Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."

OČISTA PRO ESOTERIKY

e8b267ae13_89971365_o2.jpg
KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ PRO "ESOTERIKY"

-protože je poslední dobou mnoho esoteriků, co mne žádají o pomoc, rozhodla jsem se pro sepsání toho, co je může ne už trápí a co se s tím dá dělat.


1)Ukázkový případ "esoteričky"
měla znalosti
- kineziologie /mnohaletá praxe/
- práce s Rei-ki
- práce s Regresí /špatné zkušenosti/
prošla mnoha očistnými technikami, než se obrátila na mne o pomoc.
Potíže:
- velké zdravotní potíže s psychikou, tlakem krve a srdcem
- brala dokonce psychofarmaka a úplně se vzdala na čas práce v esoterice- byla zdrojem zcela postupně zbavená
moci pracovat s energetickými systémy a také dál vykonávat kineziologii a regresi- dostávala mylné informace-nevěděla nikdy kdo jí to vlastně radí
a co má udělat, aby to bylo pro ni správně nebo správně pro klienta- musela zanechat své praxe, denně se hroutila s tlakem krve a slabostí srdce,
nemohla volně dýchat, ani jíst- často zvracela a nedokázala se soustředit ani na relaxace a meditační techniky, lékaři jí nebyli schopni pomoci účinně po dobu více, než 3 let, kdy jezdila ke specialistům, taky k různým léčitelům a procházela mnoha očistnými technikami, bez účinku...PROČ JÍ NIC NEPOMÁHALO?

MOJE ODPOVĚĎ:
...jste zablokovaná samotným zdrojem, také svým vyšším já a vyššími bytostmi rady, jež vám pomáhá zde žít a plnit úkoly+to vše z důvodů, že jste hrubě porušila opakovaně většinu ze zákonů celého Universa, a podle zákona akce+reakce, jste se dostávala do stále nižších vibračních toků, až jste byla zdrojovou energií úplně odpojena a stejně tak jste se sama, pod tlakem nastoupivších strachů odpojila také od matky Země, čímž se vám zablokovala zcela v každém směru vaše hojnost
- ve vztazích-doma i v práci a s okolím
- v činnosti, co vás bavila a zabezpečovala
- tím i ve financích a majetku/ztráty v této oblasti až fatální
- v konečné fázi, když jste stále dokola porušovala zákonitosti Universa vám byla zablokována i hojnost zdraví, proto
potíže se srdcem, nervy, metabolismem a lymfatickým systémem a samotnou krví a motorickými funkcemi...
...nabídka v diagnostice zněla na 3x po sobě jdoucí očistu od kleteb, působení agrese, zloby závisti a nepřejícnosti...klientka absolvovala jen jednu týdenní očistu a spálení negací- to ji jen nastartovalo, což neřeší její problémy- takové potíže chtějí nejen čas k řešení, ale hlavně také SNÍŽIT SI ESOTERICKÉ EGO - "já vím vše nejlépe"+ chce to přijmout to, že někde jste udělala chyby a je potřebou je napravit a změnit!!! Vše pak záleží jenom na vás samotné, jak budete s texty a pracovním videem pracovat a jak si dodržujete denní režim, PROTOŽE NIKDO JINÝ TO ZA VÁS NEMŮŽE UDĚLAT!!!....Je potřeba PŘIJMOUT SVŮJ DÍL ZODPOVĚDNOSTI, začít se pokorně s láskou měnit vůči sobě a lidem ve vašem okolí a ZAČÍT MILOVAT ZDROJ + DŮVĚŘOVAT V BĚH ŽIVOTA, ŽE VÁS VEDE SPRÁVNĚ!!!...
/výňatky z emailů/


2)Ukázkový případ klienta "esoterik"
pracoval
- astrologie
- znalosti vysoké magie
- SRT
- fraktální grafika
- Rei-ki a práce s energiemi
- grafologie a jiné...

potíže:
- ovlivnění a cítění ovlivňování v rozhodováních v běžném životě
- ztráta hojnosti - finance, radost ze života
- sebe- důvěra
- strachy z více věcí tady a teď / z budoucna, z nedostatku financí, hojnosti atd.
- potíže s prací
- potíže se seberealizací a radosti z toho
- potíže s tím, kdo jsem a kam jdu
- pocit zastavení a stagnace
- napojování se druhých bytostí
- strach ze selhání a tak dále bych mohla vyjmenovávat, ale podívejme se na to, co s tím, když VÍTE, DĚLÁTE TO, CO SI MYSLÍTE, ŽE JE DOBŘE PRO VÁS + PŘES TOTO VŠE JSTE BRZDĚNI:

MOJE odpovědi na to:
...Jsou 2 základní vibrace
1.láska a 2.strach
a pak existuje nepřeberná škála frekvencí těchto odnoží, takže je normální, že čas od času se je potřeba pročistit i karmicky, jak sám víte, protože prostě vy sám na toto pročištění "nemáte povolení od zdrojové energie", protože máte někde v něčem "pokřivený úhel pohledu na svět, sebe, situaci, či lidi a bytosti kolem", takže je dobře, že jste si dokázal říci o tuto pomoc+já vám děkuji, že mně.

