Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."

NEMOCI - příčiny

DUŠEVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ


Na této stránce najdete výčet některých nemocí a možné postoje z vašeho života, které způsobily, že se nemoc v této podobě projevila na fyzickém těle. A jak se říká: "Uzdravte svou Duši, uzdravíte své tělo". Cílem tohoto článku není, abyste se trápili a něco si vyčítali, ale přes poznání potlačovaného problému zkusili najít cestu ze svých trápení ven... Pokud jste něco nenašli, napište nám, heslo doplníme.Andrea Maya

AFTY
Příčina: Naštvanost na sebe za určitá nesprávná rozhodnutí, pocit strachu, popírání vlastních potřeb, nesoustředění, frustrace a zlost...
Co dělat: Naučit se rozhodovat sama za sebe, nebát se možných chyb, přiznat si, co si člověk vlastně přeje, s Láskou přijímat nejen sebe, ale i druhé...

AKNÉ
Příčina: Odmítání sebe sama, naštvanost, potlačený vztek a agrese, neschopnost a nemožnost se bránit, opovržení
Co dělat: Snažit si vymezit si hranice, naučit se bránit, říci vše, co se člověku nelíbí ne s úmyslem ublížit, ale stylem, mně se líbí, když..., mně vadí... Přijmout sám sebe.

ALERGIE, OSLABENÁ IMUNITA
Příčina: Vnitřní pláč a křik, nesoulad v rodině i v minulých generací obvykle hrubost otce k matce, neschopnost se bránit, pocit bezbrannosti, přesvědčení o vlastní bezvýznamnosti, pocit viny, snaha strhnout nevědomě pozornost na sebe, stará bolestná vzpomínka...
Co dělat: Přijmout názor druhého, ale nepotlačovat vnitřně svůj, milovat, být otevřený, přístupný, naučit se bránit, nenechat se využívat, ničit, dávat Lásku, nevysílat zlobu a nenávist. Žít.

ALKOHOLISMUS
Příčina: Pocit marnosti, viny, neschopnosti, odmítání sebe sama, člověk nevidí žádný smysl života.
Co dělat: Snažit se zjistit vlastní hodnotu, najít smysl v každodenním konání, hledat smysl v pomoci druhým, žít přítomností. Přijmout sám sebe a odpustit sobě, druhým i poprosit druhé o odpuštění.

ALZHEIMEROVA CHOROBA, SENILITA, STAŘECKÁ DEMENCE
Příčina: Snaha navrátit se zpátky do dětství, do pocitu bezpečí, vyžadování pozornosti a snaha ovládat tak své okolí. Útěk a bezmoc. Neochota zabývat se čímkoliv.
Co dělat: Vědomé rozhodnutí, že chci svůj život prožít jinak, najít radost v maličkostech, odpustit křivdy z minulosti a naprosto se od ní oprostit, změnit zarputilé názory a postoje a pustit je...

ANGÍNA
Příčina: Člověk se neumí sám prosadit, neumí prosadit své potřeby, chtěl by něco říct, křičet to do světa, vysvětlit druhým své pocity křivdy, ale raději ze strachu či pocitu bezmocnosti polkne a mlčí... nebo se v afektu, ale bez nějakého významu, brání. Potlačované emoce. Strach, nerozvíjená tvořivost. Falešný postoj, že je "vše v pořádku".
Co dělat: Žádat v klidu a s lehkostí druhé o to, co potřebuji. Nebát se říci svůj názor, nebát se odmítnutí. Přiznat si skutečné problémy, bolest, vnitřní křik.

ANOREXIE
Příčina: Odmítání vlastního já, extrémní strach, nenávist vůči sobě, popírání sebe, touha po dokonalosti, obavy, nedůvěra vůči životu...
Co dělat: Hledat pocit jistoty, uvěřit, že život je bezpečný a radostný, přijmout sebe se vším všudy, hledat více než jen dokonalé tělo, snažit se pracovat na vlastní Duši.

ARYTMIE SRDCE/ zvětšená jedna z komor srdečního svalu

-zvětšení levé komory srdce
Příčina:
"žijete na dluh", neustále něco od někoho očekáváte, jste neschopni, či nechcete přebrat vlastní odpovědnost za svůj život, strach z nezvládání životních situací

-zvětšení pravé komory srdce
Příčina:
"rezignace na život", máte všeho kolem sebe už dost, jste ve slepé uličce-uvíznutí v minulosti, v čase, prostoru,"zatvrzelá duše", nechtění nic řešit po novu, úzký pohled na své situace i život"klapky na očích"

-disharmonie mezi city, emoční hladinou a rozumem
Co udělat?
-nechte rozum a city spolupracovat!!!
-začít si věřit a jednat v souladu s duší+vždy volit zlatou střední cestu mezi rozumem a emocemi

ARTRÓZA
Příčina: Neopětovaná Láska. Kritizování a odmítání. Touha změnit životní směr, dát se do pohybu.
Co dělat: Nebát se změn, splynout se změnami, nechat se vést a věřit, že jdete tím nejlepším směrem.

ASTMA
Příčina: Jde o přehnané projevy Lásky, člověk není schopný dýchat sám za sebe. Pocit ztuhlosti. Potlačovaný pláč. Naštvanost, vztek, agrese, neschopnost se bránit nebo vyjádřit. Strach ze života a touha tady nebýt.
Co dělat: Rozhodnutí žít svobodně a svobodně se vyjadřovat. Přijmout zodpovědnost sám za sebe. Přiznat si nevyplakané slzy. Vypustit emoce.

BARTHOLINIHI ŽLÁZA, CYSTA, PROBLÉMY S POHLAVNÍMI ORGÁNY
Příčina: Pocit viny ve vztahu k sexu, touha po trestu, přesvědčení, že genitálie je cosi hříšného a nečistého, zneužívání druhých, nevážení si sebe sama, problém v partnerství, nevěra ve vztahu, utlačování ženství, posilování starých "filmů" plných bolestí, posilování ran, falešný růst.
Co dělat: Je třeba uzavřít minulost a nechat si "probíhat" v mysli krásné filmy, začít si vážit sebe sama, přijímat sebe i svou sexualitu, přestat se vinit či obviňovat

BOLEST
Příčina: Člověk touží po Lásce a objetí.
Co dělat: Přijmout sám sebe, uvěřit v Lásku.

BOLEST HLAVY, MIGRÉNA
Příčina: Naštvanost, potlačené myšlenky, nevyřčená slova. Neochota podléhat vedení. Podceňování a kritizování sebe sama. Strach.
Co dělat: Pokud mě něco trápí, snažím se to vyjádřit, nikoli zlostným způsobem, ale věcným. Podlehnout proudu života a nechat se vést. Věřit sobě a svým schopnostem.

BOLESTIVÁ MENSTRUACE
Příčina: Popření vlastního já, chybí radost z vlastního ženství, z toho, že jsem žena. Odmítání ženství. Pocit viny, strach, nedůvěra v partnerství kvůli sobě.
Co dělat: Přijmout vlastní ženskou sílu a využít ji tvořívým způsobem, všechny tělesné projevy ženskosti jsou normální a přirozené.

BRADAVICE
Příčina: Drobné projevy nenávisti, obavy z budoucnosti, víra ve vlastní ošklivost.
Co dělat: Změnit postoj, hledat Lásku. Vyjádřit Lásku a krásu života. Kráčet kupředu s jistotou a lehkostí. Důvěřovat.

BRONCHITIDA
Příčina: Špatné rodinné prostředí, hádky, křik, neklid, občas ticho. Strach přijímat život naplno. Potlačení vlastního projevu.
Co dělat: Hledat harmonii, mír uvnitř sebe. Nebát se říct svůj názor.

BULIMIE
Příčina: Veliký strach, beznaděj, nenávist vůči sobě, posilování negací proti sobě samému.
Co dělat: Hledat bezpečí, radost, jistotu, výživu, podporu. Není třeba obracet zlost proti sobě samému ani proti nikomu jinému. Každý si zaslouží Lásku.

CELULITIDA
Příčina: Člověk je plný zlosti, zloby a touhy po trestu. Obviňování druhých i sebe sama. Smutek ze života. Chybí radost, smysl. Všechno je pryč.
Co dělat: Odpustit sobě, druhým a poprosit druhé, aby odpustili i mně. Svobodně milovat a užívat si života, najít radost a smysl v tom, co dělám.

CROHNOVA NEMOC
Příčina: Strach, pocity méněcennosti, obavy.
Co dělat: Najít klid, dělat to nejlepší, co mohu, začít si věřit, důvěřovat a hledat důvěru a jistotu.

CUKROVKA
Příčina: Velká touha a potřeba ovládat, hluboký smutek, chuť na něco sladkého, co už je dávno pryč, neuskutečněné touhy.
Co dělat: Hledat radost každý den v každém okamžiku. Nechat některým věcem volný průběh.

CYSTY, CYSTA
Příčina: Neustálé si připomínání staré bolesti, člověk si svým chováním, myšlením a postoji posiluje staré nezahojené rány. Místo, aby rostlo něco "nového", je tu falešný růst bolestných prožitků.
Co dělat: Přestat sledovat své staré životní "filmy", místo růstu cysty nechat vyrůst něco jiného, krásného v činech či myšlenkách.

DÁSNĚ
Příčina: Člověk si nedokáže stát za svým, vlažný životní postoj, člověk nechá za sebe rozhodovat ostatní, je mu vše jedno. Neumí se bránit ani si vytvořit hranice.
Co dělat: Dát si za úkol udělat některá důležitá rozhodnutí. Pečovat o sebe. Vytvořit si jasné hranice.

DECH
Příčina: Ukazuje, jak člověk přijímá svůj život.
Co dělat: Milovat svůj život, nebát se, nehudrovat.

DĚLOHA
Příčina: Symbol ženskosti, tvořivosti, domova. Více mužské energie, více mužských činností.
Co dělat: Mé tělo odráží to, jak vnímám své ženství, svůj domov, svůj tvořivost. Hledat a vytvářet jemnost.

DĚTSKÁ OBRNA
Příčina: Snaha zabránit určitým událostem či věcem, zničující závist, neláskyplné myšlenky.
Co dělat: Změnit myšlenky na láskyplné, přinášet dobro, Lásku, svobodu. Každý má právo na svůj život, na své štěstí, Lásku, radost.

DUŠEVNÍ CHOROBY
Příčina: Útěk, únik, snaha utéct od rodiny, uzavřenost, násilné oddělení od života.
Co dělat: Najít pravou totožnost vlastního já, neutíkat, věřit.

DÝCHÁNÍ (PROBLÉMY)/DUŠNOST
Příčina: Strach, nedůvěra v proces života, lpění na dětství, odmítání žít naplno, pocit, že člověk nemá nárok na vlastní prostor.
Co dělat: Uvědomit si, že minulost je pryč a dospívání je za námi, svět je bezpečné místo, zkusit žít naplno a svobodně. Nebát se Lásky, zklamání.

EKZÉM
Příčina: Rozporuplnost, protichůdné pocity, potlačený vztek až agrese, neschopnost se bránit nebo nemožnost říct svůj názor, duševní erupce.
Co dělat: Naučit se vyventilovat své emoce, nepotlačovat je, nebát se říct svůj názor, projevit se, hledat harmonii, klid, bezpečí, Lásku, radost.

ENDOMETRIÓZA
Příčina: Pocity nejistoty, zklamání, frustrace, viny, odmítnutí. Snaha nahradit Lásku cukrem. Obavy, že člověk není oblíbený, že ho nikdo nemá rád.
Co dělat: Uvědomit si vlastní sílu, zjistit, že jsou lidé, kteří vás mají rádi, najít radost v tom, že jsem žena.

ENURÉZA/NOČNÍ POMOČOVÁNÍ U DĚTÍ
Příčina: Strach z rodičů, většinou jde o strach z otce. Dítě neunese autoritativní chování rodičů, má strach, že není dost dobré, je neustále v napětí, křeči, napětí dokáže uvolnit pouze ve spánku - počůráním.
Co dělat: Dát dítěti najevo Lásku, pocit, že je přijímáno se vším všudy, vzbudit v něm pocit bezpečí, změnit přístup.

EPILEPSIE
Příčina: Člověk ubližuje sám sobě, má pocit, že jej ostatní perzekuují, odmítá život jako takový, člověk vyvíjí v určité oblasti velké úsilí.
Co dělat: Připustit, že život může být veselý, toužit vnímat život jako věčný a radostný, snažit se přiblížit pochopení věčnosti, vyhledávat radostné situace a klid

FÓBIE
Příčina: Pocit strachu a nedůvěra v život. Obavy ze samotného procesu života.
Co dělat: Přijmout pocit, že jsem v bezpečí, vyjadřovat se svobodně a radostně, věřit, že život je tu právě pro mne a já ho mám žít.

FRIGIDITA
Příčina: Vliv otce v negativním smyslu, často může jít o strach z otce, představa, že intimní spojení je něco špatného, zkušenost s necitlivými partnery. Hluboce uložený strach.
Co dělat: Snažit se přijmout své tělo, radovat se z toho, že jsem žena, radovat se z ženství.

HEMEROIDY
Příčina: Strach z určitých rozhodnutí, z tlaku kvůli určitým termínům či událostem, potlačená agrese a zlost na minulost, strach z uvolnění a pocit přetíženosti. Může jít také o pocity viny a touhu po trestu. Naštvanost vůči tomu, čeho se nechcete zbavit. Frustrace.
Co dělat: Je nutné se zbavit všeho, co se nepodobá Lásce, přijmout, že vše má svůj čas. Přestat lpět na minulosti. Uvolnit se, zbavit se všeho, co v životě nepotřebujete.

HERPES, PÁSOVÝ OPAR
Příčina: Hledání chyb na druhých, čekání na jejich selhání, strach, napětí, přecitlivělost
Co dělat: Uvolnit se a důvěřovat v proces života, nehledat chyby na druhých, ale přehodnotit své postoje, názory a myšlenky.

HERPES GENITALIS
Příčina: Pocit viny, špinavosti, potřeby potrestat, veřejná pohana, odmítání.
Co dělat: Přijmout sám sebe, své tělo i své nedostatky. Hledat hlubší poznání, Lásku, radovat se, milovat. Stanovit si vlastní hranice.

HLUCHOTA
Příčina: Odmítání slyšet určité věci, pocit, že mě někdo pořád s něčím otravuje, odmítání, tvrdohlavost, izolace... Už nechci nic poslouchat!
Co dělat: Radovat se ze všeho, co lze slyšet, vyhledávat společenství, radost, žít. Naslouchat božskému vedení. Rád si něco poslechnout.

HOREČKA
Příčina: Pocity hněvu, užírání se zlostí, naštvanost, vztek.
Co dělat: Snažit se přijmout do svého srdce mír, lásku, radost. Vyjadřovat mír, klid a radost. Být mír, klid a radost.

HORMONÁLNÍ NEROVNOVÁHA
Příčina: Pocit přetěžování, pocit oběti, pohled na život plný překážek, život plný nespokojenosti, strach udělat určité změny.
Co dělat: Svůj život mohu řídit sám/a, ne vše si musím nechat líbit, učím se říkat ne, vím, co je mi příjemné a co nikoliv. Vše, co se děje a veškeré změny jsou z vyššího hlediska pro můj prospěch.

HRDLO, ZÁNĚT MANDLÍ, ANGÍNA
Příčina: Možnost vyjádřit se, kanál tvořivosti. Neschopnost mluvit sám za sebe. Strach se vyjádřit naplno. Potlačení slov a pocitů hněvu. Touha vzbouřit se, vzepřít v rozporu s možností či odvahou se projevit. Obava z autority. Spolykaný hněv. Odmítání změn. Spoutaná tvořivost.
Co dělat: Nebojím se projevit a vyjádřit svůj názor, nebojím se vyjádřit nesouhlas. Na hluku není nic špatného. Promlouvám zlehka a jasně. Umím srozumitelně vyjádřit vše, co si přeji. Chci se měnit. Vyjadřuji svou tvořivost.

HUČENÍ, ŠUMĚNÍ V UŠÍCH
Příčina: Neochota někoho poslouchat, zatvrzelost, lpění na svém názoru. Neschopnost slyšet vnitřní hlas. Už mám všeho dost, mlčte!
Co dělat: S důvěrou naslouchám druhým, umím vyjádřit svůj názor i vyslechnout názor druhého. Přijímám svůj vnitřní hlas a naslouchám mu. Mně se můžete svěřit.

HYPERAKTIVITA
Příčina: Jde o pocit přetíženosti, neschopnosti či nemožnosti vyrovnat se s dopadajícím stresem, nároky. Pod povrchem tohoto problému je zakotvený strach, nezvládání věcí. Může jít o důsledek sporů a problémů rodičů, které se na dítě přenášejí. Mohou vkládat mnoho energie do svých sporů a dítě si upoutává pozornost a snaží se získat nějaký čas pro sebe. Lepší nadávky, než ignorace.
Co dělat: Je potřeba získat pocit jistoty, pokud jde o hyperaktivní dítě, chybí mu pocit jistoty, lásky, bezvýhradného přijetí, bezpečí, čas a péče ze strany rodičů.

HYPERTENZE
Příčina: Napětí, nedostatek radosti, nezájem o nové, chybí nápady a realizace.
Co dělat: Uvolnit se skrz nové zážitky, něco nového se naučit, poznat, přijmout. Radovat se z maličkostí. Nechat věcem volnější průběh, "netlačit na pilu".

HYPERVENTILACE
Příčina: Člověk nemá důvěru v proces života, žije ve strachu, snaží se změnám tvrdě odolávat.
Co dělat: Přijmout fakt, že špatné věci, smutné události nebo problémy na nás mohou mít ve svém důsledku pozitivní dopad.

CHOLESTEROL
Příčina: V životě chybí radost, člověk za něčím jde, ale uvnitř je prázdno. Nádrž Lásky není naplněná. Neochota přijímat radost. Ucpání kanálků Lásky.
Co dělat: Přijímat Lásku, hledat radost v maličkostech, pochopit, co člověku opravdu chybí, co hledá. Napojit se na duchovní rovinu. Hledat Boha.

CHRÁPÁNÍ
Příčina: Člověk odmítá zbavit se starých názorů, postojů, životních schémat. Zatvrzelé postoje.
Co dělat: Hledat nové podněty, radostné prožitky, změnit staré, přijmout životadárné prožitky.

CHRONICKÁ ONEMOCNĚNÍ
Příčina: Dlouhodobá stagnace, neschopnost pohnout se z místa, přijmout změnu, strach z budoucnosti, pocit nejistoty.
Co dělat: Snažit se rozvíjet v nových oblastech, něco nového se naučit, přihlásit se do nějakých kurzů, kroužků... Vytvářet novou a bezpečnou budoucnost.

CHŘIPKA
Příčina: Reakce na negativní názory a postoje ve společnosti, strach, víra ve statistiky. Víra v předsudky. Omezování. Vliv ostatních, především negací a strachu. Vyděšenost a strach, co by se mohlo stát.
Co dělat: Předsudky na mne nemají moc. Osvobozuji se od všech omezení, vlivů, předsudků a názorů. Věřím v Lásku.

