Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."
Schizofrenní rozdělení mysli
Schizofrenní rozdělení mysli
"Rozštěpení osobnosti, cesta dovnitř a zpět, aby člověk dohonil něco, co zameškal, nebo opět získal něco ztraceného a tím dal život zase do pořádku, výzva přijmout své stinné a světlé stránky jako součást sebe sama a učit se je oddělovat."
Joseph Campbell

SCHIZOFRENIE:
-rozštěpení osobnosti, vtělení do aury, a tím i dvojí pohled na tento svět-realitu, v níž žijeme, nechtění se rozhodnout vzít na sebe odpovědnost za to, jak žiji, chtění žít jinak bez odpovědnosti a utíkání do reality jiných dimenzí, uvíznutí v této realitě, čímž dojde k rozštěpení vlastního života, osobnosti a dvojího náhledu na svět kolem sebe. Je nutno si ujasnit to, co chci, přijmout to, co máme a vrátit se sám ke své duši a víře v platnosti zákonů Universa(akce a reakce), jde o uvědomování si, že jsem ve vývoji duše, a že nepřísluší mi "nahlížet tam, kam nepatří můj duch svým dosavadním vývojem. Jde o minulost práce v magii+důsledek těchto chyb v minulosti-proto uvíznutí ve dvojí realitě. Proto je nutno své ego držet na uzdě+nenahlížet tam, kde nám vývojem ještě nepřísluší. Entitu odstranit z energetického systému těl, dorovnat energii minulosti, pod vedením léčitele, či šamana.
(né každý léčitel vám s tím pomůže, jde o hledání osvícené duše, jež smí vám pomoci+pak je to odvislé od vaší spolupráce na léčbě a harmonii duše i těla+vlastního života.)
Stavy rozdvojení mysli, je označován, jako "schizofrenie", odborníky a lékaři, ale o co opravdu jde? Jak to funguje po energetické stránce?
Je potřeba si uvědomit, z čeho je složena energie v naší auře a všech jejích tělech, tedy mentálního, emočního, astrálního, duchovního a duševního. Při takovýchto příznacích -jako je rozdvojení osobnosti, dochází prostě jen k tomu, že se oslabuje ochranná a pevná vrstva auryckého obalu, a dojde k uvolnění astrálu do prostoru, což má za následek nejen rozkol ve vnímání klienta vlastně dvou , či více "světů" najednou, mysl je z toho zmatená a nedokáže se v tom orientovat, a tak dochází nejenom ke stresové situaci v důsledku- nedokázání si v mysli ujasnit, co se to děje a kam zařadit dané myšlenky přicházející z více rozdílných stran- světů, ale dojde také v důsledku toho ke strachu-což je běžně normálně spouštěná reakce těla na neznámou situaci, tak i v tomto případě se to tak v těle děje. Tak se objevují "příznaky schizofrenie ve fyzickém těle".
V praxi dojde k tomu, že jedno z jemno-hmotných těl se prostě "vymístí do prostoru kolem aury" a nastává tedy průnik do jiných dimenzí- astrálního světa v našem případě, což je vlivem , v našem popisovaném případě, vlivem STRACHU ZE ŽIVOTA TADY A TEĎ.
- strachu z vlastní zodpovědnosti
- strachu, který spouští stres a paniku v buněčných soustavách fyzického těla
viz. na příkladu, jež vám tu popisuji výňatky z emailů:

KLIENT:
..."...Co se týče uměle vyvolané radosti a úsměvu.Tak bych řekl že to je spíš taková škodolibá radost a úsměv.Proto že když mi proletí třeba myšlenka že mám s něčeho obavy a dojde po ni k samovolnému úsměvu,tak to asi s úsměvem nemá nic společného.
No ono že právě negativní myšlení ke zlu poslední dobu mám i když se těmhle myšlenkám bráním a mám s nich strach ale právě že nejčastěji po téhle myšlence dojde k tomu uměle vyvolanému pocitu v břiše,to co mi připomíná něco jako radost i když to taky s radostí nemá co společného.Vždycky jsem byl docela citlivý a takového mě měli lidi rádi,dokonce i jak jsem byl v léčebně řekli tam rodičům že se jim zdá že jsem docela citlivý a tohle mě děsí,nikdy jsem takové myšleni neměl....strachy mi to způsobuje taky, a vždycky působilo,taky nejistotu a neklid. Vnímám to jako vkládání jiných myšlenek od někoho jiného...nejsou to moje myšlenky.Občas mi tam skočí samovolně nějaká ta myšlenka,párkrát to byl až vyloženě hlas,to jsou ale většinou myšlenky co mě spíš vyděsí a nebo rozhodí..."


ODPOVĚDI:

.."...to, co popisujete není ovlivnění, jen prostě máte chaos sám v sobě- a to tak, že sice chcete být pozitivní- to je třeba váš úmysl se z toho celého dostat, ale na druhé straně, místo, aby jste šel ve směru toho co chcete-tedy se z toho dostat, tak naopak propadnete STRACHU ZE ZMĚN, které budete muset udělat+NAJEDE VÁM V MYSLI PROGRAM často užívaný vaší myslí- PROGRAM STRACHU+tím jste sám proti sobě:
-na jedné straně chcete sice ZMĚNU+na druhé straně SE BOJÍTE tu změnu udělat
PROČ TOMU TAK JE?
- protože strach je v duši spojován se ZODPOVĚDNOSTÍ ZA SEBE
- protože SE BOJÍTE ŽÍT + potřeba žít v zaběhlém stylu- plném ohledů a kompromisů JE SILNĚJŠÍ, než touha po NORMÁLNÍM ŽIVOTĚ
- ZMĚNA VÁM NAHÁNÍ OBAVU
- jestli to zvládnu?
- jestli mě strachy zase nebudou sužovat?

