Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."
Jak se dostanu na SPRÁVNÉ FREKVENCE energií? To je dotaz drtivé většiny mých klientů, takže si o tom něco povíme také. Na pro Vás SPRÁVNOU VIBRAČNÍ FREKVENCI se dostanete jen Vy sami, protože nikdo jiný , Než Vy sami NEVÍ, co opravdu chcete!!! Také samozřejmě musíte jinak JEDNAT, BÝT V SOULADU SE zákony UNIVERSA. Hmmm...to se snadno řekne, ale mnohem hůře udělá. Proč? Jednoduše protože dostat se na SPRÁVNOU VAŠI FREKVENCI, znamená ZMĚNIT SEBE SAMA, změnit své vnímání a myšlení a jednání vůči všem a všemu,tedy i vůči sám sobě,což bývá nejtěžší. Mnoho z mých klientů si myslelo na počátku,když mne navštívili,že změna bude spočívat jen v jednotlivých návycích pro určité věci, či situaci, ale omyl byl tvrdou pravdou. Úspěch můžete dosáhnout jen tím, že zmíněnou ZMĚNU UDĚLÁTE NAPROSTO VE VŠEM, co děláte. To znamená třeba v denním režimu. Řeknete,že to je dáno mou prací, ano jistě je to DÍL TOHO, ale změna dne je dána JEN VÁMI. To znamená, jak se vzbudíte...co si ihned pomyslíte...co ihned uděláte,jako první věc (mnoho z vás si řekne,no jdu na wc nebo se napít..) ,ale tak to není! První věcí hned po probuzení = MYŠLENKA !!!!! Takže na co hned po probuzení myslíte?...jistě si odpovíte sami...co první tedy vlastně uděláte,po probuzení?...ano, MÁTE PRVNÍ MYŠLENKU, ta ovšem určuje IHNED vaše pocity, vaši náladu,váš entuziasmus,vaši chuť do života,váš směr dalších myšlenek a tím i naladění do nového dne!!! Takže není to tak jednoduché,jak se možná zdá, je nutné se NEJPRVE PODÍVAT SÁM DO SEBE, jaký jsem, co dělám,co z toho je správné, a co není . Na základě toho se můžete ZMĚNIT, POSTUPNĚ odstraňovat staré nevhodné vzorce programů,podle kterých jede vaše mysl,vaše konání a také s tím související vidění okolí i sebe sama. Takže CHCETE-LI ZMĚNU, začněte sami u sebe!!! Na základě toho se bude měnit také to,co sami odrážíte,tedy to,jak se okolí vás bude k vám chovat a s vámi jednat a vás vnímat,budete tím MĚNIT SVÉ VLASTNÍ VIBRAČNÍ TOKY ENERGIÍ. Jak vidíte ZMĚNA JE JEN NA VÁS SAMOTNÝCH. Měníte tedy nejen MYŠLENKY, ale také VNÍMÁNÍ SVÉHO OKOLÍ, měníte tak i své vlastní ČINY, VAŠE JEDNÁNÍ vůči sobě i druhým. Změnit se , dá tedy velikou práci, mohu vám říci ze zkušeností vlastních i mých klientů jde o nejtěžší práci,ale VÝSLEDEK STOJÍ ZA TO,to mi věřte!!! Pokud se rozhodnete změnit své vibrační energie,kde se právě NACHÁZÍTE, měli by jste se NEJPRVE projít OČISTOU energií ve vašem jemno-hmotném těle a těle fyzickém, potom budete potřebovat ODSTRANIT KARMICKÉ BLOKY, což umožní karmická očista a odblokace negací, potom budete potřebovat PROJÍT ODSTRANĚNÍM STARÝCH A CHYBNÝCH PROGRAMŮ MINULOSTI, které vznikly bu´d v dávné minulosti vaší-karmické, tak v tomto životě,což jsou jednak ZKUŠENOSTNÍ PROGRAMY, jednak PROGRAMY NAUČENÉ A PŘEVZATÉ programy od např. rodičů,učitelů,lidí z okolí nebo prarodičů,ale jsou tu jak jsem vzpomněla také PROGRAMY Z PROŽITÝCH MINULOSTNÍCH BYTÍ VAŠÍ DUŠE. Což znamená,že máte v mysli už uložené programy např. strachu,FÓBIÍ, OBAVY,PROGRAMY SEBEDESTRUKCE,k vůli nějaké vlastní činnosti v minulosti nebo k vůli zážitku,jež vás traumatizoval natolik,že jste si vytvořili vnitřní blok a tím i program obrany,před stejným "šíleným prožitkem",který jste již absolvovali v minulém některém vašem bytí. tyto PROGRAMY CHYBNÉ MUSÍ BÝT také ODSTRANĚNY a MÍSTO nich musí SE VLOŽIT PROGRAMY DO NEVĚDOMÍ ZCELA NOVÉ,vhodné pro tento Váš život. Takže vidíte, že ZMĚNA = velice složitý PROCES, ODRÁŽEJÍCÍ SE V CELÉM VAŠEM ŽIVOTĚ,teprve POTOM SE ZMĚNÍ VAŠE VIBRACE ENERGIÍ, v nichž se budete po této hloubkové proměně nacházet.
ZVÝŠENÍ VIBRACÍ

