Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."
PŮSOBENÍ ENERGIÍ KLETEBY, UŘKNUTÍ A OVLIVNĚNÍ NA VÁS
PŮSOBENÍ ENERGIÍ KLETEBY, UŘKNUTÍ A OVLIVNĚNÍ NA VÁS
Symptomy napadení NEGATIVNÍ energií a OCHRANA proti nim

Jak na nás působí černá magie

Většina duchovních poradců a věštců se ve své praxi setkává s klienty, kteří mají podezření, že na ně byla uvalena kletba. Občas dokonce sami můžeme takový dojem nabýt. Jak věrohodně rozeznáme podobná tvrzení od pověry a jaké jsou klasické
symptomy skutečného a účinkujícího prokletí?

Jedním z nejtypičtějších symptomů bývá, že se u postiženého rozvine vleklý zdravotní problém záhadného původu, který nereaguje na žádnou klasickou léčbu. Jindy se vůbec nedaří nalézt příčinu obtíží. Přestože byly vyzkoušeny různé druhy terapie, dostavuje se jen dočasná úleva a potíže se jakoby odnikud vracejí.

Dalším nejtypičtějším projevem působící kletby nebo jiného druhu špatné energie je spánek a usínání. Nepříjemné, úzkostné sny, někdy až ve formě nočních můr mohou obsahovat důležitá sdělení o probíhajícím dění a ukazovat na původce - bohužel si je dotyčný typicky nepamatuje. Neschopnost pamatovat si sny a špatné spaní jsou všeobecně považovány za klasické známky duchovního útlaku. V extrémním případě dochází k porušení spánku a denního rytmu, kdy nespavost dále ochromuje postiženého a přináší tělesné chřadnutí způsobené neschopností těla se zregenerovat během odpočinku. To je nepříjemným vedlejším efektem porušeného spánku.

Jiné negativní energie nejsou tak silné, ale působí velmi vlekle, takže si často postižený ani neuvědomuje, že s nimi žije. Většinou je označujeme jako „smůlu“.

Když se člověku nedaří v žádné oblasti života přes soustavné úsilí, stále se dostává do problematických situací a vztahů, nemůže najít vhodného partnera - v lidové magii se hovoří o „zkřížení cesty“, což je výraz, mající svůj původ ve starobylé africké magii, kde se kříž používá k vytvoření bloku a utrpení. Takové nepříjemnosti lze považovat za slabší formu kletby, k jejímuž odstranění slouží postupy ochranných rituálů.

Třetí skupinu tvoří vjemy psychické a celkový duševní stav. Není neobvyklé, že více citliví nebo intuitivní lidé sami hovoří o tom, že mají pocit cizorodé přítomnosti ve svém okolí nebo se jim stávají různé nezvyklé příhody - praskání obrazů, ztráta osobních ochranných předmětů, které nasvědčují nadpřirozenému působení.

Část těchto vjemů se vztahuje ke strážným andělům a předkům postiženého, kteří se jej snaží varovat. Ti šťastnější jsou schopni rozeznat konkrétní sdělení a zařídit se podle těchto intuicí. Ti méně šťastní naopak propadají úzkosti a pocitu všeobecného ohrožení, který bývá velice zhoubný. Jak odpozorovali psychologové na příkladu koncentračních táborů, nejrychleji vždy zabíjí strach.

Je proto třeba v případě podezření na kletbu postupovat racionálně a obrnit se za každou cenu proti panice!

Prvním důležitým zamyšlením je, zda si je klient vědom nějakého nepřátelského prostředí či situace ve svém životě nebo v době, kdy potíže začaly. Většina lidí podle mých zkušeností si je velmi dobře vědoma potenciálního nebezpečí a nakonec se i snadno dobereme jejich zdroje.

Bohužel to bývá často již ve fázi, kdy je kletba v plné síle a její odstranění a plná rehabilitace života postiženého budou trvat dlouho i v nejlepším případě. Navíc se většinou sám z toho člověk bez vedení "znalého" nemá šanci dostat. Je potřeba si také uvědomit, že ten, kdo mu pomáhá, se SÁM TAKÉ VYSTAVUJE PŮSOBENÍ KLETBY, UŘKNUTÍ, ČI JINÉMU PŮSOBENÍ NEGACÍ, INKARNÁTŮ, které se velmi lehce přenese i na pomáhajícího, PROTO JE SAMOZŘEJMÉ, že cena za pomoc odstranění JE OPRAVDU VYSOKÁ.

Vždyť kdo z Vás by se sám a DOBROVOLNĚ VYDAL všanc PŮSOBENÍ KLETBY či NEGATIVNÍ ENERGIE, která jej bude více či méně ohrožovat přímým působením? Zřejmě nikdo, není se tedy čemu divit, že jde o službu velmi drahou - pro její nutnost opakování až do úplné stability aurické energie v těle.

