Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."
Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
Jsem duchovní terapeut,kouč a ovládám používání mnoha energetických systémů,
pomocí nichž upravuji tok vaší energie v celém těle fyzickém , ale i jemno-hmotném ( čakrách,auře).
Už od svých devíti let pracuji a disponuji možnostmi léčivých toků energií, jasnozřivosti a jasno-sluchu, což mi umožňuje napojit se přímo na informace o stavu energetického systému v čakrových centrech klientů a také mi to umožní zvolit správný tok energií pro úpravu klientovy energie v té, které oblasti, tak, aby bylo dosaženo nejen doplnění potřebného množství energií do každé jeho čakry = energetického centra, ale také aby tím pádem došlo v co nejkratším čase ke zvýšení energií ve hmotném klientově těle. K tomu používám energetických různých systémů vesmíru, na které se umím připojit a velmi vysokou frekvenci energií tak předat klientovu tělu a celé jeho auře.
Mnoho věcí,kterými jsem obdařena jsem se musela naučit používat SPRÁVNÉ,jak se má, a jak se ode mne očekává, dle mých schopností a úkolu v tomto bytí. Nakonec každý zde plníme tu "svou roli" ku prospěchu všech.

Prošla jsem mnohými "zkouškami života", a to v četně krátkodobého zážitku své vlastní smrti, při němž mi byly mé schopnosti ještě více umocněny + bylo mi ukázáno, jak jich mám dále využívat.

Mnoho věcí ,o kterých tady na webu píši jsem buď sama prošla, což byly i mé "zkoušky" a mnoho věcí, zde popsaných mi bylo jasně sděleno, co by INFORMACE nejvyšších toků energií Universa/Boha nebo jakkoli to chcete nazvat.
Mám dar PŘEČÍST COKOLI v ZÁZNAMECH CENTRÁLNÍ PAMĚTI UNIVERSA.

Mohu cokoli zjistit,co je mi dovoleno + také mohu komukoli pomoci, ovšem také jen pokud je mi to dovoleno.

Vše totiž podléhá zákonům Univers, a tak samozřejmě Vy, ale i já. Ke všem věcem, co provozuji POUŽÍVÁM KLADNÉ TOKY ENERGIÍ vesmíru,

NEPRACUJI S ČERNOU MAGIÍ, ani s temnými silami !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/Info pro případné další dotazy tohoto typu/

Jsem terapeut pro vztahy, kouč směrující klienty k jejich cílům a léčitelka energiemi nejvyšších toků Universa technikami známými více, než 6 tisíc let( Yoga, Rei energie, Karuna-ki, Kchuei a jiné energetické toky).
Tuto činnost vykonávám podle občanského zákoníku(viz doplnění k tomuto tématu najdete níže), nikoli podle "Zákona o zdravotních službách"! Z toho plyne,
že moje techniky NEJSOU ZDRAVOTNÍ PÉČÍ, ANI JI NIJAK NENAHRAZUJÍ,
proto ani nespadají do oblasti zákona o zdravotních službách.

Moje technika navozuje u klienta "ideální stav jeho energie v těle", dle jeho frekvencí energií v čakrových centrech, čímž se upraví jeho celý metabolismus, a obnoví se tak samoléčebný proces v těle fyzickém i jemno-hmotném. V důsledků toho dochází k rychlejšímu uzdravení a zlepšení jeho stavu, jak v těle fyzickém, tak v jemno-hmotném.** Citace: "...Od ledna roku 2014 je účinný nový Občanský zákoník (nebyl ještě účinný v okamžiku vzniku zmíněné konkrétní kauzy), který péči o zdraví upravuje (oddíl Péče o zdraví, §2636), a který vychází ze smlouvy uzavřené ústní nebo i písemnou formou mezi poskytovatelem a příkazcem (v našem případě tedy mezi léčitelem a léčeným). Jde o péči o zdraví za odměnu. Z toho lze usoudit, že se netýká samoléčby, domácí léčby ap., které v tomto kontextu zřejmě nejsou specificky regulované a netýká se jich ani Zákon o zdravotních službách. Týká se však profesionálního léčitelství.
Právní rozbor advokáta Mgr. Jana Pořízka na toto téma, který byl publikován v květnu tr., jasně informuje, že léčitelství (alternativní léčení nelékařů a nezdravotníků) NENÍ Zákonem o zdravotnických službách dotčeno a NENÍ nelegální. Naopak: léčitelé léčí podle Občanského zákoníku, nikoliv podle Zákona o zdravotních službách, pod který spadá i Ministerstvo zdravotnictví. Vyjádření Mgr. J. Pařízka se zde v této věci shoduje s právní studií JUDr. Květy Slavíkové o vlivu obou zmíněných zákonů na léčitelství a homeopatii...", tolik 2. října 2014
Mgr. Jiří Čehovský
předseda občanského sdružení Homeopatická společnost
images-áshram-shiva Mandir.jpg
V indické Penukondě jsem studovala Indickou léčbu nejvyššími toky energií.
Byla jsem vedená mým Svámím (Mistr učitel), a nejvyššími toky energií ke svému
osvícení a používání těchto tisíce let starých praktik zapsaných už v palmových listech
a dodnes uschovávaných před neznalými lidmi.
Jsem nositelem jména ABHA, které mi bylo dáno mým Indickým mistrem,
znamená to v hindštině "zářivé světlo" nebo "světelnou záři" , jež nosím ostatním a je dávána jen osvíceným, stejně jako byli "nositelé náboženských směrů", jsem tedy učitelem, mistrem a poslem nejvyšší energie Univers.

