Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."
DSCN0645.JPG
PRAVIDELNÁ OČISTA ESOTERIKŮ

- proč se pravidelně čistit? / budu zanešený negacemi a mohu na sebe i stáhnout ovlivnění od klienta a co horšího, mohu toto také i dál předat jinému klientovi, pokud nejsem oprávněn odstraňovat například KLETBY, INKARNÁTY, ovlivnění egregory temných sil atd. Potom si beru na SVOU ZODPOVĚDNOST i to, že to předám i do aury jiného klienta, což je při oslabených čakrách zcela běžné, žel potom jsem si okamžitě ZANESL SVOU KARMU-NOVÝMI ZÁVAZKY, a zdrojová energie, moje vyšší já i rada vyšších mistrů, co mne vedou mě okamžitě zablokuje, a podle toho, co jsem způsobil jsem snížen do nízké vibrace, kde si ZOPAKUJI CO UŽ ZNÁM TAK, ABYCH TO DO BUDOUCNOSTI UŽ OPRAVDU DODRŽEL- mluvím tu o zákonu růstu duše, o zákonu vývoje a o zákonu svobodné volby, a o zákonu používání léčivých toků energií a udržování jich v čistotě! .../

- co se stane, když to dělat nebudu?/ pak jednoduše "sjedu dolů" ze své vysoké a bez problémové vibrace do nízkých velice problémových toků energií, kde se znovu a znovu budu učit to, co jsem porušil+vlivem toho se mi také změní, nejen moje karmické závazky, ale také moje osobní zkušenosti, což znamená, že si mnohem více toho budu muset sám prožít, než mi bude dovoleno, aby mi některý vysoký duchovní mistr pomohl!/

PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ

Každý esoterik si myslí, že pravidelné čištění pro něj zabezpečuje již to, že pracuje s těmito očistnými toky energií, ale jak tomu je ve skutečnosti?
Většinou mi každý z esoteriků, co jsem léčila nebo jen pročišťovala odpověděl na dotaz- jak často se čistíte? takto:
-na co se mám čistit, když denně pracuji s energetickým systémem? Přeci všude je řečeno, že když léčím, tak mne také ten systém čistí.

Ano, to sice ano, ale jde o to, že i tak ulpívá část energií ve vaší auře v některém jemno-hmotném těle nebo se dostane přímo až do některé čakry, a proč tomu tak je? Jednoduše proto, že i esoterik, co pomáhá ostatním lidem, je jen člověk se svými osobními karmickými závazky, takže i on si řeší s klientem, nejen závazek z minulosti, ale také si řeší i své emoční bolístky, či jejich pozůstatky, a podle toho, jak je mu problém klienta "blízký", podle toho se jím také nechá unášet-to znamená natolik jej osobně procítí. Takže se snadno stane, že "sjede v energiích", až na klientovu negaci procítění+tady je ono úskalí pro esoterika, protože pokud si procítí stejnou bolestivost-tím obnovuje u sebe i také stenou výchovnou lekci-dává tím zdroji najevo, že si toto chce znovu projít, jako svou zkušenost-svými pocity a nevědomím, tak se stane, že sice léčba proběhla i úspěšně pro klienta, ale pro léčitele se zde objevila -staro-nová zkušenost z jeho minulosti a on je znovu nucen jí projít, a to jen proto, že se "nechal pocity a napojením unášet na klientově vlně bolestí", což znamená, že bude muset rychle se buď sám pročistit nebo už mu to bylo ihned zablokováno toto odstranit a jen se to ukládá do paměti buněk v těle a začala právě blokace - postupného odebírání hojnosti+tak i postupný pokles v energetické hladině, kde byl před léčením daného klienta!!!
A TADY JE POTŘEBOU SE ČISTIT- pokud to esoterik nedělá stane se další blok+pak po dalším porušení zákonů Universa se mu zablokuje další hojnost a pak další, až dojde k tomu, že esoterik, co tolik pomáhal, je najednou "odstřihnut od zdroje" a nefungují mu žádné energie, má plno bolestí na duši, hromady negací kolem sebe-vlivem postupného poklesu a najednou se dostal do vlastní dezorientace a neví kudy z toho ven a mnohdy ani netuší, čím si to celé zavinil.

