Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."
of_lost_souls_01.jpg
KARMICKÉ ZÁZNAMY A BLOKY

KARMICKÉ BLOKACE

Každý z nás je jednotou fyzického těla a biopole energetických systémů, toto je nejdůležitější,co je potřeba si uvědomit!!!

Jak vznikají KARMICKÉ blokace?

Jednoduše porušením některých zákonitostí Universa, či vesmíru, kde právě žijeme a jimž právě podléháme. To znamená, že pokud poruším jakoukoli zákonitost jsem ihned v některém směru blokována tak, abych se poučila, že tuto věc-mé jednání, rozhodnutí v myšlení nebo konání NESMÍM DĚLAT. Spustí se mi tedy určitý výchovný program v mém těle jemno-hmotném a pokud své jednání, rozhodnutí stále opakuji, potom se tato blokace pomocí programu výchovy, projeví také na těle fyzickém.

PŘÍKLAD:

-odsuzování jiného člověka+KRITIKA...tímto porušuji zákon přijetí bez podmínek,což má za důsledek, že vědomě nebo i nevědomě postupně ničím biopole = ENERGETICKÝ SYSTÉM jiného člověka tak, že jej mohu i zničít tímto jednáním a dokonce úplně zbavit jeho energie,což je vlastně zabít ho, neboť se tak poruší jeho energie v každé z čaker a nedostatek energie se začne projevovat na určitém orgánu, či soustavě orgánů! Tato forma AGRESE VŮČI JINÉ BYTOSTI JE NEPŘÍPUSTNÁ a dojde ihned k destrukci takové bytosti, která to udělá, a o to rychleji, pokud to je vědomě a v NENÁVISTI, HNĚVU, LÍTOSTI... Toto JE vlastně ono známé přikázání, které se objevuje v každém typu víry-NEZABIJEŠ = NEZBAVÍŠ A NEPORUŠÍŠ ENERGII BIOPOLE JINÉ OSOBY, či BYTOSTI.

Pokud toto udělám nebo je to mým zvykem, potom pravidelně porušuji ostatním lidem a bytostem tady na planetě jejich energetický systém, což se mi začne brzy projevovat tak, že začnu NESOUZNÍT S PROSTOREM, což se brzy viditelně projeví na mém těle. Tato AGRESE - ODSUZOVÁNÍ + KRITIKY je namířena přímo k ničení energetického systému jiné osoby, a pokud toto dělám poruším zákon souznění s prostorem a časem, což se projeví na mé pleti,zrychleným stárnutím, rozpadem těla vlivem spuštění programů rozpadu mého fyzického těla = programů smrti, tedy vytvoří mé nevědomí určitý typ nemoci, jež mne začne ničit mé fyzické tělo tak začne se rozpadat. Není divu, vždyť jsem opakovaně porušil základní ze zákonů=známý, jako největší hřích "NEZABIJEŠ". Pokud k tomu dojde, nejvyšší energie Universa PŘERUŠÍ KONTAKT + ODPOJÍ MNE OD ZDROJE, což ihned začne sebezničujícím spouštěním programů rozpadu těla a dojde k vytváření nemocí s následkem smrti.

Naším úkolem tady je souznít s prostorem i časem, a pokud toto porušuji,začne se to ryhle projevovat na fyzickém těle - stejně staří lidé mohou vypadat diametrálně na jiný věk, než ve skutenosti mají, znáte jistě z běžného života sami, v padesáti letech vypadají idé třeba na sedumdesát a zase opačně, vše je důsledek jak souznějí a jak porušují nebo naopak neporuší zákony Universa.

Stejně tak, pokud začneme OPOVRHOVAT SAMI SEBOU, svým sárnoucím tělem nebo OPOVRHUJEME JINÝMI LIDMI + POVYŠUJEME SE, což vede nás automaticky ke KRITIZOVÁNÍ DRUHÝCH, POMLUVÁM, ZÁVISTI, NESPOKOJENOSTI S TÍM,CO MÁME, stejně tak PORUŠUJEME JEJICH NEBO SVÉ ENERGETICKÉ POLE, což se také projevuje destrukcí nás a okamžitým odpojením od zdrojové energie,což je signál pro duši k vytvoření destrukce rozpadu těla a programů smrti, neboť musíme být znovu poučeni o základních zákonech Universa, abychom mohli znovu získávat zkušenosti ve hmotném světě - fyzickém těle.

