Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."
pěti.tisícovky.jpg
O HOJNOSTI A PENĚZÍCH
-vše závisí na duši, jejím nastavením, její čistotě, jejím souladu se všemi zákonitostmi celého Universa
-je-li duše zanešená NEGACEMI, pak je vaše hojnost blokovaná a máte málo hojnosti ve svém životě, jak v penězích, tak v radostech, tak ve zdraví
-je-li duše očištěná a tedy v souladu se zákony Universa, pak její nastavení je ve směru HOJNOSTI a takový člověk má pak dostatek zdraví, práce, peněz i radostí ve svém životě

JAK TO TEDY JE S TĚMI PENĚZI

-PENÍZE =vysokofrekvenční láskyplná energie hojnosti
-nejdůležitější je vztah sám k sobě-zda si podle sebe peníze zasloužíte nebo ne!
-dalším důležitým bodem je vztah vás k penězům, jak je vnímáte, jak je cítíte svou duší=JAKÉ k nim + s nimi spojené MÁTE VLASNÍ emoce!

-KLADNÉ=máte k nim správně nastavené emoce=máte je rádi, nebojíte se jich a dovolujete jim, aby k vám volně proudily.
penízky jsou moc dobré, peníze mám rád, peníze jsou dobrý k životu, peníze mi nesou radost...atd.

-ZÁPORNÉ=máte s penězi spojený pocit STRACHU, ať už z nedostatku peněz, strach, že je ztrácíte, že jich máte málo, strach, že SI JE NEZASLOUŽÍTE, a s tím spojované pocity viny z vaší minulosti + PRÁVĚ TYTO POCITY JSOU NEGACE, JEŽ VÁM BRZDÍ TOK PENĚZ K VÁM!!!!
-Víte jak jste na tom vy sami? Zamyslete se nad vlastním vztahem k peněžnímu toku ve svém životě. Možná tím najdete to, co vás vlastně brzdí v přitékání peněz k vám!!!

-PENÍZE JSOU OVŠEM SPOJENÉ TAKÉ S POCITEM "MOCI" + právě tento pocit vás může zcela zbrzdit v toku peněz k vám!!!

-negace pocitů moci=POVÝŠENOST, PÝCHA, EGOISMUS=vedou pak vaše příjmy do rakve ztrát + pocitu nedostatku
naopak

-pozitiva pocitů moci=LÁSKYPLNOST, ROZDAJNOST, POCHOPENÍ, ŠTĚDROST VŮČI JINÝM BYTOSTEM, VDĚK A HLAVNĚ EMPATIE=tyto pocity vám otevírají cestu pro uvolnění toku láskyplných energií peněz

-a tak pokud máte v harmonii CÍTĚNÍ PENĚZ + MOC PENĚZ + MOC SVOJI, KDYŽ MÁTE PENÍZE, PAK K VÁM ZAČNOU PROUDIT MNOHEM VÍCE, než doposud, a jak vidíte úzce to vše souvisí s nastavením vaší duše=JAKÉ MÁ NASTAVENÉ HODNOTY, JAK MÁ ČISTÉ VLASTNÍ SVĚDOMÍ+JAK SE DÍVÁ NA SVĚT KOLEM SEBE, toto vše má jasný vztah k postojům vás a vašich peněz!!!
-důležité je také, zda hodláte přebrat svoji "MOC", když dostanete větší peníze!!! Pokud NECHCETE PŘEBRAT SVOJI MOC, NEMŮŽETE TAKÉ MÍT VĚTŠÍ PENÍZE, protože moc + peníze spolu velmi úzce souvisí, a jedno bez druhého prostě jednoduše nemůže vůbec fungovat + tak se snadno stane, že člověk, který sice chce mít peníze, ale BOJÍ SE SVÉ MOCI, jež by s penězi získal, pak peníze nemá, jelikož ho jeho obavy z vlastní moci přímo ZABRZDÍ + TAK TOK PENĚZ ZASTAVÍ!!!
-A naopak ten, kdo se peněz NEBOJÍ, A NEBOJÍ SE ANI SVÉ MOCI, aniž by vůbec nad ní myslel, má pak peněz dost, Ovšem pokud si neumí správně držet v harmonii svoji moc a tím i zodpovědnost za své peníze a jak je utrácí, či jak je získává, pak o své peníze snadno a lehce zase přijde a už se mu přestanou vracet, a tak tok peněz se mu zastaví!!!

A proto jich má někdo mnoho, jiný dostatek, a dalšímu chybí!!!

....Nesprávný vztah k penězům a svěřené moci činí duši drsnou a hrubou. To znamená, že v bohatství se skrývá
nejen pozemské štěstí, ale i cosi nebezpečného...../S.N.Lazarev
-duchovní a hmotné principy musejí být v rovnovážné poloze, jinak vám peníze nemohou být k užitku, ale ke škodě.
...Každým odevzdáváním bankovky provádíte rituál. Buď uzavřete rituál chudoby, nebo uzavřete rituál hojnosti.
Neustálé uzavírání rituálu chudoby vám může bránit zbohatnout, rozvíjet se, vydělávat více. Když budete posílat peníze po mostě, přestane vás energie peněz brzdit a rituál se vám přestane plést do života, naopak vás začne podporovat a začne pro vás pracovat...../jak psala v jednom svém článku A.K.Loskotová

PENÍZE MAJÍ SPOLEČNÉHO JMENOVATELE S MOCÍ A PLNOU ZODPOVĚDNOSTÍ !!!
-JAK VIDÍTE VŠE SPOLU VELMI ÚZCE SOUVISÍ
-vše, co děláte, tak má nepřímý vztah k přitékání vašich peněz k vám!!! A jak to souvisí? Snadno, jde totiž o nastavení duše, zda si své peníze zasloužíte nebo nikoliv, podle vaší duše=vy jste tedy tím, kdo podle svého svědomí vnímá, a určuje, zda peněz máte dost nebo málo!!!

VŠE JE TOTIŽ O VIBRACI DUŠE, O JEJÍ ČISTOTĚ= o souznění duše se všemi zákony Universa!!!
-pokud je duše v souladu se zákony Universa, pak má člověk hojnost plně otevřenou
-pokud je duše v disharmonii se zákony Universa, pak má člověk hojnosti málo, a má ji zablokovanou=PENĚZ MÁ MÁLO nebo je rychle ZTRÁCÍ !!!

CO DĚLAT V TAKOVÉM PŘÍPADĚ?
-jediné, co vám zůstává je očistit si svoji duši od negací a bloků
-je totiž potřeba být v souladu a mít duši ve správném nastavení programů pro oblasti hojnosti, jak peněz, tak zdraví, tak radosti ze života,
jak vidíte vše to spolu souvisí./Mak
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one