Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."

SEBEVĚDOMÍ a jeho síla

nlp-personal-coaching-in-dallas.jpg
SEBEVĚDOMÍ a jeho síla

Zda se nám bude dařit, je vždycky odvislé od naší nálady, tedy od toho "našeho pohledu na dnešní den"

-všecko je vždy otázkou našeho sebevědomí
pokud jej mám dobré, nic mne nerozhodí a nemám obavy z žádné složité situace, kterou musím řešit. Ale pokud jej nemám dobré, potom se mi snadno stane, že "klesnu" v energetické hladině, v níž se pohybuji níž a mám na problém zaděláno...
-proč tomu tak je?
-protože se mi v nevědomí sepne "jiný program", než je ten, co právě bych potřeboval, abych zvládl tuto pro mne danou situaci, v níž jsem se ocitl + proč tomu tak je?
-Protože mám "někde uvnitř sebe" špatnou zkušenost - prostě zážitek z minulosti, který byl a je spojen se strachem, se stresem, a na základě toho se mi více "zapsal do mysli a buněčné paměti" program strachu a stresu a "řešení takové a podobné situace", dle tohoto "scénáře" + tak moje nevědomí podle tohoto scénáře "zvolí reakci těla i myšlenek", důsledkem toho je moje "chybná reakce" na danou situaci v tomto životě - tedy v současnosti a toto je ona síla nevědomí, která nás všechny ovládá, dokud se nestane "bod zlomu", a nezvolíme na základě vědomí jinou reakci a nahrazující onen "chybný program nevědomí".
-ale jak z tohoto kruhu ven?

-zvýšit si své sebevědomí
-naučit se jinak vnímat sami sebe
-začít si více věřit v běžných situacích
-změnit přístup k sobě
-změnit přístup ke každé další situaci, v níž se ocitnu
-změnit denní režim - dýchací meditace
/odstraní napětí a strach z těla i mysli/
-začít si budovat důvěru sám k sobě
/nebát se rozhodovat jinak, budovat si tím silnější vědomé zážitky- jako vítěz, nikoli jako oběť, či poražený/
-dodržovat SVOJE NOVÉ ZÁSADY- posílit si sebedůvěru
/nebát se reagovat vždycky, když je to potřebné-postavit se svým strachům-většinou zjistíme, že víc se bojíme svého strachu, než reakce druhého/

Oblast sebedůvěry - AFIRMACE

Čtěte si tyto afirmace, a postupně si to UVĚDOMUJTE vnitřním vědomím, PROTOŽE VŠECHNO je VAŠE ROZHODNUTÍ mít ten POSTOJ, CO MÁTE:


-jsem nedílnou součástí vesmíru
-děje se mi vše, co si dovolím, aby se dělo
-jsem dokonalý/á, se vším,co ke mně patří
-má rozhodnutí jsou vždy správná a dle mého svědomí
-žiji spokojený a příjemný život
-věřím si bez výhrady ve všem
-moje rozhodnutí jsou vždy respektována ostatními lidmi
-vše, co udělám je jenom moje vlastní rozhodnutí
-jsem si vědoma svých činů a věřím si
-svůj život mám ve svých rukou, je jen na mně, co udělám
-jsem dokonalá, úžasná bytost a vše, co dělám je to nejlepší pro mne
-věřím sobě, věřím partnerovi a věřím běhu života, který jsem si sama zvolila
-vím, že co udělám, zvládnu, protože to opravdu chci
-dovolím si jít, mít a dělat to, co chci jen já
-zasloužím si, mít klid a rozvahu uvnitř sebe
-zasloužím si mít víru v sebe sama a věřit celému universu
-zasloužím si žít život tak, jak chci sama
-zasloužím si to nejlepší, přenáším se přes všechny negativní +omezující mne myšlenky
-má mysl je svobodná a věřím, že se mohu dokázat vše, co opravdu chci
-jsem chráněna láskou a vírou v sebe sama, zasloužím si víc, než dostávám, moje nové uvažování se stává mojí novou realitou, mám se ráda, věřím si, že zvládnou vše, co si jen usmyslím, protože omezením jsou jen moje staré úvahy a myšlenky.
Věřím sobě a Vesmíru, který plní jen moje přání!!! Přijímám svůj život, jako bohatý a ničím neomezený, vše je krásné, vše je dílem lásky a její energie, zvládnu dík tomu vše, protože oporou je mi celé Universum a vše v něm./z knihy Sebevědomí - Marcely Abha Kunz
STRACH A SEBEVĚDOMÍ

SEBEVĚDOMÍ
- je to, co si o sobě sám myslím a podle toho se i tak chovám a jednám v každičkém okamžiku

STRACH
- je nízká energetická hladina energií, v níž se vlivem obav, stresové situace a strachu nacházím,
jde o NEDOSTATEK ODVAHY SE POSTAVIT PROBLÉMU, který přede mnou vyvstal.

DŮVĚRA V SEBE
- je stav, kdy vím, že jsem dostatečně dobrý/á a umím a chci reagovat na všechny podněty z venčí.

NEDŮVĚRA V SEBE
-je naopak stav, kdy jsem rezignoval/a na svou vlastní sílu, a kdy se stavím do rolí obětí, vlivem minulé BOLESTNÉ ZKUŠENOSTI, na základě níž mám "pokřivené mínění o sobě, či světě", kolem mne./Marcela Abha Kunz
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one