Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."
dvojpaprsek duší spřízněných
dvojpaprsek duší spřízněných
CO TO JE DUŠE?,zda a co je DUŠE, byl také známý Co si pod tím vlastně máme představit? Určitě jste se už pozastavili nad tím,co to vlastně je ta všemi označovaná DUŠE" ? Původně to bylo označení pro rozdílný stav těla mezi živým a mrtvým člověkem. Ovšem stále to není uspokojivá odpověď na již zmíněný dotaz, co to vlastně je? Už před mnoha lety se tímto problémem zaobíralo velké množství vědeckých kapacit, jedním z takových,kdo se zasloužil o rozpoutání velikých diskusí o tompsychiatr z Virginie Dr. George Ritchie, který mezi prvními popsal doktoru Raymondu Moodymu svůj zážitek "SMRTI a PŘECHODU jeho DUŠE do další dimenze". Ve svých 20 letech měl srdeční mrtvici a byl 2 lékaři prohlášen za mrtvého,jeho klinický stav toto přesně dotvrzoval, ale on se znovu probral po určité době a svůj "zážitek smrti a života po ní "dotvrdil před mnoha tehdejšími kapacitami. Stal se tak prvním, s kým udělal rozhovor známý Dr. Raymond Moody,který vše uvedl do své knihy,kterou sepsal na podnět právě tohoto psychiatra. Jistě většina zná jeho díla jako jsou "Život po životě, či Život na druhém břehu a mnoho jiných knih pojednávajících tomto základním dotazu, CO JE TO + ZDA EXISTUJE naše DUŠE. Bylo už mnoho sepsáno na toto téma,ale co to je ta duše? Vědecké označení bychom mohli použít jako ENERGIE s VLASTNÍ INTELIGENCÍ a PAMĚTÍ CELÉ SVÉ EXISTENCE OD POČÁTKU STVOŘENÍ, existuje již také docela přesný DŮKAZ, a tím je JEJÍ HMOTNOST. Před mnoha lety proběhl světem článek o tom,že někde renomovaní vědci společně s fyziky a lékařskými kapacitami, provedli pokus tím, že zvážili vždy pacienty,jež se nacházeli ve stavu "umírání" a stejně tak ,tyto osoby zvážili, když je čerstvě prohlásili za mrtvé,váha byla zaznamenána s přesností na deseti-tisíciny gramu, což umožnilo vědecké skupině nadšenců DOKÁZAT ,ŽE VŠICHNI DO JEDNOHO VÁŽILI O STEJNÉ MNOŽSTVÍ GRAMŮ MÉNĚ, NEŽ PŘED SMRTÍ. Naše DUŠE tedy váží všechny stejně a to přesně 21 gramů. Už to, by se dalo nazvat jistým DŮKAZEM, že naše DUŠE existuje, ale stále nám to neříká,co to je. Pokusím se vám to osvětlit co mi bylo sděleno,jako informace z centrální paměti Universa.- Duše, jak to "cosi" nazýváme JE BIO-ENERGETICKÉ pole, složené z několika vibračních frekvencí ENERGIÍ,které jsou odvislé na stupni našeho vývoje, kde se právě nacházíme. Jednoduše řečeno naše DUŠE = energetické (vlnění) bio-pole o určité vibraci = FREKVENCI,kterou udává náš vývojový stupeň,jež nese zároveň také výši NAŠÍ EMOČNÍ INTELIGENCE, která je nejdůležitějším měřítkem našich schopností, jak umět procítit situce, vcítit se do jiných bytostí a toho,co vnímají a cítí. Tato INTELIGENTNÍ neustále se vyvíjející ENERGIE, má také SVÉ SPECIFICKÉ ZABARVENÍ jednotlivce, které udává jeho frekvence vlnění,možnost jeho cítění,empatii k ostatním inteligentním energiím a celému Universu. Tato jemno-hmotná energetická seskupení (TĚLA) jsou v neustálém vývoji, a musí se stále snažit být v souladu se zákony celého Universa, tedy nikoli jen se známým nám vesmírem,ale také s tím,co nám je tady na Zemi a v tomto troj-rozměrném prostoru utajeno. Naopak v tomto stavu ČISTÉ INTELIGENTNÍ ENERGIE naší DUŠE, je nám přístupno daleko více znalostí,prožitků a možností, našeho dalšího NEUSTÁLÉHO VÝVOJE, tak našich nových i staro-nových možností pohybování se a přesouvání se v tomto i jiných světech , různých dimenzích, také existencí a volby bytostí, to znamená VOLBY SCHRÁNEK PRO TUTO NAŠI DUŠI, NUTNÝCH PRO EXISTENCI V RŮZNÝCH PROSTŘEDÍCH našeho "studia", našeho bytí v tom,kterém "světě",různých dimenzí...více o tom se dozvíte,když si napíšete o výtah o Duši .../tento text podléhá autorskému zákonu a je chráněn autorskými právy, smí být kopírován jen se souhlasem autora tohoto článku,kontakt: genea1@email.cz/
Jak již víte duch si kolem sebe nahromadí a zhmotní prvotní energii a tak se uchytí v duši, ta má svůj určitý vývojový stupeň, to je podle jejího vlastního vývoje, kterým už prošla.
Na to, aby se mohla vyvíjet dál v naší dimenzi se tedy potřebuje uchytiti ve hmotě, což je nejpodstatnější pro získávání dalších potřebných zkušeností, prostřednictvím pocitů, cítění a vnímání a samozřejmě také prostřednictvím jejích vlastních reakcí na to, co prociťuje. A tady se TVOŘÍ KARMICKÉ JEJÍ ZÁVAZKY, KTERÝMI SE MĚNÍ = UČÍ A VYVÍJÍ.

A O TOTO JDE VE VÝVOJI DUŠÍ
Takže , abychom mohli žít dobře, v hojnosti a vnitřním míru, MUSÍME MÍT PROČIŠTĚNOU KARMU A NAŠE ZÁVAZKY, TO ZNAMENÁ, MÍT DOROVNÁNY TYTO ZÁVAZKY, které vznikly NAŠÍM VLASTNÍM JEDNÁNÍM V MINULOSTI !!!
Teprve potom se nám UVOLNÍ ENERGIE HOJNOSTI. Tedy DOSTATEK LÁSKY, DOSTATEK PENĚZ, SKVĚLÉ ZDRAVÍ, HOJNOST VE VŠECH SMĚRECH VAŠEHO BYTÍ tady vv tomto trojrozměrném prostoru.

Pokud pociťujete jakákoli OMEZEN, v kterémkoli směru vašeho bytí / života, znamená vždy BLOKACE vlivem karmického závazku !
Chcete-li žít bez omezujících BLOKACÍ Z MINULOSTI,
JE NUTNÉ SI VYČISTIT KARMICKÉ ZÁVAZKY, to znamená ODSTRANIT SI BLOKACE A VYROVNAT ENERGII Z MINULOSTI.
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one