ČAS A PROSTOR

jsou veličiny, které mnoho lidí považuje za neměnné, a zapomínají na výuku ve fyzice o relativitě našeho času a prostoru, což vede také často k porušení zákonitostí o čase i prostoru jedince. Hezky toto popisuje S.N.Lazarev

"...Podstatu času jsem pochopil, když jsem si všiml, že při diagnostikování lidských karmických

struktur začínám rychle stárnout - ve tváři se objevily vrásky a začaly mi padat vlasy. Stejně

stárnout začali i lidé kolem mě. Poněkud jsem zpanikařil, ale zároveň se snažil porozumět, co se to

děje. Během jediného měsíce se ukázalo, že jakákoli událost, odehrávající se na jemné úrovni, se

promítá do budoucnosti. To, co dělám dnes, se okamžitě odráží v zrcadle budoucnosti, kdežto

karmické vrstvy se volně přelévají a realizují se v přítomnosti. Vše, co jsem udělal v minulosti se

mi najednou vracelo z budoucnosti. Rychlost plynutí karmických vrstev úzce souvisí s časem.

Velká část léčitelů očišťuje jen pacientovo tělo, kdežto duši ne. Léčitelé na vyšší úrovni zase

očišťují jen přítomnost, jenže "špínu" odhazují do budoucnosti. Když člověk dostatečně nepracuje

sáni nebo se při léčbě nemění, ta "špína" jednou někde vyplave. Abych své svěřence dokázal

skutečně očistit, zvýšil jsem rychlost toku karmických vrstev a špínu odstraňuji i z budoucnosti,

aby člověk mohl pokáním očistit svou duši v současnosti. Zároveň jsem však urychloval čas.

Teprve pak jsem zjistil, že mechanické "jednocení" karmických struktur a jakýkoli jiný chirurgický

přístup k času a prostoru nemají perspektivu. To pro mě znamenalo, že nejdůležitější není

mechanická očista v minulosti a budoucnosti (dokonce ani skrze pokání), ale změna jeho

charakteru a náhledu člověka na svět./S.N.Lazarev/"

V tomto je jasně viditelné, jak jsou tyto veličiny pro nás důležité v každodenním bytí tady na této planetě, mnoho z lidí si to žel také neuvědomuje , a tak se stává, že dochází k porušení zákonitostí mezi nimi a těmito veličinami, čímž se spouští další programy v jejich fyzickém těle a destrukce rozpadu těl, a toto je důvodem toho, proč lidé mívají těžká onemocnění, jde vlastně o to, že vícekráte PORUŠILI zákony Universa ve smyslu času, či prostoru v závislosti na svém vědomí nebo nevědomí, dle toho je destrukce rychlejší nebo pomalejší, a také dle toho, je zapsána do karmických záznamů v každé buňce našeho těla i v budoucích našich životech/M.Abha Kunz/
soul.2.jpg
ŽIVOT PO ŽIVOTĚ DOKÁZÁN VĚDOU


Převratná studie: Vědci dokázali, že existuje ŽIVOT PO ŽIVOTĚ!

Vědci z univerzity v Southamptonu přišli na to, že lidské vědomí funguje minimálně několik minut poté, co člověk umře. Co o zážitcích řekli lékaři a pacienti, kteří přežili klinickou smrt?

