Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."
Duše
Duše
Duše
-je to ukotvení ducha ve hmotě

-její podstatou je tedy samotný "duch", jež tuto hmotu ovládá
a určuje také její vibrační kmitání

-vibrace duše je určená jejím vývojovým stádiem,
tedy jejím vzestupným vývojem

-je přichycená svými energetickými vlákénky k jednotlivým
7 hlavním čakrovým centrům, pomocí nichž je ve spojení
s tělem fyzickým, ale i všemi těly jemno-hmotnými v celé auře

-je tvořená duchovní substancí a prachu země 2:7


GENETICKÁ KVALITA DUŠE
-je naprogramována do určitých kvalit pomocí genetiky,
existuje 86 elementů kvality duše

-úkolem každé duše, je poznat, procítit,ocenit se
a poučit se ze všeho, co zažije ve svém bytí,úkolem
je naučit se použít SPRÁVNĚ TO, CO JSME SE NAUČILI v minulosti
tak, že výsledek bude HARMONIE a souladnost tak, aby bylo tvořeno DOBRO!

-pokud duše NEDOKÁŽE svou ZKUŠENOST POUŽÍT v míru a pro
dobro,je stižená DISHARMONICKOU energií, kterou sama svými činy
způsobila a tak nahromadila. Tato ji potom blokuje v dalších bytích.

-duše MLUVÍ svými POCITY, dle toho můžeme znát, zda jsme s ní
v souladu nebo nikoli

-genetické kódování duše = nastavení pro jednotlivou duši i s jejími
disharmonickými energiemi, které si nese s sebou po všechny svoje životy,
kdekoli v celém Universu

-když si duch vybere inkarnaci, je s ní automaticky nastavena i komunikace,
a dysfunkce vyjadřování této bytosti / zvíře, lidi...atd.
/M.Abha Kunz
Duše s negativními energiemi a přivtělenci
Duše s negativními energiemi a přivtělenci
DYSFUNKCE DUŠE

- každá duše má také geneticky zakódovány své možnosti dysfunkce,
tyto dysfunkční faktory jsou její součástí a vznikají na základě minulostních
chybných jednání ducha, takto je každá duše NAPROGRAMOVÁNA
svým jedinečným způsobem, odvislým od toho, co je potřeba se naučit v dalších bytích,
jde tedy o INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM CESTY ŽIVOTA, sestavený, dle její karmy.
-tyto dysfunkce s sebou nese duše do každého svého zrození, dle toho je buď na vzestupu nebo
vracena zpět ve své cestě za vývojem tak, aby nejprve byla poučena a následně toho, toto poučení
také SPRÁVNĚ aplikovala do praxe tak, aby VŠE BYLO V SOULADU SE ZÁKONY UNIVERSA.
Teprve potom jde duše do vyšších vibrací a postupuje ve vývoji kupředu k obrazu zdrojové nejvyšší energie.


ZNEČIŠTĚNÁ DUŠE

-znečištěním duše je každý její závazek, blokace a každé karmické zatížení, to nese energii NEGACÍ,
kterých je v plynutí životů se potřeba zbavovat, pomocí PROGRAMŮ DYSFUNKCÍ DUŠE, většinou jsou to potíže,
které duch řeší ve vícero svých zrozeních tak, aby se dokonale poučil, bylo jasné, že se z toho poučil a vše také
sám správně v souladu se zákony celého Universa také chápal.ZNEČIŠTĚNÍM JSOU ZÁVAZKY S NEGATIVNÍMI ENERGIEMI.
Takto je duch veden ve správném vývoji k čistotě svého ducha v souladu se zdrojovou energií.
-každá duše, která vstupuje do zrození JE ZNEČIŠTĚNOU DUŠÍ, více nebo méně, VÝJIMKOU jsou duše z vyšších dimenzí, jež nám zde
přinášejí pokrok, či úpravy konstrukce naší formy bytí, tedy úpravy DNA těla buněk nebo nové
možnosti léčení pro těla,vlivem energetických systémů. Takové duše jsou ČISTÝMI DUŠEMI a dobrovolně si zde ZVOLÍ SAMY
svou inkarnaci pro POMOC OSTATNÍM, COŽ JE také V ZÁJMU ZDROJE - BÝT POTŘEBNÝM PRO VŠECHNY A TAKÉ BÝT V JEDNOTĚ
SE VŠEMI TVORY NA PLANETĚ I SE ZDROJEM, a to tyto duše jsou.V této době je takovým naše planeta otevřená, aby pomáhaly
- ZNEČIŠTĚNÍ DUŠE = POSKVRNĚNÍ ČISTÉ ESENCE DUŠE NEGATIVNÍ ENERGIÍ!!!
- toto je pak podmíněno mnohými INKARNACEMI, aby se znovu duše pročistila
- Inkarnační světy jsou považovány za nebezpečná a nehostinná místa, je to forma očistce, dle
Biblického vyjádření. Zde se duch ukotvený v duši očišťuje od negací svých jednání ve hmotných světech
vesmírů,kde existuje dvojpolarita dobra a zla.

DUCH

- jsme duch ukotven v esenci duše
- jsme na duchu zcela závislí, neboť jsme duch, v jeho základní formě
- bytost, do které jsme se rozhodli narodit je jen jednou FORMOU BYTÍ, kterou jsme si zvolili sami
- před stvořením formy těla ( fyzické tělo = oděv duše, forma) si duch vybírá hlavní úkoly zde v inkarnaci,
kterými MUSÍ projít
- dávno před naším "narozením" si duch vybírá svou životní cestu, určí si
- KDE SE NARODÍ
- KDY SE NARODÍ
- KOMU SE NARODÍ
- PROČ SE TAM NARODÍ = ÚKOLY SVÉ DUŠE
- duše si vybírá také místo a prostředí rodičů, kteří ji umožní tak plnění jejích hlavních úkolů,
jako je život např. v chudobě(byla-li závislá na majetku v minulém bytí), život v rodině alkoholika(byla-li závislá
na svém "egu, hrdosti a pýše"), život s potížemi ve vztahu osobním)pokud sama byla v minulosti potížistou, alkoholikem nebo
jinak týrající bytostí své okolí), jde o to, aby každá duše ZAŽÍVALA TO, CO SAMA ČINILA - TAK ZÍSKÁ OSOBNÍ PROŽITEK=
ZKUŠENOST, a nastaví si tak SPRÁVNÝ POSTOJ PRO TU DANOU SITUACI pro budoucí svá bytí. Toto jsou její nastavení dysfunkce
jejich bytí, jsou nastavená už při výběru formy bytí v inkarnaci./M.Abha Kunz/
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one