Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."
strach-770x514.jpg
STRACH

-emoce, jež je největší brzdou v našich životech
-má nespočet podob
-je nejsilnější energií-tedy její blokací v nás samotných, jež vzniká na základě "nějaké zkušenosti, či její představy", tedy mnohdy z neznáma a vlivem domněnky o nastávané situaci

ale podívejme se na to, co to vlastně je?

-jde o iluzorní pohled na určitou situaci, buď jsme ji už absolvovali a nyní jí dáváme mnohem větší sílu strachu-to dík našim zveličeným a velice pokřiveným představám o daném okamžiku, či situaci

-jde o pocit, jež omezuje a svazuje naše normálně fungující tělo fyzické, a stejně tak i jemno-hmotné

STRACH = omezující pocit uvnitř nás
-zbavuje nás okamžitě obrovského množství energií
-omezuje naše funkce v těle
-omezuje naše vidění nás samotných v dané situaci
-omezuje náš běžný úsudek a myšlení
nlp-personal-coaching-in-dallas.jpg
STRACH
-vyvolávají naše vlastní představy, domněnky
-prožíváme tak více, či méně pod tlakem stresu určitou možnou situaci
-nikdy to není jen jeden strach, ale vždycky bývá spojením vícero strachů,
tak vytváří mnohdy až celý "strom" našich domněnek a obav, jež se potom násobí
a tak si velice snadno pokřivíme náš vlastní pohled na určitou situaci, jež se z určitých "našich důvodů"
bojíme

Jak z toho ven?

-UVĚDOMĚNÍM si situace z jiného úhlu pohledu
-Uvědoměním si sebe sama a svých hodnot a možností
-Ujasněním si, co potřebuji v dané situaci dosáhnout
-Soustředěním se NA ŘEŠENÍ SITUACE a nikoli na strach sám
-Uvědomováním si, ŽE BÁT SE je lidské a zcela přirozené
-Uvědoměním si, že strach = přirozená reakce těla na neznámou situaci

Co nám pomůže?

-dýchání - použít dýchací cvičení, protože pokud máme strach, omezuje se nám tím samozřejmě i přívod kyslíku do těla
/prodýchávejte se jednoduše nádech a výdech, podle své běžné frekvence dýchání, soustředíme se jen a jen na svůj dech,
tím se zklidní naše tělesné projevy strachu=stresu na danou určitou situaci

-uvědomujeme si,co potřebujeme udělat v dané situaci v reálu,
zvažujeme naše možnosti reakcí v této naší situaci, z níž máme obavy a strach

-dovolíme si nadále se bát, ALE DONUTÍME SE K ČINU v dané situaci pro nás, pod vlivem působení našeho "zkresleného vnímání pod vlivem strachu"

-čin je to, co potřebujeme udělat, POSTAVIT SE SVÉMU STRACHU A "něco" udělat, přestaneme řešit v mysli, ale konáme,
neřešíme zda to bude úplně bez chyb, ale zda to uděláme - čin=naši reakci -myslím naši reakci na situaci, jež nám nahání strach

-Vždy mějte na paměti, že STRACH = představa zkreslená o skutečnosti, ať už je situace jakákoli, vždy má řešení!!!
/Marcela Abha Kunz
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one