Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."
images (1)roztrhaná duše.jpg
Přivtělenci
-jsou buď dušemi uvízlými zde v našem prostoru a čase, přivtělují se, aby znovu zažívaly to, co
se jim líbí nebo chtějí jenom energii, aby mohly existovat zde - nezničila se jejich podstata

Diskarnáti
-jsou běžné upíří duše - berou naši energii v čakrách i z aury

Diskarnáti z jiných dimenzí
-jsou uvízlé duše v naší minulosti - minulém životě, a je možné je přitáhnout
do současného života, jsme-li ve velkém karmickém závazku s nimi

Inkarnáti
-jsou duše karmicky si odžívající část života v našem těle s naší duší,
například z důvodu, že v minulosti jsme jim způsobili smrt předčasně
a oni nestihli plnit své tehdejší úkoly zde

Separáti
-jsou vyšší bytosti, které mají velice vysoké vibrace, jež nám škodí
v naší dimenzi-většinou, že nejsme schopni v nich existovat a jsme stále unaveni,
tyto bytosti nám sice chtějí pomoci, ale na vlastní pěst -bez vyšší rady, jež nás
má na starosti

Démoni
-bytosti stvořené v magickém rituálu černé magie,
mají vyšší frekvenci a jsou napájeni negativními silami
kleteb a našich negací-Nejběžnější a všude rozšíření jsou démoni z nižších astrálních sfér,
tedy takoví ti, kteří lezou do vašich snů a děsí vás v pokoji. Slabším odvarem démonů jsou larvy,
-jsou-li to jen nižší z vyšších vibrací temných sil,fungují na bázi emocí strachu!
je vcelku snadné se jich zbavit při karmické očistě s léčiteli

Démoni vyšších negací /Satani,Lucifer,Beliel,Leviathan i jiní, ale tito jsou nejznámější/

-jsou to vyšší negativní a silnější frekvence energií, jsou velice zákeřní a urputně se drží hostitele,
není radno si s nimi, jakkoli zahrávat, protože zbavit se jich je mnohem a mnohem horší -trvá to i mnoho měsíců a let,dle jejich síly,
kterou do nich vložil černý mág
-jejich síla je obrovská+toto je právě důvod, proč je problém se jich zbavovat, je to z důvodů,
že byli stvořeni již v minulých staletích a jen jsou postupně přesouváni do dalších životů nebo někdy
vás mohou provázet i několik vašich bytí-pokud jste byli černým mágem a někdy jste s nimi nebo pro ně pracovali.
Tyto bytosti si vždycky vyberou svou energii od vás zpět+to i když, jste třeba v dalším životě "chráněni", taková
ochrana většinou funguje pouze omezeně!!! Tyto bytosti si vždy berou svou daň, za to že vám propůjčí svou obrovskou sílu,
kterou nashromáždili za mnoho staletí-tím si vás zavazují+vy jste "povinni" jim sloužit=být svou energií k dispozici, a tato
je potom dále využívána pro další duše, které se nechaly zlákat prací s černou magií-temné síly je velmi těžké se zbavovat
+pomůže vám jen nejvyšší frekvence lásky+formule pro odstranění "zavázání se démonovi"-toto vám může udělat jen velmi vysoká duše léčitelů
na té nejvyšší úrovni bytí tady na zemi, a to z důvodů těch,
že takový léčitel-theurg = OSVÍCENÁ DUŠE, MUSÍ MÍT
- 100% ČISTOU DUŠI /pročištěn a poučen ve všech svých bytích+umí užít vysokofrekvenční energie čisté lásky
- očistné energie lásky na té nejvyšší frekvenci - souladností se zdrojem, s nimiž KOMUNIKUJE NA 100% POROZUMĚNÍ TOHO, CO MU JE SDĚLOVÁNO-toto potřebuje pro určení formule
k odvolání démona!!!
- musí se UMĚT +SMĚT -mít to dovoleno zdrojovou energií, PODÍVAT SE NA PŘÍČINU DO VAŠICH ZÁZNAMŮ ŽIVOTŮ V CELÉ ŠÍŘI VŠECH VAŠICH BYTÍ-ABY ODKRYL PŘÍČINU+život, kde jste se démonovi zavázali, přitom však RISKUJE TAKÉ SVÉ ENERGIE+POKUD NENÍ V PRÁCI S TEMNÝMI SILAMI veden Bohem -přímo zdrojem, je také možnost, že bude napaden i démonem, jehož vám chce odejmout-prostě musí si stále udržet nejvyšší frekvenci lásky a stálé spojení ke zdroji/Bohu s nímž také komunikuje, potom za jeho souhlasu je démon odejmut a vaše energie aury jsou osvobozeny i do budoucnosti, vše se děje, dle toho, co a kolik energií démonovi vy dlužíte a kolik pokory, vaší lásky a proseb z upřímného srdce k Bohu ve vás je, dle toho se pohybuje doba, za jakou je vám démon odejmut-záleží to tedy na klientovi+jeho projevení lásky, pokory, proseb+UVĚDOMOVÁNÍ SI, ŽE TOTO JE HRUBÝM PORUŠOVÁNÍM ZÁKONŮ UNIVERSA.