- základem je PROČIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ KARMICKÝCH + OČISTA OD NEGATIVNÍCH VLIVŮ ENERGIÍ Z TOHOTO vašeho života !!!!

BEZ TOHOTO SE NENÍ MOŽNÉ DOSTAT NA VYŠŠÍ VIBRACI TOKŮ ENERGIÍ, tedy jak já ráda používám do vyšší řeky energie, kterou právě plujete ve svém vlastním životě. Protože NEJDE UDĚLAT KVANTOVÝ SKOK, BEZ TOHO, ABY JSTE ho směli udělat, tedy byli na něj připraveni také energeticky, pokud se o to pokoušíte zase vás to hodí do té energie, kam nyní patříte svými vibracemi, jinak řečeno, jak nyní máte naladěno vaše vnímání, jednání, myšlení, bez pročištění se vám nemůže ani měnit myšlení, ani nebudete mít "správné vnímání světa kolem vás" (viz. ...sklenice s vodou naplněná do půlky-jeden uvidí -poloplnou a další zase řekne, že je poloprázdná...rozdílné vidění věcí)

Takže nejen pročištění karmických blokád, které vás drží na místě, v určitém směru vašeho života, ale také s očistou přichází nutně i
-ZMĚNA MYŠLENÍ
-ZMĚNY V JEDNÁNÍ
-ZMĚNY POSTOJŮ
-ZMĚNY VE VLASTNÍM ŽEBŘÍČKU HODNOT

S TÍM VŠÍM SOUVISÍ VÁŠ "KVANTOVÝ SKOK", který by jste nyní BEZ KARMICKÉ OČISTY, zcela jistě NEMOHLI UDĚLAT, PROSTĚ VÁS TA ENERGIE NEPUSTÍ SE DOSTAT NA VIBRACE, KTERÉ K VÁM NEPATŘÍ !

TAKTO SI MŮŽETE SAMI ZMĚNIT ZCELA CÍLENĚ SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT K LEPŠÍMU, ZÁLEŽÍ JEN A JEN NA VÁS, KDY SE ROZHODNETE TO UDĚLAT, nikdo vás k tomu nebude nutit, nikdo se na vás ani nebude zlobit, že to ještě teď nechcete udělat, třeba jen proto, že tomu ještě nevěříte, víte vesmírné síly neštve, jaký život máte, a ani nikomu jinému to nevadí, v jakých problémech právě jste, je to jen na vás, kdy to začne vadit jen a jen vám, vesmír vám dá tolik času, kolik budete potřebovat, abyste sami pochopili, že pročistit se je jenom ve vašem vlastním zájmu./M.Abha
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one