Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."
ASTRÁLNÍ TĚLO.jpg
O SEBEVRAŽDÁCH, LOGICE POZEMSKÉ A UVĚDOMOVÁNÍ SI ZDROJOVÉ ENERGIE A BOHA

Od 17. století člověk absolutizoval rozum a intelekt. Došlo tak k
pozvolnému zániku vnímání světa jako entity, která nám byla do vínku dána nejvyšším rozumem.
Pokud naše vědomí nedokázalo vysvětlit, co se kolem nás odehrává, docházelo k chybě. Logické
procesy explozivně spotřebovávaly energii a přitahovaly k sobě emoce. Rozum si začal podřizovat
smysly. To znamenalo, že rozum je třeba zastavit. Psychické a fyzické nemoci výrazně omezují
možnosti našeho materiálního těla, a to je zase nerozlučně spjato s vědomím a intelektem. To
znamená, že pravidelná střídmost v jídle, v sexuálním životě, v tom, co souvisí s tělem a rozumem,
je skvělou prevencí chorob. Nejdůležitější je však správné chování a správné nazírání světa.
Nedokonalý filozofický pohled na svět, nedokonalé chování a výživa formují nedokonalý
charakter. Pak se objevuje nemoc. Svého času jsem si vůbec nedokázal představit, že nejlepší
prevencí rakoviny je proměna světového názoru a naší vlastní povahy.
Mně samotnému se taková příležitost naskytla v létě roku 1991. Z nadutosti a opovržení lidmi se
rodí nechuť k životu a ztráta jeho smyslu. Z minulých životů jsem si do dětství přinesl pocit vlastní
výjimečnosti, nadřazenosti a převahy nad ostatními. Už v jedenáctí letech se projevila první
blokace - stále silnější sebevražedné sklony. Obrovské množství úrazů a nemocí, které jsem jako
dítě prodělal, mě na jistý čas od přílišné pozemskosti oddělilo. Od jedenácti let se výrazně rozvíjí
tělo a zároveň s ním i intelekt. Můj rozum v minulých životech obtěžkávalo pohrdání lidmi.
Zranění a nemoci příliš nepomáhaly. Z toho vyplývalo, že bych se musel buď psychicky zhroutit,
anebo bych se musel sebevražednou psychózou a ztrátou smyslu života oddělit od všeho
pozemského, nebo postupně zchátrat fyzicky a zemřít, anebo skrze směřování ke Stvořiteli získat
nový smysl života.
Začal jsem trýznivými, kratičkými krůčky stoupat vzhůru, aniž bych věděl, kam a ke komu jsem
se to vydal. Pro mě to bylo směřování k vyšší duchovnosti, k lásce a dobru. Mé smysly se otupily a
ztratily pronikavost, ale to mě neděsilo, protože jsem si našel jiný opěrný bod. Cesta k duchovnímu
rozvoji pro mě tehdy byla neuvědomovanou cestou k Bohu. Na několik desítek let jsem uvízl v
jakémsi kokonu. Z hlediska normálního člověka si jen těžko lze představit, větší útrapy. Jasně jsem si uvědomil, že jestli budu takto smýšlet, dlouho nepřežiju. Proto jsem veškeré zásoby sil soustředil
směrem vzhůru. Čím intenzivnější bylo mé směřování k Duchu svatému, tím slabší byla slupka,
která mě oddělovala od Země.

K Zemi nikdy vnitřně nepřilne dobrý
člověk, kdežto ve mně po nějaké dobrotivostí nebylo ani stopy; ještě nebezpečnější bylo, že se můj
život od roku 1990 stabilizoval, přestaly mě potkávat nepříjemnosti a ubývalo také běžných
trampot. Celý život jsem musel poslouchat, že jsem sice nadaný, ale ničeho jsem nedosáhl. V roce
1990 jsem odhalil karmické struktury a po řadě výzkumů jsem pochopil, že budu známý a že budu
mít prostředky alespoň na průměrnou životní úroveň. Lačně jsem se vrhl do víru pozemských slastí,
začal jsem vytrvale bažit po penězích, po bytě a venkovském domě. Tyto snahy vyvrcholily na jaře
roku 1991. Právě tehdy jsem zaznamenal na stehně malou tmavou skvrnku. Bylo to těsně před.
odjezdem do Sočí, kde jsem chtěl s rodinou strávit dovolenou a kde žili má matka a bratr. Pro
každý případ jsem se obrátil na známou lékařku:
"Nepřiskřípl ses někde? Vypadá to na malý hematom," řekla mi.
Zato když jsem skvrnu ukázal bratrovi, který je taky lékař, reagoval docela jinak:
"Řekl bych, že se to musí co nejrychleji operovat."
Sám měl před časem na noze také malou pigmentovou skvrnku, kterou mu kolegové operativně
odstranili. Já sám jsem z dvojčat a má sestra zemřela na rakovinu v roce 1988. Vypadalo to, že
přišla řada na mě. Babička v té době žila v domku nedaleko Sočí, a tak jsem odjel k ní a čekal, až
budou formality před operací vyřízeny. .Když se tělo připravuje na smrt, je třeba zauvažovat o duši.
Vzal jsem tedy do rukou Bibli a pročítal ji zcela novýma očima, jako lék na duší. A neustále jsem
uvažoval, zda mám rakovinu, nebo ne. Řekl jsem si, že si zaexperimentuji: odešel jsem na pláž a
hodinu proseděl na přímém slunci. Pak jsem si schématicky nakreslil své pole, zaznamenal v něm
mohutné deformace a pochopil jsem, že má obava byla oprávněná. Začal jsem se připravovat na
operaci. Musel jsem absolvovat řadu laboratorních analýz včetně testu na AIDS.
"Tedy řeknu ti, to by bylo k popukání, kdyby se zjistilo, že mám jak rakovinu, tak AIDS."