IMPOTENCE
Příčina: Sexuální přetlak a napětí spojený s pocity viny. Vliv společnosti a jejích názorů. Nenávist vůči bývalému partnerovi. Strach z matky. Nevyrovnaný vztah k matce.
Co dělat: Uvolnit se, odpustit, pochopit svou závislost na postojích a chování matky. Nevěřit všemu, co se říká. Poznat své pocity viny. Odpustit si.

INFARKT
Příčina: Pocit osamělosti a strach. Pocit, že je člověk k ničemu, že se málo snaží, že "to" nikdy nezvládne.
Co dělat: Věřit v přirozené procesy života a podporu. Přijmout běh života. Odevzdat se.

INFEKCE
Příčina: Jde o pocity podrážděnosti, zlosti, rozmrzelosti, naštvanosti... Chybí harmonie, klid a bezpečí. Nedostatek radosti v životě, zahořklost.
Co dělat: Hledat své dobré stránky, přijmout sám sebe i se svými chybami a pracovat na nich, radovat se, plynout se životem, vyhledávat klid, harmonii a příjemné okamžiky.

INKONTINENCE
Příčina: Přebytek emocí, dlouhodobá snaha ovládat a potlačit emoce, přemáhání se, přetvařování se, namlouvání si, že něco není tak hrozné, zastření reality.
Co dělat: Otevřít se pocitům a snažit se volně vyjádřit své emoce, uvědomit si hry, které člověk hraje a co ho skutečně trápí, čeho se bojí, co potlačuje.

JÁTRA
Příčina: Játra jsou centrum zloby, naštvanosti, zlosti a základních emocí. Chronické stěžování, ospravedlňování vlastních chyb ke klamání sebe sama. Nepříjemné pocity.
Co dělat: Láska, mír, radost. Snaha žít v otevřeném prostoru svého srdce. Hledat Lásku a všude ji nacházet. Přestat obelhávat sám sebe. Optat se na názor ostatních, poradit se s druhými, přijmout nezávislý názor zvenčí.

JAZYK
Příčina: Jazyk představuje schopnost vychutnávat si radosti života.
Co dělat: Nástroj, který je třeba velmi dobře ovládat. Raději někdy mlčet, než ho mít ostrý jako meč. Hledat dary života. Neubližovat slovem.

KANDIDA, KANDIDÓZA
Přičina: Pocity nesoustředěnosti, frustrace, zlost. Příliš velké nároky na vztahy. Nedůvěra v partnerství, vztah. Touha jenom brát, ne dávat.
Co dělat: Naučit se nejen dávat, ale také přijímat, aby vše bylo v rovnováze. Netajit se vlastními pocity. Nepodléhat druhému proti vlastní vůli z pocitu donucení nebo snahy vyhovět. Polevit tam, kde to bude přínosné. Uvidět, co mi ubližuje, co dělám pro druhého, ale ne s radostí. Propustit vztek a poznat jeho příčiny.

KAPAVKA
Příčina: Odsuzování sebe sama a touha potrestat se.
Co dělat: Najít zpátky své hranice, postavit je a držet se jich. Netrestat se za minulost. Odpustit si vlastní chyby, odpustit druhým, poprosit druhé o odpuštění. Uvěřit. Začít žít nově a jinak.

KAŠEL
Příčina: Snaha křičet do světa: "Všímejte si mě, poslouchejte mě!" Strach přijímat život naplno, se vším všudy. Snažit se upoutat na sebe pozornost: "Já jsem taky důležitý, vidíte mne?"
Co dělat: Uvidět, že si mě ostatní všímají, že jsem pro ně důležitý, že jsem součástí velkého cyklu života. Zapojit se do různých aktivit, být nápomocný, nezaměřovat se jen na sebe.

KLOUBY
Příčina: Klouby představují změnu směru života a snadnost pohybu. Pocity neopětované Lásky, smutek, přílišná kritika, odmítání...
Co dělat: Přijmout, že dokáži snadno plynout se změnami, které život přináší a jdu vždy tím nejlepším směrem. Vážím si sebe sama. Poznat vlastní smutek a sebehodnocení. Uvidět se novýma očima. Změnit navyklé postoje a myšlení.

KOLENA
Příčina: Pýcha a ego přerostlo nad důležitými lidskými hodnotami. Neústupnost. Nepřizpůsobivost v životě. Neohebnost. Strach. Zatvrzelost. Ego je neústupné a nade vším.
Co dělat: Odpustit, přizpůsobit se, pochopit, plynout, slepě nebojovat, soucítit s druhými.

KOLIKA
Příčina: Duševní podrážděnost, netrpělivost, vliv negativního okolí, sporů.
Co dělat: Umožnit, aby dítě, případně jiná osoba, mohla reagovat na láskyplné okolí a aby bylo (byla) okolím přijímáno/a bez výhrad.

KOLITIDA
Příčina: Pocit nejistoty, strach z uvolnění, lpění na minulosti. Nánosy minulosti, zmatené myšlenky, přežité názory.
Co dělat: Zbavit se snadným a jednoduchým způsobem všeho, co už je minulost, co je přežité, co nepotřebuji. Minulost je pryč. Projasnit myšlení, žít přítomností.

KONEČNÍK
Příčina: Uvolnění, vylučování.
Co dělat: Snadno a příjemně se zbavit všeho, co už v životě nepotřebujeme.

- absces
Příčina: Zlost, naštvanost, pocity vzteku vůči něčemu, čeho se nechcete nebo "nemůžete" zbavit.
Co dělat: Uvolňuji se a zbavuji se všeho, co mi vadí a co už nepotřebuji.

- bolest
Příčina: Pocity viny, touha po trestu, pocity méněcennosti.
Co dělat: Oprostit se od minulosti, minulost skončila, rozhodnout se pro Lásku, milovat. Vnímat přítomnost a sebe v této přítomnosti.

- fistule, píštěl
Příčina: Nedokonalé odstraňování starých záležitostí, pocitů, názorů a postojů. Uchovávání "špíny a odpadu" z minulosti. Lpění na minulosti.
Co dělat: Láskyplně se od minulosti oprostit, přijmout svoji svobodu.

- svědění
Příčina: Pocity viny z minulosti leží člověku "na bedrech". Výčitky svědomí. Provinění.
Co dělat: Láskyplně si odpustit, získat svobodu.

- krvácení, hemeroidy, hematochezie
Příčina: Člověk je plný zlosti a frustrace.
Co dělat: Začít důvěřovat v proces života, přát si a věřit, že v mém životě se budou dít pouze dobré a "správné" věci.

KOPŘIVKA
Příčina: Drobné skryté obavy, člověk si dělá zbytečnou hlavu z maličkosti, přehánění až hnaní věcí do extrémů.
Co dělat: Vnést míro do všech koutů svého života.

KOSTI, KOSTRA
Příčina: Představují obrazně strukturu celého světa.
Co dělat: Zaměřit se na vnitřní klid, uspořádat si život a žít v rovnováze.
- deformace kostí, kloubů
Příčina: Vzepření se autoritě. Tlak ze strany "silnějšího", kterému je třeba se bránit.
Co dělat: Nikdo mne nemůže ovládat, jsem zodpovědný za své činy a myšlenky sám.

KOUSÁNÍ NEHTŮ
Příčina: Frustrace, užírání se, zášť vůči rodičům. Zloba, odpor, nevraživost, nenávist, nepřátelství vůči rodičům, příp. nějaké autoritě.
Co dělat: Přijmout dospívání jako něco, co není problém. Zvládám svůj život v pohodě, s radostí a lehkostí.

KOŽNÍ PROBLÉMY, VYRÁŽKA
Příčina: Úzkost, potlačený strach, pocit, že je člověk neustále v ohrožení. Bahno usazené na vzpomínkách, které drží člověka na dně.
Co dělat: Ochraňuji se láskyplnými, radostnými a klidnými myšlenkami. Minulost je zapomenutá, pryč, vše je odpuštěno, začínám znova, cítím hluboké uvolnění, svobodu, volnost.

KREV
Příčina: Obecně: nedostatek radosti.
Co dělat: Nechat proudit radostné představy, snažit se některé zrealizovat.

- chudokrevnost
Příčina: Představuje schopnost cítit a vyjadřovat emoce pozitivním způsobem.
Co dělat: Nebát se vyjádřit vše s láskou. Nechat život volně proudit.

KREVNÍ TLAK
- nízký
Příčina: Nedostatek lásky v dětství, pocity rezignace ve smyslu: "K čemu je to všechno vlastně dobré? Stejně to zase nevyjde..."
Co dělat: Vyhledávat radost, radostné situace, příjemné lidi. Oprostit se od minulosti. Přestat se bát, začít si věřit a zkoušet to znova a znova.

- vysoký, hypertenze
Příčina: Dlouhodobě neřešený emocionální problém. Člověku zkrátka stoupne tlak...
Co dělat: S radostí se zbavím všeho, co mi vadí, jsem v klidu, umím si přiznat své pocity a nepotlačuji je.

KRČNÍ PÁTEŘ
Příčina: Nepřizpůsobivost, člověk se neohlíží, nedívá se kolem.
Co dělat: Podívat se na problémy z jiného úhlu, z pohledu druhých lidí. Nejít zarytě, bezhlavě jen za svým.

KRK, PROBLÉMY
Příčina: Člověk odmítá jiný úhel pohledu, tvrdohlavost, nepřizpůsobivost.
Co dělat: Přijmout pocit bezpečí a možnost řešit situace jinými způsoby, hledat lehkost, přizpůsobivost.

KRVÁCENÍ
Příčina: Unikání radostným událostem. Skrytá zloba. Člověk utíká, neví kam, ani proč.
Co dělat: Nechat na sebe dopadnout krásu života, hledat radost, odpustit minulost, přijmout realitu. Před něčím se utéct nedá, je třeba to přijmout, vyloučit ze života, změnit nebo přehodnotit.

KRVÁCENÍ DÁSNÍ
Příčina: Člověk dělá závažná rozhodnutí, ale bez radosti či zcela bez své vůle.
Co dělat: Věřit, že vše, co člověk dělá, je správné. Snažit se být v klidu.

KŘEČE
Příčina: Napětí, strach, sevřenost, lpění.
Co dělat: Uvolnit se, zklidnit svou mysl, poznat své strachy, nelpět na minulosti a starých vzorcích chování.

KŘEČE BŘICHA
Příčina: Zadržování zloby, živit se myšlenkami strachu, přehnané obavy.
Co dělat: Uvolnit se, zklidnit svou mysl, poznat své strachy, přestat lpět na nedůležitých věcech a událostech, na minulosti a starých vzorcích chování.

KŘEČOVÉ ŽÍLY
Příčina: Setrvání v situaci, která člověk nevyhovuje. Není odvaha. Pocit přepracování a přetížení.
Co dělat: Prosadit pravdu a žít s radostí, milovat život a svobodně jím proudit.

KULATÁ ZÁDA
Příčina: Břímě života, které si člověk nese. Pocit bezmocnosti a beznaděje.
Co dělat: Stát vzpřímeně a uvolněně, milovat sám sebe a přijmout sebe takového, jaký jsem. Každý den může být lepší.

KUŘÍ OKA
Příčina: Tvrdohlavé lpění na bolestech a ublíženích z minulosti, neschopnost oprostit se od toho, co zlého se mi stalo. Mé myšlení je zatvrdlé.
Co dělat: Jít dopředu bez zatížení minulosti, odhodit své břímě, co bylo to bylo, nyní začínám znova, za vším dělám tlustou čáru.

KŮŽE
Příčina: Smyslový orgán, který chrání naši individualitu. Neschopnost vymezit, potlačený strach či vztek.
Co dělat: Poznat svá přání a touhy, nebát se prosadit je, říci o nich druhým, poznat obavy a nahradit je akcí.

KVASINKOVÉ INFEKCE
Příčina: Popírání vlastních potřeb, člověk nedokáže podpořit sám sebe, ustupuje, není si jistý sám sebou.
Co dělat: Rozhodnout se, že budu oporou sám sobě, jednat s láskou a radostí, nedělat kompromisy za každou cenu a v duchu se sžírat.

-KYČELNÍ KLOUBY-bolesti=
STRACH Z POHYBU A ZMĚN kolem vás, strach se rozhodnout ke změnám, nejistota se pak odrazí v bolesti v kyčli, jelikož kyčel nese celou zátěž fyzického těla, a vaše duše už neunese duševní zátěž, proto bolestí projevuje DESTABILIZACI duše, nejistotu v dané situaci, nejistotu ve svém životě, jinak řečeno-nejistota v tom, jak život bude dál plynout=nutnost zestabilizovat sebe i svůj život,určit si svůj cíl a vytvořit si jistoty ve svém životě=ve vztazích, v práci, v penězích i v lásce-vše byste měla dát do harmonie, aby se i váš duch cítil dobře a měl jasné cíle kam směrujete ve svém životě, jinak řečeno-pokud vás bolí kyčelní klouby, pak nejdete v cestě své duše+máte uvnitř i kolem sebe mnoho chaosu+ten je nutné utřídit=udělat si pořádek v životě,najít směr své cesty a vytvořit STABILITU, stejně jak ji tvoří kyčelní klouby v kostře těla.


LARYNGITIDA
Příčina: Člověk je tak rozzlobený, že ani nemůže mluvit. Strach vyjádřit své myšlenky. Naštvanost. Odpor k autoritám.
Co dělat: Nemusím se bát, když chci o něco požádat, mohu se otevřeně vyjádřit. Umím vyjádřit druhému i to, že mě něčím naštval a říct, jak jsem to chtěl/a či očekával/a já.

LEDVINOVÉ KAMENY
Příčina: Střípky událostí, které naštvaly, nerozpuštěný vztek.
Co dělat: Opouštím minulost. Nebojím se ji oplakat, nepláču jen uvnitř.

LEDVINY, PROBLÉMY, ZÁNĚT
Příčina: Pocit nadměrné kritiky, nespokojenosti, neúspěchu, bezmocnosti, hanby, odstrčení, neschopnosti... Střípky událostí, které naštvaly, nerozpuštěný vztek. U dospělého jedince jde čistě o "reakce malého dítěte".
Co dělat: Opouštím minulost. Říct, co mě trápí těm, kterých se to týká, najít něco, co mi bude dělat dobře, získat zpátky svou jistotu. Nebojím se minulost oplakat, nepláču jen uvnitř. To, že na mne někdo křičí neznamená, že jsem špatný já, problém má ten druhý, protože nezvládá své emoce.

LEUKÉMIE
Příčina: Tvrdé potlačování jakékoliv inspirace, duševní chudoba, strach, hluboký vnitřní smutek, nejistota.
Co dělat: Snaha překonat své limity, přijmout svobodu, najít vnitřní jistotu, sebedůvěru.

LIPOM, TUKY, NADVÁHA, TUKOVÉ BULKY
Příčina: Po duševní stránce je možné, že člověk je více přecitlivělý, neumí se bránit, touží po ochraně a strachem maskuje skrytou zlobu a neochotu odpouštět.
Co dělat: Snaha rozvíjet se a přijmout zodpovědnost za svůj život, přiznat si naštvanost a odpustit sobě i druhým, najít místo a prostředí, kde se budu cítit jistě a bezpečně, nebát se bránit a ochránit tak sám sebe.

LUPUS, LIŠEJ, ERYTHEMATOSUS
Příčina: Pasivita. Člověk má pocit, že snad je lepší zemřít, než si stát za svým. Potlačené já. Potlačená vůle. Zlost a touha po trestu. Absolutní bezmocnost. Strach. Zloba.
Co dělat: Dokáži se vyjádřit svobodně a s lehkostí, umím projevit svou sílu, své tužby, miluji sám sebe a přijímám se. Jsem svobodný/á. Mé sebevědomí roste.

LUPÉNKA
Příčina: Je možné, že člověk v sobě skrývá pocity ublížení, potačeně vnímá své vlastní já, může odmítat odpovědnost za své vlastní pocity
Co dělat: Člověk by měl začít přijímat sám sebe a přát si pro sebe to nejlepší v životě a přijímat to s radostí.

MASTITIDA, ZÁNĚT PRSNÍ ŽLÁZY, PROBLÉM PRSA, CYSTA, BULKA
Příčina: Odmítání výživy, upřednostňování druhých, mateřský komplex.
Co dělat: Znám svou cenu, lidé se mnou počítají. Pečuji nejen o druhé, ale i o sebe s láskou a radostí. Dopřávám ostatní volnost, aby mohli být tím, kým jsou. Všichni jsme svobodní a to je v pořádku. Hledám pro sebe "duševní potravu".

MASTOIDITIDA, ZÁNĚT VÝBĚŽKU SPÁNKOVÉ KOSTI
Příčina: Zlost a frustrace, touha neslyšet, co se děje. Většinou u dětí. Strach ochromující vnímání.
Co dělat: V mém nitru i kolem mne je božský klid a harmonie. Jsem oázou klidu, lásky a radosti. Vše je v mém světě v pořádku.

MENOPAUZA, KLIMAKTÉRIUM, PROBLÉMY
Příčina: Strach z nezájmu druhých. Strach ze stárnutí. Odmítání sebe sama. Pocity méněcennosti.
Co dělat: Rozvážně a klidně přijímám všechny změny životních cyklů a láskyplně žehnám svému tělu.

MENSTRUACE PROBLÉMY, MENSTRUAČNÍ PROBLÉMY
Příčina: Neochota být ženou. Popírání vlastního já. Ublížení. Pocit méněcennosti.
Co dělat: Raduji se z toho, kým jsem. Jsem krásný projev plynoucího života. Hledám duševní potravu místo sžírání se pocity ublížení.

MDLOBY, ZÁVRAŤ, ZTRÁTA VĚDOMÍ, ZTRÁTA ROVNOVNÁHY
Příčina: Pocity totální vyhaslosti, snaha před vším utéct, snaha zbavit se zodpovědnosti, rozptýlenost, nesoustředěnost, nezvládání situace, volání o pomoc, neochota podívat se pořádně kolem sebe a zjistit příčinu svých problémů.
Co dělat: Ptám se, dívám se, zjišťuji, co se to kolem mne a se mnou děje. Hledám řešení, nacházím řešení, jak dál, a to mne posiluje a nabíjí. Volám o pomoc, žádám o pomoc, nejsem oběť, ale aktivně se podílím na řešení svých potížích, neutíkám.

MIGRÉNA
Příčina: Neochota podléhat vedení. Člověk se snaží odolávat proudu živata. Strach ze sexu, ze sexuálního života. Sexuální napětí. Naštvanost, nevyřčená slova, nadávky. Potlačený vztek. Odpor k autoritě. Vnitřní touha se vzepřít. Agrese vůči autoritě. Vysoký krevní tlak u matky v těhotenství.
Co dělat: Podvoluji se proudu života a umožňuji mu, aby mi dal vše, co potřebuji. Život tu je pro mne. Vím, co mě štve a umím se s tím vypořádat. Dokážu se vzepřít a vyjádřit svá přání a názory. Nebojím se, žádný člověk není "mým pánem".

MOČOVÝ MĚCHÝŘ, CYSTITIDA, URINÁLNÍ INFEKCE
Příčina: Úzkost. Lpění na starých názorech. Strach z uvolnění. Skryté slzy a smutek. Člověk vnitřně trpí a volá o pomoc, obviňuje ostatní. Ukřivděnost, pocity křivdy, většinou v souvislosti s opačným pohlavím (partnerství).
Co dělat: Dokáži se snadno zbavit všeho starého, nejsou na mne již žádné nánosy minulosti, když pláču, vím proč. Pokud se mi něco nelíbí, dokážu se ozvat nebo udělat změnu.

