Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."
oči.jpg
OČI, PROBLÉMY+PŘÍČINY PROČ JE MÁTE

Oči symbolizují naši schopnost jasně vidět, dá se doslova říci "podívat se na věc" a také naši budoucnost.

Co dělat: Nebát se podívat kolem sebe, přijmout hotová fakta, nenamlouvat si bludy, nenechat se "vodit za nos", neomlouvat to, co je neomluvitelné, nebát se budoucnosti, přijmout přítomnost
astigmatismus, nepravidelné zakřivení oční rohovky

POTÍŽE S OČIMA
Příčina: člověk se bojí podívat sám na sebe a raději se stará o jiné, problémy s vlastním já
Co dělat: nemohu posuzovat jiné, pokud jsem "nežil v jejich kůži", zjišťuji toho více o sobě, vím, co mě trápí, vím, co mám rád, vím, co chci změnit, poznávám sám sebe

BARVOSLEPOST
člověk vidí vše v ponurých barvách, těžko hledá radost, je pro něj problém si uvědomit rozdíl mezi stimulací a uklidněním
Co dělat: Uvědomit si, že život je pestrý a rozmanitý, poznat nebezpečí jednostranného vnímání, vědomě projít problémy, poznat, co mi chybí, co by mi udělalo radost

DALEKOZRAKOST
člověk potlačuje strach z přítomnosti, nechce vidět, co se děje, není spokojený, ale snaží se raději dívat "někam dál"
Co dělat: Poznat a připustit si vlastní trápení, nepotlačovat bolest, ale raději ji vytáhnout "na světlo", tedy problém pojmenovat a vypustit, poznat své výchozí body, poznat, jak si stojím

KRÁTKOZRAKOST
člověk potlačuje strach z budoucnosti, bojí se podívat na důsledky svých kroků, bojí se, co bude, odmítá převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí, je mu jasné, že to "co se děje teď nic dobrého nepřinese"
Co dělat: Rozhodnout se, jestli chci takovou budoucnost, jakou si právě "tvořím". Není něco, co bych mohl/a změnit? Neměl/a bych se do něčeho aktivně zapojit, než jen přihlížet? Přijmout budoucnost jako něco nevyhnutelného, ale více se emočně a prožitkově zaměřit na to, co je teď a tady

ODCHLÍPNUTÁ SÍTNICE
Oči symbolizují vhled, průhled, zrcadlo duše. Je pravděpodobné, že s vnímáním světa z mé strany něco není v pořádku. Nevnímám celou skutečnost.
Co dělat: Snažím se získat vhled, hlubší porozumění, zaměřuji se na hlavní a důležité věci, učím se hledět do nitra, vnitřně se orientuji, vnitřní obrazy stavím vedle obrazů vnějších

OTEKLÉ OČI
neochota se dívat, neochota otevřít oči a podívat se, člověk nechce vidět svět a vlastní situaci, nemožnost dále přihlížet a "jenom" se dívat, tíhá na víčkách, strach dívat se dopředu
Co dělat: Zavřít oči a odpočinout si, občas je dobré oči přimhouřit a poznat vlastní přetížení, nad některými věcmi se dá oko přimhouřit, poznat, kdo nebo co mi ztěžuje život

SLEPOTA
Člověk nemůže vidět vnější podněty a obrazy, obrazně řečeno jde o "slepotu vědomí", člověk je nucen hledět jen do svého nitra, protože mu jsou odňaty vnější obrazy
Co dělat: Je dobré se zorientovat ve vnitřním světě a poté se učit otevřít se i vidění vnějšímu

SLZENÍ
Jedná se o nevědomý pláč, člověk se něčím trápí, ale nechce si to přiznat. Duševní pláč. Staré křivdy. Pocity ublížení, nepochopení, sebelítost.
Co dělat: Umožnit duši plakat, vědomě plakat, umýt okna své duše, najít vnitřní zdroj mých slz a věnovat se mu. Dovolit svým citům, aby se volně projevovaly.

SLZNÍ VÁLEČKY
Neprojevené a zadržované emoce, strach, že člověk něco ztratí, nevyplakané slzy, rezignace
Co dělat: Poznat svůj nahromaděný smutek a dovolit mu se projevit, dát nevyplakaným slzám šanci, vyplakat se, vědomá rezignace a svěření se proudu života - přijmout fakt, že některé věci tak prostě jsou a byly, ale život jde dál...

