Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."
00konstituce.jpg
PROČ MÁME RAKOVINU?

RAKOVINA = sebe-destrukční výchovný program pro duši, proč tomu tak je?
-protože duše se tím oddálí od připoutání k Zemi
-navrací se tím k víře a důvěře v běh života v celém Universu
-navrací se k lásce a tedy k podstatě všeho bytí
-navrací se k Bohu - zdrojové energii celého Universa

Psychosomatická příčina RAKOVIN:
-naše vlastní PÝCHA
-POVÝŠENOST
-EGO nad Boha
-toto je špatné vidění a vnímání světa kolem nás = ŠPATNÝ ŽEBŘÍČEK HODNOT uvnitř DUŠE A DUCHA+NA TOMTO ZÁKLADU SE SPOUŠTÍ PRO DUCHA V NÁS "VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO DUŠI-DUCHA" - SEBE ZNIČUJÍCÍ PROGRAM RAKOVINY, ale toto se stane, až po několika varováních- tedy proděláme několik, či jenom jednu těžší chorobu, kterou nám bylo "dovoleno vyléčit si", žel pokud se naše vnímání světa nezmění, ani po této varovací nemoci, nastupují různá stádia naší výchovy duše - rakovina v té části těla, kde je největší problém, většinou tam, kde je celková příčina našich špatných postojů a vlivem toho špatných rozhodování v situacích, ale nyní si to prohlédněme trochu z blízka:


- Tělo bojuje s rakovinným bujením - ovšem v základu bojuje samo uvnitř sebe, většinou jde o nepřijímání nějaké skutečnosti, co se už stala v dávné nebo docela nedávné naší minulosti, a také jedním z největších důvodů vzniku této choroby v našem "nevědomí a následně v těle fyzickém" je naše vlastní pýcha, povýšení ega nad zdroj, povýšením sebe nad Boha, a jednou z hlavních příčin, podporujících pýchu, je
snaha povýšit vlastni rozum nad / zdrojovou energii a její zákonitosti/ nad Boha. Pýcha je vlastně neochota smířit se S traumatizující situací.

Zkáza pozemskosti - posiluje kontakt s Bohem. Člověk opouští pozemské jistoty a hledá svou jistotu
v Bohu. Když nepřijímáme očistu v podobě agrese ze strany jiných lidí, zvýšený zájem o vlastní
fyzické tělo plodí pýchu. Buňka je povinna pracovat na sebe a respektovat své vlastní zájmy, ale
pokud dělá jen to, stává se buňkou rakovinnou. A protože základní informace buňky jsou uloženy v
poli, pak jakmile taková sebestřednost překročí kritickou mez, je třeba i za cenu úplné zkázy
zastavit, popřípadě zničit to, co se stalo zdrojem nebezpečí - tedy fyzickou schránku buňky. Nebo
buňka musí alespoň na čas opustit své zájmy a pracovat jen ve prospěch organismu.
Když svůj život přehodnotíte a to, co jste až
dosud považovali za nepříjemnosti nebo dokonce neštěstí, začnete brát jako akty očisty, předurčené
Bohem, když začnete Bohu děkovat za to, že vaše pozemská logika byla potlačena -‚ přejdete k
režimu zdravé buňky. Až skrze pokání zapudíte svou agresi a projdete si dosavadní život jako na
filmovém páse a až se modlitbou vyznáte z lásky k Bohu, očistíte si svou duši. To musíte dělat nepřetržitě.
Jenže právě vědomí, které je zdrojem neustálého hodnocení a kritického vztahu ke každé situaci,
nás silně váže k Zemi a plodí agresi. Proto je dnes odpojení pozemské logiky a blokace vědomí
nezbytná. Především přestaňte hodnotit události, jejichž svědky se stanete. Stejně tak není dobré se
pokoušet situaci porozumět. Jakmile se něco stane, znamená to, že to byla vůle Boží. A dost,
jakákoli další hodnocení jsou zbytečná.
Vědomí tíhne k destrukci, a proto je agresivní. Podvědomí se naopak obrací k jednotě, tedy k
lásce. Láska je nejvyšší forma jednoty. Čím větší lásku budete věnovat Bohu a všemu kolem vás,
tím aktivněji se duše bude orientovat na vesmír, a nemoc bude zbytečná.
Příklad: Můžete využít
jakýchkoli podpůrných technik blokace vědomí. Všechny nějak souvisejí s omezením potřeb a
žádostí těla. Půst, dlouhodobé hladovění, samota, modlitba - to vše potlačuje logiku těla a
aktivizuje logiku ducha. Představte si například takovouto situaci: člověk pije alkohol, kouří a cítí
se normálně. Pak kouřit a pít přestane, onemocní na rakovinu a umře. A proč? Protože alkohol,
kouření a narkotika blokují vědomí a odpojují pozemskou logiku. Totéž, ale účinněji, však zajistí správné nazírání na svět, samota, půst, pokání a modlitba.
-Správný náhled na svět + uspořádání si znovu svého žebříčku hodnot:

