Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."
Nejvíce si lidé kladou dotazy tohoto typu:
-proč tuto léčbu potřebuji?...
-a kdy bych na ni neměl raději chodit?...


První dotaz jsem už tady myslím dostatečně zodpověděla, teď se budu věnovat tomu dalšímu,takže
KDY BYCH LÉČBU NEMĚL PODSTUPOVAT?

Je to zcela jednoduché, vše má SVŮJ ČAS, tak i to,zda ve VHODNOU DOBU PRO MNE, podstoupím toto čištění.
Protože VŠECHNO MÁ SVŮJ ČAS, což je tady zcela doslovné.
KDY LÉČBU NEPODSTOUPIT:

- POKUD NEVÍM SÁM JISTĚ,ŽE TO CHCI UDĚLAT = jednoduše moje "duše" ještě nedozrála pro tuto změnu vnímání světa a samu sebe, jinak řečeno,ještě jsem se DOSTATEČNĚ NENAUČIL/a URČITÉ VĚCI,KTERÉ JSEM MĚL/a, ABYCH TUTO LÉČBU PODSTOUPIL/a + TAK BY SE MOHLO STÁT, ŽE SICE "VYSTOUPÁM PO SPIRÁLE ENERGIÍ" NA VYŠŠÍ VIBRACE, ale protože ještě mi chybí POZNÁNÍ A POCHOPENÍ URČITÝCH VĚCÍ,JEDNÁNÍ+MYŠLENÍ stane se za nějaký ČAS to, ŽE MNE MOJE VLASTNÍ NEVĚDOMÍ VRÁTÍ NAZPĚT DO BODU TĚSNĚ PŘED LÉČBOU,proč? Jednoduše proto, že mi chybí určité věci k pochopení, chybí mi určitá OSOBNÍ ZKUŠENOST,když jsem to nepochopil po VYSTOUPÁNÍ NA VYŠŠÍ VIBRACE,TAK SE VRÁTÍM ZPĚT A JDU POMALEJI A ZNOVU,TAK ABYCH SI VŠE OSOBNĚ "OSAHAL NA SOBĚ" - jdu cestou vlastních bolestných zkušeností,abych se naučil SPRÁVNÉMU VNÍMÁNÍ SVĚTA.

- POKUD NA LÉČBU CHCI JÍT JEN ZE ZVĚDAVOSTI - PLATÍ TO SAMÉ JAKO U prvního důvodu, jen s tím rozdílem,že je určitá šance,že se Vám stane,že PŮVODNĚ JSTE ŠLI jen ZE ZVĚDAVOSTI,ALE EJHLE ONO VÁS TO POHLTILO + JSTE SPOKOJENÍ,ŽE JSTE TO ABSOLVOVALI nebo se stane OPAK + NEJSTE PROSTĚ NA TUTO LÉČBU -PŘECHODU DO FUNGOVÁNÍ VE VYŠŠÍCH VIBRACÍCH JEŠTĚ PŘIPRAVENI UVNITŘ SEBE SAMA, to znamená,že třeba nechcete nebo nemáte potřebu něco na vašem životě měnit,vlastně ani sami nevíte,proč a co by vám léčba měla přinést - máte tedy ještě trochu času na pochopení a prohloubení vlastního poznání.

- POKUD NECHCI SÁM NA SOBĚ AKTIVNĚ PRACOVAT + ČEKÁM, ŽE TO ZA MNE UDĚLÁ TEN,CO PROVÁDÍ LÉČBU (léčitel) - tato léčba je dobrovolná a TEN,KDO DO NÍ VSTUPUJE SI MUSÍ BÝT VĚDOM,ŽE PRO JEHO VLASTNÍ POSTUP A LÉČBU BUDE MUSET TAKÉ URČITÉ VĚCI UDĚLAT ZCELA SÁM, jinak řečeno,pokud si myslíte,že já vám pošlu energie a uděláme sezení a je to tím hotovo, velmi se mýlíte. PROTOŽE TÍM,KDO CHCE ZMĚNIT SVŮJ ŽIVOT JSTE VY SAMI +TEDY JÁ NEMOHU UDĚLAT VÍCE,než dělám - Vy musíte chtít SAMI NA SOBĚ PRACOVAT+VY MUSÍTE VZÍT SAMI ZA SEBE SVOU ZODPOVĚDNOST, nikoli léčitel za vás. Takže pokud NECHCETE a nebo NEBUDETE SAMI DODRŽOVAT PRŮBĚH LÉČBY,k němuž patří léčebné texty,mantry,meditace nebude léčba úplná a ve VAŠEM NEVĚDOMÍ SE TÍM PÁDEM NEODSTRANÍ staré a chybné programy,které Vás blokují + prostě při nedodržení léčebného postupu tedy NEBUDOU Z NEVĚDOMÍ ZCELA ODSTRANĚNY+ TUDÍŽ SE ZA ČAS ZASE ZNOVU AKTIVUJÍ,proč? Protože jste NEPOCHOPILI,CO JSTE SE MĚLI NAUČIT+ZNOVU VÁS TO PAK "HODÍ DO BODU", KTERÝ SE MUSÍTE V TOMTO ŽIVOTĚ NAUČIT- a osobně si projdete tedy SVOU BOLESTNOU ZKUŠENOST, když jste ji neporozuměli v afirmačním textu,proč jste si ho měli odříkávat. Vidíte,že to je jednoduché,takže pokud nechcete nebo nehodláte na sobě dál aktivně pracovat, NEJSTE PŘIPRAVENI NA POSTUP DO VYŠŠÍCH VIBRACÍ A DALŠÍM FUNGOVÁNÍ v nich ve Vašem dalším pokračování tímto bytím (životem).

- POKUD ZÁROVEŇ ABSOLVUJI JINOU METODU očisty + zpracování SVÉ minulosti (REGRESE...aj.-raději se dotázat zda mohu ZÁROVEŇ podstoupit léčbu i tuto,pokud již chodím na jiné současně prováděné léčby)
TATO LÉČBA = SPECIFICKÁ skládá a restartuje znovu od základu celé bytí Vaší bytosti, jak tady na Zemi, tak Vaši minulost - minulé životy, minulé zkušenosti = BLOKACE,STRACHY,PROBLÉMY VE ZDRAVÍ, PRÁCI,PENĚZÍCH,VZTAZÍCH S VAŠIM OKOLÍM..AJ. Pokud postupuje klient jinou alternativní metodu může se stát,že tyto dvě metody by postupovaly jako by protichůdně,protože každá by šla jiným směrem ovšem třeba i na konci by měly stejný cíl,žel takto by klientovi mohly vzniknout "zbytečné potíže", jako by navíc - sice většinou přechodného rázu,ale zato bolestivěji prožívané- např. má-li potíže ve vztazích osobních, mohl by při protichůdnému působení mít daleko větší problémy po dobu,než se mu věci upraví ...a tak dále.
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one