Užívám 12 kanálů toků léčivých energií, jak jsem se dozvěděla od svého mistra ze Sai Mandiru "Kristových léčivých energií" a jako jedna z mála smím a mohu jich použít najednou.
Proto tyto alternativní léčebné postupy, co nabízím jsou velmi účinné, a také jdou přímo k nitru klienta-to znamená "k Duši nebo k DNA buněčných struktur" .

Při svém studiu jsem se naučila používat velmi mnoho praktik,které tady nejsou známé ,ani běžné. Moje indická léčba "spiritu" - duše klenta, byla vytvořena, dle zásad Indických léčebných postupů transformace nevědomí, restartu živlů, z nichž je složeno vše ve vesmíru a vložení "nových formací programů do nadvědomí ".
Pracuji s nejvyššími toky energií vesmíru, navibrovávám klienty na frekvenci,která odpovídá jejich "postupu+výuce vědomí" , jinak řečeno odpovídá jejich vývoji.
PC221975.JPG
MŮJ PŘÍBĚH, jak jsem se já UZDRAVILA pomocí TÉTO LÉČEBNÉ TECHNIKYPřed několika lety jsem kolabovala na dovolené v mé milované Africe.

Začátkem léta dostala moje dobrá kamarádka volno v práci+telefonovala,že abych vybrala dovolenou
"na rychlo" jen tak pro náš relax v cizím prostředí, vybrala jsem Tunis město Souse,ležící asi 140 km od města Tunis,jenže než jsem došla s penězi do pobočky cestovní kanceláře,zájezd prodala pobočka v Praze,takže hledání nastalo znovu, tak mi nabídli jiné místo, let do Monastiru+hotel v Mahdii,nej jižnějším místě kam se jezdí z naší oblasti, nebyla jsem moc ráda,ale zájezd jsem koupila-s myšlenkou,nikdy nevím,proč zrovna tam mě osud zavane...
Let byl velmi příjemný,do hotelu jsme dojely o půl noci téhož dne,byl malý a útulný+manager hotelu nám přinesl osobně na přivítanou čerstvý juice z pomerančů+podal nám klíče od apartmánu s výhledem na moře na západní straně budovy.