MOZEK
Příčina: Mozek představuje centrálu, "počítač".
Co dělat: Láskyplně řídím svou mysl.
- nádor na mozku
Příčina: Nesprávně "nainstalované" postoje. Tvrdohlavost. Absolutní neochota změnit stará schémata a programy. Lpění na maličkostech jakoby byly to nejdůležitější na světě. Neústupnost.
Co dělat: Není pro mne problém přeprogramovat ve svém počítači moji své mysl, život je změna a má mysl je pružná a dokáže přijmout nové. Dokáži najít kompromisy a o problému diskutovat. Nelpím jen na svém názoru, přemýšlím i o jiném.

MYOM
Příčina: Žena má nějaká přání, tužby, může toužit i po miminku, ale vše se neděje v realitě, nýbrž pouze uvnitř. Jde tedy především o nenaplněné a nezrealizované touhy. Může jít také o problém ve vztahu, o pocit bezmoci vůči druhému pohlaví, pokoření, zradu, o nevěru ve vztahu, utajovaný smutek apod.
Co dělat: Oprostit se od minulosti a přiznat si svá přání. Pochopit svou roli ve vztahu a přezkoumat svou ženskost či mateřkost.

NADVÁHA/TUK
Příčina: Strach, potřeba ochrany, člověk utíká před vlastníZmi pocity. Touha po naplnění. Pocit nejistoty, odmítání sebe sama.
Co dělat: Dostat se do souladu se svými pocity, být v bezpečí právě tam, kde jsem. Vytvářet si vlastní jistoty. Milovat a přijímat sebe sama.
- boky:
Příčina: Zatvrzelý hněv ze strany rodičů, omezení rodičovskými limity, stará vzpoura, lpění na minulosti.
Co dělat: Odpustit minulost, přenést a překonat limity a omezení rodičů.
- břicho:
Příčina: Zlost vyvolaná nedostatečnu či nevhodnou výživou.
Co dělat: Naplnit své hladové potřeby duševní "potravou", prožít spokojenost a volnost.
- paže:
Příčina: Zlost vyvolaná nedostatkem Lásky, pocity odmítání, nenaplnění, nedůvěra.
Co dělat: Rozdávat Lásku všude, kde ji bude třeba a kde může růst a pomáhat.
- stehna:
Příčina: Nahromaděný vztek z dětství, většinou se jedná o vztek a zlost na otce a jeho přístup.
Co dělat: Přijmout fakt, že otec mohl být nemilované dítě a odpustit mu. Oba se uvolníte.

NADMĚRNÉ POCENÍ, POCENÍ, NOČNÍ POCENÍ
Příčina: Strach, člověk se potí strachem, něco skrývá, něčeho se obává, nedá najevo své strachy, hraje hru, maskuje, noční pocení ukazuje, že člověku něco doslova nedá spát, skrytá hrůza...
Co dělat: Přiznat vlastní strach a slabost, najít ústupové cesty, které nás ochrání, najít vědomé způsoby, jak svůj strach vyjádřit, konfrontovat se se svým strachem a vejít do něj, otevřít se kontaktu a komunikaci, nebát se promluvit o tom s někým. Může jít také o nevědomé přijetí některých strachů z filmy, knih a podobně. Tyto strachy je nutno vynést na povrch a vědomě se jim postavit, překonat je třeba za pomoci druhého člověka, kterému důvěřujeme.

NADÝMÁNÍ
Příčina: Lpění na všem, co nám brání žít volně a svobodně, strach, který nás ovládá a brzdí, nepřijaté představy.
Co dělat: Nechat život volně proudit, nelpět úplně na všem, ale "pustit to, ať se stane, co stát se má", poznat svůj strach, a tím ho oslabit, uvolnit se.

NACHLAZENÍ
Příčina: Stahování se do sebe, touha uniknout, duševní křeče, pocit a touha "nechte mě všichni být!"
Co dělat: Uvědomit si, že Láska mě může ochránit, uvolnit se a otevřít se ostatním, přiznat své slabosti a touhy, hledat pocit jistoty.

NEHODY
Příčina: Člověk se neumí ozvat, bojí a vzpouzí se autoritám, věří v násilí a bolest, neschopnost odporovat, vyříkat si věci a získat svá práva.
Co dělat: Najít svou vlastní hodnotu, zaměřit se na vlastní sebeúctu, nebát se říci věci na rovinu a vyjádřit své pocity, uvěřit v Lásku.

NEHTY
Příčina: Ochrana vlastního já.
Co dělat: Naučit se bránit sám sebe, bezpečně se dál rozvíjet, pracovat na sobě a duševní rovině.

NERVOVÉ ZHROUCENÍ
Příčina: Člověk se zaměřuje jen sám na sebe, nedokáže komunikovat s druhými, strach, potlačené obavy, uvíznutí v sebelítosti, vidění jen vlastních problémů.
Co dělat: Podat pomocnou ruku tam, kde je to třeba, naučit se komunikovat láskyplně, chápat i problémy druhých a soucítit s nimi, věřit, že vše bude v pořádku.

NERVOZITA
Příčina: Člověk se uzavřel do strachu, úzkosti, spěchu. Marná úsilí. Nedůvěra v život a v to, co život přináší.
Co dělat: Přijmout a pochopit své strachy a úzkosti, snažit se dosáhnout určitých změn, ale nevnímat pouze daný cíl jako jediné východisko, ale cestu k němu jako možnost, jak více pochopit sebe sama, objevit víru.

NESPAVOST
Příčina: Trápení se díky pocitům viny, nedůvěra, strach.
Co dělat: Přestat se bát opustit den a ponořit se do spánku s vědomím, že zítra o mne bude dobře postaráno. Najít to, co mi nedá spát. Téma odpuštění.

NEVYLÉČITELNÉ CHOROBY
Příčina: Dostupné prostředky nedokáží nemoc vyléčit, ale víra umí dělat zázraky. Je třeba hledat "uvnitř" nemoci.
Co dělat: Změnit své tvrdé srdce na měkké. Polevit v zatvrzelých názorech. Hledat Boha.

NOČNÍ POMOČOVÁNÍ
Příčina: Strach z rodičů, většinou jde o strach z otce nebo z nějaké většinou mužské autority. Vnitřní pláč. Neschopnost bránit se. Nemožnost ozvat se. Marný boj.
Co dělat: Přijmout dítě, které se počůrává s Láskou a péčí. Soucítit s ním a pochopit jej. Dát mu pocit jistoty, že vše bude v pořádku. Zajistit mu pocit, že je v bezpečí a v láskyplném prostředí.

NOHY
Příčina: Nohy nesou člověka kupředu životem...
Co dělat: Každý den je důležitý, každý den mohu nově vykročit.

NOS
- krvácení z nosu
Příčina: Člověk touží po uznání, má pocit nedocenění a vnímá nezájem okolí. Volá po Lásce.
Co dělat: Poznávám svou pravou hodnotu, pracuji na své sebeúctě. Věřím v Lásku.
- rýma
Příčina: Vnitřní pláč, volání o pomoc.
Co dělat: Pečuji o sebe, udělám si čas také sám na sebe.
- ucpaný nos
Příčina: Člověk nevnímá svou vlastní hodnostu, chybí sebeúcta.
Co dělat: Pracuji sám na sobě, abych si mohl vážit sám sebe. Dávám věci a svůj život do pořádku. Obracím se.
OBRNA
Příčina: Neschopnost se pohnout, paralyzující myšlenky, které člověka drží a svazují. Strach.
Co dělat: Vyjádřit se, změnit směr svého života, uvolnit se.

OČI, PROBLÉMY
Příčina: Oči symbolizují naši schopnost jasně vidět, dá se doslova říci "podívat se na věc" a také naši budoucnost.
Co dělat: Nebát se podívat kolem sebe, přijmout hotová fakta, nenamlouvat si bludy, nenechat se "vodit za nos", neomlouvat to, co je neomluvitelné, nebát se budoucnosti, přijmout přítomnost
astigmatismus, nepravidelné zakřivení oční rohovky
Příčina: člověk se bojí podívat sám na sebe a raději se stará o jiné, problémy s vlastním já
Co dělat: nemohu posuzovat jiné, pokud jsem "nežil v jejich kůži", zjišťuji toho více o sobě, vím, co mě trápí, vím, co mám rád, vím, co chci změnit, poznávám sám sebe
barvoslepost
člověk vidí vše v ponurých barvách, těžko hledá radost, je pro něj problém si uvědomit rozdíl mezi stimulací a uklidněním
Co dělat: Uvědomit si, že život je pestrý a rozmanitý, poznat nebezpečí jednostranného vnímání, vědomě projít problémy, poznat, co mi chybí, co by mi udělalo radost
dalekozrakost
člověk potlačuje strach z přítomnosti, nechce vidět, co se děje, není spokojený, ale snaží se raději dívat "někam dál"
Co dělat: Poznat a připustit si vlastní trápení, nepotlačovat bolest, ale raději ji vytáhnout "na světlo", tedy problém pojmenovat a vypustit, poznat své výchozí body, poznat, jak si stojím
krátkozrakost
člověk potlačuje strach z budoucnosti, bojí se podívat na důsledky svých kroků, bojí se, co bude, odmítá převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí, je mu jasné, že to "co se děje teď nic dobrého nepřinese"
Co dělat: Rozhodnout se, jestli chci takovou budoucnost, jakou si právě "tvořím". Není něco, co bych mohl/a změnit? Neměl/a bych se do něčeho aktivně zapojit, než jen přihlížet? Přijmout budoucnost jako něco nevyhnutelného, ale více se emočně a prožitkově zaměřit na to, co je teď a tady
odchlípnutá sítnice
Oči symbolizují vhled, průhled, zrcadlo duše. Je pravděpodobné, že s vnímáním světa z mé strany něco není v pořádku. Nevnímám celou skutečnost.
Co dělat: Snažím se získat vhled, hlubší porozumění, zaměřuji se na hlavní a důležité věci, učím se hledět do nitra, vnitřně se orientuji, vnitřní obrazy stavím vedle obrazů vnějších
oteklé oči
neochota se dívat, neochota otevřít oči a podívat se, člověk nechce vidět svět a vlastní situaci, nemožnost dále přihlížet a "jenom" se dívat, tíhá na víčkách, strach dívat se dopředu
Co dělat: Zavřít oči a odpočinout si, občas je dobré oči přimhouřit a poznat vlastní přetížení, nad některými věcmi se dá oko přimhouřit, poznat, kdo nebo co mi ztěžuje život
slepota
Člověk nemůže vidět vnější podněty a obrazy, obrazně řečeno jde o "slepotu vědomí", člověk je nucen hledět jen do svého nitra, protože mu jsou odňaty vnější obrazy
Co dělat: Je dobré se zorientovat ve vnitřním světě a poté se učit otevřít se i vidění vnějšímu
slzení
Jedná se o nevědomý pláč, člověk se něčím trápí, ale nechce si to přiznat. Duševní pláč. Staré křivdy. Pocity ublížení, nepochopení, sebelítost.
Co dělat: Umožnit duši plakat, vědomě plakat, umýt okna své duše, najít vnitřní zdroj mých slz a věnovat se mu. Dovolit svým citům, aby se volně projevovaly.
slzní váčky
Neprojevené a zadržované emoce, strach, že člověk něco ztratí, nevyplakané slzy, rezignace
Co dělat: Poznat svůj nahromaděný smutek a dovolit mu se projevit, dát nevyplakaným slzám šanci, vyplakat se, vědomá rezignace a svěření se proudu života - přijmout fakt, že některé věci tak prostě jsou a byly, ale život jde dál...
suché oči
Oči jsou suché a zatrpklé, bez slz, člověk se dívá kolem sebe bez emocí, chladně, člověk nedokáže vyjádřit emoce (radost, bolest, smutek), ustrnutí
Co dělat: Jsem v nadhledu, znám své emoce, ale nejsem v nich zapletený/á, umím je vyjádřit a vypustit, důsledně a soustředěně se na vše dívám, žiju, nejsem chladný/á, raduji se
šedý zákal
strach a neschopnost podívat se do budoucnosti, strach z temné budoucnosti, raději člověk uhýbá a uniká od toho, co by bylo třeba řešit, nespokojenost, strach
Co dělat: Bojím se udělat rozhodnutí, ale udělám, a i když bude chybné, je to lepší než se takto trápit a utápět v nerozhodnosti. Temná budoucnost mě nemůže zaskočit, "řídím" si svůj život sám/a, dělám "dobrá" rozhodnutí, a když se něco nepovede, tak to tak prostě mělo být a příště to zkusím jinak... Však se svět nezboří...
šeroslepost
Člověk se již nedokáže orientovat v "tom tmavém prostoru", cítí se ohrožený, zvláště večer, bezmocný v říši stínů, potíže s ženskou stránkou
Co dělat: Přijmout fakt, že v noci si má člověk v klidu odpočinout, protože není vidět, poznat svoji ženskou stránku a přijmout ji, smířit se s ženskou stránkou v okolí, naučit se najít i na tom "špatném něco dobrého", najít "světlo ve tmě"
šilhání
rozpory, jednostranný pohled (při šilhání jedním okem), skrytá potřeba pomoci, člověk již nedokáže snášet obě strany skutečnosti, rozpory jsou nesnesitelné, problém dát životu směr, rozpor v pohledech na věc, okolí mi předkládá úplně rozdílné pohledy, nemohu se v tom vyznat, nevím, kam se mám podívat, komu důvěřovat, strach ukázat se, jaký jsem, strach přiznat svůj názor, schovávání se, přijmutí dogmatu přes vnitřní rozpor
Co dělat: Přiznat, že potřebujeme pomoct, ukázat, že nám ještě něco k dokonalosti chybí, ověřit si v kruhu přátel a rodiny, který pohled je ten "správný", zbavit se rozporu a ujasnit si názory, nebát se projevit se, vím, že se umím i bránit, ne vše si nechám líbit, postavím se
tiky
pocity strachu, že člověka někdo sleduje
Co dělat: Oprostit se od falešných strachů a prozkoumat opravdu dobře svou situaci, poradit se s přáteli, nežít v bludech, získat nadhled, pokud člověk žije dlouhodobě v nějakém stresu či "problému", je třeba se mu otevřeně postavit a nějakým způsobem dořešit nebo uzavřít
zánět duhovky
Člověk má chuť zavřít oči, aby už nic neviděl, útěk a únik před tím, co se děje, člověk neslyší a nevidí, dívání se na určité situace nebo běh života mi přináší bolest
Co dělat: Vybrat si, které dojmy, chci pustit a které ne. Nezavírat oči nevědomě a přede vším. Střetnout se vědomě se svými problémy. V klidu zavřít oči a vklidu je zase otevřít.
zánět oční rohovky
člověk nechce vidět, co se děje "venku", zajímá se jen sám o sebe, "tupá" zahleděnost, řešení jen svých problémů, neochota pomoci
Co dělat: Svět se netočí jenom kolem mne, jsou tu také lidé, kteří mě potřebují. Jsou lidé, kterým mohu pomoci. Jsou lidé, kteří mi pomohou odpoutat se od mých "problémů" tím, že zjistím, že potřebují pomoci více než já. Překonat vlastní způsob vidění. Radost mě opět naplní. Vidím smysl života.
zánět sítnice
Jedná se o vnitřní konflikt vidění situací, špatné náhledy na některé věci, přemrštěné postoje, spálení se
Co dělat: Připustit do života více světla v duchovním životě, podporovat svou duševní rovinu a záblesky ducha a myšlenek, namísto záblesků fyzické energie, snažit se, aby se mi často "rozsvítilo, zabřesklo"
zánět spojivek
Člověk se snaží před konfliktem zavírat oči, je lepší "strčit hlavu do písku" (nic neuvidím a nikdo neuvidí mě) a nedívat se problému do očí
Co dělat: Pohlédnout pravdě do tváře, utkat se s problémy, kterým se vyhýbáme, odpočinout si, ale pak statečně pohlédnout skutečnosti do očí
zelený zákal
člověk není schopný odpustit, neochota odpustit, dlouhodobé sužování se pocity ukřivdění, bezmocnost, strach, užírání se
Co dělat: Odpustit sobě, druhým a požádat o odpuštění ty, kterým jsme ublížili. Vypsat si všechny pocity křivdy, bezmocnosti a strachu a rozloučit se s touto minulostí, papír zmuchlat a vyhodit... Oprostit se tak od minulosti, která nás tíží a bolí. Najít úlevu. Přijmout bolestivé situace z minulosti, ale nežít je už dále, nepitvat se v nich

OCHABLOST
Příčina: Zvláčnělé, ochablé myšlenky, odmítání života, rezignace.
Co dělat: Začínám vidět nový smysl života. Nacházím nový směr a víru.

OPAR
Příčina: Nevhodná, zlostná až sprostá slova, která nebyla vyslovena, touha vyslovit něco špatného, ale ze strachu či určitého pocitu, tomu tak není.
Co dělat: Oprostit se od zloby a naštvanosti, říci věci jasně, bez zbytečných urážek, vykřičet se o samotě.

OSLABENÁ IMUNITA
Příčina: Vnitřní pláč a křik, nesoulad v rodině i v minulých generací obvykle hrubost otce k matce, neschopnost se bránit, pocit bezbrannosti, přesvědčení o vlastní bezvýznamnosti, pocit viny, snaha strhnout nevědomě pozornost na sebe, stará bolestná vzpomínka...
Co dělat: Přijmout názor druhého, ale nepotlačovat vnitřně svůj, milovat, být otevřený, přístupný, naučit se bránit, nenechat se využívat, ničit, dávat Lásku, nevysílat zlobu a nenávist. Žít.

OSTEOPORÓZA/ŘÍDNUTÍ KOSTNÍ TKÁNĚ
Příčina: Pocit nedostatečné opory v životě.
Co dělat: Nebát se stát si za svým, ale nikoli slepě za každou cenu.

OSTEOMYELITIDA/ZÁNĚT KOSTNÍ DŘENĚ
Příčina: Člověka trápí pocit marnosti, je plný zlosti ze svého života, má pocit, že ho nikdo nechápe a nepodporuje.
Co dělat: Nebojím se stát za svými, přijímám koloběh života a to, co mi život přináší.

OTOKY
Příčina: Člověk má zatvrzelé a bolestné představy, nepružné myšlení. Strach, že člověk něco ztratí.
Co dělat: Nechat věci volně plynout, přijmout nové názory s lehkostí. Uvolnit se. O co se bojím, že to ztratím?

PÁLENÍ ŽÁHY, PÁLENÍ JAZYKA
Příčina: Veliký strach, svíravé pocity strachu a bezmoci. Strach něco říct, ozvat se, sjednat si ve svém životě pořádek. Hořkost na jazyku. Vyřknuté kletby, zlá slova, ublížení slovem. Ublížit někomu "zlým jazykem."
Co dělat: Začít zase volně a naplno dýchat. Přijmout pocit, že jsem v bezpečí. Důvěřovat procesu života. Nebát se říci věci, které v sobě dusím. Vyplivnout hořká sousta a najít něco "sladkého". Omluvit se za zlá slova. Poprosit o odpuštění.