-Odstranit pýchu
-obnovit pokoru a lásku k nejvyšší energii a vesmíru/Bohu
-uspořádávat si myšlení uvnitř sebe sama – samota
-dodržovat striktní půst – viz červená řepa+mrkev+celer+petržel+česnek+jablko+čaje/dle typu rakoviny
-pokora a pokání + víra v běh života, který sami neřídíte!!!!!
-modlitba k nejvyšším energiím celého Universa – zdroji /Bohu, jakkoli to nazvete, upřímně a od srdce uznat to, že my jsme jen článkem celku a nikoli tím, kdo si určuje za daných podmínek, jaký bude jeho život-pokud se NEZMĚNÍTE UVNITŘ A S NÁZORY NA SVĚT A NA SEBE SAMA – NEODSTRANÍTE SI PŘÍČINU vzniku výchovného programu „vaší rakoviny“+nemůžete být uzdraveni.

ODSTRAŇTE SI PŘÍČINU VZNIKU RAKOVINY A ONA SAMA VYMIZÍ.

Rakovinné bujení je projevem povahy. Optimista se obětí rakoviny stává málokdy. Těžké,
nevyléčitelné choroby se dostavují tehdy, když dochází ke konfliktu lidské orientace a vůle celého vesmíru. Nesmlouvavé vnitřní vzdorování událostem, jejíchž součástí se stáváme, je samozřejmým zárodkem příští choroby.

Příklad z mého života:
Před nějakou dobou jsem sama téměř co druhý den volala rychlou pomoc, trpěla jsem vysokou hypertenzí +to bez zjevných důvodů, nakonec jsem přišla na to, že má uvnitř zatlačenou vnitřní bolest a lítost. Nepomáhaly mi ani léky, ani
elitní senzibilové. A přitom se nakonec ukázalo, že šlo o důsledek lítosti nad minulostí, o neochotu ke smíření, zatlačenou do nitra. Jakmile jsem své vnímání světa zásadně změnil, nemoc ustoupila.
My všichni jsme účastni reálných fyzických událostí a zvykli jsme si, že události je třeba
ovlivňovat akcí, podřizováním okolního světa našemu vlastnímu programu, naší vlastní vůli.
Taková je pozemská logika. Jenže stejný program, přenesený do podvědomí, přináší zcela jiný
efekt. Ukazuje se ale, že v jemných hladinách můžeme svět, který nás obklopuje, změnit jedině tak, že změníme samí sebe a svůj vztah ke světu. Lítost nad minulostí a její nepřijetí je pokusem tuto minulost změnit, ovlivňovat ji z hlediska pozemské logiky; takové chování nejčastěji přináší
srdeční a cévní choroby a zhoubné nádory!!! Přijměte nedávné události ve vašem životě- tedy svou nedávnou minulost – PŘESTAŇTE SE JÍ BRÁNIT VNITŘNÍ BOLESTÍ A NAPĚTÍM V BUNĚČNÝCH STRUKTURÁCH, tím se uvolní veliké množství energií a můžete začít pracovat na změně svého vnímání života.

Uvědomujte si, že je jenom na vás osobně, JAK SE DÍVÁTE NA SITUACE KOLEM SEBE – JE TO VAŠE VOLBA, VY SAMI VOLÍTE, zda se budete vnitřně sami trápit pro něco, či se s tím raději začnete smiřovat a postupně tím uvolňovat blokace nemocemi.

Úryvek z S.N.Lazareva:“… Nedokonalý filozofický pohled na svět, nedokonalé chování a výživa formují nedokonalý
charakter. Pak se objevuje nemoc. Svého času jsem si vůbec nedokázal představit, že nejlepší
prevencí rakoviny je proměna světového názoru a naší vlastní povahy.“ A toto můžete udělat jen vy sami o své vlastní volbě. Toto vám nabízí také Karmická očista a od blokování negací www.spiritlecba.717.cz nebo www.ocista-duse.717.cz
otevření-3.oko.energie.jpg
VÁŽNÉ NEMOCI A RAKOVINA

