Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."

Něco o sebevědomí

relaxace-já.JPG
JAK OVLÁDNOUT SÁM SEBE
JAK SÁM SEBE OVLÁDNOUT-volný překlad z AJ.
1.
"S podmínkou Světla v mysli Boží,
Nechť cesta Světelného proudu do mysli člověka,
Nechť Světlo sestoupí na Zemi.
2.
S podmínkou lásky v srdci Boha
Ať láska proudí dále do srdce lidí

3.
Od středu, kde je známa vůle Boží
Nechť účel vede, slabé vůle lidí,
Účelem Všeho, co Mistři znají a čemu slouží.
4.
Ze středu Všeho, co nazýváme Egem,
/boj lidí=EGO+3.čakra/
nechť, plán Lásky a Světla funguje,
A pokud zlo přebývá tam, nechť je proměněno světlem

Nechť světlo, láska a síla obnoví Boží plán na Zemi. "


Skutečný úspěch je permanentní život ve spokojenosti, rovnováze a lásce. To znamená, že máte vyrovnány všechny své energie - JSTE VE SVÉM STŘEDU!!!

Velice často závisí úspěch nebo neúspěch od „náhodných" setkání a „náhodně" najednou nabízejících se možností. Albert Einstein jednou řekl: „Neexistují náhody.NEJVYŠŠÍ ENERGIE CELÉHO UNIVERSA/Bůh nehraje v kostky nebo jiné hry, jako my lidé."

A co udělat, když obchody nejdou?
Něco není v pořádku a člověk ztratil důvěru v chod vesmíru a NENÍ VE SVÉM STŘEDU - má rozhozené energetické dráhy nejen ve svých čakrách, ale hlavně ve své auře, tedy jeho jemno-hmotná těla NEJSOU V SOULADU !!!

Musíte ZMĚNIT SVÉ ENERGETICKÉ NASTAVENÍ = SVÉ VIBRACE !!!

-Zapomeňte na své obavy a koncentrujte se na svou práci.
-Snažte se zjistit příčiny vašeho neúspěchu.
-Pokud se v prvé řadě staráte o svojí vnitřní harmonii, zesilují se věci, na které se zaměřujete, ZLEPŠUJE SE stav Vaší ENERGIE V AUŘE !!!

Ale pokud nejdříve nehledáte tuto vibrační rovnováhu a nepokoušíte se prociťovat situaci lépe, nesnažíte se svá přání stále více prožívat či nečiníte aktivity, které vám pomáhají cítit se lépe, STÁLE VÍC SE ODKLÁNÍTE OD SVÉHO STŘEDU = SVÉ ROVNOVÁHY !!!
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one