PÁTEŘ
Příčina: Páteř symbolizuje oporu života.
Co dělat: Věřit, že život sám mne podporuje.

PLÁČ
Příčina: Slzy symbolizují řeku života, tečou jak z radosti, tak ze smutku nebo strachu.
Co dělat: Přijmout všechny své emoce s klidem, nebát se své emoce vyjádřit. Poznat hluboce ukrytou bolest. Oplakat minulost.

PLEŠATOST
Příčina: Život v napětí a strachu, snaha a touha ovládat druhé, pocity nedůvěry, zklamání.
Co dělat: Přestat se snažit řídit druhým život, důvěřovat druhým a důvěřovat i jiným názorům. Nebát se zklamání za každou cenu.

PLÍCE, PNEUMONIE
Příčina: Člověk se utápí v depresi, smutku, má strach ze života, ví, že nedokáže žít naplno, pocity neschopnosti, nezvládání situací. Beznaděj, únava životem. Emocionální rány, které nebyly vyléčeny.
Co dělat: Dát svému životu "šťávu", zbavit se upjatosti a obav, co zase udělám špatně. Odpustit.

PLÍSNĚ
Příčina: Převládají ustrnulé názory, neochota zbavit se minulosti a navyklých postojů, minulost je natolik "důležitá", že zcela ovládá přítomnost a zasahuje do ní.
Co dělat: Pustit minulost a staré upjaté myšlení, vyzkoušet nové životní postoje a názory.

POHLAVNÍ NEMOCI
Příčina: Člověk se trápí pocity viny, které souvisí s intimní oblastí. Může dokonce toužit po potrestání, být přesvědčený, že je zkažený, nečistý hříšník, který musí být potrestán. Zneužívání druhých.
Co dělat: Urovnat si názory a postoje v intimní oblasti, dělat jen to, s čím jsem opravdu v souladu, vyznat své hříchy a poprosit o odpuštění, aby došlo k osvobození.

POPÁLENINY
Příčina: Časté naštvaní, unáhlená vzplanutí, impulsivita, popudlivost, zlost.
Co dělat: Láska a harmonie v mém srdce je důležitější a prospěšnější mne i mému okolí.

POTRAT, SAMOVOLNÝ
Příčina: Strach a obavy z budoucnosti, nejasná budoucnost, otázky a myšlenky typu: Co bude dál, jak to zvládnu? Teď raději ne, až později... Všechno je tak nevhodně načasované...
Co dělat: Přijmout, že vše je perfektně načasované přesně tak, jak to má být.

PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM
Příčina: Odmítání ženství, procesu ženského těla, ženských principů. V životě je přítomný zmatek.
Co dělat: Přijmout svou ženskou roli, zaměřit se na ženské činnosti, nebát se být ženou, hledat a přijímat čistě ženské principy. Užívat si to, že jsem žena. Rozdávat svou "ženskost" ostatním.

PROSTATA
Příčina: Symbolizuje mužnost, která je oslabena duševním strachem. Pocity rezignace, bezmoci. Strach ze stárnutí. Pocity viny, tlak a naléhání v intimní oblasti.
Co dělat: Hledat skutečné duchovní hodnoty, které převýší každou malichernost tohoto světa. Přijmout, že vše je zde pouze dočasné, oddat se životu.

PRSA
Nemoci prsou obecně vyjadřují problémy spojené s mateřstvím, výchovou dětí, v partnerském soužití. Reprezentují výživu, mateřství, a oporu.
- cysta, bulka v prsu
Příčina: Žena se podle svého příliš obětovala svému dítěti či okolí, strádá v Duševní rovině, a nosí si hluboce v sobě zakořeněné pocity ublížení, svázanosti a nedoceněnosti, co vše ona narozdíl od ostatních dělá. Nespokojenost. Smutek. Vnitřní pláč. Volání o pomoc.
Co dělat: Najít ve všech svých činnostech soulad, naučit své děti zodpovědnosti, neobětovat se ale dělat věci s láskou a pro druhé, najít si čas i na sebe a svůj duševní růst.
- malá prsa
Příčina: Pocity ublíženosti ze strany mužů, strach z mužů, hluboce zakořeněný pocit z minulosti, že nechci být ženou, snaha nepoutat na sebe zbytečně pozornost, strach ze silnějšího pohlaví, tendence nechat se ovládat, strach vzepřít se. Hledání chyb na vlastním těle, strach být ženou. Snaha být silná jako muž. Nedávat na sobě znát bolest ani křivdy, hrát silnou za každou cenu.
Co dělat: Odvážit se být ženou, dělat ženské věci, projevit svou slabší stránku a stát se křehkou bytostí, která potřebuje ochránit. Nebát se odevzdat se muži. Naučit se umět bránit a vyjádřit své obavy i svou slabost. Přestat si hrát na "chlapa". Radovat se, smát se, nesnažit se zaujmout svým tělem.
- ochablá prsa
Příčina: Uvadnutí po narození dítěte, žena žije bez radosti, nenašla trvalý pocit štěstí do Duše, žije ze dne na den z povinností do povinností, obklopená starostmi a tím se prohlubuje její smutek. Žena uvadá a s ní chřadnou i její symboly ženství.
Co dělat: Hledat radost v každodenních maličkostech, zažívat pocity štěstí se svou rodinou, říci o svých pocitech partnerovi, který může ženu vhodnými slovy, skutky a podporou pohladit po Duši a opět rozzářit štěstím.
- nadměrný růst prsů
Příčina: Hluboce zakořeněná touha zalíbit se mužům za každou cenu, mnohdy uložené v podvědomí z minulosti - snaha poutat pozornost svým tělem. Abnormální růst prsů, za která se žena nakonec stydí.
Co dělat: Srovnat si své hodnoty, vyrovnat myšlenkové pochody do rovnováhy, oprostit se od fyzické krásy a hledat duševní hodnoty.
- rakovina prsu
Příčina: Smutek, neschopnost radovat se ze svého ženství, problémy v partnerství, touha po jiném partnerovi, touha líbit se za každou cenu. Snaha brát si chyby druhých za své, především chyby svých dětí. Nadměrná touha pomoci druhým a vyřešit to za ně.
Co dělat: Nechat jít své děti jejich cestou, ač může být bolestná, aby se samy poučily z života, neřešit jejich problémy za ně. Dát dětem zodpovědnost za jejich činy. Radovat se ze svého ženství, ze svého partnera, z dětí, ze své rodiny. Najít svou duševní rovnováhu, zklidnit svůj "hlad" po nemožném. Obrátit se k Bohu.

PRŮJEM
Příčina: Problém je především v potlačeném strachu, člověk se snaží před něčím utéct, něco urputně odmítá.
Co dělat: Snažit se přijímat běh života se vším všudy, zpracovávat zážitky a emoce, a vylučovat vše, co je člověku nepříjemné. Zkusit se sladit s tím, co přináší život.

PŘEJÍDÁNÍ, BULIMIE
Příčina: Touha po ochraně, posuzování emocí, strach. Snaha zahnat nepříjemné pocity a situace, zapomenout, zajíst to, radši nic neřešit, nehledat řešení.
Co dělat: Vyhledávat místa a situace, kde se cítím bezpečně, přijmout pocit, že jsem v bezpečí. CítiT se opět "v normě" a příjemně díky změnám, které učiním.

PRŮDUŠKY
Příčina: Špatné rodinné prostředí, hádky, křik, neklid, občas ticho. Strach přijímat život naplno. Potlačení vlastního projevu. Děti se stahují do sebe, snaží se upoutat pozornost nemocí, žádají péči, Lásku a klid. Dopřát dítěti důvěru a vnitřní klid, porozumění, teplo domova.
Co dělat: Hledat harmonii, mír uvnitř sebe. Nebát se říct svůj názor. Podpořit u dětí, aby řekly, co je trápí, co je dusí.

PUPÍNKY/UHRY
Příčina: Poukazují na výbuchy hněvu.
Co dělat: Zklidnit tok svých myšlenek, najít odpuštění, přestat hledat chyby jen v druhých.

RAKOVINA
Příčina: Člověk se cítí zraněný, vnímá mnoho hlubokých ran, kterých se neumí zbavit, dlouhodobě a zatvrzele cosi odmítá, skrytá tajemství, zármutek, který užírá jeho vlastní já... Nosí si břemeno a pocit, že téměř nic nemá smysl.
Co dělat: Láskyplně odpouštím, zbavuji se minulosti, přestávám lpět na starých názorech a křivdách, naplňuji svůj život radostí. Obracím se. Začínám znovu. Odpouštím sobě, druhým a žádám o odpuštění i ostatní. Svěřuji se Bohu.

ŘÍHÁNÍ
Příčina: Člověk se utápí v nejrůzněších obavách a strachu a hltá život příliš velkými doušky.
Co dělat: Dát svému životu klid, přijmout, že vše má svůj čas a místo, najít svůj vnitřní klid.

SEKRECE Z NOSU
Příčina: Trápení a vnitřní pláč, skryté slzy, které nikdo nesmí vidět. Dětinské slzy, trápení se maličkostmi. Pocit oběti, sebeobětování, nikdo mne nechápe.
Co dělat: Některým věcem nechat volný průběh, řešit jen důležité věci, k maličkostem zaujímat postoj nadhledu. Neočekávat, že všichni vždy ocení to, co pro ně děláte, možná to ani od vás nečekají a nechtějí. Přiznat si svá slabá místa zcela otevřeně.

SENNÁ RÝMA, ALERGIE
Příčina: Návaly emocí, strach z důležitých událostí. Představa o perzekuci. Skryté pocity viny. Na koho jsem vlastně alergický/á? Ke komu skrývám zlost? Odmítání vlastní síly. Problém s otcovskou autoritou, neschopnost či nemožnost se vzepřít (v dětství).
Co dělat: Jsem v bezpečí, jsem v jednotě s celým životem. Umím prosadit svá přání. Nebojím se. Jsem svým pánem/paní. Umím říct, co mě štve i si to vyříkat s druhými.

SCHIZOFRENIE:
-rozštěpení osobnosti, vtělení do aury, a tím i dvojí pohled na tento svět-realitu, v níž žijeme, nechtění se rozhodnout vzít na sebe odpovědnost za to, jak žiji, chtění žít jinak bez odpovědnosti a utíkání do reality jiných dimenzí, uvíznutí v této realitě, čímž dojde k rozštěpení vlastního života, osobnosti a dvojího náhledu na svět kolem sebe. Je nutno si ujasnit to, co chci, přijmout to, co máme a vrátit se sám ke své duši a víře v platnosti zákonů Universa(akce a reakce), jde o uvědomování si, že jsem ve vývoji duše, a že nepřísluší mi "nahlížet tam, kam nepatří můj duch svým dosavadním vývojem. Jde o minulost práce v magii+důsledek těchto chyb v minulosti-proto uvíznutí ve dvojí realitě. Proto je nutno své ego držet na uzdě+nenahlížet tam, kde nám vývojem ještě nepřísluší. Entitu odstranit z energetického systému těl, dorovnat energii minulosti, pod vedením léčitele, či šamana.
(né každý léčitel vám s tím pomůže, jde o hledání osvícené duše, jež smí vám pomoci+pak je to odvislé od vaší spolupráce na léčbě a harmonii duše i těla+vlastního života.)

SKLERODERMIE
Příčina: Ochrana před životem, stará ublížení, strach. Nedůvěra v sebe a v to, že se člověk o sebe dokáže postarat. Možná nenávist sama k sobě. Zlo ze strany rodičů, např. zneužívání dítěte.
Co dělat: Zcela se uvolňuji, protože vím, že jsem v bezpečí. Důvěřuji životu a věřím si. Odpustit minulost druhým, sobě a poprosit druhé, aby odpustili i mně. Vypořádání se s následky rodičovského vlivu a udělat tlustou čáru.

SKOLIÓZA
Příčina: Člověk si nese na svých zádech těžké břímě, se kterým se neumí porvat ani vyrovnat. Beznaděj, smutek, bezmocnost, zoufalství.
Co dělat: Postavit se životu čelem, rovně a vzpřímeně, pustit se do boje s tím, co je třeba vyřešit. Vše má nějaké řešení, hledat i řešení kompromisní.

SLEZINA
Příčina: Až zoufalá posedlost a zaměření se na materiálno, hmotu, věci.
Co dělat: Najít skutečné životní hodnoty. Oddat se Bohu.

SRDCE, SRDEČNÍ INFARKT
Příčina: Srdce představuje centrum lásky a bezpečí. Dlouhodobé emocionální problém, člověk nežije v radosti. Je dlouhodobě nespokojený, není citově naplněný. Zatvrzelé srdce. Člověk podléhá napětí a stresu, neumí se dostat do nadhledu, brát život s lehkostí takový, jaký je. Člověk odpírá sám sobě skutečné pocity radosti a staví na první místo peníze, postavení, kariéru, hmotu...
Co dělat: Do svého srdce je nutné přivést opět radostné pocity, lásku, štěstí, oddat se radosti z drobných maličkostí, najít na všem to dobré, odprostit se od zbytečností, přijmout zklamání jako součást života a nechat je minulostí, najít skutečné duševní hodnoty v Bohu.

STERILITA
Příčina: Strach být rodičem, odpor vůči přirozenému běhu života ve smyslu koloběhu.
Co dělat: Přijmout rodičovství jako součást života, důvěřovat sobě, že to zvládnu, přijmout, že vše je správně načasováno a nemá smysl snažit se věci řídit podle sebe.

STŘEVA
Příčina: Střeva symbolizují odpad, který je třeba uvolnit. Problémy se střevy mohou naznačovat strach zbavit se všeho nepotřebného, starého,nepotřebného. Lpění na minulosti, minulých zvyklostech, ukřivdění, strach něco změnit.
Co dělat: Zbavit se všeho nepotřebného s lehkostí a radostí. Začít znova a jinak. Odpad je třeba vyhodit, není čeho litovat, jen je třeba začít načisto.

SLEPÉ STŘEVO:
-JE SPOJENÍM MEZI TENKÝM A TLUSTÝM STŘEVEM
-máme-li zánět znamená to, že jsme ještě nezpracovali to, co již bylo v minulosti a také to znamená, že současně se toho nechceme nebo nemůžeme vzdát, zbavit se, protože obě střeva mají za úkol zpracovat to, co již bylo(po duchovní stránce-tenké střevo+potrava=duše a zážitky), pak tlusté střevo je zbavit se nepotřebného(po duchovní stránce má za úkol se zbavovat všeho co nepotřebuje uvnitř mysli, či duše-zážitků=CO JE JIŽ ZPRACOVÁNO NENÍ UŽ POTŘEBNÉ TO UVNITŘ SEBE MÍT=V HLAVĚ, ANI UVNITŘ DUŠE)Proto potíže se SLEPÝM STŘEVEM -jsou nezpracované situace, zážitky, děje-jež by měly být nachystány ke zbavení se jich a uvolnění uvnitř mysli i duše, stejně jako naší stravy, je-li zpracována, pak již je připravena k vyloučení! To znamená přijmout to, co je i to, co nezvládám a nestíhám=přijetí všeho, co se stalo a co se děje.

SUCHÉ OČI
Příčina: Člověk se užírá pocity zlosti, nedokáže odpustit, odmítá vidět láskyplný pohled na dané situace, radši by zemřel, než odpustil... Potměšilé chování a jednání.
Co dělat: Soucítit s druhými a jejich problémy, odpustit a rozpustit všechnu zlost vůči druhým, přijmout, že druzí nemohou vědět, co nás štve, pokud jim to neřekneme. Přijmout, že druzí se nemusí chovat tak, jak chceme my. Odevzdat svůj vztek Bohu.

SVALOVÁ DYSTROFIE
Příčina: Pocit nebo rozhodnutí "nechci dospět, nechci být dospělý."
Co dělat: Překonat omezení od svých rodičů, nebát se dospět, mít svůj názor, postarat se sám o sebe, nebát se života. Druzí mne budou milovat, i když budu dospělý, ne pouze jako roztomilé malé děťátko.

SVALY
Příčina: Převládá odpor vůči novým zážitkům a zkušenostem. Hybná síla kráčet životem vpřed je omezena.
Co dělat: Pustit se do života, vyzkoušet nové věci, které mne obohatí a udělají radost nejen mne, ale i druhým. Pohnout se kupředu.

SVĚDĚNÍ
Příčina: Mnohé touhy nebyly naplněné, člověka hryžou výčitky svědomí, nespokojenost je nade vším, touha vypadnout, zmizet, nebýt...
Co dělat: Přijmout své místo, ať již jsem kdokoli a kdekoli, najít radost v tom, co se naplnilo a podařilo, nezoufat nad tím, co se nezdařilo. S lehkostí přijmout i své prohry.

SYNDROM KARPÁLNÍHO TUNELU, KARPÁLNÍ TUNELY
Příčina: Člověk je ovládán svým hněvem z neúspěchů a nespravedlností života. Člověk se neumí správně rozhýbat, není uvolněný.
Co dělat: Pustit se do nových činností s lehkostí a radostí, přijmout neúspěchy jako součást života, nespravedlnosti vypustit jako nedůležité, najít dobré i na tom špatném.

ŠEDIVÉ VLASY
Příčina: Stres, dlouhodobé napětí, veliká psychická zátěž.
Co dělat: Uvolnit se, najít skutečně důležité věci, kterým je třeba se věnovat, vypustit zbytečné, nepřetěžovat svou psychiku, ale raději se pustit do fyzických činností, které přinesou užitek a radost.

ŠEDÝ ZÁKAL
Příčina: Strach a obavy z budoucnosti, člověk vidí všude jen temno, neschopnost dívat se radostně do budoucnosti.
Co dělat: Důležité je, co prožíváme nyní, radovat se z toho, co máme a prožíváme teď, budoucnost nemáme ve svých rukou my, může být tak nebo jinak.

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA
Příčina: Pocity oběti, nespokojenost, nejrůznější překážky v životě, které člověka omezují a "nejdou" překonat, člověk má příliš "naloženo", nadměrná zátěž, příliš mnoho úkolů, pocit, že to "člověk musí udělat", i když nechce, a z toho vzniklé protichůdné pocity povinnosti a oběti
Co dělat: Dokáži si sjednat ve svých věcech pořádek, umím se "postavit", nejsem "oběť", dělám to z vlastního rozhodnutí, některé překážky jdou překonat, s jinými se umím smířit ve smyslu "život běží"

TIKY, ZÁŠKUBY
Příčina: Člověk má pocit, že ho stále někdo sleduje. Strach.
Co dělat: Věci jsou jinak, než se zdají. Jsem v bezpečí.

TINITUS
Příčina: Neochota někoho poslouchat, zatvrzelost, lpění na svém názoru. Neschopnost slyšet vnitřní hlas. Už mám všeho dost, mlčte! Člověk ví, že by něco měl změnit, ale nechce to slyšet a uniká do svého vlastního světa, kde "brblá". Hučení mu "nedá spát".
Co dělat: S důvěrou naslouchám druhým, umím vyjádřit svůj názor i vyslechnout názor druhého. Přijímám svůj vnitřní hlas a naslouchám mu. Mně se můžete svěřit. Vadí mi to a to a hodlám to změnit.

