Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky
Terapie a očistné techniky procesů a energetické léčby jsou poskytnuty na základě dohody mezi klientem a terapeutem, podle Občanského zákoníku.

Procesy očist a energetických léčeb nejsou náhradou běžné léčby u lékaře. Účast klienta je vždy jen dobrovolná a podle jeho uvážení.

Účastník je v průběhu procesu za sebe sám zodpovědný.

Pokyny terapeuta jsou pouze návrhem, kterým se klient řídí podle svého vlastního uvážení.

Nárok na očistný proces vzniká dnem úhrady za poskytnutou očistnou terapii.

Úhrada může být mezi oběma stranami sjednána i na splátky, dohodnou-li se obě strany písemnou nebo osobní dohodou. Klient je po té povinen splátky dodržet podle vzájemné dohody.

Dojde-li k dodatečnému zrušení a odstoupení od procesu klientem, který si sám vybral,
je mu navrácen zbytek peněz až po odečtení už absolvované očisty a terapie za běžnou cenu, nikoli akční, jež jsou použity v taxe cen očistných procesů /viz sekce ceník /. Běžnou cenou se rozumí úkon při použití daného typu energetického působení za 1 sezení běžně, nikoli jako součást očisty a léčby energií.

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto smluvní podmínky, bude-li to z jeho pohledu nezbytné.
energie aury.images.jpg
PŘEDČASNÉ UKONČENÍ LÉČBY ZE STRANY KLIENTA

- pokud se klient rozhodne se ukončit proces očisty a léčby, před ukončením všech procesů sezení (před koncem uplynutí sjednané doby léčby), pak jsou mu zúčtována sezení, jež absolvoval v běžné ceně za 1 sezení

- podle toho, kolik klient absolvoval léčebných sezení, jsou mu tato zúčtována, dle BĚŽNÝCH CEN ZA 1 SEZENÍ , nikoli jako součást dané léčby!!!

-BĚŽNOU CENOU se rozumí cena za 1 hodinovou léčebno- očistnou terapii v daném působení energetických toků, které byly na klienta použity- dle oznámení průběhu sezení klientovi, jež jsou rozesílána.

Odůvodnění:

-každá energie očisty a nebo léčby je o jiné frekvenci působení na klienty, čím větší negace je na klientovi, tím vyšší toky působící energie je potřeba na klienta používat a tím déle na něj musí energie působit + tím větší zodpovědnost si na sebe bere terapeut vůči dodržení zákonů celého Universa, tato zodpovědnost spočívá v tom, že terapeut "nesmí odstranit to, co klient má zde úkolem plnění a růstu ducha" + "nesmí mu odstranit nic, co by jej po absolvování léčby posunulo, aniž by si uvědomoval toho dopady na svůj život- terapeut si tak bere na svou zodpovědnost to, že klient bude nejen poučen, ale i bude dodržovat to, co pochopil při této očistné kůře a léčbě duše", v opačném případě se karma vrací jak klientovi, tak také dopadající důsledky stíhají i terapeuta, což si žádný terapeut nevezme na své svědomí, a nebude si "cizími chybami a negacemi zanášet vlastní karmu". !!! Vzhledem k tomu je potřebné vždy dodržet termín procesu a léčby čaker, jak terapeutem, tak klientem./Marcela Abha Kunz
PŘEDČASNÉ UKONČENÍ PROCESU OČISTY DUŠE, KARMICKÝCH BLOKACÍ A ZÁVAZKŮ

Pro předčasné ukončení očisty a léčby-přepočet Akční ceny-zakoupené do běžných cen, akční ceny jsou jen v celkové léčebné kůře a nevztahují se na jednotlivá sezení, vzhledem k předčasnému požádání o ukončení procesu očisty a léčby karmických bloků a očisty od entit a ovlivnění, se vztahují jen ceny běžné, bylo tedy už uděláno:

1. sezení
-spalování negací Indickým ohněm /600,-
-zaslané texty spirit,Ho´oponopono,Očistné texty pro černou magii a kletby/500,-
2.sezení
-očista a léčba s archanděly /1500,-
3.sezení
-očista a léčba Karuna-ki (7 energetických symbolů) / 4200,-

Zasláno celkem 2x pracovní video (á 120,-) /240,-
Jasnovidné vhledy do Akášických záznamů pro každé sezení (3x 500 Kč) /1500,-

Následně je zúčtována celková cena pro daného klienta za první týden očistného procesu karmických blokací.
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one