Hotel byl téměř "rodinného typu",oproti kolosům vedle stojícím,vše zatím zející napůl prázdnotou.Byla jsem velmi příjemně překvapena a prožívaly jsme příjemné trávení dovolené zde, až do osudného data 8.6.,kdy jsem večer po osmé hodině z "legrace" byla vhozena do bazénu...za pár hodin mi začalo být velmi špatně, mžitky před očima,zvracení+kolaps,který se dostavil za několik hodin hrůzy...moc si z toho nepamatuji,jen útržkovitě jsem se probírala,jak na mne volali lidé kolem mne+taky lékařská pomoc,byla jsem více na druhé straně,než tady v tomto bytí, prožila jsem si peklo na zemi,které trvalo mnoho hodin,NEUSTÁLE JSEM odcházela Z TĚLA PRYČ, viděla jsem se z hora a VRACELA SE DO TĚLA JEN ,jako by na skok, SLYŠELA jsem hlasy všech lidí v místnosti,viděla lékaře,svou kamarádku,taky naši delegátku,ale necítila jsem nic, MOJE TĚLO BYLO TAM S NIMI SAMO, beze mne, VNÍMALA jsem NÁDHERNÝ KLID A MÍR A ÚŽASNÉ PROSTORY V JINÉM SVĚTĚ,až se mi objevila tvář mého syna+ JÁ SE ROZHODLA VRÁTIT DO SVÉHO bezvládného těla,
ale co to bylo proti peklu,které prožívala moje kamarádka,která mne společně s lidmi z vedlejších pokojů oživovali a na střídačku podávali pak obklady a tekutiny,než přijela záchranná služba z "nedalekého města-cca 1,5 hodiny vzdáleného Monastiru.
Lékař mi dal nějakou kapačku,zaléčili mne a podali také léčiva+další recepty,tak se stalo,že majitel hotelu sám se nabídl a dojel do Monastiru-1,5 hdiny vzdáleného pro léky pro mne a taky je sám zaplatil,všichni se snažili mi pomáhat,ale to ještě neměl být konec,když jsem se probrala,nemohla jsem nic jíst,bylo mi stále špatně-poškozená slinivka břišní+kolaps byl v poslední minutě zažehnán, na to hned ráno po probdělé noci,zavolali kamarádce,že tu noc jí zemřela její maminka,další šok pro nás obě,od toho dne se naše dovolená stala černou můrou.
Já byla neustále v horečkách a na pokraji smrti, a tak lékař konstatoval pokud to nepovolí zůstanu tam,neschopná převozu do země,kamarádka byla celý čas uplakaná,starala se zároveň o mne a zároveň se vyrovnávala se náhlou smrtí své matky a taky strachem,že zemřu taky já.
A já byla slabá,tak že vstát byl pro mne nadlidský výkon, v horečkách mezi životem a smrtí,mezi realitou tohoto trojrozměrného bytí a nádherným klidem,bezbolestností+bezpodmínečnou láskou jiné dimenze...
Za několik dnů jsem se vzmohla a odletěly jsme domů s vypětím všech sil, v Česku byly horké dny,horší jako v Tunisu+lékaři tady u nás zkonstatovali po dlouhém čase zkoumání,co mi je ,že mám v sobě nejen ničící bakterie,které mi rozežíraly moje orgány zevnitř,mám poškozený pankreas a také jsem přežila "Nilskou horečku",z tohoto všeho jsem se dostávala více,než 3 roky. Společně s běžnou medicínou jsem však hledala pomoc i u léčitelů, alternativních metod a taky čínské medicíny a užívání homeopatických léků,dík kterým jsem se pomalu začala také sama léčit.

Jak jsem se léčila+kde hledala pomoc?

-lékaři tady u nás si nevěděli rady,neustále jsem měla mylné diagnózy a můj stav se neměnil-3 x týdně jsem kolabovala,prodělávala šok těla a odvážela mě rychlá lékařská pomoc,vždy jsem byla zaléčena prozatímními léčivy +za den propuštěna domů s tím,že ještě nevědí,co mi to vlastně způsobuje , a kde je hlavní příčina...tak se to opakovalo po víc než 1,5 roku
-kdy jsem se rozhodla odjet na relax do Itálie,kde se dám do kupy. Nicméně nestalo se tak, kolabs byl i tam,proběhlo celkové vyšetření a "cétéčko celého těla"+všech klíčových orgánů,nic nezjistili+propustili mě domů, V ten čas se za mne začali Italští přátelé modlit,já prosila také za očistu+obnovu zdraví,po celý ten 1,5 roku jsem se snažila pomocí "běžné lékařské techniky a léčby" vyzdravět,ale nic nepomáhalo,Začala jsem hledat pomoc v alternativních směrech,ale stalo se vždy totéž,
ODEPSALI mi nebo ODPOVĚDĚLI, že nedostali "od universa povolení mně léčit,že toto nezvládnou". Byla jsem zoufalá,stav se nelepšil , a navíc stále ani nebyla do té doby ještě jasná diagnóza...
-na internetu jsem začala hledat znova a znova-tady v Česku jsem POMOC NENAŠLA !!!
Zaplatila jsem neskutečné peníze za své léčení tady,ale stále nic a nulový výsledek.
NEZBÝVALO MI, NEŽ "CIZINA"
-OSLOVILA jsem tedy Japonského-léčitele a absolvovala LÉČBU NA DÁLKU sama,vedená jen jím+jeho návody,co a jak mám dělat, udělala jsem vše,jak mi bylo řečeno,od "Mistra Karuna-ki", a po 3 měsících se mi začalo ulevovat + stav se znatelně zlepšoval!!! Začala jsem se zajímat o tuto léčbu a STALA SE TAK ŽÁKYNÍ TOHOTO Japonského mistra a učitele na Vysoké škole Reiki v Americe, který mi sdělil, že jsem vyšší duše, než on sám, a že je mu ctí mne znovu-zasvětit,do toho, co já sama dávno umím! Za němého úžasu jsem zjistila při jednotlivých zasvěceních a výuce,že již od dětství užívám vysoké frekvence energií "Zlatého draka", "Ohmat energií aury" a energii Reconnection, tak jsem se dostala i k panu Ericovi Pearlovi,jeho knize a následně k jeho Free videokursu,který jsem absolvovala.