SUCHÉ OČI
Oči jsou suché a zatrpklé, bez slz, člověk se dívá kolem sebe bez emocí, chladně, člověk nedokáže vyjádřit emoce (radost, bolest, smutek), ustrnutí
Co dělat: Jsem v nadhledu, znám své emoce, ale nejsem v nich zapletený/á, umím je vyjádřit a vypustit, důsledně a soustředěně se na vše dívám, žiju, nejsem chladný/á, raduji se

ŠEDÝ ZÁKAL
strach a neschopnost podívat se do budoucnosti, strach z temné budoucnosti, raději člověk uhýbá a uniká od toho, co by bylo třeba řešit, nespokojenost, strach
Co dělat: Bojím se udělat rozhodnutí, ale udělám, a i když bude chybné, je to lepší než se takto trápit a utápět v nerozhodnosti. Temná budoucnost mě nemůže zaskočit, "řídím" si svůj život sám/a, dělám "dobrá" rozhodnutí, a když se něco nepovede, tak to tak prostě mělo být a příště to zkusím jinak... Však se svět nezboří...

ŠEROSLEPOST
Člověk se již nedokáže orientovat v "tom tmavém prostoru", cítí se ohrožený, zvláště večer, bezmocný v říši stínů, potíže s ženskou stránkou
Co dělat: Přijmout fakt, že v noci si má člověk v klidu odpočinout, protože není vidět, poznat svoji ženskou stránku a přijmout ji, smířit se s ženskou stránkou v okolí, naučit se najít i na tom "špatném něco dobrého", najít "světlo ve tmě"

ŠILHÁNÍ
rozpory, jednostranný pohled (při šilhání jedním okem), skrytá potřeba pomoci, člověk již nedokáže snášet obě strany skutečnosti, rozpory jsou nesnesitelné, problém dát životu směr, rozpor v pohledech na věc, okolí mi předkládá úplně rozdílné pohledy, nemohu se v tom vyznat, nevím, kam se mám podívat, komu důvěřovat, strach ukázat se, jaký jsem, strach přiznat svůj názor, schovávání se, přijmutí dogmatu přes vnitřní rozpor
Co dělat: Přiznat, že potřebujeme pomoct, ukázat, že nám ještě něco k dokonalosti chybí, ověřit si v kruhu přátel a rodiny, který pohled je ten "správný", zbavit se rozporu a ujasnit si názory, nebát se projevit se, vím, že se umím i bránit, ne vše si nechám líbit, postavím se

TIKY
pocity strachu, že člověka někdo sleduje
Co dělat: Oprostit se od falešných strachů a prozkoumat opravdu dobře svou situaci, poradit se s přáteli, nežít v bludech, získat nadhled, pokud člověk žije dlouhodobě v nějakém stresu či "problému", je třeba se mu otevřeně postavit a nějakým způsobem dořešit nebo uzavřít

ZÁNĚT DUHOVKY
Člověk má chuť zavřít oči, aby už nic neviděl, útěk a únik před tím, co se děje, člověk neslyší a nevidí, dívání se na určité situace nebo běh života mi přináší bolest
Co dělat: Vybrat si, které dojmy, chci pustit a které ne. Nezavírat oči nevědomě a přede vším. Střetnout se vědomě se svými problémy. V klidu zavřít oči a v klidu je zase otevřít.

ZÁNĚT OČNÍ ROHOVKY
člověk nechce vidět, co se děje "venku", zajímá se jen sám o sebe, "tupá" zahleděnost, řešení jen svých problémů, neochota pomoci
Co dělat: Svět se netočí jenom kolem mne, jsou tu také lidé, kteří mě potřebují. Jsou lidé, kterým mohu pomoci. Jsou lidé, kteří mi pomohou odpoutat se od mých "problémů" tím, že zjistím, že potřebují pomoci více než já. Překonat vlastní způsob vidění. Radost mě opět naplní. Vidím smysl života.

ZÁNĚT SÍTNICE
Jedná se o vnitřní konflikt vidění situací, špatné náhledy na některé věci, přemrštěné postoje, spálení se
Co dělat: Připustit do života více světla v duchovním životě, podporovat svou duševní rovinu a záblesky ducha a myšlenek, namísto záblesků fyzické energie, snažit se, aby se mi často "rozsvítilo, zabřesklo"

ZÁNĚT SPOJIVEK
Člověk se snaží před konfliktem zavírat oči, je lepší "strčit hlavu do písku" (nic neuvidím a nikdo neuvidí mě) a nedívat se problému do očí
Co dělat: Pohlédnout pravdě do tváře, utkat se s problémy, kterým se vyhýbáme, odpočinout si, ale pak statečně pohlédnout skutečnosti do očí

ZELENÝ ZÁKAL
člověk není schopný odpustit, neochota odpustit, dlouhodobé sužování se pocity ukřivdění, bezmocnost, strach, užírání se
Co dělat: Odpustit sobě, druhým a požádat o odpuštění ty, kterým jsme ublížili. Vypsat si všechny pocity křivdy, bezmocnosti a strachu a rozloučit se s touto minulostí, papír zmuchlat a vyhodit... Oprostit se tak od minulosti, která nás tíží a bolí. Najít úlevu. Přijmout bolestivé situace z minulosti, ale nežít je už dále, nepitvat se v nich
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one