1. máte blokace na
-finance, práci, seberealizaci
viz, co sám píšete...reálně "pálí" nejvíc = finance + zaměstnání + seberealizace. Jsou to, podle mně, spojené nádoby - když si
člověk nevěří, nemůže být sám sebou a pak se ponižuje tím, že přijímá, co "musí". Asi víte, určitě, co tím myslím. A tak to je celý život.
Mé vědomí uvnitř mi říká něco úplně jiného, kdo opravdu jsem, než jak funguju z hlediska profese a příjmu ve fyzické realitě.
-vztahy kolem vás-nebudou tím pádem úplně v pořádku
-s tím souvisí sebedůvěra+důvěra v běh života, takže důvěra Universu/Bohu nebo zdrojové energii, že toto, co žijete je pro váš vývoj a rozvoj-čímž může být i vaše vlastní změna-jen uvnitř duše+poznání a pochopení
-profese- máte mnoho znalostí, takže VYUŽÍVAT JE PROSTĚ PRO OSTATNÍ, nikoli jen pro zisk a penízky-myslím tím službu druhému zdarma, a tím i službu planetě Zemi-položte si dotaz sobě, co jste včera pro ni udělal? Vysílal jste jí poděkování, láskyplné energie, myslel jste vůbec na ni...toto vše je základ toho, co se vám další den-čas vrací/to jen okrajový příklad/
-Abrahám-ano znám a mnoho jiných, ale jde tu hlavně totiž o to, jak to vnímáte, cítíte a pochopíte Vy sám, jak toto použít v praxi, ano samozřejmě, je to i o čistotě duše, aby jste se na vyšších vibracích mohl udržet a tak mohl používat vlny této vysoké frekvence, nejde jen o to dokola si afirmovat, ale jde o to-NEPOCHYBOVAT O TOM, CO SI AFIRMUJI, a jde také o tom- DŮVĚŘOVAT ZDROJOVÉ ENERGII A TOTO JE TEN BOD, CO U VÁS JE TAKÉ BRZDOU, nejen negace, ve kterých se občas ocitáte-změna nevědomého nastavení nastane ihned, pokud VY VĚŘÍTE SOBĚ+VY VĚŘÍTE ZDROJI, potom snadno odbouráváte blokace a láskou rozpouštíte negativní tok kolem vás, ale pokud začínáte se vést na vlně energií dolů-nízký příjem, frustrace, strachy, je kolem vás mnoho negací, které nedokážete nebo nesmíte sám si odstranit, protože vás drží karmický závazek, a na to aby jste jej odstranil potřebujete nutně "něco udělat", aby vám bylo DOVOLENO ZDROJOVOU ENERGIÍ naladit se znovu na hojnost-o tomto je Karmické čištění duše i těla /musí být obojí najednou, nikoli každé zvláště!!!!! Pak to má účinky jenom částečné-vím, co vám zde píši z mé praxe, mám mnoho lidí, co si nejprve sami takto zkoušeli pomoci a vrátili se ke mně třeba za 2 roky, že jim to nejde a že prošli kde čím.
...mohu i Vám pomoci, pokud to dovolíte, mně i sám sobě.
- Jsem jasnovidná a mohu se na vás mrknout do Akáshe i do mnoha vašich životů, kde se hledají příčiny bloků, proč co máte a proč se vám to děje.
Je ovšem podmínkou poslouchat to, co píši-píši VŽDY RADY OD ZDROJE, nikoli moje vlastní prosím. Takže tato očista je složená z toho, co daný klient právě potřebuje-jde tedy o řízený vzestup duše i buněk v těle, na vibrování na velmi vysoké hladiny lásky tak, aby došlo k rozpouštění negací, kleteb, nepřejících energií a uzlů, které máte v auře i čakrových centrech.
Pokud chcete nabízím i Vám očistný proces - Kombinační 3 týdenní za 6500,- nebo 4 týdenní za /8.433,-.../ výňatky z emailů/
energie aury.images.jpg
CO VYŠLU = TO DOSTANU x síla, kterou do toho dám!!!!!