Smrt od nepaměti fascinuje mnohé, věřící, ateisty i odborníky. Výzkum života po životě a zážitků na hranici života a smrti, který vědci provedli s dvěma tisíci lidmi z různých zemí, přinesl zajímavý výsledek. Odborníci zkoumali pacienty z 15 různých nemocnic v Anglii, Americe a Rakousku a zjistili, že naše vědomí funguje i po tom, co lidský mozek zcela "vypne". V praxi to znamená, že člověk vnímá i bezprostředně po smrti.

reklama


Téměř 40 procent lidí, kteří "se vrátili zpět" a přežili svou klinickou smrt, popsali zážitky z druhého břehu. Jeden muž ve výpovědi uvedl, že z rohu místnosti sledoval vlastní tělo a tým lékařů, kteří se ho snažili oživit. Jiný muž, důchodce (57), který byl mrtvý více než tři minuty, detailně popsal úkony lékařů a zvuk strojů v nemocničním pokoji."Víme, že poté, co srdce přestane bít, nemůže fungovat ani lidský mozek," řekl profesor Sam Parnia, vedoucí týmu vědců. "V tomto případě však vědomí toho člověka fungovalo ještě asi tři minuty, i když byl už mrtvý," dodal odborník, který byl sám překvapen, když "mrtvý" přesně popsal vše, co se v době jeho klinické smrti kolem něj dělo.

Pacienti, kteří přežili klinickou smrt, po probrání popisovali mimořádně příjemný pocit volnosti, klidu a lásky. Někteří řekli, že čas se jakoby zpomalil, jiní tvrdili, že se naopak zrychlil. Mnozí však viděli tunel, záři, cítili teplo. Prý jakoby na druhé straně svítilo obrovské Slunce. Pár lidí popsalo pád do hluboké vody.Doktor Parnia tvrdí, že na některé lidi mohou působit léky o něco intenzivněji než na ostatní. Proto si někteří nepamatují z klinické smrti nic. A že si téma žádá, aby zážitky po smrti vědci dále zkoumali."Prvních pár minut po smrti zřejmě vědomí člověka není zničené. Jestli se potom ztratí, to nevíme. Ale bezprostředně po smrti je ještě zachované," dodal Parnia. Z 330 lidí, kteří přežili klinickou smrt, jich zážitek života po životě potvrdilo 140.
http://tn.nova.cz/clanek/prevratna-studie-vedci-dokazali-ze-nase-vedomi-zije-i-po-smrti.html
PhDr Jan Jílek
PhDr Jan Jílek
..." Uvědomil jsem si, že energie je univerzální základ správného fungování organismu. Ne že by vše vyřešila, ale když se jí nedostává, tak ani psychologie, ani medicína, ani vzdělávání nepřináší ovoce. Nejdřív je třeba naplnit organismus energií a pak je možné přistoupit ke specifičtějším krokům..."
PhDr J.Jílek

Proč lidi nemají dost energie? Co jsou nejčastější příčiny?