TRAČNÍK, DRÁŽDIVÝ TRAČNÍK
Příčina: Minulost je břemenem, tíží člověka, neschopnost odpoutat se od minulosti, lpění na minulosti a událostech minulých, které člověka brzdí... Strach uvolnit se a žít.
Co dělat: Minulost je minulostí, vše je pryč, umím se zbavit toho, co již nepotřebuji.

TRÁVENÍ
Příčina: Nespokojenost v životě, člověk nadává, brlbá, stěžuje si.... Objevují se pocity strachu, děsu, člověka svírá úzkost, změny nepřicházejí, smíření také ne.
Co dělat: Vše, co se děje, přijímám a raduji se z toho. Vím, že na všem špatném se dá vždy najít ve svém důsledku i to dobré.

ÚNAVA
Příčina: Fyzická únava poukazuje na potřebu duševního odpočinku, je třeba vyhledat klid, ticho, přírodu, i samotu.
Co dělat: Moje mysl má dovolenou, užívám si klidu, nemyslím, nedělám si domněnky, přijímám, co přichází
VAJEČNÍKY
Příčina: Jsou symbolem tvořivosti, kreativity.
Co dělat: Tvořím a jsem kreativní, nacházím radost v drobných činnostech a maličkostech.

VARLATA
Příčina: Symbolizují mužnost, mužský princip, mužský pohled na svět.
Co dělat: Svou mužskou roli přijímám bez výhrad, cítím se silný, jsem muž.

VIROVÉ INFEKCE, ZÁNĚTY
Příčina: Smutek, smutné události v životě, nedostatek radosti, zahořklost, odpor k životu. Vzpoura.
Co dělat: Umím se radovat i z drobných událostí, smutek přijímám a vypouštím, minulost je za mnou. Žiji.

VIRUS EPSTEIN-BARROVÉ
Příčina: Vyčerpanost, stres, chybí vnitřní opora a přesvědčení o tom, co konám, strach z vlastní nedostatečnosti, pocity méněcennosti, které se člověk snaží různě maskovat, nejčastěji zvýšenou aktivitou na úkor fyzické a duševní únavy, překračování limitů a vlastních schopností. Snaha být "dokonalý", vždy skvělý.
Co dělat: Uvolnit se, některé věci nechat být, přiznat, že něco už prostě nezvládnu. Jsem dobrý/á v něčem, v jiné oblasti jsou lepší ostatní. Mám právo selhat. Mám právo něco neumět, neudělat, odmítnout, nezvládout. Přesto jsem člověk, který má vlastní hodnotu.

VITILIGO
Příčina: Člověk je poznamenaný na Duši a tyto životní skvrny se odráží na těle, místy chybí v životě "barva"...
Co dělat: Vnést do života barvu a jas, poznat bílé skvrny na mapě Duše, přimout označení a nechat se jím pobídnout k novým životním zkušenostem, cílům a pohledům. HLedat zvláštní jev, kterým jsme výjimeční, a díky kterému jsme takto "označení". Vyznamenat se v životě.

VŘEDY, ŽALUDEČNÍ POTÍŽE
Příčina: Užírání se vlastní nedostatečností, strach, úzkost, sevřenost, komplexy méněcennosti, odpor k životu, zášť, zahořklost. Pevné přesvědčování, že člověk za nic nestojí, že je k ničemu, obavy z života, z vlastních chyb.
Co dělat: Přijímám se i s vlastními chybami, jsou lidé, kteří mě mají rádi. Stojí za to žít.

VYRÁŽKA, KOPŘIVKA
Příčina: Snaha o získání pozornosti, dětinský způsob, jak zaujmout, určité zpoždění v životě, něco nepřišlo nebo nevyšlo v pravý čas
Co dělat: Nepotřebuji na sebe poutat pozornost, jdu si za svým cílem a jsem zodpovědný za svá rozhodnutí, některé události jsou načasované a důsledkem jiného, jiné přicházejí nečekaně

VÝRON
Příčina: Člověk není ochotný kráčet určitým směrem, vadí mu vytyčený životní směr, cítí zlost a odpor, bojuje
Co dělat: Přijímám svou cestu, některými událostmi zkrátka projít musím, ale život jde dál, a na všem špatném se dá najít i to dobré

VÝRŮSTKY
Příčina: Neschopnost odpoutat se od starých křivd a ublížení, přehrábávání se a utápění v minulosti, pocity oběti, odmítavé postoje
Co dělat: Dělám za minulostí tlustou čáru, co se stalo, stalo se, žiju dál dnešními událostmi

VÝTOK (ŽENSKÉ PROBLÉMY)
Příčina: Pocit bezmoci, vztek a zlost na partnera a na mužské pohlaví obecně, přesvědčení ženy, že je vůči muži či mužům naprosto bezmocná, odevzdanost ve smyslu oběti, bezmocnost, rezignace, uraženost, ublíženost
Co dělat: Vše co se stalo, je minulostí, pokud chci, mohu svůj život ihned změnit tím, že udělám nějaká nová rozhodnutí a za těmi si budu stát. Jsem žena a nejsem bezmocná, naopak, umím použít svou ženskou sílu. Jsem ochránkyně slabších a umím je bránit. Umím bránit i sama sebe. Nebojím se. Muži jsou prostě muži, není důvod se vůči nim cítit poníženě nebo bezmocně.

ZÁCPA
Příčina: Chybí ochota a touha zbavit se starých představ, názorů a postojů, uvíznutí v minulých událostech, zlost, naštvanost až zuřivost. Ztuhlost ve všech projevech. Neochota něco změnit. Pevné stání si za svým, aniž by člověk dokázal přijmout jiné názory či postoje.
Co dělat: Měním své postoje, na kterých urputně lpím, anebo dokáži jen pokrčit rameny... volně vypouštím vše, co mě trápí. Raduji se z maličkostí.

ZÁDA
spodní část zad, bedra
Příčina: Nedostatek peněz, který člověka tíží, strach z finanční situace, bezmoc, závislost. Člověk si toho doslova hodně naložil "na bedra".
Co dělat: Jsem zdravý/á, jsou horší starosti, hledám a najdu řešení své situace. Některou tíhu musím nést, jinou mohu ze se ztřést.
horní část zad, lopatky
Příčina: Trápení z pocitů osamělosti, strach z lásky, útěk před láskou, vyhýbání se lásce, nedostatečné emocionální prožitka, citová chudost, nedůvěra, zklamání, zrada
Co dělat: Láska zde není proto, abych se kvůli ní člověk trápil, láska se musí žít. Zbavení se křivd z minulosti. Tlustá čára za minulostí tak, aby nepůsobila strach z lásky. Opět dokáži důvěřovat druhému.
střední část zad
Příčina: Trápení z pocitů viny, břemeno viny, uvíznutí v událostech minulých.
Co dělat: Oprošťuji se od minulosti, a proto mohu opět volně kráčet vstříc životu s láskou ve svém srdci.

ZÁNĚT LEDVIN
Příčina: Človek se cítí kritizován, je nespokojený, plný vzteku, smutku, slz, nedokáže se bránit, trpí hanbou či neúspěchem. U dospělého jedince se jedná o "reakce malého dítěte" na určité situace.
Co dělat: Nebát se vyjádřit, co člověka trápí, poznat své skryté trápení a slzy, nevyhýbat se vnitřní konfrontaci a přijmout realitu, postavit se životu, okolnostem. Přijmout, že vše, co se děje, má nějaký smysl. Dospívání není/nebyl problém, dokážu ze svých zážitků vytěžit to dobré.

ZÁNĚT POCHVY
Příčina: Problém s přijímání svého já, odmítání své osobnosti, odmítání ženství, odmítání ženského principu, strach se oddat druhému, strach z nevěry, nedůvěra k mužům
Co dělat: Jsem ráda, že jsem ženou, mohu světu kus ze sebe předat, jsem jeho součástí, a žiju dál ve svých dětech. Důvěřuji druhému

ZÁNĚT MOČOVÝCH CEST, MOČOVÉ TRUBICE
Příčina: Úzkost. Lpění na starých názorech. Strach z uvolnění. Skryté slzy a smutek. Člověk vnitřně trpí a volá o pomoc, obviňuje ostatní. Ukřivděnost, pocity křivdy, většinou v souvislosti s opačným pohlavím (partnerství). Vnitnří pláč, člověk je navenek silný, naštvaný, nepřipustí si, že se trápí, ale uvnitř vlastně pláče.
Co dělat: Dokáži se snadno zbavit všeho starého, nejsou na mne již žádné nánosy minulosti, když pláču, vím proč. Pokud se mi něco nelíbí, dokážu se ozvat nebo udělat změnu. Přiznat si vnitřní smutek, bolest, ublížení a pláč, vědomě jej vypustit.

ZÁNĚT SLEPÉHO STŘEVA
Příčina: Sužování se strachem z neznámého, strach z obyčejných věcí, které život přináší. Odmítání dobra, lpění na pocitu oběti.
Co dělat: Všechna ublížení a křivdy jsou pryč, začínám opět žít. Dělám nová rozhodnutí, která mi přináší radost.

ZÁNĚT SPOJIVEK
Příčina: Člověk se hněvá sám na sebe, za to, jaký je, jaké má postoje, jaký má pohled na život. Lpění na fyzické kráse. Člověk se na něco nedokáže dívat.
Co dělat: Láskyplně přijímám své názory a postoje, získávám nové a nové informace, a díky nim dokáži své postoje a názory klidně měnit. Dívám se na vše kolem sebe nezaujatě0 Nejsem kritický/á, nehodnotím. Pracuji na své vnitřní kráse. Už vidím jasně, co mi ubližuje, co mě trápí.

ZÁPACH Z ÚST
Příčina: Člověk touží, aby ho někdo podpořil. Skrývá v sobě zlostné a pomstychtivé myšlenky. Vydává se za někoho jiného. Člověk je v jádru "zlý".
Co dělat: Odpouštím sobě, druhým a žádám, aby ostatní odpustili i mně. Zbavuji se všech zlých myšlenek tím způsobem, že je nejprve přijmu (připustím si je) a poté je vědomě vypustím.

ZAPÁCHAJÍCÍ POT
Příčina: Odmítání vlastního já, strach z lidí, z okolního světa, strach, kdy se člověk doslova zpotí. Strach sám ze sebe, ze svých činů, myšlenek... Strach usnout. Strach nemít vše pod kontrolou. Touha všude být a o všem vědět.
Co dělat: Přijímám své strachy, už vím, čeho se bojím, co mi nedá spát, co mi rozlije studený pot po těle. Věci mají svůj spád, nemůžu o všem vědět, vše hlídat, mít vše pod kontrolou. Mohu bez obav usnout a nechat si něco hezkého zdát. Důvěřuji druhým. Nejsem v ničí moci. Co udělám si vždy pořádně rozmyslím.

ZAROSTLÝ NEHET
Příčina: Člověk má strach ze svého vlastního vývoje, z toho, jaký je.
Co dělat: Dokáži jít svým vlastním směrem, pracuji na sobě, na svém duševním rozvoji. Na to, jaký jsem, mohu mít vliv. Vyzkouším nové věci, vytvořím něco originálního, naučím se něco nového. Navštívím kreativní kurzy.

ZÁVISLOST
Příčina: Člověk utíká sám před sebou, je sevřený strachem. Špatné zkušenosti z minulosti související s nedůvěrou v sebe samého. Neschopnost mít rád sám sebe, přijmout se se všemi svými vlastnosmi. Utíkání do nereálného světa. Aspoň na chvíli se ukonejšit, na chvíli zapomenout, co bude potom mi je jedno... Neschopnost přijmout zodpovědnost za své činy. Odmítání budoucnosti. Sobeckost.
Co dělat: Zavírám dveře za svou minulostí a přijímám zodpovědnost za své činy. Neubližuji ani sobě ani druhým. Jsem na sebe hrdý/á, že jsem to dokázal (přestat). Jsou lidé, kterým na mě záleží. Poprosit o odpuštění.

ZÁVRAŤ, ZTRÁTA VĚDOMÍ, ZTRÁTA ROVNOVNÁHY, MDLOBY
Příčina: Pocity totální vyhaslosti, snaha před vším utéct, snaha zbavit se zodpovědnosti, rozptýlenost, nesoustředěnost, nezvládání situace, volání o pomoc, neochota podívat se pořádně kolem sebe a zjistit příčinu svých problémů.
Co dělat: Ptám se, dívám se, zjišťuji, co se to kolem mne a se mnou děje. Hledám řešení, nacházím řešení, jak dál, a to mne posiluje a nabíjí. Volám o pomoc, žádám o pomoc, nejsem oběť, ale aktivně se podílím na řešení svých potížích, neutíkám.

ZLOMENINA, FRAKTURA
Příčina: Člověk žije pod psychickým nátlakem a neustálým napětím, svaly nejsou tak pružné. Zároveň dochází ke ztrátě psychické pružnosti a odolnosti.
Co dělat: Dýchat naplno, uvolnit se, zjistit, co mě tlačí, pod čím už nedokáži déle žít... Oddat se proudu života, věřit.

ZTUHLOST, ZTUHLOST ŠÍJE, KRKU
Příčina: Zatvrzelost, urputnost, nepřizpůsobivost, odmítání jiných úhlů pohledu, odmítání jiných názorů z pohledu "já to vím lépe", neschopnost ohlédnout se za tím, co jsem způsobil, neschopnost ohlédnout se do minulosti, tvrdohlavost.
Co dělat: Ochotně přijímám jiné názory, snažím se na sobě pracovat, růst. Vidím důsledky svých činů. Dívám se kolem, ne jen na sebe a své "problémy".

ZUBY
Příčina: Zuby jsou symbolem rozhodnosti. Člověk se neumí rozhodnout. Není schopne podrobit své úvahy analýze, zjistit si další informace a dojít k nějakým závěrům. Ulpívání na místě. Stagnace.
Co dělat: Než udělám rozhodnutí, zamyslím se a zjistím si potřebné informace. Zvážím důsledky do budoucnosti. Nedržím se krkolomných řešení "zubynehty".

ZVĚTŠENÉ MANDLE
Příčina: Jedná se o neshody v rodině, hádky v manželství, partnerství, strach ozvat se, říci svůj názor. Obavy, že člověka nikdo neposlouchá, strach, že člověk nikoho nezajímá. U dětí možné pocity, že jsou nechtěné, nepochopené, nikoho nezajímají, nemohou říci svůj názor, nezajímá ostatní jejich názor. Pocit, že se člověk "nesmí ozvat", ale musí to dusit v sobě.
Co dělat: Co potřebuji vyřeším, co mě trápí, zvážím, proberu i vyslovím. Nebojím se o svých potížích diskutovat nebo je svěřit druhému. Umím se ozvat. Nelpím na tom, jestli někoho zajímám nebo nezajímám. Znám svoji hodnotu. Jsou lidé, kteří mě mají rádi, kterým na mě záleží.

ZVRACENÍ
Příčina: Člověk má strach ze všeho nového. Násilné odmítání jiných názorů. Urputné lpění na vlastních představách, postojích, názorech. Sevřenost strachem. Strach z odmítnutí. Strach z neúspěchu. Výrazný nesouhlas.
Co dělat: Přijímám do své Duše klid a Lásku, není mi na zvracení z toho, co se kolem mne děje. Prostě se to děje. Jsem součástí všeho. Nelpím na svých názorech, rád si vyslechnu druhé. Zajímám se o druhé lidi, nejenom sám o sebe.

ŽALUDEČNÍ KŘEČE
Příčina: Strach, že se přeruší něco, v čem žiji... Sevřenost. Úzkost z odhalení vlastních slabostí.
Co dělat: Přehodnotit to, co je pro mne skutečně důležité. O co se bojím, že přijdu? Co maskuji před druhými? Za koho se vydávám?

ŽALUDEK, ŽALUDEČNÍ VŘEDY
Příčina: Užírání se vlastní nedostatečností, strach, úzkost, sevřenost, komplexy méněcennosti, odpor k životu, zášť, zahořklost. Pevné přesvědčování, že člověk za nic nestojí, že je k ničemu, obavy z života, z vlastních chyb. Až nezdravá touha potěšit druhé. Touha za úspěchem, zajetí v rámci vlastního ega "jsem někdo, protože umím...", pod kterým se ale skrývají hluboké komplexy méněcennosti.
Co dělat: Přijímám se i s vlastními chybami, jsou lidé, kteří mě mají rádi. Stojí za to žít. Nejsem nijak víc důležitý než druzí. Jsem součást všeho. Každý umí něco.

ŽENSKÉ PROBLÉMY, ŽENSKÝ ZÁNĚT
Příčina: Problém s přijímání svého já, odmítání své osobnosti, odmítání ženství, odmítání ženského principu,
Co dělat: Jsem ráda, že jsem ženou, mohu světu kus ze sebe předat, jsem jeho součástí, a žiju dál ve svých dětech.

ŽLÁZY
Příčina: Člověk se příliš drží určité pozice či názorů za každou cenu, má pevně řízené aktivity a vůbec celý svůj život.
Co dělat: Upustit od dogmat, které mě svírají, dát životu volnější průběh, anebo, je-li problém opačný, začít svůj život řídit tím směrem, o kterém sním.

ŽLOUTENKA
Příčina: Problém s úsudkem, nejrůznější předsudky, které člověka omezují a svazují. Nevyvážená rozhodnutí, názory a úsudky.
Co dělat: Než se rozhodnu, získám si co nejvíce informací o daném problému. Stojím si za svým rozhodnutím. Umí ale přijímat i názory druhých. Vyhodnotím si situace sám na základě nejrůznějších podkladů.

ŽLUČOVÉ KAMENY
Příčina: Přílišná zatrpklost, lpění na všem, co je pro mne tak strašně "moc důležité", nepřizpůsobivost v myšlení, v přijímání jiných. Nadměrně posilované ego... já to dokázal... já si to myslel... já to umím... já to říkal... Posuzování druhých. Hodnocení druhých. Pýcha. Hořkost. Zlost. Vztek. Naštvanost. Zloba.
Co dělat: Odpoutávám se od minulosti, jsem v myšlení svolný k diskuzím, ze kterých už nevycházím jako "vítěz", ale s novými informacemi. Nelpím na sobě. Nesnažím se prosadit svůj názor za každou cenu. Umím odstoupit. Umím říci, mám jiný názor s klidem, bez povýšeneckého postoje "však vy uvidíte".

Prevzaté z: http://www.bylinky-maya.cz/
Luisa Hay
Luisa Hay
PŘÍČINY NEMOCÍ PODLE LOUISE L. HAY


Miluj svůj život

Louise L. Hay... z této úžasné knihy pochází tabulka s nemocemi, které jsou seřazeny podle abecedy a k nim je zařazena duchovní příčina nemoci a afirmace.
http://www.moje-pravdy.cz/


ABSCES

Hlodavé myšlenky na křivdy,

Urážky, pomstu.

Dovoluji svým myšlenkám, aby se osvobodily. Jsem usmířený.

ADDISONOVA NEMOC

Citová podvýživa. Vztek na sebe sama.

S láskou pečuji o své tělo, o svou mysl a své city.

AFTY

Nevyřčená jedovatá slova

Obviňování

Ve svém láskyplném světě vytvářím jen a jen dobro.