Setkal jsem se se ženou, která byla dost těžce nemocna.
"Vaše problémy plynou z toho, že jste svou tělesnou schránku povýšila nad duchovní princip.
Když obyčejný člověk začne žárlit, dočká se za nějaký čas choroby. Když ale žárlí hrdý člověk a
přeje objektu své žárlivosti smrt, zemře nakonec sám. Kdybyste potkala muže, který by vás na
rukou nosil, stejně byste ho nedostala - protože byste příliš lnula k rodině a pýše a začerňovala si
tak duši. Vás a vaše děti mohl zachránit jen manžel, který vás ve vaší pýše neustále sráží, ubližuje
vám a stabilitu rodiny soustavně porušuje. S tím se však smířit nechcete, proto je vaše lnutí k pýše
ještě větší, a to vše jste přenesla i na své děti."
"Ale jak bych se mohla smířit s něčím takovým," vykřikla bolestně, "vždyť mě neustále urážel a
zesměšňoval. To jsem měla složit ruce do klína a trpně se na to dívat?"
"On s tím vším nemá nic společného, je třeba děkovat Bohu, protože když budete děkovat
člověku, bude to masochismus. Vnějškově jste se mohla chovat, jak se vám zlíbí, třeba mu rozbíjet
talíře o hlavu, protože to je jen vnější mezilidský kontakt, kdežto ve svém nitru obcujete s Bohem.
Tam musí být jen láska a vděk. Protože však člověk obvykle necítí, jak se vědomá agrese stěhuje
do podvědomí, je lepší, zejména zpočátku, se žádné vnější agrese nedopouštět a vše přijímat jako
boží danost."
"Chcete snad říct, že když mě bude znovu urážet a zesměšňovat, mám se z toho radovat? Ale to
je nesmyslné a nespravedlivé."
"Copak můžeme být humánní vůči rakovinné buňce? Zatím nemáme takové oči, které by nám
ukázaly, co se děje s naší duší. Takový zrak měli jen svatí. Představte si tonoucího, jehož někdo
vytahuje za vlasy z vody. Ten tonoucí se hrůzou chytá svého zachránce a překáží mu. Jakmile ale
pochopí, že je to záchrana, agresi utlumí. V křesťanství se tomu říká pokora. Dnes ale nastaly časy,
kdy pokora nestačí. Teď už se s bolestí musíme nejen smiřovat, ale radovat se, že zachraňuje naši
duši - a tělo samozřejmě taky. Vnitřně musíme bolesti jít v ústrety a nejen jí pokorně přijímat, a tak
pomáhat zachránit své tělo. Naším spasitelem je Bůh, kdežto my jsme jeho pomocníci při očistě
naších duší, samozřejmě za předpokladu, že v modlitbě předem přijímáme všechna ponížení a
nepříjemnosti, postihující naše tělo, protože tím se zároveň zachraňuje naše duše. Čím víc útrap na
sebe vezme duše, tím méně jich zůstane tělu."
"Chcete říct, že člověk by měl žít bez emocí? Ale co je to pak za život?!"
"Ne. K tomu, abychom žili bez emocí, není důvod. Musíme jen uvnitř uchovávat štěstí a jásavou
lásku, kdežto navenek se chovat podle situace. Když navenek ztrácíte elán a rmoutíte se, uvnitř
byste si i přesto měla uchovávat radost a lásku. Vše pozemské - na rozdíl od duchovního - podléhá
zkáze. Když se bortí naše tělo, způsobuje nám to bolest. Nu a protože naše těla patři Zemí

Zemí, budeme
nemocní, budeme se trápit a budeme umírat. Jenže jsou muka, a jsou útrapy. Když se naučíme
chápat, že vše pozemské je pomíjivé, naučíme se zároveň nelnout k Zemi a spoléhat nikoli na
pozemskost, ale na Boha. Staří Římané měli takový zvyk: když byla hostina v nejlepším, ozvaly se
bubny a do hodovní síně přinesli polorozpadlou mumii. Všichni na ni několik minut beze slova
zírali, pak ji nechali odnést a veselí mohlo pokračovat. Staří Evropané se uměli radovat a věděli, jak
se bavit, ale zároveň dobře věděli, co se děje s člověkem, který zapomíná, že nemá příliš lpět na
pozemskostí."
Byl to dlouhý rozhovor; všiml jsem si, že tu ženu trápí ještě něco. Za chvíli jsem se to měl
dovědět:
"Teď vdaná nejsem. Mám ráda jednoho muže, aleje ženatý a já se s ním proto nechci scházet.
Chápu, že když jsem s ním, dopouštím se hříchu, a s tím zřejmě souvisí řada mých problémů."
"Ano, to ano, ale váš hřích spočívá v tom, že chcete potlačit svou lásku a odvrátit se od muže,
jehož milujete. Uvnitř přemýšlíte spíš o svých ambicích než o hříchu, přemýšlíte spíš o pýše a přání
vytvořit si stabilní vztah. Žena, která příliš lpí na své pýše a na vztahu, se nakonec dočká lásky k
ženatému muži, protože právě tato situace potlačuje pýchu a modlu rodiny a má na její duši
blahodárný vliv. Základ lásky spočívá na nebi, základ ambic na Zemi. A když se pozemskost
pokusí podřídit si božský princip, člověk za to musí platit. Láska stojí výš než konvence, rodina,
hmotný zdar, nevěra a všechno ostatní. Jedna žena mi řekla, že neuznává lásku, protože byla
zrazena. Řekl jsem jí na to, že to sotva byla láska, protože nevěra lásku nezabíjí, ale očišťuje.
Skutečná láska není na ničem pozemském závislá, proto jí zkáza pozemskosti nemůže zabít. Nevěra
je jen zkázou vztahů, zabít skutečnou lásku není schopna.“/S.N.Lazarev/
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one