PROČ VÁM NAHÁNÍ pozitivní ZMĚNA STRACH? /Protože je to VYBOČENÍ Z TOHO, CO ZNÁTE + VY ZNÁTE JEN OBAVY+STRACHY, v tom se vaše mysl vyzná/
- protože život je plný překážek+toto budí váš další strach
- protože moc věcí kolem sebe by jste musel změnit , a to až do osobních vztahů a věcí
- protože nic nejde hned a musíte se mnohem více snažit žít plno-hodnotný život
- protože musíte na sobě moc pracovat, aby jste se trvale změnil
- musíte to chtít se ZMĚNIT= změnit váš náhled na svět
PROČ VÁM TATO ZMĚNA NAHÁNÍ STRACHY? Protože musíte vzít svou ZODPOVĚDNOST ZA TO, CO DĚLÁTE, a jednodušší je někoho jiného vinit za to, že máte takové myšlenky/prosím toto je myšleno bez urážky-jde totiž o vaši zodpovědnost za své činy- a myšlenka je čin, to, co si myslíte je energie vámi vysílaná do prostoru+TAKOVÉ ENERGIE K SOBĚ SÁM PŘITAHUJETE+ toto je důvod proč se vám také vymístí čas od času vaše astrální tělo do prostoru, kde proto, že jste v nízké vibraci=STRACHU, slyšíte a možná i vnímáte jiné bytosti a jejich komunikaci, která ovšem VŮBEC NEPATŘÍ VÁM-jen jste ji zaslechl+myslíte si pak, že to patřilo vám.
Takže dokud se NEZBAVÍTE STRACHŮ ZE ŽIVOTA + NEUVĚDOMÍTE SI, ŽE TO, JAK MYSLÍTE A JAK ŽIJETE JE VAŠE ZODPOVĚDNOST ZA SEBE, tak do té doby se vám čas od času bude dít to, že slyšíte hlasy a možná i vidíte entity. Vaše mentální a astrální tělo je ovlivněno vaším strachem+vymístí se čas od času z vaší aury+je mimo tělo aury, což vám působí stavy, co máte/slyšení ...vidění a myšlenky přejímané z prostoru!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Toto je stav "schizofrenie", ovšem vy už nemáte v sobě nikoho- byly vám odvedeny všechny duše přivtělené na srdci a oblasti páteře, a všechna vaše těla jemno-hmotná byla očištěná od entit+byla vám vytvořená vrstva ochranná na povrchu aury!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Je potřeba se NEBÁT ŽIVOTA A ZAČÍT SE Z NĚJ RADOVAT- prostě si to dovolte mít radost z každého dne+začněte hned pane Petře-je nádherný den a vy smíte si ho užívat s radostí+nic vám v tom nebrání.
-MĚJTE SEBE MOC RÁD
-VĚŘTE SI BEZ OMEZENÍ
- VĚŘTE ZDROJOVÉ ENERGII = BOHU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-NIC, CO UDĚLÁTE NENÍ CHYBA + ZAČÍT MŮŽETE ZASE ZNOVU NA VŠEM PRACOVAT OD ZAČÁTKU
- I VY JSTE DOKONALÝ JEN SI TO UVĚDOMIT!!!!!!


VY MÁTE ZODPOVĚDNOST ZA VÁŠ ŽIVOT + TAK HO PROSTĚ ŽIJTE, MILUJTE SEBE+SNAŽTE SE BÝT V HARMONII= to je ve svém středu!!!

-snažte se O MYŠLENKOVOU KONTROLU !!!!!
-řídit se svými POCITY !!!!!!

= POKUD MÁTE DOBRÝ POCIT = MÁTE I DOBRÉ MYŠLENKY
= POKUD MÁTE STRACH = nejste v harmonii a vaše tělo astrálu se vymístí z aury= MÁTE OSLABENOU OCHRANNOU VRSTVU AURY...

-JE POTŘEBA SE STRACHU POSTAVIT
- UVĚDOMIT SI, JAK JSTE DOKONALOU BYTOSTÍ
- UVĚDOMTE SI, ŽE SE VÁM DĚJE TO, NA CO MYSLÍTE A CO PRÁVĚ CÍTÍTE!!!!!!!!!!!!!!!!!
- ZAČNĚTE SI KONTROLOVAT MYŠLENKY+POCITY
- ZAČNĚTE CÍTIT K SOBĚ LÁSKU + nikoli strach
- ZAČNĚTE SE RADOVAT Z KAŽDÉHO OKAMŽIKU - TEĎ HNED, protože pocity si můžete vybírat!!!!

- je vám dobře v tom strachu a případně depresi?...NENÍ + TAK TO ZMĚŇTE VY!!!!!!!...ŘEKNĚTE SI O POMOC, pokud to nedokážete sám, naberte odvahu a ZAČNĚTE DÝCHAT- ZVOLNA, POMALU A MYSLETE JEN NA SVŮJ DECH- SOUSTŘEDIT SE NA TO CELOU SVOU MYSLÍ...DÝCHAT KLIDNĚ A TROCHU HLOUBĚJI, NEŽ DÝCHÁTE BĚŽNĚ!!!!!!!!!!".... / výňatky z emailů Marcela Abha
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one