Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."
Blokace na životě, ovlivní paměť buněk DNA, negace energií kolem nás, náš stav vědomí i nevědomí a programová nastavení v nich
Blokace na životě, ovlivní paměť buněk DNA, negace energií kolem nás, náš stav vědomí i nevědomí a programová nastavení v nich
Jak vznikají blokace na našem životě? Toto je další dotaz,který často zodpovídám,tak se na to také tady podíváme, BLOKACE = výchovný program,jak jste se již v minulých příspěvcích mohli dovědět. Blokováním nás VEDE A UČÍ, SPRÁVNÉMU VIDĚNÍ A VNÍMÁNÍ světa naše vlastní duše a vyšší "Já". Tak jak to vlastně funguje? Pokud se vyvíjíme ve správném směru našeho určení, tak se netvoří další bloky,ale máme stále ty,které jsme si už přinesli s sebou tady do tohoto života z naší dávné minulosti minulých životů,což jsou naše obavy,strachy,nejistoty a nedostatek sebevědomí v určité pro nás dříve velmi traumatizující situaci,pokud se znovu dostáváme do PODOBNÉ SITUACE, potom se v nás automaticky SPUSTÍ BLOKACE, to je chybný program pro tento náš život, jde většinou o program strachu nebo dokonce o programy sebe-destruktivního charakteru,takže nás to prostě zbrdí nebo dokonce zastaví v našem vývoji nebo ,co je nejhorší mnozí volí dobrovolný odchod z tohoto bytí, tedy smrt a mají sebevražedné sklony,stane se to vždy,když nám NĚJAKÁ SITUACE V TOMTO ŽIVOTĚ připomene náš minulý život, spustí tím program viny, sebe-trestu a sebe-zničující myšlenky strachu,jež nás dostávají do bezvýchodných pro nás situací. Toto je ovšem extrém,ale jsou samozřejmě JINÉ BLOKY, které nám komplikují náš život, třeba BLOK STRACHU, ovlivní vždy tok energií ve třetí čakře, jde o to,co je příčinou našeho spuštění strachu a z čeho jej máme. Sami dobře znáte mnoho obav a strachů,které jste sami museli překonat,a o to vlastně jde, O PŘEKONÁNÍ tohoto programu obav a strachu z "něčeho", tím dojde ke zrušení tohoto automaticky se tvořícího se prográmku naší mysli, který se ozývá vždy,když jsme v NESOULADNÝCH TOCÍCH ENERGIÍ ve vlastním jemno-hmotném těle. Jsou ,ale také PROGRAMY Z MINULOSTI,které nejde tak jednoduše vynulovat, to proto, že mají PŘÍČINY HLUBOKO V NÁS A JSOU SPOJENY S VELMI BOLESTIVÝMI ZÁŽITKY, což bývá většinou buď strach ze smrti vlastní nebo SMRT CIZÍ osoby, ale také blokády vzniklé ve směrech hojnosti majetků,což znamená blokáda STRACHU Z MNOHA PENĚZ,kterou řeším s mnoha lidmi,taková blokáda se PROJEVUJE NÁSLEDNĚ - NÁHLÝM NEZDAREM nebo STRMÝM PROPADEM V práci, zaměstnání nebo podnikání, to znamená v praxi tím,že se nám třeba dařilo dost slušně stále jsme měli dostatek práce,peněz,ale po PŘEKROČENÍ URČITÉHO MNOŽSTVÍ PENĚZ nebo i majetku, DOCHÁZÍ KE SPUŠTĚNÍ prográmku blokace+nastává PROPAD, PÁD CELÉ FIRMY, dojde k jako by NEVYSVĚTLITELNÉ investici,která se nevrátí nebo NESMYSLNÉMU UTRACENÍ mnoha peněz a TAK NÁSLEDUJE KRACH OSOBNÍ nebo i FIREMNÍ. TAKOVÝ blokační program VŽDY SPOUŠTÍ NAŠE nevědomí,spoštěčem bývá "MNOŽSTVÍ PENĚZ+STRACH Z NICH" , COŽ VLASTNĚ JE strach o sebe sama, protože tento prográmek vznik V MINULOSTI. V minulých našich životech, kdy jsme například ...cestovali s mnoha penězi a došlo k násilnému přepadení a následně i zabití nás samotných nebo k došlo k zabití někoho,kdo nám byl velmi blízký, ČÍMŽ SI NAŠE NEVĚDOMÍ ULOŽILO TOTO TRAUMA,do paměti a PŘIPRAVILO DO BUDOUCNA pro naši "OCHRANU" PROGRÁMEK "OBRANY PROTI ZBOHATNUTÍ", což má za následek to,že jakmile ZAZNAMENÁ NAŠE PODVĚDOMÍ DOSTATEK PENĚZ-míru jejich si určí naše Já, tak se SPUSTÍ TENTO DESTRUKČNÍ PROGRAM,ABY NÁS ZBAVIL této hrozby "přepadení s násilnou smrtí" a tím se sami dostáváme NEVĚDOMĚ do situací,které nás připraví o naše peníze a majetky-třeba vytvoříme si nesmyslný dluh nebo podepíšeme smlouvu,kde nám nebude více zaplaceno,než naše NEVĚDOMÍ DOVOLÍ,taková BLOKÁDA na penězích NÁM KOMPLIKUJE DALŠÍ NÁŠ ŽIVOT. Nejde se toho vědomě nijak zbavit,protože většinou dotyčný ani sám netuší,jak ho JEHO VLASTNÍ JÁ blokuje a co to spouští,takže je dobré jít za nějakým odborníkem,který se kupříkladu "podívá do minulosti a Vás samotných" a najde příčinu a odstraní ji, teprve potom lze PŘE-NASTAVIT nový program pro takovou situaci,aby jste mohli bez omezení užívat darů vesmíru. Tímto jsme si také zodpověděli případnou otázku, proč by u takové BLOKÁDY NA PENĚZÍCH nefungovala jen pouhá opakování určitých afirmací motivujících nás k většímu výkonu. Pokud by totiž nebyla odstraněna PŘÍČINA, došlo by k tomu,že sice bychom se namotivovali i k větším výkonům,ale o to drastičtěji bychom o peníze-majetek došli,protože naše vlastní mysl by UPOSLECHLA STRIKTNĚ nastavený PROGRAM Z MINULOSTI. PROTO JE NUTNÉ, nejprve najít PŘÍČINU BLOKU, teprve POTOM PŘENASTAVIT nový program. Naprosto stejným způsobem vznikají BLOKACE na zdraví, na vztazích nebo v toku lásky přímo v srdeční čakře. Mnoho informací najdete také na webu : http://www.vestirna.717.cz
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one