Abych byla zcela konkrétní, v počáteční fázi je snadné se kletbě ubránit nebo ji ze sebe setřást pomocí vůle, disciplíny a speciálních postupů, které nabízejí všechny duchovní tradice. K tomu je však zapotřebí dostatečná bdělost postiženého, aby rozeznal klíčící vliv a postavil se mu.

Častěji se setkávám s tím, že ČERNÁ MAGIE funguje jako rakovina, JAKO NAPADENÝ ORGANISMUS, KTERÝ SE NEMŮŽE SÁM BRÁNIT A SPĚJE K JASNÉMU ZÁNIKU.

Lidé zkrátka nechtějí věřit tomu, že ji mají, takže často něco podniknou až v hodině dvanácté. V situaci, kdy je klient dlouhodobě bez práce, přišel o rodinu, má chatrné zdraví a ztrácí chuť do života, typicky shledáváme, že daný vliv v jeho životě působí už řadu měsíců nebo i dokonce let.

Myšlenka je energie a projevuje se na astrální úrovni. Každá myšlenka se objevuje v astrálním světě, kde většina postupně zaniká - rozplyne se či se přetvoří. Nicméně pokud je daná konkrétní myšlenka oživována, opakována, nabývá v astrální oblasti na síle a tvaru a hovoříme tak o astrální larvě. Astrální larvu může vytvořit nejenom jednotlivec. Pokud je vytvořena větší skupinou lidí, vzniká tzv. "egregor".

Myšlenka má tak dlouhé trvání, jak jí její tvůrce podporuje a oživuje, je udržována při životě naším opakovaným vysíláním konkrétní myšlenky a neustále se zvětšuje. A to obzvláště, pokud jsou myšlenky podpořeny emočními pohnutkami.

Chová se vlastně podobně jako parazit. Živí se vitalitou tvůrce, provází ho na každém kroku a zároveň ho nabádá k představám či k jednání ve smyslu dané myšlenky.


1. jsou napadení kategorická

Ty vznikají opakováním „špatných“ myšlenek - jsou v podstatě zdrojem našich zlozvyků. Znají je velice důvěrně kuřáci, alkoholici, uživatelé drog apod. Astrální larvy stojí za psychickými závislostmi, ponoukají nás k tomu, abychom jim podléhali. Probouzejí v nás hlad po nich. Projevy slabé vůle, hledání opory ve špatných věcech a zlozvycích - napadený JASNĚ VÍ, že JEDNÁ ŠPATNĚ!


2. jsou napadení sanegorická

Ty nám pomáhají budovat dobré zvyky. Často doprovázejí ty, kteří se vášnivě zabývají nějakým koníčkem. Tyto mohou být velice užitečné, dají se i cíleně využít k boji s napadeními kategorickými.

Pomoc při veškerých napadeních je pomocí rituálů BÍLÉ MAGIE.

Jde o staletími prověřené věci, které se dochovaly a opravdu ÚČINKUJÍ, návody k nim - některým z nich, lépe řečeno - si můžete pomoci, ale opět pozor: kupujte jen od znalých mágů, neboť neznalá osoba Vám může velmi uškodit, pokud neumí sama s rituálem pracovat nebo jej sama vykonávat, je vždy dobře se o kompetentnosti mága přesvědčit, Měl by být svolný vám vysvětlit, na jaké bázi budete pracovat, měl by Vám dát jasné instrukce, i když Vám prodává pouze očistný nebo jen ochranný návod na rituál, měl by jej sám VELMI DOBŘE ZNÁT, umět jej používat a měl by znát, kdy má největší účinky, kolikrát jej musíte dělat a proč.


Prokletí existuje, odstranění = očista + ochrana

Prokletí existuje - tak, jako existuje síla požehnání
Prokletí existuje, stejně jako existuje síla požehnání, které přináší do života lidí dobro, které jim pouhý člověk nemůže dát. Ve stejném smyslu prokletí přivádí do života člověka zlo, a to s odvoláním na říši zla. Smutnou realitou je, že ten, kdo své srdce otevírá zlu, sám jím je zasažen... Podle zkušeností exorcistů právě prokletí v rodině má velkou sílu. Zrušit jeho účinky lze tzv. modlitbou za rozvázání (rozvázání negativní vazby, která se prokletím vytvořila, mocí Boží - nejvyšší energií Universa - a zrušením jejích negativních důsledků).

Odstranění kletby
Kletba by se měla odstranit stálým a opakovaným ochranným obalem, kterým se zcela obalíme, aby se nic a nikdo nemohl dostat k našemu "Já"a k našemu myšlení. Jde to pomocí jak rituálů bílé magie, tak pomoci exorcisty.

