Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."
brain-blue-light-concept-of-idea-the-power-of-mind1.jpg
BLOKACE = zúžený pohled na svět v určitém směru, či oblasti
V jednoduchosti to lze přirovnat ke klapkám na očích, jaké nosí koně, aby se mohli soustředit jen na cestu kudy jedou. Tyto omezení nás potom mohou značně blokovat v našem životě.

BLOKACE
-vzniká, jako důsledek nějaké zkušenosti, buď v tomto bytí nebo z minulosti našich životů
-vlivem zúženého pohledu na věci kolem sebe, vnímáme také strach nebo prostě jen jeho pozůstatek, tedy otisk zkušenosti z minulosti
-strach si totiž pamatuje moje duše, ta jej zapíše už při narození do naší paměti buněk v DNA, a důsledek toho jsou naše zúžené pohledy na situace kolem nás
-deformace v myšlení, je dalším důsledkem tohoto strachu z minulosti, či přítomných minulých zkušeností, tady dojde v nevědomé mysli k tomu, že se nastartují určité blokační programová nastavení, jež mají za úkol "vykolejit" naši mysl z běžných myšlenkových programů, a to z různých důvodů, ať už je v tom strach z minulých zážitků v dané oblasti, či mají nás touto pomocí vychovávat tak, aby naše duše rostla a dál se vyvíjela podle zákonitostí celého Universa, žijeme přeci v Kosmu- což označuje určitý řád, jemuž podléháme všichni.

CO NÁM BRÁNÍ V NAŠEM CELKOVÉM VIDĚNÍ SVĚTA KOLEM NÁS?
-naše sebevědomí, které je potřebné pro veškerá naše konání a hlavně pro každou myšlenku a tím i každé rozhodnutí, která ve svém životě uděláme. Máme-li snížené sebevědomí, potom jeho důsledky jsou:

-naše náročnost na sebe sama, či naše flegmatičnost k tomu, co si přeji
-naše malá aktivita
-nedostatek odvahy něco zkusit
-strachy, jež nám brání vyjít ze zažitých kolejí v našem životě
-pohled na náš osobní "perfekcionismus"
-nedůslednost jít za tím, co opravdu chci

Všechno kolem nás je v určitém řádu, stejně, jako tomu je v zákonech celého Universa. Tak i to, zda naše cíle dosáhneme, je také pod určitým řádem, který je důležité následovat, pokud si ale vůbec nebo jen omezeně věříme, většinou je to naše vlastní nerozhodnost, či nedůslednost tohoto řádu, jejž je zapotřebí dodržovat. Tento chybný postup nám potom zcela jistě stojí v cestě za naším cílem.

Část zdrojové energie koluje v každém z nás, takže ničím ani my nejsme omezováni, pouze tím, jak
sami sebe omezíme v našem postupu k našemu cíli, a tady se znovu navracím k tomu, od čeho se celý koloběh
běhu k našemu cíli odvíjí - blokace v našem DNA paměti buněk, to má za následek SNÍŽENÍ NAŠEHO SEBEVĚDOMÍ, ať už se to stalo jakýmkoli přičiněním, vždy je to jenom a jenom o tom, abychom se změnili, abychom se nad sebou zastavili a zamysleli, zda to, co právě žijeme, je ten náš vysněný život, a pokud zjistíme, že tomu tak není, je POTŘEBA TO ZMĚNIT = JE POTŘEBA SI ZVÝŠIT SVÉ SEBEVĚDOMÍ do normálu, a to v konečném důsledku znamená, že dojde k VYROVNÁNÍ A HARMONIZACI TOKU ENERGIÍ V NÁS!!!!!!!!!!!! /M.Abha Kunz/
CO NÁM BRÁNÍ V ROZLETU

-čistá mysl
-harmonie uvnitř sebe sama
-protichůdné myšlenky a činy-tedy i rozhodnutí
/například chci jiného muže, než mám, ale mám s ním děti, a tak ho nechci opustit a zůstávám v tomto nespokojeném vztahu, pak se divím, proč se mi nedaří, či proč mám potíže například až ve zdraví-třeba s ušima, buď nedoslýchám, protože už nechci poslouchat to, co můj muž doma říká, či dokonce se ho úplně straním a oškliví se mi, a já mám prostě ekzém na těle i v uších a kolem nich+jaké je tedy řešení? máto 2 možnosti, buď opustit muže s nímž nejsem spokojená nebo se s tím,co chci smířím a přestanu svého muže uvnitř sebe řešit-tedy přestanu se uvnitř sebe na něj hněvat, posuzovat ho a zlobit se na něj-prostě jej přijmu, jako nutnost toho, co jsem si sama zvolila-že zůstanu v tomto vztahu, protože mám zde své děti. / Po tomto UVĚDOMĚNÍ SI CO CHCI, se mi uvolní blokovaná energie v tělech aury i těla fyzického a začne se mi spravovat i zdravotní potíž, co vlivem toho mám.


HARMONIE V TĚLE, DUŠI I MYSLI

-toto je základním kamenem toho, jak být v souladnosti se zákonitostmi celého Universa a jak jít v souladu s jejich řádem.

STRACHY

OBAVY Z REAKCÍ OKOLÍ

ŠPATNÁ ROZHODNUTÍ

NEJISTOTA SÁM SEBOU

NEDŮVĚRA SOBĚ = NEDŮVĚRA ZDROJOVÉ ENERGII, mimochodem, kterou máme v sobě všichni!!!!!!!!!!!!!!!

HARMONIE JE TEDY VYROVNÁNÍ
-toků energií sama v sobě
-ujasnění si sebe
-přijetí sebe sama
-odpuštění sobě si
-uvědomování si, že VŽDY A NA VŠECHNO JSEM JÁ + VESMÍRNÉ SÍLY , TEDY MY A NIKOLI JEN JÁ, jak to má většina lidí zafixované chybně!!!/M.Abha Kunz
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one