-Po čase jsem stále ještě řešila potíže bakterií v těle+jejich ničení mého těla zevnitř,znovu jsem hledala pomoc,a našla jsem tentokráte pomoc až v Indii, kde jsem se DOSTALA až "ke SVÉMU PALMOVÉMU listu" tamních mnichů+k tomu,že jsem jedním ze 7 lidí světa,kteří smí užívat tohoto Indického LÉČENÍ ENERGIÍ a rituálu očisty, obnovy prvků a jejich poměru v těle + restart veškeré mojí energie v tělech jemno-hmotných a fyzickém těle. Indický mistr mě sám po vyléčení oslovil a nabídl mi "obnovu mé síly", neboť jak napsal jsem inkarnací jednoho z nejvyšších osvícenců všech dob+tuto metodu léčby jsem na tuto zemi přivedla prý já+mám nárok ji používat tedy bez jakýchkoli omezení
-metoda léčebných postupů popsaných v palmových listech již více ,než před 6000 lety
"VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM + VŠE = ENERGIE"
A tak jsem se začala učit od Indických "swámí", dostala své indické jméno, a začala studovat tamní způsoby léčby, očistné rituály ohně, vody, vzduchu, země, PŘESNĚ PODLE POPISŮ V PALMOVÝCH LISTECH, jež patřily k mé duši + kde vše bylo zaznamenáno s přesností mých inkarnací zpětně až 6000 let,kdy jsem tuto metodu prvně použila ve své inkarnaci,co byl yogín,osvícenec + učitel té doby. Dozvěděla jsem se mnoho poučení sama pro sebe a naučila se OVLÁDAT své TĚLO / bez jídla 42 dní,jen o šťávách a čajích, bez sexu a jiných tělesných potřeb /, tak svého DUCHA, JEHO obrovskou SÍLU a NEOMEZENÉ MOŽNOSTI / jako jsou vstupy do jiných dimenzí, časoprostoru,ovládání síly vzduchu,vody,země,ohně SPOLU s MOU VLASTNÍ energií a využití energií všech toků vibrací Univers.

Naučila jsem se používat mnoho zapomenutých věcí + intuitivním řešením, jak NEMOCÍ JEMNO-hmotných těl, tak NEMOCÍ s projevy ve FYZICKÉM těle. Začala jsem LÉČEBNÉ metody SPOJOVAT,až do nynější podoby MÉ léčby, PROPOJENÍ léčebných energií Karuna-ki, Shambally, Reconnection+indických rituálů restartu prvků v těle a očistných energetických vírů a rituálů živlů společně s působením a od blokací pomocí textů, metod EFT a SRT,
která jde jako by zpětně "od vědomé mysli, přes podvědomé programy až k nevědomí a PŘÍKAZŮM jdoucím Z NITRA naší DUŠE.
VŠE, CO NENÍ ŘEŠITELNÉ Z VNĚJŠKU našeho FYZICKÉHO těla,
JE VŽDY ŘEŠITELNÉ ZEVNITŘ TEDY PŘES NAŠE JEMNO-HMOTNÉ TĚLO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"A JE JEN NA KAŽDÉM Z NÁS, JAK SE ROZHODNE, ZDA ŘEŠIT CHCE NEBO NE.."
Marcela Abha Kunz
/text je chráněn autorským zákonem a je možné jej kopírovat jen s webovou adresou této stránky /
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one