Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."
karmické.čištění.-DNA.jpg
BLOKACE DUŠE
jsou vlastně všechny disharmonické energie, které jsou kolem nás, či dokonce v nás,
našem některém těle jemno-hmotném, či dokonce v těle formy našeho bytí - fyzické tělo.
Veškeré níže uváděné energie těchto blokací, má velký vliv na to, jaké vibrace sami vysíláme
kolem sebe, jaké množství volné své energie máme pro své osobní fungování,
a také kolik energie máme ve své celé auře. Je potřeba si uvědomovat, že všechno, co nás blokuje
nás také omezuje v energetickém směru naší energie celé aury, ale i v jednotlivých orgánech našeho těla,
kde tato energie chybí. Tak se při dlouhodobé absenci energií v dané oblasti těla začínají projevovat další
výchovné programy - naše nemoci. Jejich úroveň a stupeň zatížení těla je tedy vždycky odvislý od blokací!!!

-blokace buněčné paměti
-duchovní nestabilita
-utrpení
-duchovní sebevražda
-prokletí
-smlouvy z minulosti
-sliby z minulosti
-přísahy z minulosti
-sebetrestání
-blokace na víře
-blokace na důvěře
-věčné přísahy
-emoční nerovnováha
-zatracení
-bloky v přesvědčeních
-konflikt času
-touha po smrti, jako návrat ke zdroji
-bolesti v těle i duši
-úzkosti a strachy
-ztráta celistvosti vědomí a podvědomí
-touha po úniku z inkarnace
-víra zlu a ovlivnění
-zatracení Boha-zdrojové energie
-kletby, uřknutí, vliv temných sil
-ztráty životní energie
-konflikt antičasu
-bloky na programech duše
-přivtělenci, inkarnáti, separáti, entity jiných světů
-zničení si času
-zničení si prostoru
-rozpad reality
-blokace ras
-blokace bytí - výměny duší v jednom těle
-uvolněná aura
-zablokování čaker+zábrana vývoje ducha

a mnoho dalších blokací, s nimiž se můžete setkat, ale zde jsem vypsala ty nejhlavnější, jak se o nich také zmiňoval i pan Detzler ve svých knihách.
Některé jsem zde přidala, neboť jsem měla možnost se s nimi setkat ve své praxi, při čištění karmických závazků u svých klientů.
Tak se na některé z nich hned podíváme:


DUCHOVNÍ NEROVNOVÁHA
- je přesvědčení, že jsme slabí, neschopní
- jsme tedy odděleni od zdrojové energie, která nám následně samozřejmě
chybí, nemáme napojení ke zdroji/Bohu. Je to stav, kdy máme dojem,
že nás zdroj opouští a nechá nás na pospas světu, který je nespravedlivý.
-jsme v roli obětního beránka
-nedostatek víry v sebe
-nedostatek víry v Boha/pomoc zdroje
-pocity osamění, frustrace
-život ve strachu, obavách a trápeních
VELMI NÍZKÉ VIBRACE ENERGIÍ!!!


DUCHOVNÍ SEBEVRAŽDA
-přesvědčení o tom, že jsme zde úplně sami, oddělení od ostatních i Boha/zdroje.
Že jsme zatraceni, a vše co nás potkává je pro trestání nás samotných, život v utrpení,
vzdání se tomuto životu,
-nedůvěra v lásku
-nedůvěra ve zdrojovou energii/Boha
-nedůvěra v sebe a své síly
-zatracování Boha i sebe sama
Život ve frustraci, naprosté nedůvěře všemu a všem!!!


EMOČNÍ NESTABILITA
-je blokace v oblasti citové roviny.
Jde o destabilizaci emocí v nás a pocitů duše,nejistota
násobená mnoha hlubokými zážitky velmi bolestivých rozchodů, osamění,
nestability v tom, co si počít, co dělat, jak to bude správné, naprostá
dysfunkční činnost cítění a vnímání světa kolem nás samotných,
-nejistoty, strachy
-špatná komunikace s okolím
-obavy a tíhnutí k životu v ústraní
-nedostatek odvahy k navazování vztahů
-emoční bolest v duši
-emoční zranění zapisované v popředí do buněčné paměti
Většinou jde o život v osamocení nebo jen marného snažení
se někam začlenit nebo jen marné pokusy najít si partnera.Frustrace,depresivní
stavy a následné psychické potíže.


VĚČNÉ PŘÍSAHY
-jsou vzniklé většinou už v některém z prvních našich inkarnací,
kdy my sami sobě nebo jiným přísaháme "něco",
co ovšem později nás na věčné časy zablokovává.
-oddělení
-samota bez partnera, bez přátel
-mlčenlivost
-chudoba
-zatracení
-celibát
-zdrženlivost
-poslušnost
-stav oběti ve svém životě
-nemoci, úzkosti, strachy
Veškeré tyto blokace naši duši velice brzdí v jejím poznání a rozvoji ducha.
život v nich je většinou separací od hojnostních hodnot, jež nesou radost do života.


UTRPENÍ
-je přesvědčení o tom, že svět je škaredé a trýznivé místo,
že všecko, co zde zažijeme je jenom pro utrpení nás samotných
v tomto bytí. Je to odevzdanost a postoj oběti ve vlastním životě.
-pocit frustrace
-pocit utrpení v každé situaci
-naprostá nedůvěra v jakoukoli pomoc
-většinou úplné odpojení od zdrojové energie
-úplné odpojení od planety, kde jsme inkarnováni
-osamocení fyzické i duchovní


BLOKACE BUNĚČNÉ PAMĚTI
-naše buňky jsou programovány buněčnou sestavou v DNA,
dochází následně k tomu, že se objeví u nás nějaká trvalá blokace
v těchto programech jednotlivých buněk. Může docházet, jednak k
pokřivení vnímání naší reality, jednak k projevům destabilizace jednání,
myšlení, ale i k projevům až fyzické deformace našeho těla -formy bytí.
-jde o programová nastavení nevědomí, pro jednotlivé
buňky, vše se děje bez našeho vědomí, pod vedením našeho vyššího já.
život také v určitém druhu separace od kolektivu, blízkých, uzavírání si možností
prožívat radosti tohoto života.
-degenerativní nemoci
-nemoci přenosné DNA
-psychické onemocnění
-nedůvěra v Boha/zdrojovou energii
-nedůvěra v pomoc
-osamocení
-odmítání pomoci


PROGRAMY DUŠE
-jsou vytvořeny, ještě když jsme mimo hmotného těla,
jde o následné vytvoření programů "obrany těla", na základě minulostních
negativních prožitků, každá duše má zde své specifické programy, jež si sama
vytváří na základě své zkušenosti, např. ...byla zabita pro peníze, pak jako následek si vytvoří
ochranný program - omezení svých příjmů a peněz, a tak dál.
-jde o blokaci v určitém směru našeho života
-chodíte, jakoby dokola ve svých problémech
-jde o záznamy přímo v duši, nikoli jen v nevědomí+je složité je pročistit
-čistí se karmickým čištěním duše


/stránky v rozpracovanosti/
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one