TEMNÉ SÍLY
-jsou síly, jež působí na kletbami prokletého, uřknutého, po mnoho jeho bytí-životů
Patří sem:
-síly kleteb černé magie
-síly démonů
-síly slibů spolupráce s démony
-síly bytostí stvořených démony samotnými při magických rituálech čer. magie
-síly vlastních prokletí
-síly nenávisti, agresivního jednání

SERAFOVÉ
-bytosti vyšších sfér, jež se přivtělí k vám,
většinou jsou to i průvodci
mohou vás blokovat, pokud jdete mimo svůj plán nebo jste
hrubě nějak porušili zákony celého universa

Všechny takové přivtělení jsou nám spíše ke škodě, krom serafů,
ale i ti nás mohou blokovat, jak je výše uváděno.
Je vždycky potřeba si uvědomit, že NAŠE FYZICKÉ TĚLO =CHRÁM MOJÍ DUŠE
a zde jsem tedy jediným, kdo smí zde v něm se rozléhat. Tak je potom moje
mysl, tělo i rozum za jedno a mohu tak plnit správně to, co si moje duše uložila nebo jí bylo
uloženo vyšší radou před narozením.

Složitost životů
-cesta duše a jejího vývoje je vždycky cestou dobrovolně přijatou,
je to zkouška toho, co já již dobře znám, ale pokud mám i závazky z minulosti,
je zcela samozřejmé, že je budu muset také plnit, a toto je důvodem,
proč jsou mnohé cesty životem tady na Zemi složité, a těžké.

Vývoj duše
-je určován na základě jejích zkušeností
a pochopení těchto zkušeností, proto se běžně stává, že se dostáváme do stejných
situací a dění, jako v minulém životě, protože si duše musí být zcela jistá svou reakcí
na tuto situaci, a tato reakce musí být správná, tedy v souladu se zákony Universa!!!
Teprve potom je taková situace v dalším životě duše vyňata a již se nebude opakovat
a duše jejím zvládnutím postoupí o stupeň výše ve svém vývojovém stádiu-tedy o frekvenci výš.

Blokace duše
-je situace, kdy duši blokuje buď její vyšší já, které nese zodpovědnost za to, že duše
půjde správným vývojem v duchu zákonitostí celého Universa.
-blok je vytvářen uvnitř duše i fyzického těla, či prostoru , kde duše plní své úkoly,
je utvořen většinou vyšším já, vyšší radou nebo samotným zdrojem-Bohem, vždy podle toho,
jak závažný prohřešek proti zákonům Universa se duše dopouštěla.
-jednotlivé blokace jsou vlastně VÝUKOVÝMI PROGRAMY pro duši,
aby lépe pochopila jsou bloky v každém z jejích životů zvyšovány, tedy silnější, například chybuje-li
duše v určité situaci v jednom životě, potom už v tomtéž životě bude funkční výchova nemocí-např.potíže s dýcháním,
v dalším životě duše, pokud udělá stejnou chybu v téže situaci, spouští se výchovný program dusivého kašle, a pokud se stále
nepoučila duše a bude chybně jednat ve stejné situaci i v dalším svém životě a nadále poruší zákon Universa,
prostě se udusí+ její zabráněno zde v těle pobývat z důvodů, že by si duši natolik ušpinila a snížila své vibrace, že by musela do nižších forem bytí -do zvířat, a tak prostě se zastaví a její tělo zde prostě zemře.Duše se musí ve vyšších dimenzích poučit u vyšší rady + pochopit, co udělala špatně, a teprve potom je znovu poslána do života, kde znovu plní a je blokována v tom určitém směru pro ni důležitém.
Všecko se děje z toho důvodu, aby byl dodržen vývoj ducha v láskyplných vibracích, abychom se mohli vyvíjet v duchu láskyplných vibrací a za pomoci vedení vyšších duchovních průvodců./Marcela Abha Kunz
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one