Takže esoterici pozor:
- neléčit násilím
-léčit jen to, co smíte léčit/ mít dobrý komunikační kanál - průvodce nebo anděly, či samotný zdroj, toto je dáno vaší duší a jejím postavením ve vzestupné hierarchii-dle toho máte i otevřené 3.oko, což je tok komunikací a intuitivních vjemů k pomoci druhým i světu
- ne- soucítit až příliš, aby se vám nestalo, že třeba vaše duše na úrovni duševního těla nabídne, že ponese díl bolestí nebo díl zodpovědnosti za léčeného!!! Tak toto je další chyba, co se stává dost hojně u léčitelů a esoteriků pracujících s energiemi, pak se okamžitě nastolí hladina energií na hladinu léčené osoby, a tedy i s jejími blokacemi- a vlivem toho jde léčitel zase "dolů ze svých energií"+musí se znovu pročistit karmicky, aby odčinil to, co si sám takto mnohdy nevědomky způsobil!!!
- ne - léčit nikoho "násilím", aniž on sám chce-toto za 1.
-ne léčit nikoho, přes zákaz zdrojové energie/ toto se děje dost často u příbuzných, kdy nechce léčitel - esoterik pochopit, že NESMÍ ZASAHOVAT DO rozhodnutí zdroje a tedy do VÝVOJE LÉČENÉHO - proti zvolenému řešení očistného a výchovného programu duše klienta-třeba matky na příklad.
Tak toto je okamžitě trestáno zdrojem, za hrubé porušení zákonitostí celého Universa+esoterik-léčitel je okamžitě za pár dnů nebo týdnů, to podle jeho výše duchovního růstu,zbaven možností používání energetických systémů pro pomoc, protože prostě NERESPEKTOVAL ZÁKONITOSTI VÝVOJE DUCHA klienta i sebe+nerespektoval ani zákon vývoje ducha, a tím jak jej porušil, musí znovu vše absolvovat, jelikož si neuvědomil, že platí:

"ČÍM VĚTŠÍ MOC ENERGETICKÁ= TÍM VYŠŠÍ POSTAVENÍ DUCHA= TÍM VĚTŠÍ ZODPOVĚDNOST ZA TO, CO UDĚLÁM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Vlivem těchto různých porušení se snadno i dobrý léčitel - esoterik, co mnoho ví a zná, snadno dostane mezi ty, co netuší o ničem a je semlet tokem negací, v nichž se najednou nalézá!!!!

V JAKÉ ENERGETICKÉ HLADINĚ PLUJI, TAKOVÉ VĚCI MÁM MOŽNOST SI PROŽÍT A NAUČIT SE JE POUŽÍVAT!!!
Pokud pluji v nízké energetické hladině, pak mne tam potkává také nízká zkušenost, co se učí v této hladině, pokud povýším a jsem ve vyšším toku, potom se mi tam děje méně a méně negativních zkušeností a zažívám víc a více toku lásky a hojnosti!!!!
Ještě je potřeba říci, že čím více jste "zanešeni negacemi" , tím větší peníze do očistného procesu budete muset dát, aby jste obnovil svou moc pomáhat.
Čím jste v nižší vibraci, tím více jste totiž poškodil nejen sebe, ale i klienta + toto je tím víc trestáno tím, že si budete muset znovu toho víc prožít a nebo víc za řízený vzestup duše zaplatit, protože vše je jenom energie, a pokud se chci dostat rychle do původní hladiny, budu muset požádat o pomoc velmi vysokou duši, aby mi pomohla a budu si muset také uvědomit, že je to i její zodpovědnost za to, že vám pomáhá, aby jste zase znovu neklesali a tedy znovu NEPORUŠOVALI ZÁKONY UNIVERSA!!!!!!!!!!!! PROTO CENA BUDE MNOHEM VYŠŠÍ, NEŽ U BĚŽNÉHO KLIENTA!!!
Zase podle toho:

ČÍM VYŠŠÍ VIBRACE CHCI , TÍM VĚTŠÍ DÍL ZODPOVĚDNOSTI NA SEBE BERU!!!
/ Marcela Abha Kunz
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one