Odstranění kletby.
Odstranění kletby z jiného člověka je úkonem, který můžeme provést, jen když budeme sami očištěni od kletby. Jsou to podobné energie, které přitahujeme a které se na nás obalují. Jsou to špatné energie, které na nás posílají naši nepřátelé, nebo může jít o skutečnou kletbu, anebo může jít o obal, který se na nás utvoří v průběhu několika let a tak nás obklopí obal ze špatných energií lidí, které potkáváme. Tento obal je opravdu odolný, protože je dlouhodobý a stále narůstá. To jsou kletby, které na sobě můžeme mít. Obalená kletba by moc nepomohla tomu dotyčnému člověku, proto je potřeba se zbavit nejprve své kletby, čehokoliv z toho, co na nás spočívá.
/text smí být kopírován jen s linkem tohoto webu, podléhá autorskému zákonu nebo se svolením autorky genea1@email.cz
Vlivy kleteb,uřknutí a ovlivnění na jednotlivé orgány těla fyzického
Vlivy kleteb,uřknutí a ovlivnění na jednotlivé orgány těla fyzického
ÚRYVKY Z knihy S.N.Lazareva Diagnostika karmy

MYŠLENKY /úryvky z knihy Diagnostika karmy/
-Životaschopnost člověka je dána zásobou lásky v jeho duši. Buňka je životaschopná natolik,
nakolik je spjata s celým organismem. Úroveň lásky v duši každého z nás je úrovní kontaktu se
Stvořitelem. Když tato úroveň klesá, náš organismus musí zemřít, aby nezahynula naše duše.

-Sebe-opovrhování se nakonec mění v program sebezkázy. Za normálních
okolností byste dostal rakovinu. Vy však máte vyvážený organismus, takže se dočkáte spíš těžkého
úrazu a pomalého umírání. Nikdy neukládejte výhrady, které máte vůči jiným lidem, do svého
nitra.

-A své osobní problémy tam nevpouštějte taky.
Pamatujte si na celý život jednu věc: cit lásky nám nepatři, nemáme právo se ho dotýkat, nemáme
právo si ho podřizovat nebo se snažit ho ovládat. My sami jsme jen částí lásky, která se nalézá v
celku, a část nikdy nemá právo útočit na zájem celku. Cit lásky je posvátný a nedotknutelný. Nemáte právo zabíjet lásku k jiným lidem ani k sobě, to je trestuhodné.
Jestliže se s tím smíříte a vcítíte se do toho, nebudete mít problémy.

-"Jde jen o to, že si neuvědomujete, že nepříjemnosti a neúspěchy pracují v náš prospěch a
očišťují nás. To proto se vaše skleslost, deprese a lítost mění v důrazný program sebe-zkázy.
Odolnost vašeho organismu výrazně klesá, a to se týká i vašeho. Kocoura/zvířete.

-"Poproste o odpuštění za to, že jste nechuť k životu předala i svým potomkům."/při nemocech a potížích u dětí

-Na vnější úrovni je naše myšlení individuální, zatímco na vnitřní kolektivní. V nejjemnějších
hladinách je vše stejné - bez ohledu na to, zda jde o zvíře, člověka či o minerál.

-Ukazuje se, že v jemné hladině neustále
zásobujeme duše svých potomků láskou. Když však něco milujeme víc než Boha, odevzdáváme
víc, než získáváme, a to je začátek degradace naší duše. Pak čerpáme lásku a síly ze strategických
zásob - tedy z duší vlastních potomků a ze svých dalších životů.O LÁSCE, KŘIVDÁCH A NEGACÍCH
-Když si člověk učiní cíl z tendence lásky k
lidem a ke světu, vzniká žárlivost, která se léčí zradami, hádkami, křivdami a nevěrami. Přání učinit
cílem všeho svého bytí dokonalost a neustálý rozvoj plodí pýchu. Ta se dá vyhojit neúspěchy,
zklamáním, nespravedlivými urážkami a křivdami, zhroucením osudu a našich plánů do budoucna.
Jestliže absolutizujeme obě právě jmenované tendence, přibývají k řečenému ještě těžké nemoci
jako rakovina, schizofrenie, cukrovka, roztroušená skleróza a podobně. Často není nutně vybavovat
si celý svůj dosavadní život, stačí připomenout si dvě či tří významné události a změnit svůj vztah
právě k nim. Nejpodstatnější na pokání není to, že litujeme minulosti, ale to, že změníme sami sebe
a nepřipustíme chyby na další cestě životem.

-Čím více se připodobňujeme Bohu/ nejvyšší energii, tím
víc lásky se rodí v naší duši. V takovém případě se ze špinavé louže měníme v průzračný pramen.
Projděte si znovu celý život s pocitem, že vaše láska není na ničem závislá. A modlete se, aby se
právě toho dostalo i vašim potomkům."