Očistný proces je proto také zdlouhavý, protože je potřebou
- očistit čakry + celou auru
- od entit, přivtělených duší, karmických inkarnátů, diskarnátů a egregorů/ zvláště u mágů, jež dělají rituály
- od kleteb, uřknutí, zloby, závisti a nepřejícnosti
- od vlivů temných energií a sil / z minulosti, protože většina esoteriků byli v některém svém minulém životě mágy a používali i černou magii, či woodo, či jiné šamanské techniky léčeb a ovlivnění nebo dokonce ničení lidí, majetků a bytostí + těm všem nyní "dluží energii" a musejí ji vracet, proto bývá jakoby najednou velký úbytek energie+únava, stabilní vyčerpanost a slabost+nastupuje pak strach o sebe
- postupné na vibrování na vyšší toky
- postupné znovu- napojení ke zdroji i k Zemi
- postupné čištění závazků / proto dostáváte texty s afirmacemi, nejprve obecné- Spirit a potom osobní do emailu-afirmace od zdroje pro vás k odblokování právě vašich špatných kroků v minulosti
- čištění je PO VRSTVÁCH KARMICKÝCH BLOKŮ A ZÁVAZKŮ + u mágů a esoteriků to je na dlouhý čas, prostě nejde urychlit vlastní pochopení a poznání v duši- toto je v kompetenci jenom a jenom klienta, toto já nemohu nijak ovlivnit + záleží tedy jen na klientovi, jak rychle pochopí, co dělal špatně+poučí se z toho a místo tohoto, chybného programového nastavení si osvojí SPRÁVNÝ PROGRAM pro tu danou situaci do budoucna!!!

4 týdenní KOMBINAČNÍ PROCES OČISTY s andělskou a karmickou léčbou/ 8.433,-
nebo
3 týdenní KOMBINAČNÍ PROCES NA MÍRU, podle potřeb klienta vytvořen za / 6.400,-

-proces 4 týdenní očisty různými energetickými systémy, volenými podle potíží klienta+podle příčin potíží, co klient má
/proces složen z výše označených energetických systémů - Karuna-ki+andělská očista+kundalini+Kchuei/
-diagnostika aury s vysvětleními /zasílám emailem/500,-
-rituál spalování negací+restart aury/600,-
-sezení s Karuna-ki /2500,-
-sezení s andělskou léčbou / 1500,-
-závěrečné sezení s Kchuei energií /3333,-

Cena za 4 týdenní proces 8.433,- Kč

Klient dostává týdenní rozpis léčeb, dostává i termíny sezení a diagnostiku aury i s vysvětleními a doporučeními,
také klient dostává afirmační specifické texty, kterými si mění nevědomou mysl a nastavuje si hodnoty své duše, dle sebe sama.
Komunikace je vždycky přes email, abych se k tomu jeho případu mohla kdykoli vracet a on také. Vše se děje po dohodě a souhlasu očistného procesu klientem.
Proces je možný absolvovat buď na dálku zcela nebo i chodit na osobní sezení - po dohodě termínů ke mně.


3 týdenní proces KOMBINAČNÍ OČISTY OD VLIVŮ TEMNÝCH SIL
-diagnostika čaker,aury/ za akční cenu jen u této očisty /400,-
-Karuna-ki energie/2500,-
-Kchuei energie / 3333,-
-rituál spálení negací v akční ceně pouze pro tuto očistu / 267,-

cena 6.500,- Kč

Pro "esoterika je vždycky proces aspoň 2x nutno z opakovat, aby se usadil ve svých energiích = řece té své energie", aby si zafixoval do paměti buněk DNA - Zákonitosti celého Universa, aby se mu už nikdy nestalo to, že bude někde zablokován.
A proč?
Protože "esoterik ví", je tedy znalý zákonitostí zdrojové energie a jejich zákonů, pak tedy "trest za porušení", je mnohem větší, než u osob, co tyto znalosti nemají!!!!! To znamená "sjetí dolů do negací", je nejenom mnohem RYCHLEJŠÍ, ale také sjede mnohem VĚTŠÍ SILOU + HLOUBĚJI !!!!!!!

To znamená, co běžnou osobu postihne za porušení "svobodné volby" při porušování tohto zákona za mnoho desítek životů, to samé postihne "esoterika" za jeden prohřešek v tomto bytí!!! To je dobré si uvědomit.

PRO KARMICKÉ ZÁKONY JSTE znalým = TEDY "ESOTERIKEM", už když jste toto vykonával v minulých životech a nyní v tom nepracujete, protože vám to tuto činnost prostě zdroj odepřel, z důvodů PORUŠENÍ ZÁKONŮ UNIVERSA!!!/ Marcela Abha Kunz
Kundalini.jpg
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one