Bratr se rozpačitě poškrábal na hlavě.
"Jedno horší jak druhé. Kdyby ale byla možná volba, tak bych ti přece jen doporučil tu
rakovinu."
Operace proběhla velmi rychle. Pěticentimetrový kousek kůže byl odeslán na histologii. Za tři
dny byly výsledky hotové a já dostal lékařský verdikt s několika podpisy a razítky, kde se
konstatovalo, že mám melanom s invazí druhého stupně. Pochopil jsem, že proces metastáz už
nastal. Šli jsme s bratrem do restaurace a objednali si šašlik a víno.
"Mám nějakou naději přežít?" zeptal jsem se ho.
"Šanci nemáš žádnou. Budeš žít maximálně rok či půldruhého." Tehdy jsem ještě nevěděl, že
člověk s melanomem může žít klidně třeba dva roky, ale i deset nebo patnáct let. Hodně však záleží
na nás samotných. O tom, že se dokonce i velmi těžká rakovina dá překonat a že se z ní lze vyléčit,
jsem tehdy neměl ani tušení. A především jsem nevěděl to úplně nejdůležitější - že rakovinné
bujení je nemoc duše, nikoli těla, a že léčit musíme právě duši.
Tahle diagnóza mi velmi pomohla. Kdyby mi bratr býval řekl, že mám šancí přežít, lpěl bych ze
všech sil na těle, ale já se místo toho od všeho pozemského dokonale odloučil - stačily mi na to
pouhé tři dny.

Pokud jde o duši, dá se naopak podniknout
velmi mnoho. Přebral jsem všechny myslitelné varianty a pro jednu se rozhodl. Bylo třeba potlačit
emoce, spojující mou osobnost s pozemskostí, a čas, který mi ještě zbýval, vynaložit na prosvětlení
a očistu duše. Vždyť mě třeba mohlo rovnou přejet auto, uvažoval jsem, kdežto takhle spolehlivě
vím, že budu ještě rok žít.
Můj stav se proměnil velmi zajímavě. Všechny emoce se zase vrátily, ale tentokrát to byly
pocity radostí. Lítost, závist a strach začaly rychle tát. Před mým odjezdem jsme zašli na pivo a dali
si pečeného cejna. Když jsme se trochu napili, bratr si začal stěžovat, že se mu poslední dobou nic
nedaří a kolik má neustále nepříjemností. Byli jsme tři.
"Copak to jsou nějaké nepříjemnosti?" nesouhlasil bratrův kamarád. "To já, já mám opravdu
pech. Div mě nevyhodili z práce, když na mě přišlo hlášení ze záchytky."
A začali se hádat. Zarazil jsem je:
"Ale, pánové, jediný, kdo tu má smůlu, jsem já. Mám rakovinu a už brzy umřu."
Svorně pokývali hlavami.
"To je pravda, ty máš větší smůlu."
Když jsem se vrátil do Petrohradu, odvezl jsem histologické nálezy, vzorky a lékařskou zprávu
do Onkologického ústavu na Pesočné. Rozhodl jsem se, že léčit se nebudu - cítil jsem, že by to bylo
zbytečné. Přál jsem si jen, aby mi tam stanovili přesnou diagnózu a řekli mi, kolik života mi ještě
zbývá, abych stačil dát všechny své záležitosti do pořádku. Postupně, vrstvu po vrstvě, jsem snímal
všechno, co mě spojovalo se Zemí./úryvek z knihy Diagnostika karmy - S.N.Lazarev
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one