"Nad láskou se zvítězit nedá, protože láska je Bůh."

-"Začněte pocitem, že všechno, co je kolem vás, může už v příští vteřině zmizet, že milovaný
člověk vás může kdykoli zradit, může odejít, může vás urazit nebo zemřít. Že ve kterékoli
následující vteřině můžete umřít i vy sám. Tehdy veškeré výhrady pomalu odejdou a láska zůstane.
Cit lásky nesmí na ničem záviset. Okolní svět i váš život je jen důvodem pro lásku. Slunce přece také
svítí bez ohledu na to, jak se k němu chováme."


O UZDRAVENÍ

-Abychom změnili svůj osud a svůj fyzický stav, musíme změnit svůj charakter, své lidské já!!!
Chcete-li však změnit své já, musíme opustit jeho hranice a povznést se nad ně. Kde začíná naše já,
tedy naše osobnost? Začíná u tužeb, vědomí a života. Abychom změnili sami sebe, musíme opustit
hranice života, tužeb a vědomí. To je možné jedině prostřednictvím lásky k Bohu, protože ta tu byla
před vědomím, před životem a před tužbami. Nemůžeme se však modlit k někomu, koho
nenávidíme. Ukazuje se, že jakákoli přímá nespokojenost s Bohem vstupuje do duše a zůstává tam.
Pak se člověk začíná modlit až v kritické situaci, jenže modlitba nepomáhá. Kromě přímých výhrad
vůči Bohu jsou tu i výhrady nepřímé. Ty mohou být trojího druhu.
1. Nespokojenost s Bohem skrze okolní svět, společnost, stát či skupinu lidí.
2. Výhrady vůči Bohu skrze rodiče či další milované a blízké lidi.
3. Výhrady vůči Bohu skrze nespokojenost s vlastní životní situací, vlastní osobou a vlastním
osudem.
Jakákoli dlouhodobá nespokojenost se sebou nebo se situací je podvědomý pocit zlosti na sebe,
na osud a na Boha.
Ač je to zvláštní, jedním z nejnebezpečnějších pocitů je opovržení sebou samým a
nespokojenost se situací. Sami sobě jsme otevření, proto agrese vůči vlastní osobě může dosahovat
netušených rozměrů. Pak jsme nuceni své výhrady vůči Bohu dlouze odčiňovat - před modlitbou se
nejdřív musíme vytrvale kát a zbavit se všech pocitů ukřivděnosti souvisejících s Bohem.

-Chce-li
se člověk uzdravit, ale přitom není ochoten zbavit se námitek vůči Bohu a lidem,kteří mu chtějí pomoci, či je dokonce kritizuje a odmítá změnit se, jeho modlitba
přirozeně ke svému cíli nedospěje.
-Co byste měli vědět před příchodem na sezení... Rozhodně to, že modlíte-li se za splnění svých
přání nebo za své zdraví' neuzdravíte se a vaše přání se nesplní. Modlíte se proto, abyste byli
šťastní, a ne abyste byli zdraví. Když se přitom i uzdravíte, je to normální, ale je to jen důsledek.
Vaše lidské já - to je vaše tělo, váš život, vaše tužby a vaše vědomí. Když se modlíte, abyste se
dostali za hranice svého já, abyste učinili cit lásky nezávislým na lidských hodnotách, pocítili, že v
hromadění lásky k Bohu spočívá hlavní smysl naší existence, přestanete být závislí na lidských
hodnotách. Z vašeho nitra vymizí agrese, ZLOBA,HNĚV,ÚZKOSTI A VZTEK VŮČI VŠEMU I BOHU a vy se uzdravíte.


O LÉČITELÍCH A DOKTORECH

-Když léčitel dostává
různé peněžní částky, a umí se nad ně povznést a jsou pro něj podružné, může klidně pracovat.
-Když pracuje s láskou a tokem lásky v tělech, nebude mít žádné potíže./S.N.Lazarev

Úryvky z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy


O léčitelích a duchovních terapeutech:
Když bude příliš apelovat na klienta a nedá mu jeho svobodnou volbu, potom se špína karmy z klienta může přelít na léčitele nebo pokud udělá chybu tím, že dovolí odejmout kletby, či jiné karmické blokády dříve, než se klient uvnitř změní-tím bere na sebe špínu těchto kleteb+musí se sám čistit. Proto i jemu náleží odměna od klientů, a to taková, kterou si sám určí, protože i toto je úkolem jeho duše a výukovým programem pro klienty. Protože vždy je potřeba něco nabídnout, aby mohlo být uděláno. Stejně tak nabízí i léčitel Bohu, to že přivede zpět k napojení další duši, která si ponese nové zkušenosti a poučení v tom určitém směru.
/ úryvek z knihy M.A.Kunz – Vše souvisí se vším II.Díl
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one