůbec není v souladu a je potřeba to změnit/

-Co dělám proto, abych měl dobrý vztah?
Napište si konkrétně to, co musíte udělat, aby se naplnilo vaše přání - mít dobrý vztah. / ujasní vám to, zda vůbec proto něco chcete udělat, či jen očekáváte od partnera, že on to udělá za vás nebo zda proto chce vůbec něco udělat a jen o tom nesníte, protože by vám to zpřeházelo celý váš dosavadní život-prostě zda jste POHODLNÍ +vlastně ani NIC NECHCETE ZMĚNIT a jen o tom prostě mluvíte./

-Co bude dnes můj první čin pro dobrý vztah? /udělej to! /
Napište si svůj první a další kroky ke změně ve vztahu nebo ve změně, jak ho dosáhnout. /toto vám určí, co musíte udělat ještě proto, aby jste dosáhli toho, mít dobrý (nebo vůbec nějaký) váš vztah./..např. projdu si seznamku, zajdu si s kamarády do kavárny a porozhlédnu se po partnerce/rovi, jakého bych chtěla/jakou bych chtěl -UJASNÍM SI, CO CHCI, A CO HLEDÁM A CO OČEKÁVÁM od budoucího/budoucí partnera/partnerky..../Marcela Abha Kunz
Nespokojenost s tím, jakou mám práci
Nespokojenost s tím, jakou mám práci
PRÁCE

-Jakou mám práci? nebo NEMÁM PRÁCI?
/Napište si, jakou máte práci, co vám přináší, co vás na ni baví, co vás na ní štve, ZDA VÁS ZABEZPEČÍ FINANČNĚ./

-Jaký mám vztah k práci? /chodím do ní s radostí, dělám ji protože ji mám rád nebo protože mi nic jiného nezbývá? /
Napište si, jak to máte s tou vaší prací, jak se cítíte, jestli se na sebe zlobíte, že třeba nemáte lepší práci, či třeba, že jste vůbec nezaměstnaní. /toto vám pomůže se zorientovat v tom, jaké pocity a postoje máte vůči práci. Jestli si ji sami neblokujete, protože jste sami se sebou v rozporu-např., že sice chcete lepší práci, ale nechcete proto ve skutečnosti nic udělat a nic měnit-toto je energie rozporů a tedy jedno ruší druhé, proto jakoby "stojíte" na místě...atd./

-Umíte přijmout svou práci nebo i tu vysněnou práci?
Napište si, jak reagujete na to, když vám někdo řekne o nové možnosti práce, co se vám spouští, zda "hurá" budu mít práci nebo se spouští programy typu-to určitě nebude pro mne, já to stejně nedostanu, nemám na to nebo to bych musel udělat toto a pak toto a zbytečně bych si komplikoval život, zůstanu raději, kde jsem...atd. Pak je nutno si zvýšit své sebevědomí!!!

-Jakou chci mít práci?
/Napište si, jakou by jste chtěli mít práci-v reálu, nikoli jen fikci, popište si konkrétně, jak by to mělo vypadat, jaký by měl být váš pracovní den ve vaší vysněné práci, kolik za ni by jste měli dostávat a za kolik hodin práce, a co by jste chtěli dělat-obor, konkrétní činnost-toto vám ukáže, jak jste nastavení uvnitř sebe a zda nynější práce je s vámi v souladu nebo ne a jste tedy úplně mimo své nastavení duše/

-Co proto dělám, abych měl lepší práci?
/Napište si kroky, co jste ochotni udělat proto, abyste našli novou a pro vás lepší práci-ukáže vám to, jak moc opravdu chcete změnit práci a svůj život k lepšímu/

-Konkrétní kroky proto, abych měl/a novou a lepší práci?
/Napište si konkrétní kroky proto, aby jste našli lepší práci, podle své představy-pište si konkrétní body...např. jdu na úřad práce, jdu poslat životopis tam a tam...atd./M.Abha Kunz
pětitisícovky.jpg
PENÍZE /rozpracováno/
Pokud nemáte dost peněz, je to vždycky jen o "vztahu vašem k nim", jde o to, co k nim a sami k sobě vysíláte nejčastěji.Proč se vám to
nedaří mít jich kolik chcete, je vždycky jenom o tom, co k nim cítíte, jak je vnímá vaše vnitřní já, jak je berete- takže je dobře si položit dotaz:
-Jak je prociťuji? / jako moje přátele nebo jako moje spíš nepřátele, tedy ty, kvůli nimž "musím udělat toto -chodit do této práce,co mne nebaví" nebo jsou to ty peníze, co mi brání mít to, co chci, a jste na ně vlastně zlí?-pak je potřeba jim odpustit, protože to, co děláte proto, aby jste měli takové množství, co máte, jste se rozhodli Vy sami, nikoli , že se peníze rozhodly dávat vám kolik dostáváte za svou práci- peníze nemohou za to, že jich máte málo-ODPOUŠTĚJTE SAMI SOBĚ
-svou neschopnost se prosadit
-odpouštějte si, že jste nevyužili nabídky, kterou jste nepřijali
-odpouštějte penězům, že k vám chodí málo, že jich máte málo
-odpouštějte sami sobě, že nemáte dost odvahy něco změnit
-odpouštějte si, že tak dlouho jste bez peněz v nedostatku
-odpouštějte si všechny blokující vás programy v mozku,co vám brání v dostatku

-jaký vztah k nim mám?
Napište si, jaký vztah máte ke svým penězům, jak je oslovujete a říkáte jim,jak se cítíte bez nich, jak se naopak cítíte s nimi.
/toto vám ukáže, kde se blokujete, zda jdete sami se sebou v souladu s tokem peněz nebo jdete proti proudu peněz, či zda se jen necháte vláčet proudem a otloukat o kameny nezdarů./

-jak se na ně dívám-s láskou nebo se strachem?
Uvědomte si,jaký pocit k nim máte, co cítíte uvnitř sebe ve vztahu k penězům + takové energie kolem sebe také vysíláte.