AIDS

Zavržení sebe sama. Sexuální vina. Zakořeněné přesvědčení, že za nic nestojíte

Jsem Božím, dokonalým ztělesněním života. Raduji se ze své sexuality. Raduji se ze všeho, čím jsem. Mám se rád

AKNÉ

Odmítání sebe sama. Štítivost vůči sobě.

Jsem Božím ztělesněním života. Mám se rád. Beru se takový jaký jsem.

ALERGIE

Na koho jste alergičtí? Odmítání vlastní síly.

Svět je bezpečný a přátelský. Jsem v bezpečí. Jsem smířený s životem

ALKOHOLISMUS

Pocit marnosti, viny a neschopnosti. Zavrhování sebe sama.

Žiji v přítomnosti. Každý okamžik je nový. Vážím si sám sebe. Mám se rád

ALZHEIMEROVA

NEMOC

Touha opustit tuto planetu. Nezpůsobilost brát život takový jaký je.

Všechno probíhá ve správném okamžiku, čase i prostoru. Bůh vždy jedná správně

AMÉNIE

Nerozhodné postoje. Málo radosti. Strach ze života. Pocit, že za nic nestojím.

Mohu se naplno radovat ze života. Jsem v bezpečí. Mám rád život

ANGÍNA

Strach. Potlačované emoce.

Potlačovaná kreativita.

Mé dobro proudí bez překážek. Svým prostřednictvím vyjadřuji své myšlenky pocházející od Boha. Jsem usmířený.

ANOREXIE

Viz. nechutenství


APATIE

Vzdorování citům. Strach

City jsou bezpečné. Otevírám se životu. Raduji se z něj.

ARTERIOSKLERÓZA

Vzdor. napětí. Zatvrzelá úzkoprsost. Odmítání vidět dobro.

Zcela se otevírám životu a radosti. Na svět se dívám s láskou..

ARTRITIDA

Viz. zánět kloubů


ARTRITICKÉ PRSTY

Touha trestat. Provinilost.

Pocit diskriminace.

Dívám se s láskou a pochopením. Veškeré prožitky vystavuji paprskům lásky.

ASTMA BRONCHIALE

Přemáhání vlastních emocí.

,,Dusivá láska,,

Neschopnost dýchat sám za sebe. Potlačovaný pláč.

Je bezpečné převzít zodpovědnost za svůj život.

ASTMA, DĚTSKÉ

Strach že života tady.

Toto dítě je v bezpečí. Je obklopeno láskou a péčí

BOLESTI

-AKUTNÍ

Touha po lásce a bezpečí

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád lidi a oni mě také.

- CHRONICKÉ

Vina. Vina si vždy hledá trest

S láskou se zbavuji minulosti

Jsem svobodný a ,,oni,, také. V mém srdci je teďvše v pořádku

BRADAVICE

Vyjádření nenávisti. Přesvědčení, že jsem ošklivý.

Plně vyjadřuji lásku a krásu života

BRIGHTOVA NEMOC

Pocit, že jsem malé dítě, které nic neumí, za nic nestojí. Neúspěch. Ztráta

Mám se rád. Záleží mi na sobě. Dělám vždy vše správně

BRONCHITIDA

Rozjitřené rodinné prostředí.

Hádky, křik, dusné ticho

Vyhlašuji klid a harmonii v sobě a vůkol sebe.

BURZITIDA

Potlačovaný hněv, chuť někoho uhodit

Láska uvolňuje. Láska ve mně se zprošťuje všeho, co je jiné než ona

CELULITIDA

Lpění na karambolech minulosti. Potíže při pohybu vpřed. Strach zvolit si vlastní směr.

Odpouštím si. Odpouštím všem, všemu minulému. Jsem svobodný.

CUKROVKA

Touha po tom, co by bývalo bylo, kdyby. Potřeba ovládat druhé. Nesmírný smutek. Zatvrzelost.

Tento okamžik je plný radosti. Rád(a) si osladím život.

CUSCHINGŮV

SYNDROM

Mentální nevyrovnanost. příliš se zaobíráme zdrcujícími myšlenkami.

S láskou vyvažuji své tělo i mou mysl. Zabývám se jen myšlenkami, které mi dělají dobře

CYSTICKÁ FIBRÓZA

Utkvělá představa, že od života nelze čekat nic dobrého. Sebelítost.

Život mně má rád. Přijímám ho naplno a svobodně.

CYSTY (Viz též Prsa)

Vzpomínky na dřívější bolestné zážitky. Hýčkání starých křivd. Falešný, nesprávný růst.

Jsem rozhodnut myslet jen na krásné věci. Mám se rád.

ČELISTI (Sanice)

- POTÍŽE

Zloba. Zášť. Touha po pomstě

Jsem rozhodnut změnit svůj způsob uvažování, který mi tento stav přivodil. Mám se rád a jsem v bezpečí.

DÁSNĚ (viz též KRVÁCENÍ Z DÁSNÍ)

Neschopnost stát si za svým. Rozbředlost.

Jsem rozhodný. Vše dotahuji do konce. Láska mi dodává sil.

DECH

Představuje schopnost přijímat život.

Miluji život.

DĚLOHA

Představuje sídlo kreativity

Jsem ve svém těle doma.

DERMATOMYKÓZA

Frustrace z toho, že mě okolí nepřijímá. Neschopnost pohybu vpřed.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Dovoluji sám sobě jít vpřed. Pohyb je bezpečný.

DĚTSKÉ NEMOCI

Potíže růstu. Víra v nesprávné zákonitosti, nesprávné společenské pojmy a v přesně rozvržené harmonogramy. Nedospělé chování lidí v blízkosti dětí.

Toto dítě ochraňuje bůh a obklopuje jej pouze láska. Žádáme mentální ochranu.

DNA

Potřeba dominovat, být nadřazený. Netrpělivost, hněv.

Jsem v bezpečí. Jsem usmířený se sebou i ostatními.

DUŠEVNÍ CHOROBA

Útěk od rodiny. Únik od reality, stažení se do sebe. Násilné odtržení.

Tato mysl zná svou pravou totožnost. Je vyjádřením Boží kreativity.

DUŠNOST

Strach, nedůvěra v proces života. Ustrnutí v dětství.

Je bezpečné vyrůst a stát se dospělým. Svět je bezpečný. Jsem v bezpečí.

DUTINY

Alergie na jednu konkrétní osobu, na někoho blízkého.

Vždy mě prostupuje a obklopuje klid a harmonie. Vše je v pořádku.

DÝCHACÍ POTÍŽE

Strach či odmítání naplno přijímat život. Pocit, že nemáte právo zabírat prostor či dokonce vůbec existovat.

Mým přirozeným právem je žít naplno a svobodně. Jsem hoden lásky. Jsem rozhodnut žít naplno.

DYSPEPSIE

Strach. hrůza, úzkost. Nadávání a brblání.

Klidně a radostně trávím a vstřebávám všechny nové zážitky.

DYSTROFIE SVALSTVA

Viz . SVALOVÁ DYSTROFIE


EDÉMY

Viz. OTOKY


EKZÉM

Vnitřní protiklady.

Mentální vyrážka.

Ve mně i kolem mě je harmonie, klid, láska a radost.

ENDOKRINNÍ POTÍŽE

Špatná distribuce myšlenek podporujících rozhodnost a aktivitu.

Bůh mi poskytuje všechny potřebné myšlenky. Jsem aktivní. Právě nyní, v tomto okamžiku postupuji vpřed.

EPILEPSIE

Pocit perzekuce. Zavrhování života. Obrovský vnitřní zápas.

Jsem ochoten vidět život jako věčný a plný radosti. Jsem věčný a usmířený. Mám radost.

EXANTÉM

Viz. VYRÁŽKA


FIBROIDNÍ NÁDORY A CYSTY

Urážka ženského ega. Lpění na křivdě ze strany partnera.

Zbavuji se mentálního návyku, který vyvolal tento zážitek. Ve svém životě vytvářím jen dobro.

FRIGITIDA

Strach. Popírání rozkoše. Přesvědčení že sex je něco špatného. Necitliví partneři.

Radovat se z vlastního těla je bezpečné. Raduji se z toho, že jsem žena.

GANGRÉNA

Viz. SNĚT


GASTRITIDA

Dlouhotrvající nejistota. Pocit, že špatný osud mně nemine.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí.

GENITÁLIE

Představují mužský a ženský princip.

Je bezpečné být sám sebou.

GENITÁLIE

- POTÍŽE

Obavy, že za nic nestojím.

Raduji se z toho, jak vyjadřuji život. Jsem dokonalý takový jaký jsem. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

GLAUKOM

Viz. OČNÍ POTÍŽE


HAVÁRIE

Viz. NEHODY


HEMEROIDY

Strach z termínů. Zloba z minulosti. Strach zbavit se minulosti. Pocit břemene.

Zbavuji se všeho, co není láska. Ke všemu, co chci udělat, mám dost času i prostoru.

HEPATITIDA

Viz. ZÁNĚT JATER


HERPES

Viz. OPAR


HLUCHOTA

Odmítání, tvrdohlavost, izolace. Co nechcete slyšet?

Naslouchám Bohu a raduji se ze všeho, co mohu slyšet. Jsem součástí vesmíru.

HNISAVÁ ANGÍNA

Silné přesvědčení, že si nemůžete říct o to, co potřebujete.

Je mým přirozeným právem uspokojit všechny svoje potřeby. S láskou a spontánně si říkám o vše, co chci

HODGKINOVA NEMOC

Provinilost a obrovský strach, že za nic nestojíte. nesmírná touha prosadit se. V honbě za uznáním se zapomíná na radost ze života

Vyhovuje mi být sám sebou. Jsem dost dobrý takový jaký jsem. Mám se rád. Vydávám a přijímám radost.

HOREČKY

Zloba. Rozhořčení.

Jsem klidným ztělesněním harmonie a lásky.

HYPERFUNKCE

ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Viz. STÍTNÁ ŽLÁZA


HYPERGLYKÉMIE

Viz. CUKROVKA


HYPERVENTILACE

Strach. odpor ke změně. Nedůvěra v běh života.

Všude ve vesmíru jsem v bezpečí. mám se rád a věřím v běh života.

HYPOFÝZA

Představuje sídlo sebeovládání

Má mysl a mé tělo jsou v dokonalé rovnováze. Ovládám své myšlenky.

HYPOGLYKÉMIE

Únava, zmoženost. Život je příliš těžké břemeno.

Jsem ochoten učinit svůj život světlým, lehkým, plným radosti.

HÝŽDĚ

Představují sílu. Ochablé hýždě indikují ztrátu síly.

Moudře investuji svou sílu. Jsem silný. Cítím se bezpečně. vše je v pořádku

CHODIDLA

Představují chápání. sebe sama a i ostatních

Všemu jasně rozumím a jsem ochoten měnit se zároveň s časem. Jsem v bezpečí.

CHODIDLA

-POTÍŽE

Strach z budoucnosti a z ustrnutí na místě.

Přirozeně se raduji a postupuji vpřed.

CHOLESTEROL

Ucpává průchody radosti. Strach přijímat radost

Jsem ochoten ít rád život. Volně mnou proudí radost. Přijímat je bezpečné.

CHRÁPÁNÍ

Tvrdohlavé odmítání zbavit se starých mentálních návyků.

Vypouštím z mysli vše, co se nepodobá lásce a radosti. Od minulosti směřuji ke všemu novému, svěžímu, a vitálnímu

CHRONICKÉ NEMOCI

Odmítání změn. Starch z budoucnosti. Pocit nejistoty

Jsem ochoten růst a měnit se.Vytvářím se bezpečnou budoucnost.

CHŘIPKA

Reakce na všeobecnou negativitu a všeobecná přesvědčení. Strach.

Jsem mimo dosah společenských předsudků. nepodléhám žádným vlivům.

CHIDEKREVNOST

Viz: ANÉMIE


CUŤ K JÍDLU

- NADMĚRNÁ

Strach. Potřeba ochrany. Posuzování citů.

Jsem v bezpečí. To, co cítím je bezpečné, normální a přijatelné.

- ZTRÁTA

Strach. Sebeobrana. Nedůvěra v život

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. jsem v bezpečí. Život je bezpečný a plný radosti.

IMPOTENCE

Sexuální tlak, napětí, vina. Společenské předsudky. Nevraživost vůči bývalému partnerovi. Strach z matky.

Nechávám se radostí a spontánně působit sílu svého pohlavního principu.

INFARKT

Vypuzení veškeré radpsti z těla kvůli penězům, postavení, funkci atd.


INFEKCE

Podráždénost, hněv, rozladěnost


ISCHIAS

Pokrytectví. Strach z peněz a z budoucnosti

Směřuji ke svému vyššímu dobru. Mé dobro je všude a ve všem

INKONTINENCE

(NESCHOPNOST UDRŽET STOLICI ČI MOČ)

Pocit, že se citově neovládám.

Všechno je v pořádku

JÁTRA

Sídlo hněvu a primitivních emocí.

Znám pouze lásku, klid a radost.

JÁTRA

-POTÍŽE

Neustálé stížnosti a nadávky. Pocit, že jste
špatní. Ustavičnou kritikou jen obelháváte
sami sebe.

Hledám lásku a nacházím ji všude a ve všem

KANDIDÓZA

Pocit silné roztříštěnosti. Značná frustrace a zloba. Přílišné nároky a nedůvěra ve vztahu k druhým

Zasluhuji jen to nejlepší. Mám rád sebe i ostatní. Vážím si sebe i jich.

KARBUNKL

Jedovatá zloba na všechny osobní křivdy.

Zbavuji se minulosti. Nechávám čas aby zhojil chvíli mého života.

KAŠEL

Viz. BRONCHITIDA


KATAR

- Horních cest dýchacích

Viz RÝMA


- PRŮDUŠEK

Viz BRONCHITIDA


- ŽALUDKU

Viz. GASTRITIDA


KINETÓZA

.Strach, že nemám vše pod kontrolou.

Své myšlenky ovládám v každé situaci. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

KLIMAKTERICKÉ POTÍŽE

Strach, že už mě nikdo bude chtít. Strach ze stárnutí.,, Nestojím za nic,,

Při všech změnách cyklů jsem klidná a vyvážená. S láskou žehnám svému tělu

KLOUBY

Představují změny životního směru a lehkost s jakou probíhají

Snadno a přirozeně se měním. Můj život opatruje Bůh. Ubírám se nejlepším směrem

KOKTÁNÍ

Nejistota. Nedostatek sebevyjádření. Není dovoleno plakat.

Mohu se svobodně vyjadřovat. je to bezpečné. Se všemi komunikuji jen s láskou

KOLENO

Představuje hrdost a ego

Jsem pružný a přizpůsobivý.

KOLENO

- POTÍŽĚ

Tvrdohlavé ego. Hrdost. Nepřizpůsobivost. Strach. nepružnost. neústupnost. Neschopnost přiznat porážku.

Odpuštění, pochopení, soucit. Snadno se přizpůsobuji. Všechno je v pořádku.

KOLIKA DĚTSKÁ

Podřazenost, netrpělivost a rozmrzelost v blízkosti dítěte.

Toto dítě léčí jen láska a láskyplné myšlenky. Vše je v pořádku

KÓMA

Strach. Útěk před někým nebo něčím.

Obklopujeme tě bezpečím a láskou. Vytváříme prostor, aby ses vyléčil. Jsi láska

KONEČNÍK

Místo, kde se tělo zbavuje odpadu.

Snadno a přirozeně se zbavuji všeho, co už nepotřebuji

- ABCES

Zloba spojená s tím, čeho se nechcete zbavit.

Je bezpečné zbavovat se všeho nepotřebného. Z mého těla odchází jen to, co už nepotřebuji

- BOLESTI

Vina. Touha po trestu

Minulost skončila. Jsem rozhodnut mít se rád a být spkojený s tím, jaký jsem

- FISTULY

Neúplné vypouštění odpadu. Lpění na minulosti.

S láskou a bezezbytku se zbavuji minulosti. Jsem svobodný. jsem láska sama.

- KRVÁCENÍ

Zloba a frustrace

Věřím v běh života. Vše, co se děje v mém životě, je správné a dobré

- SVĚDĚNÍ

Vina z minulosti. Výčitky svědomí

S láskou si odpouštím. Jsem svobodný.

KOPŘIVKA

Zveličování problémů, děláme z komára velblouda. Utajovaný strach

Vnáším klid do každého okamžiku svého života.

KOSTI

Představují strukturu vesmíru

Jsem dobře členěný a vyvážený

- ZLOMENINY

Vzpoura proti autoritě.

Jsem ve svém světě autoritou. Protože jen já ovládám svou mysl.

- DEFORMACE

Mentální tlak a upjatost. Svaly se nemohou protáhnout. Ztráta mentální pohyblivosti

Zhluboka vdechuji život. Uvolňuji se a věřím v běh života

KOTNÍK

Představuje pohyblivost a směr

Snadno se pohybuji životem kupředu

KOŽNÍ POTÍŽE

Úzkost, strach. staré, zasuté harampádí minulosti. Pocit ohrožení

Láskyplně se chráním harmonickými a klidnými myšlenkami. Minulost je odpuštěna a zapomenuta. Jsem svobodný.

KRČNÍ PÁTEŘ

Odmítání vidět jiné stránky problému.

Pružně a nenuceně beru v úvahu všechny stránky problému. Věci lze vidět nekonečně mnoha způsoby. Jsem v bezpečí

KREV

Představuje radost volně obíhající v těle

Dávám a přijímám radost ze života

- POTÍŽE

Málo radosti. malá cirkulace myšlenek

Kolují ve mne radostné myšlenky, nové myšlenky

- KREVNÍ SRAŽENINY

Zablokovaný průchod radosti

Probouzím v sobě nový život

KREVNÍ TLAK

- VYSOKÝ

Dlouhodobě nevyřešený problém

S radostí se zbavuji minulosti

- NÍZKÝ

Málo lásky v dětství. Poraženectví. Pocit, že nic nemá cenu

Jsem ochoten žít ve věčně harmonické přítomnosti. můj život je radost

KRK

Průchod sebevyjádření a tvořivosti

Otevírám své srdce. Zpívám o radostech lásky

- POTÍŽE

Neschopnost. Polykaná zloba. Potlačovaná kreativita.

Vyjadřuji se s radostí, svobodně, a tvořivě. Snadno a přirozeně se hlásím o svá práva. Jsem ochoten se změnit

KRVÁCENÍ

Z těla uniká radost. Zloba

Vyváženě dávám a přijímám radost

- Z DÁSNÍ

Málo radosti v životních rozhodnutí.

Věřím že v mém životě vše probíhá správně. Jsem usmířený

- Z NOSU

Potřeba upozornit na sebe. Pocit, že si mě nikdo nevšímá. Touha po lásce

Mám se rád a jsem se sebou spokojený Uznávám svou skutečnou cenu Jsem dokonalý.

KŘEČE

Napětí. Strach. lpění na někom nebo na něčem

Jsem uvolněný. Dovoluji, aby se má mysl usmířila.

- V KRAJINĚ BŘIŠNÍ

Strach. Snaha zastavit běh života

Věřím v běh života. jsem v bezpečí

KŘEČOVÉ ŽÍLY

Setrvávání v nepříjemné situaci či postavení. Sklíčenost. pocit přepracovanosti a přetíženosti

Spočívám v pravdě. Raduji se z pohybu. Pohybuji se přirozeně a spontánně. mám život rád a raduji se z každého okamžiku

KŘIVICE

Citová podvýživa. Nedostatek lásky a bezpečí.

