Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."
Bloky na programech nevědomí
Bloky na programech nevědomí
BLOKACE V SELHÁNÍ OTCE - ochrana otce

Pokud se stane v některém i tomto životě duše to,
že selže ochrana otce, jeho podpora, nastává problém, který
se zapisuje do duše, buď jako OTISK SITUACE nebo jako BLOK NA VZTAHU S MUŽI.

Kdy tento zápis nastává?
-pokud otec s vámi jedná přezíravě
-pokud je jeho postoj takový, že máte pocit frustrace a strach
-pokud vám neustále nadává, kritizuje vás
-pokud otec o vás nejeví zájem podpory vás samotných
-pokud vás otec trestá, neúměrně nebo často
-pokud otec funguje jenom jako hrozba
-pokud setkáním s ním ve vás budí jen strach a obavu

Projevy pocitů, jež se objevují v témže nebo následných bytích duše
-strachy
-frustrace
-obavy ze selhání vlastního
-nedostatek zázemí a s tím spojené strachy
-zlost, vztek nenávist
-různé projevy agresivních postojů ke všem mužům
-egocentrismus-soustředění se jen a jen na sebe, jako otec=ztotožnění se

Potíže ve vztahu partnerském
ŽENY:
-egoistka
-pohrdání muži
-feministka
-žena vládnoucí ve vztahu
-nedostatek projevu ženskosti
-neprojevování slabosti, protože vím, že muž mi nikdy nepomůže

MUŽI:
-egoista
-narcismus
-hrubost k partnerce
-nevážení si žen celkově
-pohrdání ženami
-trápení žen
-stresování žen
-sebevědomí hnané agresí a násilně, protože vím,
že se na nikoho nemohu spoléhat, žádný muž mi nikdy nepomůže
-vztek vůči mužům obecně
-projevy vzteku a žárlivosti na partnerku-forma hledání konfliktu s muži
-pohrdání otcem

Toto vše způsobí TRAUMATICKÝ ZÁŽITEK duše, ten se zapíše do genetického programu duše
a už dál s ním nevědomí pracuje, kdykoli se objeví jen velmi podobná situace, jaká trauma způsobilo,
tak je program užíván celé věky, co se duše rodí do životů. Tento blok je nutné ODSTRANIT.

MOŽNOSTI ODSTRANĚNÍ:
-SRT očista
-Regrese
-Spirit očista a léčba bloků
-Karmická hloubková očista
BLOKACE VZTAHŮ INTIMNÍCH

Je další formou blokování na vztazích osobního charakteru.
Vzniká stejně, jako v minulém příkladě-tedy v tomto nebo v minulých bytích duše, opět na základě například
násilí v intimitě v dospívajícím nebo dětském, ale i dospělém věku duše.
Příčiny vzniku blokace:
-sexuální násilí-znásilnění
-sexuální zneužívání dětí, mladistvých
-úchylné sexuální praktiky požadované po nás
-vynucování sexu bez ohledně
-vina, že jsem nepomohl/a, když jsem to viděl/a


Jejím důsledkem je:
-nedůvěra mužům/ženám
-strach ze vztahů
-pocity nejistoty a nechuť nějaké vztahy navazovat
-nedokázání si udržet vztah
-nechuť mít dlouhodobý vztah
-obavy z partnera obecně
-strach ze sexu obecně
-možná i pocit viny po sexu, při sexu
-vina, že jsme nepomohli-někde uvnitř se to ozývá-pokud vidíte např. film s touto tématikou
-blokace sexu obecně
-odmítání sexu obecně
-frigidita u žen
-nedostatečné uspokojení u mužů
-nechuť rozvíjet nebo se radovat ze společné chvíle lásky při sexu s partnerem

Tento traumatický zážitek na sebe navazuje další programy, jež nás v dalším i tom přítomném životě dál a více blokují,
protože všechny traumatické zážitky se zapisují do DNA buněčné paměti formátovaného těla fyzického, ale i naší duše.
Vlivem toho, se blokace stává karmickým závazkem, který si sami jen těžko odstraníme a potřebujeme pomoc léčitele, lékaře.
Někteří volí tu nebo druhou alternativní možnost odstranění jejich problému.