-jak jimi platím? Dávám je s láskou nebo je dávám nerad, že jich mám málo?
Uvědomujte si, jakou energii s nimi posíláte do světa, taková se k vám také s nimi vrací, je to energie strachu a stresu a obav,
potom není divu, že přes tuto bariéru se k vám žádné další možnosti výdělku, či zisku peněz nedostanou-musíte změnit tok toho, co sami o penězích vysíláte.

-kolik jich máte na účtě/ v hotovosti?
Uvědomujte si, jak s nimi také nakládáte, jak s nimi platíte, jak si je rozdělujete, máte o ně strach nebo prostě víte, že přijdou zase?

ZMĚŇTE SAMI SVŮJ NÁHLED NA SVÉ PENÍZE!!!
- jsou tu pro vás
- je jich neomezeně a kdykoli jim dovolíte k vám přijdou
/získat je můžete nekonečným množstvím způsobů-nejen prací, ale i dostáním, výhrou, náhodnou brigádou-jakkoli je lze získat/
-naučte se je brát -jako vašeho spojence a přítele+také se k nim tak chovejte
/být v radosti, když je máte, naučit si i z mála nechat něco pro sebe, naučit se nemít obavu o ně, naučit se, že pokud je zabrzdíte strachem, nedojdou zpět, přes vaši bariéru strachu!!!/


UVĚDOMĚNÍ SI:

-kolik jich opravdu chcete mít?/ ujasnit si sám v sobě, kolik jich chci mít, kolik jich potřebuji na měsíční platby, kolik jich chci, aby mi zůstalo na moje
koníčky, či zábavu nebo i další věci, co chci-jdete sami se sebou v souladu nebo jdete sami proti sobě? Pokud mám uvnitř sebe nastaveno, že mi "stačí" jen 15 tisíc na to co potřebuji, potom nikdy víc mít nebudu- protože vysílám jen energii toho, že MI STAČÍ TO, CO MÁM-potřebuji se pře-nastavit, že chci víc...kolik si sami řekněte+musíte sami sebe přesvědčit, že toto opravdu chcete /

-co proto jste ochotni udělat v reálu?
napište si, co jste ochotni změnit, co jste ochotni udělat v práci, aby jste nové peníze měli

-co konkrétně proto děláte nyní?
napište si, co proto jste schopni teď hned udělat nebo, co opravdu proto děláte sami teď v tomto čase
/toto vám pomůže si uvědomit, zda děláte maximum nebo máte ještě rezervy a můžete udělat tedy víc/

-co proto uděláte?
napište si, co opravdu proto uděláte zítra-konkrétně pište a také toto udělejte, protože peníze chodí jen tam, kde se o nich nejen mluví, ale také kde se proto něco konkrétního udělá/M.Abha Kunz
Zdraví mám jen jedno!!!
Zdraví mám jen jedno!!!
ZDRAVÍ

"pokud nemáme zdraví, nemáme většinou nic"... toto je dobré si opravdu uvědomit.

- Proč nejsem zdravý/á ?


-co mi v tom brání?

-co proto dělám, abych byl zdravý?

-jak se k sobě chovám?

- jak vidím své tělo?

- jak se o něj starám?

- jak prociťuji emoce, vztahy doma i v práci nebo mezi lidmi vůbec?

-mám rád lidi?

-mám rád sám sebe?/ co pro sebe dělám denně? jak se k sobě chovám? Jak moc se mám rád od 1 do 10 na stupnici?/ je to co si odpovím také pravda nebo je to jenom můj postoj-pokud se opravdu máte dostatečně rádi - BUDETE TAKÉ ÚPLNĚ ZDRAVÍ!!!!!!!! Takže na kolik se opravdu máte rád/a ?

Napište si odpovědi na tyto dotazy a zjistíte, jak moc se máte opravdu rádi , protože mnoho lidí si plete "mít se rád" se sobectvím, a to rozhodně není to, že se máte rádi. Proč se vás na toto ptám?

PROTOŽE "ZDRAVÍ" ZAČÍNÁ V DUŠI + nikoli v těle!!!!!

-jak se vidíte v zrcadle? /díváte se na sebe rádi, či máte výhrady nebo se dokonce na sebe nedokážete, ani podívat?-míra toho, jak se mám rád/a začíná už tady-ráno se na sebe kouknu do zrcadla a řeknu si....doplňte si to sami+podle toho vidíte, jak moc se opravdu máte rádi/

- jak jím?
jak jím, takové mám i tělo
- jak cvičím?
jak se hýbám, takovou mám kondici
- jak vůbec zacházím se svým tělem fyzickým?
Napište si, co dobrého pro sebe děláte a co špatného pro sebe děláte-špatná strava, špatný návyk, špatný zlozvyk, sebe destrukční návyky atd.
Napište si plusové dělání pro vaše tělo a mínusové dělání pro vaše tělo, tedy to, co vám pomáhá a to, co vám nějak škodí a ubližuje- sem patří i vztekání se a zlost a stresy a nervozita...atd.
/toto vám pomůže si uvědomovat, co je správné a co ne pro vaše tělo fyzické a váš dobrý duševní stav, protože i ten patří k vám a vašemu tělu/M.Abha Kunz
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one