Jsem v bezpečí. Živí mě láska samotného vesmíru

KŮŽE

Ochraňuje naší individualitu. Smyslový orgán.

Je bezpečné být sám sebou

KYČLE

Nesou tělo v dokonalé rovnováze. Stimulují pohyb vpřed

Raduji se z každého dne

- POTÍŽE

Strach postupovat vpřed na základě důležitých rozhodnutí. Bezcílnost

Jsem v dokonalé rovnováze. v každém věku postupuji snadno a s radostí vpřed

KÝLA

Roztržky. Napětí, tíha povinnosti a zodpovědnosti.

Má mysl je laskavá a harmonická. mám se rád a jsem se sebou spokojený.

LARYNGITIDA

Máte takový vztek, že ani nemůžeme mluvit. Strach promluvit nahlas. Odpor vůči autoritám.

Mohu svobodně požádat, oč chci. je bezpečné vyjadřovat sebe sama. Jsem usmířený

LEPRA

Neschopnost jakkoli zvládnout životní zkušenosti. Dlouhodobé přesvědčení, že nejsem dost dobrý a čistý

Povznáším se nad všechna omezení. Bůh mne vede a inspiruje.. Láska hojí vše živé.

LEUKÉMIE

Brutální ubíjení inspirace. Pocit, že nic nemá cenu.

Přenáším se přes minulá omezení do svobodné přítomnosti. Je bezpečné být sám sebou.

LOKET

Představuje změnu a přijímání nových životních zkušeností

Snadno se přizpůsobuji novým zkušenostem, směrům a změnám.

LUPÉNKA

Strach, že mi někdo ublíží. Umrtvování smyslů a ega. Odmítání přijmout zodpovědnost za vlastní city

Žiju proto, abych se radoval ze života. Zasloužím si v životě to nejlepší. Přijímám své dobro. Mám se rád

LUPUS

Celková kapitulace. Raději zemřít než se přihlásit o svá práva. Zloba a trest.

Spontánně a přirozeně se beru o svá práva. Znám svou sílu. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem svobodný. Jsem v bezpečí.

LYMFATICKÉ POTÍŽE

Varování, že mysl potřebuje soustředit na nejzákladnější životní skutečnosti, na lásku a radost.

Jsem zcela soustředěný na lásku a radost ze života. Přizpůsobuji se životu. jsem klidný.

MALÁTNOST

Viz. ÚNAVA


MASTOIDITIDA

Zloba a frustrace. Touha neslyšet, většinou u dětí. Strach infikující chápání života.

Ve mně i kolem mně panuje Božský klid a harmonie. Jsem oázou klidu, lásky a radosti. V mém světě je vše v pořádku.

MDLOBY

Strach. Neschopnost vyrovnat se s danou situací. ,,Vokno“

Mám sílu, schopnost i znalosti na to, abych všechno v životě zvládnul

MENSTRUAČNÍ

POTÍŽE

Odmítání vlastního ženství. Provinilost. strach. Přesvědčení že genitálie jsou hříšné a nečisté.

Plně přijímám své ženství a své tělesné pochody pokládám za normální a přirozené. Mám se ráda a jsem sebou spokojená

MIGRÉNY

Znechucení z nátlaku a manipulace ze strany druhých. Sexuální obavy.

(migrénu lze většinou odstranit masturbací)

Přizpůsobuji se běhu života. Nechávám život aby mi příjemně a snadno zajistil vše, co potřebuji. Život je tu pro mne.

MIŠNÍ

MENINGITIDA

Mimořádně závažný rodinný konflikt. Život v atmosféře zloby a strachu. Velký vnitřní zmatek. Málo opory ze strany druhých.

Jsem ochoten vytvářet ve své mysli, těle a světě klid a harmonii. Vše je v pořádku. Jsem v bezpečí a všichni mně mají rádi.

MONILIÁZA

Viz. KANDIDÓZA


MONONUKLEOZA

Návyk znevažovat a bagatelizovat život, přesvědčovat ostatní , že nemají pravdu. Hodně sebekritiky.

Jsem zajedno se životem. Vidím se druhých a to, co vidím mám rád. Raduji se z toho, že žiji

MOŘSKÁ NEMOC

Strach. Strach ze smrti. Nedostatečné ovládání myšlenek

Ve vesmíru jsem v bezpečí. Jsem usmířený, ať jsem kdekoli. Věřím životu

MOUČNIVKA

Viz. KANDIDÓZA


MOZEK

Představuje ,,počítač,, řídicí centrum.

S láskou řídím svou mysl.

MOZKOVÁ MRTVICE

Kapitulace. Odpor. raději zemřít, než se změnit. Zvržení života

Život je změna a já se snadno přizpůsobuji všemu novému. Přijímám život minulý, přítomný i budoucí

MOZKOVÝ NÁDOR

Nesprávné, naprogramované úsudky. Tvrdohlavost. Odmítání změnit staré mentální návyky

Snadno měním své myšlení. Celý život je změna a má mysl se neustále proměňuje

NADLEDVINKY

-POTÍŽE

Úzkost. Poraženectví. Zanedbaná péče o sebe sama

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Je bezpečné o sebe pečovat

NÁDORY

Lpění na starých křivdách. Rostoucí odpor

Snadno odpouštím. Mám se rád a odměňuji se pochvalnými myšlenkami

NARKOLEPSIE

Velký strach. Touha všemu uniknout. Tvrzení ,, nezvládnu to ,,nechci tady být

Spoléhám na to, že Boží moudrost a rada mne vždy ochrání. Jsem v bezpečí.

NARKOMANIE

Útěk od sebe sama. Strach, neznalost, jak mít rád sám sebe

Objevuji, jak jsem dokonalý. Jsem ochoten mít rád sám sebe. Jsem ochoten mít ze sebe radost

NEFRITIDA

Viz. ZÁNĚT LEDVIN


NEHODY

Neschopnost brát se za svá práva. Vzpoura proti autoritě. Víra v násilí

Zbavuji se návyku, který tuto situaci způsobil. Jsem usmířený. Zasloužím si dobro

NEHTY

Představují ochranu.

S důvěrou vztahuji ruce.

- KOUSÁNÍ

Frustrace. Sžíravé myšlenky. Nenávist k jednomu z rodičů

Je bezpečné vyrůst. Radostně a lehce zvládám svůj život

VROSTLÉ DO MASA

Vlna z obavy ze svého práva postupovat vpřed

Je mým přirozeným právem zvolit si v životě vlastní směr. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.

NECHUTENSTVÍ

Odpírání si života. Extrémní strach. Sebenenávist a odmítavost

Je bezpečné být sám sebou. Jsem dokonalý takový jaký jsem. Jsem ochoten žít. Raduji se a beru se takový, jaký jsem.

NEPLODNOST

Strach a odpor vůči životu nebo člověk. který nemá potřebu prožít rodičovství.

Věřím v běh života. Jsem vždy na pravém místě a dělám pravou věc v pravý čas. Mám se rád a jsem se sebou spokojený

NERVOVÉ ZHROUCENÍ

Egocentrismus. Zablokovaná komunikace

Otevírám své srdce a ke všem se obracím jen s láskou. Jsem v bezpečí. Jsem v pořádku.

NERVOZITA

Strach, úzkost, svár, shon. Nedůvěra v běh života

Jsem na nekonečné cestě věčnosti a na vše je dost času. Komunikuji se svým srdcem. Vše je v pořádku.

NERVY

Představují komunikaci. Vnímaví zpravodajové.

Komunikuji snadno a s radostí

NESPAVOST

Strach. Odmítání určité myšlenky či zážitku

S láskou opouštím den a oddávám se klidnému spánku, neboť vím, že zítřek se sám o sebe postará.

NEURALGIE

Trest za vinu. Úzkost z komunikace.

Odpouštím si. Mám se rád a jsem sebou spokojený. Ke všem a všemu se obracím s láskou

NEVOLNOST

Strach. Odmítání určité myšlenky či zážitku

Jsem v bezpečí. Věřím, že běh života mi přináší jen dobro

,,NEVYLÉČITELNÉ“ NEMOCI

V tomto stavu nemoc nemůže být vyléčena vnějším zásahem. Skutečné vyléčení vyžaduje proniknout hluboko do pacientova nitra.

Každý den se dějí zázraky. Pronikám hluboko do svého nitra, abych se zbavil návyku, který tuto nemoc způsobil. Přijímám Boží lék. Je tomu tak!!!

NEŽITY

Překypující, kvasící zloba

Vyjadřuji lásku a radost. Jsem usmířený

NOHY

- POTÍŽE

Nesou nás v životě vpřed

Život je tu pro mne.

- STEHNA

Lpění na traumatech z dětství

S pochopením, vědomím a znalostmi, které měli, dělali to nejlepší, co mohli. Osvobozuji se.

- LÝTKA

Strach z budoucnosti. nechuť k pohybu

S radostí a sebedůvěrou postupuji vpřed, neboť vím, že v mé budoucnosti je vše v pořádku

NOS

Představuje sebepoznání

Jsem si vědom svých intuitivních schopností

NOSNÍ MANDLE

Rodinné neshody, hádky. Dítě se cítí nevítané

Toto dítě obklopuje láska. Toto dítě chceme a přijímáme

OBEZITA

Strach, potřeba ochrany. Útěk před city. Nejistota, zavrhování sebe sama. Hledání seberealizace a naplnění

Jsem usmířený s vlastními pocity. Jsem v bezpečí. Vytvářím si bezpečné prostředí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

OBLIČEJ

Představuje to, co ukazujeme světu.

Je bezpečné být sám sebou. Vyjadřuji, kdo jsem

OBRNA

Ochromující žárlivost.

Všeho je dost pro všechny. Láskyplnými myšlenkami si vytvářím radost a svobodu

OČI

Představují schopnost zřetelně vidět

Dívám se radostnýma a laskavýma očima

- POTÍŽE

Nespokojenost s tím, co vidím ve svém životě

Právě v tomto okamžiku se vytvářím život, na který se rád dívám

- ASTIGMATISMUS

Strach doopravdy vidět sama sebe

Jsem ochoten vidět se v celé své kráse a vznešenosti

- DALEKOZRAKOST

Strach z přítomnosti

Vidím, že právě v tomto okamžiku a právě tady jsem v bezpečí

- DĚTSKÉ

Odmítání vidět, co se děje v rodině

Toto dítě nyní obklopuje harmonie a radost, krása a bezpečí

GLAUKOM

(ZELENÝ ZÁKAL)

Tvrdošíjné neodpouštění. Tlak ze starých urážek a křivd. Znavenost životem.

Dívám se něžně a laskavě

KRÁTKOZRAKOST

Strach z budoucnosti

Nechávám se vést Bohem a jsem vždy v bezpečí

ŠEDÝ ZÁKAL

Temná budoucnost. Neschopnost hledět s radostí do budoucna

Život je věčný a plný radosti

ŠILHAVOST

- ROZBÍHAVÁ

Strach prohlédnout na bezprostřední přítomnost.

Mám se rád a jsem spokojený s tím, jaký jsem

- SBÍHAVÁ

Odmítání vidět okolní svět. Nedorozumění.

Je bezpečné vidět svět, Jsem usmířený

OCHABLÉ RYSY

Ochablé rysy v obličeji jsou způsobeny ochablými myšlenkami. Nechuť k životu

Vyjadřuji radost ze života. Mohu se naplno radovat z každičkého okamžiku každého dne. Jsem opět mladý

OPAR

Všeobecné přesvědčení o sexuální vině a potřebě trestu. Veřejná hanba. Víra v trestajícího Boha. zavrhování genitálií

Mé chápání Boha je mi oporou. Jsem normální a přirozený. raduji se ze své sexuality

OPAR, PÁSOVÝ

Strach a napětí. Přecitlivělost. Čekání, kdy to praskne

Jsem uvolněný a usmířený, protože věřím v běh života. V mém světě je všechno v pořádku

OSTEOMYELITIDA

Viz. ZÁNĚT KOSTNÍ DŘENĚ


OTLAKY

Zbytnělé názory a myšlenky. Vykrystalizovaný strach

Je bezpečné nově myslet a žít. Přijímám dobro

OTOKY

Čeho nebo koho se nechcete zbavit?

Rád se zbavuji všeho minulého. Je to bezpečný. Jsem svobodný.

OTUPĚLOST

Mentální umrtvení. Potlačování projevů lásky a účasti.

Sdílím své pocity a svou lásku. Reaguji na lásku v každém člověku

PADOUCNICE

Viz. EPILEPSIE


PÁCHNOUCÍ DECH

Zloba a pomstychtivé myšlenky. zkažené zahnívající myšlení, špinavé pomluvy.

Hovořím vlídně a laskavě. Vydechuji jen dobro.

PÁCHNOUCÍ POT

Strach. Strach z ostatních. Štítivost vůči sobě sama

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí

PÁLENÍ ŽÁHY

Strach, Strach, Strach. Svíravý strach.

Dýchám zhluboka a svobodně. Jsem v bezpečí. Víra v běh života

PARADENTÓZA

Zloba na vlastní nerozhodnost. Od slov daleko k činům

Jsem se sebou spokojený. Vždy se rozhoduji správně

PARALÝZA

Strach. Hrůza, útěk před nějakým člověkem či situací. Odpor

Jsem zajedno se životem. jsem v bezpečí. S přehledem zvládám všechny situace

PARKINSONOVA NEMOC

Intenzivní potřeba všechny a všechno ovládat. Strach

Uvolňuji se, neboť vím, že jsem v bezpečí. Život je tu pro mne. Věřím v běh života

PÁTEŘ

Představuje životní oporu

Vím, že život je mi vždy oporou

- BEDERNÍ

Vina. Ustrnutí v problémech minulosti. Touha mít od všech pokoj

Zbavuji se minulosti. Jsem svobodný, abych mohl s láskou v srdci postupovat vpřed

- HRUDNÍ

Nedostatek citové opory. Pocit, že mne nikdo nemá rád. potlačování projevů lásky

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život mně má rád a je mi oporou.

- KOSTRČ A KŘÍŽOVÁ PÁTEŘ

Strach z peněz. nedostatek finanční podpory

Věřím v běh života. O vše, co potřebuji je vždy postaráno. Jsem v bezpečí

- KRČNÍ

Odmítání vidět druhou stránku problému. Tvrdošíjnost a nepružnost.

Pružně a snadno vidím všechny stránky problému. Věci jde dělat nekonečně mnoha způsoby. Jsem v bezpečí

- ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE

Viz. ZAKŘIVENÍ


PAŽE

Představují schopnost a způsobilost přijímat životní zkušenosti.

Láskyplně, s radostí a přirozeně přijímám všechny své životní zkušenosti.

PEPTICKÝ VŘED

(viz též VŘEDY, ŽALUDEK)

Strach. Úzkostlivá snaha zavděčit se všem. Přesvědčení, že za nic nestojím.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem se sebou usmířený. Jsem dokonalý.

PÍŠTĚL

Strach. Překážka v procesu zbavování.

Jsem v bezpečí. Bezvýhradně věřím v běh života. Život je tu pro mne.

PLÁČ

Slzy jsou řekou života. Kanou z radosti i ze žalu a strachu.

Jsem usmířený se svými emocemi. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

PLÍCE

Schopnost přijímat život.

Přijímám život v dokonalé rovnováze.

PLICNÍ POTÍŽE

Deprese. Smutek. Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden žít naplno.

Jsem schopen naplno přijímat život.

PLÍSNĚ

viz DERMATOMYKÓZA, KANDIDÓZA, TRICHOFYCIE


PLOTÉNKY

nerozhodnost. Pocit, že v životě nemám žádnou oporu.

Život podporuje všechny mé myšlenky, a proto se mám rád, jsem se sebou spokojený a v mém světě je všechno v pořádku.

PLYNATOST

Svíravé pocity. Strach. Nestrávené myšlenky.

Jsem uvolněný. Dovoluji životu, aby mnou volně proudil

PMS

viz PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM


PODVĚSEK MOZKOVÝ

viz HYPOFÝZA


PODVRTNUTÍ

viz VÝRON


POHLAVNÍ NEMOCI

Sexuální vina. Potřeba trestu. Přesvědčení, že genitálie jsou hříšné a nečisté. Zneužívání druhých.

Láskyplně a radostně přijímám svou sexualitu a její vyjádření. Přijímám jen myšlenky, které mne podporují a dělají mi dobře.

POHMOŽDĚNINY

Drobné životní nesnáze. Trestání sama sebe.

Mám se rád a láskyplně o sebe pečuji. Chovám se k sobě laskavě a něžně. Všechno je v pořádku.

POMOČOVÁNÍ (U DĚTÍ) (viz též INKONTINENCE)

Strach z rodiče, většinou otce.

Dívám se na toto dítě s láskou, soucitem a pochopením. Všechno je v pořádku.

PÓRY

viz UCPANÉ PÓRY


POTRAT

Strach. Strach z budoucnosti. Nesprávná volba času.

Bůh v mém životě vždy určí pravou chvíli. Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Všechno je v pořádku.

PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM (PMS)

Podléhání zmatečným a zavádějícím názorům a vnějším vlivům. Zavrhování ženství.

Jsem zcela zodpovědná za svou mysl a za svůj život. Jsem silná a energická. Každičká část mého těla dokonale pracuje. mám se ráda.

PROSTATA

Představuje mužský princip.

Přijímám své mužství a raduji se z něj.

- POTÍŽE

Mentální obavy oslabují potenci. Sexuální tlak a vina. Přesvědčení, že člověk musí zestárnout. Kapitulace.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Přijímám svou vlastní sílu. Jsem navěky mladý duchem.

PRSA

Představují mateřskou péči a výživu.

Přijímám a vydávám výživu v dokonalé rovnováze.

- UZLINY, CYSTY, NÁDORY

(viz též CYSTY)

Přílišná péče. Přehnaná starostlivost. Panovačnost. Překážky druhým v růstu.

Mohu být sama sebou a nechávám ostatním volnost, aby byli tím, kým jsou. Pro všechny z nás je bezpečné dospět a vyrůst.

PRSTY

Představují detaily života.

Jsem usmířený s detaily života.

- MALÍČEK

Představuje rodinu a předstírání.

Je mi dobře s rodinou života.

- NA NOHOU

Představují detaily budoucnosti.

Všechny detaily se vyřeší samy.

- PALEC

Představuje intelekt a obavy.

Má mysl je upřímná.

- PROSTŘEDNÍČEK

Představuje vztek a sexualitu.

Je příjemný být mužem/ženou.

- PRSTENÍČEK

Představuje svazky a smutek

Miluji klidně a laskavě.

- UKAZOVÁČEK

Představuje ego a strach.

Jsem v bezpečí

PRŮJEM

Strach. Odmítání. Útěk před někým nebo před něčím.

Zcela normálně přijímám, asimiluji a vylučuji. Jsem usmířený se životem.

PSORIÁZA

viz LUPÉNKA


PUCHÝŘE

Odpor. Nedostatek citové ochrany.

Snadno se přizpůsobuji životu a každé nové zkušenosti.

RAKOVINA

Velká křivda. Dlouhodobý odpor a zášť. Skryté tajemství či zármutek, který člověka vnitřně stravuje. Tajená nenávist. Pocit, že nic nemá smysl.