MOŽNOSTI ODSTRANĚNÍ BLOKU
-SRT očista
-EFT terapie
-Spirit očista
-Karmické čištění
-Regresní terapie
BLOKACE VZTAHU S MATKOU/ŽENAMI

Opětovně jde o další formu blokací, jež vznikají na záznamu duše v jejím genetickém nastavení,
a následně se projeví v našich zápisech DNA buněk v jejich paměti. Tento blok je vždy spojován se
vznikem v některém z životů v dětském vztahu nebo i v dospívání, či dospělém vztahu mladých lidí.
Tento blok je většinou spojen s obviněním "matky-ženy", že nám nebyla nápomocná v dané situaci, kde jsme se
ocitli, či dokonce, že "matka-žena" nám tuto situaci zapřičinila.
Patří zde např. -matka opouští své dítě,..žena vláká muže do léčky a on je napaden, zabit nebo mučen,
...prodání dětí do otroctví i třeba z důvodů nedostatku, a tak dále. Dle takových traumatických zážitků
následně vznikají BLOKACE NA VZTAHU S matkou-ženou, bloky na vztahu s ženami

u žen:
-nenávist k matce
-projevy agrese v podobách "nemocí dítěte"
-špatná komunikace s matkou/ženami vůbec
-sebeobrana zvýšením ega+jeho vlivu v našem současném životě
-nedůvěra matce/ženám
-strach ze samoty, opuštění
-strachy vícero druhů
-potíže s dýcháním
-potíže s ledvinami, močovým měchýřem
-potíže se střevy, genitáliemi
-pocity frustrace, nedorozumění s matkou/ženami vůbec

Pro muže:
-potíže navazovat komunikace s partnerkami
-potíže udržet si vztah
-jednání v souladu se strachem z matky
-potíže se vzepřít ženě, jež ho trápí
-naopak potíže ji respektovat vůbec
-násilí na ženách
-nenávist k ženskému pohlaví
-vědomá volba být orientován na muže i v intimitě
-poslouchání matky i když jsem ženatý zcela striktně
-plnění snů a požadavků matky, a to i na úkor partnerky
-přílišná láska nebo péče o dcery
-naopak nenávist a pohrdání k dcerám, matce, ženě
-pomsty na ženách-trápení je slovně nebo fyzicky
-lhaní až chronické všem ženám i matce/byla-li despotická
-úchylky vůči jednání s ženami
a mnoho jiných podružných problémů, jež se úzce více nebo méně napojují s hlavním blokem
na vztazích s matkou nebo ženami.

u ženy:
-komunikace má potíže s matkou nebo ženami
-častá nedorozumění s matkou, ženami
-nerespektování matky/žen
-strachy z komunikace+lhaní matce/ženám
-nedůvěra matce/ ženám
-frustrace ze špatné komunikace s ženami v okolí i rodině
-obavy z jakéhokoli konfliktu s matkou-plním její i nesmyslné příkazy i prosby/jako otrok, abych ji neztratil-pokud mne v minulosti opustila
-nerespektování autorit žen
a další důsledky bychom mohli takto jmenovat, jež vznikly v důsledcích traumat a zážitků s matkou v minulých bytích nebo i v tomto životě.
Vše je možné odstranit, ale je potřeba vždy CHTÍT.

MOŽNOSTI ODSTRANĚNÍ BLOKŮ
-SRT terapie
-kombinace SRT+EFT terapie
-Spirit očista
-Karmická hloubková očista a léčba
-Regrese
Máte-li některé takové potíže u sebe, i vy je můžete úspěšně odstranit,
neváhejte a kontaktujte mne nebo si najděte svého terapeuta k odstranění bloků a vylepšení vašeho života a vztahů v něm./Marcela Abha Kunz
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one