Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."
duše uvízlé v prostoru Země
duše uvízlé v prostoru Země
INKARNÁT, PŘIVTĚLENEC = ENERGIE,která se přivtělila do našeho energetického těla aury. jak se tam vzala? ...co to je inkarnát?...co je teda vlastně ta přivtělená duše?... a kolik jich tam mohu mít?...a co to způsobuje?...Tak tyto dotazy dostávám velmi často, pokusím se tady vysvětlit vám,co to je nejdříve NÁŠ ENERGETICKÝ OBAL = aura, je to tok energií,který je složen z několika až 17 vrstev různých vibračních toků naší energie v těle, kolem nás proudící, vzniká tak,že jednotlivá energetická centra mají svůj tok energie o určité frekvenci,sem patří nejznámějších 7 hlavních čaker=ENERGETICKÝCH CENTER. Mimo ně existuje tak zvané NAPOJENÍ na vyšší a nejvyšší tok energie celého vesmíru a celého Universa,toto také zasahuje do naší aury. Pokud naše energetické tělo-AURA, má dostatek energie ,vytváří si automaticky ochrannou energetickou jako by membránu-je většinou o vyšší vibraci ,než v jaké se právě nalézáme v našem okolí. Pokud ovšem jsme nějak v nesouladném SVÉM TOKU ENERGIE,potom dochází k nedostatečné ochranné vrstvě,kterou mohou pronikat do našeho energetického těla jiné energie o nižších vibracích,které se jdou jako by "doplnit k nám" do našeho energetického systému,což pro nás není dobré. takové vibrace nám BEROU NAŠI ENERGII, což má za následek to,že jí máme v některé oblasti méně a méně,až se to začíná projevovat na našem fyzickém těle třeba ,nějakou nemocí v dané oblasti. Proč právě tam? Protože právě nám je tam odebírána "naše energie" a tak naše jednotlivé buňky v dané oblasti NEMAJÍ DOST energií pro látkovou výměnu a tak se buď ne-dovyživují nebo třeba pře-toxikují,tím,že chtějí odvádět škodliviny ze sebe ven,ale nemají dostatečné množství energie na to a dojde k přetoxikaci buněk,to má samozřejmě za následek oslabení struktury v této oblasti a k vytvoření podmínek pro oslabení imunitního systému a následně vznik nějaké -té, které nemoci v tom-kterém orgánu, takže OSLABENÍM V NAŠEM ENERGETICKÉM SYSTÉMU následně znamená za určitý čas OSLABENÍ IMUNITY V TÉ OBLASTI ,což zákonitě vede k ONEMOCNĚNÍ NEJSLABŠÍCH BUNĚK V DANÉ OBLASTI. Tak toto způsobuje napadení aury,která je oslabená nějakou PŘI-VTĚLENOU DUŠÍ,což je prakticky jen inteligentní energie o určité vibraci.Která nás vysává v místě,kde se nám přivtělí,většinou je to oblst nejtenší vrstvy našeho energetického obalu AURY. nAOPAK "inkarnát" je duše k nám přidaná už před naším narozením,jednoduše vysvětleno, není to ale zcela přesné vysvětlení,protože INKARNÁT = DUŠE, která si JDE S NÁMI ODŽÍT tento život. A to z jednoho důvodu, je jím KARMICKÝ ZÁVAZEK VŮČI NÁM nebo spíše MY MÁME ZÁVAZEK z minulého života VŮČI TÉ DUŠI. Takže dojde k tomu, než se narodíme uzavíráme dohodu s takovou duší o poskytnutí naší schránky pro její prožitky s námi v jednom těle,tak to dost často je u tak zvaných "duševně nemocných" s rozdvojenou osobností, po odstranění tohoto energetického upírka, dojde většinou ke stabilizaci duševního stavu jedince nebo k úplnému vyléčení. Samozřejmě toto nelze aplikovat na všechny duševní choroby,ale některé ano,to pro objasnění a pro uvedení na pravou míru. Co se děje,když máme v auře přivtlení? tak to jsme si už vysvětlili na předešlém,ale jak se tam dostane , a kde jej NACHYTÁME? Tak toto je docela bžné, budete se divit,jak snadno si jej donesete s sebou domů. Každý z nás se nachází na URČITÉ FREKVENCI ENERGIÍ, ve které PRÁVĚ TEĎ FUNGUJE. Každý jsme na jiné vibraci,protože každý z nás má například jinou náladu,jiné pocity právě teď, každý máme svá trápení, své radosti,taky své nemoci,své OVLIVNĚNÍ a taky své NEGATIVNÍ bloky,závazky z minulosti a současnosti+kolem každého z nás jsou i "jeho pomluvy,uřknutí,kletby" , a to jak vlastní = co sami vytváříme, ať už vědomě nebo nevědomě, tak jsou všechny takové energie ,které TAKTO ZÍSKÁVÁME OD JINÝCH LIDÍ. TOTO VŠE NÁM DOTVÁŘÍ VIBRACE energií, ve kterých se neustále pohybujeme a také,které se neustále mění,proto se KAŽDÝ NALÉZÁ VE SVÉ VLASTNÍ FREKVENCI energií+podle toho máme také svůj OCHRANNÝ AURYCKÝ OBAL,který nám naši energii chrání, tím vším je ovšem NARUŠOVÁN, tak DOJDE K PRONIKNUTÍ DO AURY CIZÍ ENERGIE,která k nám nepatří a bere nám naši energii,aby mohla vystoupat výš. Pro přivtělence a inkarnáta je důležitá vibrace energie,protože to je to,co jim může otevřít průchod do jiných dimenzí,kam oni sami patří,TAK SE JÍ SNAŽÍ DOSÁHNOUT,aby mohli odejít z našeho světa a MEZIPROSTORU,KDE UVÍZLI.. .JAK SE JICH ZBAVIT? jak je odvést? jde to vůbec?...tak na tyto otázky si zodpovíme v jiném přízpěvku,ale obecně platí,že je vždy lépe navšívit člověka k tomu proškoleného,aby rozeznal,zda smí odvádět a koho,zda jen přivtělence,ovlivnění nebo také karmicky přivtěleného inkarnáta. Já sama vím o tom své, protože také toto patří k mé specializaci,takže máte-li potíže napište mi spiritlecba@email.cz
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one