Zbavuji se celé své minulosti a s láskou jí odpouštím. Jsem ochoten naplnit svůj život radostí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

RAMENA

Jsou od toho, aby nesla radost, nikoli břemena.

Mohu se svobodně radovat.

RAMENA, KULATÁ

viz SKOLIÓZA


REVMATIKÁ ARTRIDA

Kritika autority. Pocit, že mne někdo ovládá a šikanuje.

Jsem si svou vlastní a jednou autoritou. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život je dobrý.

REVMATISMUS

Pocit diskriminace. Nedostatek lásky. Chronická zatrpklost. Odpor a zášť.

Své zážitky si vytvářím sám. Mé životní zkušenosti jsou čím dál tím příjemnější, protože mám rád sám sebe i ostatní a jsem se sebou i s nimi spokojený.

ROZEDMA PLIC

Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden života.

Mým přirozeným právem je žít spontánně a naplno. Mám se rád. Mám rád život.

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA

Zatvrzelost, nepřístupnost, neoblomnost, nepružnost. Strach.

Vybírám i láskyplné a radostné myšlenky a vytvářím si tak láskyplný a radostný svět. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.

RUCE

Všemožné způsoby, jak nakládat se zkušenostmi. Držení a manipulace. Sevření a povolení. Pohlazení. Štípnutí. Stisk a chňapnutí.

Snadno, radostně a láskyplně využívám všechny své zkušenosti.

RÝMA

Příliš mnoho událostí najednou. Mentální zmatek. Drobné křivdy. Přesvědčení typu „Každý rok chytnu třikrát za zimu rýmu.“

Dovoluji své mysli, aby se uvolnila a usmířila. Všude ve mně i kolem mne panuje čistota a harmonie.

RÝMA, CHRONICKÁ

Vnitřní pláč. „Dětské“ slzy. Oběť.

Uznávám, že ve svém světě jsem jedinou tvůrčí silou. Jsem ochoten radovat se ze života.

RÝMA, SENNÁ

nahromaděné emoce. Strach z přesného časového harmonogramu. Přesvědčení, že mne někdo nebo něco pronásleduje. Vina.

Jsem zajedno s veškerým životem. Jsem vždy v bezpečí.

ŘÍÁHÁNÍ

Strach. Příliš rychlé hltání života.

Na všechno, co potřebuji udělat, je čas i prostor. Jsem usmířený.

SANICE

viz ČELIST


SENILITA

Návrat do bezpečí dětství. Vyžadování péče a pozornosti. Způsob ovládání bližních. Únik.

Boží ochrana. Bezpečí. Klid. Vesmírná Inteligence působí na každé úrovni života.

SKLERODOMINE

Pocit nejistoty a zranitelnosti. Pocit, že mne ostatní ohrožují a dráždí. Vytváření vlastní ochrany.

Bůh mne vždy ochraňuje. Všechno, co dělám, je v pořádku. Přináší mi to lásku, kterou s radostí a s potěšením přijímám.

SKLERÓZA

viz ARTERIOSKLERÓZA


SKLERÓZA MULTIPLEX

viz ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA


SKOLIÓZA

Vláčení břemen života. Bezmoc a beznaděj.

Stojím vzpřímeně a svobodně. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Můj život je den ode dne lepší a radostnější.

SLEZINA

Posedlost. Utkvělé představy, nutkavé myšlenky.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím, že život je tu pro mne. Jsem v bezpečí. Všechno je v pořádku.

SLINIVKA (viz též ZÁNĚT SLINIVKY)

Představuje sladkost života.

Mám sladký život.

SNĚŤ

Mentální morbidita. Utápění radosti v jedovatých myšlenkách.

Vybírám si jen harmonické myšlenky. Dovoluji, aby mnou proudila radost.

SPÁLENINY

Zloba. Vztek. Vznětlivost.

V sobě i kolem sebe vytvářím pouze klid a harmonii. Zasloužím si, aby mi bylo dobře.

SRDCE

Představuje centrum lásky a bezpečí.

Mé srdce bije v rytmu lásky.

SCDEČNÍ POTÍŽE (viz též INFARKT)

Dlouhotrvající citové problémy. Mámo radosti. zatvrzelost v srdci. Přesvědčení, že je nutné žít v napětí a stresu.

Radost. radost. Radost. S láskou nechávám radost prostoupit celou svou myslí, svým tělem a všemi svými zážitky.

STÁRNUTÍ

- POTÍŽE

Společenské předsudky. Staré myšlení. Strach být sám sebou. Zavrhování přítomnosti.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený v každém věku. Každý okamžik života je dokonalý.

STRABISMUS

viz OČNÍ POTÍŽE, ŠILHAVOST


STRNULOST

Strnulé, rigidní myšlení.

Mohu uvažovat pružně, neboť jsem v naprostém bezpečí.

STRUMA

Nenávist pramenící z pocitu ublížení a porážky. Oběť. pocit zmařeného života. Nenaplnění.

Svůj život ovládám jen já. Mohu být sám sebou.

STYDKÁ KOST

Představuje ochranu genitálií.

Má sexualita je v bezpečí.

STŘEVA

místo, kde se tělo zbavuje odpadu.

snadno se zbavuji všeho, co nepotřebuji.

- POTÍŽE

Strach zbavit se všeho starého a nepotřebného.

Snadno a přirozeně se zbavuji všeho starého a s radostí vítám nové.

SVALOVÁ DYSTROFIE

Obrovský strach. nesmírná touha ovládat všechno a všechny. Naléhavá potřeba bezpečí. Ztráta víry a důvěry.

-Je bezpečné být naživu. Je bezpečné být sám sebou. Jsem dost dobrý takový, jaký jsem. Věřím si.

SVĚDĚNÍ

Touhy a přání, která jsou člověku proti mysli. Nespokojenost. Výčitky svědomí. Svrbění odejít nebo utéct.

-Je mi dobře tam, kde jsem. Přijímám to, co mi prospívá, neboť vím, že všechny mé touhy a potřeby dojdou naplnění.

SVRAB

Infikované myšlení. Dovolujete ostatním, aby se vám dostali pod kůži.

-Jsem živoucím, milujícím a radostným ztělesněním života. Jsem sám sebou.

SYFILIS

viz POHLAVNÍ NEMOCI


ŠEDIVĚNÍ VLASŮ

Stres. Přesvědčení, že je nezbytné žít pod neustálým tlakem a v napětí.

-Jsem harmonický. Jsem silný a schopný.

ŠEDÝ ZÁKAL

viz OČNÍ POTÍŽE


ŠILHAVOST

viz OČNÍ POTÍŽE


ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

-POTÍŽE

Ponížení. Pocit, že se nikdy nedostanu k tomu, co chci dělat.

-Přenáším se přes hranice svých omezení. Nyní se mohu vyjadřovat svobodně a tvořivě.

- HYPERFUNKCE

Mimořádné zklamání, že nejsem schopen dělat to, co chci. Uspokojování druhých, ne sebe.
-Navracím svou sílu tam, kam patří. Činím svá vlastní rozhodnutí. Uspokojuji své vlastní touhy a potřeby.

TASEMNICE

Silné přesvědčení, že jsem pouhou obětí druhých. Pocit, že jsem nečistý. Bezmoc nad postoji ostatních.

-Mé okolí je odrazem dobrých pocitů, které ze sebe mám. Mám se rád a schvaluji všechno, čím jsem.

TEPNY (viz též ARTERIOSKLERÓZA)

Rozvádějí radost ze života.

-Překypuji radostí. Proudí mnou každým údere mého srdce.

TETANUS

Potřeba zbavit se zlostných, hlodavých myšlenek.

-Dovoluji lásce ve svém srdci, aby mne celého omyla a očistila a aby zhojila mé celé tělo a všechny mé city.

TONSILITIDA

viz ANGÍNA


TOXIKOMANIE

viz NARKOMANIE


TRICHOFYCIE

Pocit, že nejsem dost dobrý nebo dost čistý. Podléhání tlaku ze strany druhých.

-Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem svobodný. Jsem mimo dosah vlivu kohokoli a čehokoli.

TRISMUS (ZTÍŽENÉ OTEVÍRÁNÍ ÚST)

Zloba. Touha ovládat někoho nebo něco. Odmítání vyjadřovat své pocity.

-Věřím v běh života. Snadno si říkám o to, co chci. Život mne podporuje.

TROMBÓZA

Pocit osamělosti a strachu. pocit, že za nic nestojím, že toho nedělám dost, že nikdy nic nezvládnu.

-Splývám se životem. Vesmír mne bezvýhradně podporuje. Všechno je v pořádku.

TRUDOVITOST

viz AKNÉ


TUBERKULÓZA

Sobectví a panovačnost. Kruté myšlenky. Odplata.

-Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Vytvářím si tak klidný svět plný radosti.

TUK

Představuje ochranu. Přecitlivělost.

-Ochraňuje mne Boží láska. jsem vždy v bezpečí.

UCPANÉ PÓRY

Pocit, že jsem nečistý a že mě nikdo nemá rád.

-Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád lidi a oni mají rádi mne.

ÚNAVA

Odpor, nuda. Málo lásky k tomu, co dělám.

-Jsem plný energie a nadšení ze života.

URETERITIDA a URETRITIDA

Vztek, většinou na opačné pohlaví nebo na partnera. Obviňování ostatních.

-Zbavuji se návyku ve svém vědomí, který způsobil tento stav. Jsem ochoten se změnit. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

ÚSTA

Představují přijímání výživy a nových myšlenek.

-Jsem živ z lásky.

- POTÍŽE

zakořeněné názory. Nepřístupná mysl. Neschopnost přijímat nové myšlenky.

-Vítám nové myšlenky a pojmy a připravuji se na proces trávení a asimilace.

UŠI

Představují schopnost slyšet.

-Naslouchám s láskou.

UŠNÍ BOLESTI

Zloba. Odmítání slyšet. Přílišný rozruch a zmatek. Hádky rodičů.

-Obklopuje mne harmonie. S láskou naslouchám všemu dobrému a příjemnému. Jsem středem lásky.

ÚZKOST

Nedůvěra v přirozený běh života.

-Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím v běh života. Jsem v bezpečí.

VAJEČNÍKY

Představují stvoření i tvořivost.

-Jsem vyvážená ve své tvořivosti.

VARLATA

Představují mužský princip.

-Je bezpečné být mužem.

VITILIGO

Pocit, že jsem zcela mimo hru, outsider, a nezapadám do žádného společenství.

-jsem v samém středu života. jsem spojen s láskou.

VOLE

viz STRUMA


VROZENÉ VADY

Karmické. Zvolili jste si takto přijít na svět. Rodiče si vybíráme sami.

-Pro můj růst je vhodná každá zkušenost. Jsem usmířený s tím, kde jsem.

VŘEDY (ŽALUDEČNÍ A DVANÁCTNÍKOVÉ)

Strach. Silné přesvědčení, za nic nestojíte. Co vás užírá?

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem usmířený. Jsem klidný. Všechno je v pořádku.

VULVA

Představuje zranitelnost a citlivost.

-Je bezpečné být zranitelný a citlivý.

VYPADÁVÁNÍ VLASŮ

Strach. Napětí. Snaha vše ovládat. Nedůvěra v běh života.

-Jsem v bezpečí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím životu.

VYRÁŽKA (EXANTÉM)

Podrážděnost nad odkládanými záležitostmi. Dětský způsob, jak si vynutit pozornost.

-Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem usmířen s během života.

VÝRON

Zloba a odpor. Odmítání postupovat v životě určitým směrem.

-Věřím, že život mne dovede k mému nejvyššímu dobru. Jsem usmířený.

VÝTOK, BÍLÝ

Přesvědčení, že ženy jsou ovládány opačným pohlavím. Zlost na partnera.

-Všechny své zážitky si vytvářím sama. Jsem jedinou silou ve svém životě. Raduji se z toho, že jsem žena. jsem svobodná.

VZTEKLINA

Vztek. Přesvědčení, že odpovědí na vše je násilí.

-Ve mně i kolem mne panuje klid a mír.

ZÁCPA

Odmítání zbavit se starých myšlenek. Uvíznutí v minulosti. Někdy i lakomost.

-Zbavuji se starého a to, co přichází, je nové, svěží a plné života. nechávám život proudit celou svou bytostí.

ZÁDA

viz PÁTEŘ


ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE

Strach a snaha lpět na starých myšlenkách. Nedůvěra v život. nedostatek mravní čistoty. Člověk bez nadšení a zapálených přesvědčení.

-Zbavuji se veškerého strachu. Věřím v běh života. Vím, že život je tu pro mne. S láskou stojím rovně a vzpřímeně.

ZÁNĚT (všeobecně)

Strach. Zloba a frustrace z toho, co se děje ve vašem životě.

-Jsem ochoten změnit všechny své návyky a kritiky. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám mysl je pokojná,klidná a vyvážená.

Z. JATER

Odpor vůči změně. Strach, zloba a nenávist. Játra jsou sídlem zloby a vzteku.

-Mám mysl je čistá a svobodná. Zbavuji se minulosti a vítám vše nové. Všechno je v pořádku.

Z. KLOUBŮ

Pocit, že mne nikdo nemá rád. Kritika, zášť.

-jsem láska. Jsem ochoten mít se rád a být se sebou spokojený. S láskou se dívám na své okolí.

Z. KOSTNÍ DŘENĚ

Frustrace a zloba na samu podstatu života. Pocit, že mne nikdo nepodporuje.

-Věřím v běh života a jsem s ním usmířený. Jsem v bezpečí.

Z. KYČELNÍKU

Strach. Obavy. Přesvědčení, že za nic nestojím.

-Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Snažím se ze všech sil. Jsem dokonalý. Jsem usmířený.

Z. LEDVIN

Přecitlivělá reakce na zklamání a neúspěch.

-V mém životě se dějí jen správné věci. Zbavuji se starého a vítám nové. Všechno je v pořádku.

Z. MANDLÍ

viz ANGÍNA


Z. OČNÍ ROHOVKY

Nesmírná zloba. Touha udeřit osobu či věci, které vidíte.

-Dovoluji, aby láska plynoucí z mého srdce zhojila vše, co vidím. V mém světě je všechno v pořádku.

Z. POCHVY

Zloba na partnera. Sexuální vina. Trestání sama sebe.

-Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Druzí zrcadlí mé kladné pocity. raduji se ze své sexuality.

Z. SEDACÍHO NERVU

viz ISCHIAS


Z. SLEPÉHO STŘEVA

Strach. Strach ze života. Zablokování proudu dobra.

-Jsem v bezpečí. Uvolňuji se a nechávám život radostně plynout.

Z. SLINIVKY

Odmítání. Zloba a frustrace z pocitu, že život pozbyl veškeré sladkosti.

-Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jen já sám si mohu osladit život a naplnit jej radostí.

Z. SPOJIVEK

Zloba a frustrace z toho, na co se v životě dívám.

Hledím očima lásky. Existuje harmonické řešení, které přijímám.

Z. SPOJIVEK, INFEKČNÍ

Zloba a frustrace. Odmítání vidět.

-Zbavuji se potřeby mít za každých okolností pravdu. jsem usmířený. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

Z. TLUSTÉHO STŘEVA

Přehnané nároky ze strany rodičů. Pocit útlaku a porážky. Silná potřeba lásky a náklonnosti.

-Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Vytvářím si svou vlastní radost. Jsem rozhodnut být úspěšný.

Z. ŽIL

Zloba a frustrace. Málo radosti v životě. Obviňování ostatních za svá vlastní omezení.

-Dovoluji, aby mnou volně proudila radost. Jsem usmířený se životem.

ZÁPAL PLIC

Zoufalství. Únava ze života. Citové rány, kterým není dovoleno, aby se hojily.

-Spontánně přijímám myšlenky, které jsou prodchnuty dechem a Inteligencí života. Tento okamžik je nový.

ZÁPĚSTÍ

Představuje pohyb a uvolněnost.

Všechny své životní zkušenosti zvládám snadno, s láskou a moudrostí.

ZÁVRAŤ

přelétavé, roztěkané myšlení. Odmítání podívat se na něco nebo na někoho.

-Jsem hluboce soustředěný. Jsem vyvážený a usmířený.

-Je bezpečné žít a radovat se.

ZBYTNĚNÍ KOŽNÍHO VAZIVA

viz SKLERODERMIE


ZDUŘENÍ

Slepá ulička, bezradnost v myšlení. Omezující, bolestné myšlenky.

-Mé myšlenky plynou lehce a spontánně.

ZIMNICE

Mentální třes. Touha stáhnout se do sebe. Tvrzení typu „Nechte mě na pokoji“.

-Jsem vždy v bezpečí. Jsem obklopen láskou. Chrání mne. Všechno je v pořádku.

ZLOMENINY

viz KOSTI


ZTRÁTA PAMĚTI

Strach. Útěk před životem. Neschopnost brát se za svá práva.

-Inteligence, odvaha a sebeúcta jsou všudypřítomné. Je bezpečné být naživu.

ZTRÁTA ROVNOVÁHY

Roztříštěné myšlení. Nevyrovnanost.

-Bezpečně nacházím svůj střed. Přijímám dokonalost svého života. Všechno je v pořádku.

ZTVRDLÁ KŮŽE NA NOHOU

viz OTLAKY


ZTUHNUTÍ ŠÍJE

Neústupná paličatost.

-Je bezpečné znát názory ostatních.

ZUBY

Představují rozhodnutí.
-rozhoduji se snadno


ZUBNÍ POTÍŽE

Dlouhotrvající nerozhodnost. Neschopnost analyzovat myšlenky a činit příslušná rozhodnutí.

-Rozhoduji se na základě principů pravdy. Cítím se bezpečně, neboť vím, že v mém životě se dějí jen správné věci.

ZUBY MOUDROSTI, TĚŽKÉ PROŘEZÁVÁNÍ

Nedostatečný mentální prostor pro vytvoření pevného základu.

-Otevírám své vědomí rozmachu života. Mám dost prostor na to, abych mohl růst a měnit se.

ŽALUDEK

Obsahuje výživu. Zažívá myšlenky.

-Snadno a přirozeně zažívám život.

ŽALUDEČNÍ POTÍŽE

Hrůza. Strach z nového. neschopnost asimilovat nové.

-Život mi dělá dobře. Každým okamžikem asimiluji všechno, co je nové. Všechno je v pořádku.

ŽENSKÉ NEMOCI

Popírání sebe sama. Zavrhování ženství a ženského principu.

-Raduji se ze svého ženství. jsem ráda, že jsem žena. Mám ráda své tělo.

ŽÍLY

Rozvádějí radost ze života.

-naplňuje mě radost. proudí mnou s každým úderem srdce.

ŽLÁZY (viz též ENDOKRINNÍ POTÍŽE)

Představují iniciativu a aktivitu.

-Jsem tvůrčí silou ve svém světě.

ŽLOUTENKA

Předsudky vůči sobě i druhým. Nevyrovnanost.

-Jsem tolerantní, soucítící a láskyplný vůči všem lidem i k sobě samému.

ŽLUČOVÉ KAMENY

zahořklost. Zatvrzelé myšlenky. Odsuzování druhých. Pýcha.

-S radostí se zbavuji minulosti. Život je příjemný. Je mi sladce.

ŽRAVOST
viz NECHUTENSTVÍ
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one