Podle mé zkušenosti proto, že nevědí, jak s ní pracovat a jak ji nabírat. Nevím, proč to u dospělých nefunguje automaticky, zatímco u malých dětí ano. Ale prostě je to tak – drtivá většina dospělých musí s energií vědomě pracovat, jinak jí má nedostatek. A drtivá většina neví, jak na to.
S.N.Lazarev
S.N.Lazarev
Autor textů a knih Diagnostika karmy a mnoha jiných publikací pojednávajících o karmických
závazcích a blokaci nás na tomto životě, vlivem minulých našich životů.
Úspěchy oficiální medicíny jsou v současné době nesporné. Jedním z jejích hlavních úkolů je
objevení nemoci v co nejčasnějším stadiu, což umožňuje lidi léčit mnohem efektivněji než dosud.
Problémem medicíny však stejně jako dřív zůstává schopnost porozumět tomu, co je to nemoc, jaké
jsou její příčiny a co je třeba podniknout pro to, aby nepropukla. Značný krok kupředu medicína
učinila v okamžiku, kdy lékaři pochopili, že léčit jednotlivý orgán není příliš perspektivní, protože
choroba se zmocňuje celého organismu, a je tedy třeba léčit tělo jako celek. V souvislosti s tím
vzrostl zájem o východní medicínu, která se odjakživa orientovala právě na celý organismus.
Lékaři se setkali s takovými pojmy jako energetický poledník či kanál. Představa o organismu
nejen jako o fyzické, ale i jako o energetické soustavě se postupně začala stávat součástí výbavy
každého lékaře.
Podle východní medicíny je člověk především soustavou energetickou, která vstupuje do
interakce s celým světem. Další vývoj oficiální zdravovědy vedl k poznání, že podstatou
onemocnění je snížená imunita a že dokonce i onkologické choroby bývají způsobovány poruchami
imunitního systému. Imunitní soustava souvisí s energetikou organismu a je na ní závislá.
Diagnostika energetické soustavy a její ovlivňováni jsou v moderní medicíně velmi perspektivními
oblastmi. Jsou tu však i jiné faktory, na nichž je fyzický stav organismu závislý.
Avicenna před mnoha staletími uskutečnil zajímavý pokus: do určité vzdálenosti od vlka umístil
ovci. Zvíře do tří dnů uhynulo, i když bylo naprosto zdravé. Názorně se tak ukazuje, že to, čemu
říkáme vědomí či psychika, může stav organismu do značné míry ovlivňovat, ba určovat. Pastevci
ve střední Asii užívali následující léčebné metody: Když ovce porodila mrtvé mládě, nedokázala
vstát a nic nepomáhalo, místo mrtvého jehněte jí dali živé mládě jiné matky. Ovce ho okamžitě
začala krmit a starat se o ně - a nakonec se uzdravovala. Což znamená, že fenomén zvaný psychika
dokáže pomoci i tam, kde jsou všechny léky světa bezmocné. U člověka, jehož psychická úroveň je
neporovnatelně vyšší než psychika zvířete, je také tento efekt mnohonásobně silnější. Bez znalosti
zákonů existence lidské psychiky by harmonický rozvoj medicíny nebyl možný. Důležitou etapu na
cestě k poznání, jak lidská psychika souvisí s naším zdravím, se podařilo urazit díky pokusům
Mesmera a Freuda. Podle Mesmera se ukazuje, že zdraví člověka do značné míry ovlivňují nejen
výrazné, intenzivní zážitky a stresy, ale i podněty téměř bezvýznamné. Je velice důležité pochopit,
jak hluboko do lidské psychiky pronikají. Tyto hlubinné vlivy totiž podstatně ovlivňují lidské
zdraví. Sigmund Freud zase dospěl k objevu, jímž propojil psychologii a medicínu. Dokázal, že
hlubinné podvědomé struktury fungují podle vlastních zákonitostí, a že stres, jímž jsme jednou
prošli, nikdy nemizí, že zůstává a po čase může vyvolat nemoc.

Původní orientace byla
následující: nemocný orgán můžeme ovlivňovat nejen léky či fyzioterapeutickými prostředky, ale
také energeticky - tím, že energetické proudy usměrňujeme vůlí. V osmdesátých letech se v
senzibilním léčitelství, které procházelo stejnými etapami jako oficiální medicína, přišlo na to, že
léčebnému vlivu je třeba podrobovat celý organismus. A ještě něco: čím dříve se provedla
energetická korekce, tím snazší bylo nemoc potlačit. V roce 1986 jsem podnikl pokus o včasnou
diagnostiku nemocí tím, že jsem zkoumal energetický stav organismu. UKÁZALO SE, ŽE VŠECHNO
ZÁLEŽÍ NA ENERGO-INFORMAČNÍCH POLÍCH BUNĚK,
A TO POMÁHÁ ONEMOCNĚNÍ ZAZNAMENAT DALEKO DŘÍVE,
NEŽ TO DOKÁŽE I TA NEJMODERNĚJŠÍ DIAGNOSTICKÁ APARATURA.
To znamená, že pro další rozvoj včasné diagnostiky je třeba
uplatňovat metody, určující energo-informační stav organismu.
/úryvek z knihy N.S.Lazareva/
E.Clare Prophet
E.Clare Prophet
Karma říká, že to, co se nám děje v přítomnosti, vychází z příčin, jež jsme v minulosti sami uvedli do pohybu, ať už se tak stalo před deseti minutami nebo deseti životy. Cokoli uděláme, se jednou v rámci uzavřeného kruhu vrátí zpátky k nám.
Karma a reinkarnace jdou spolu ruku v ruce; zatímco karma znamená nesplacený účet, reinkarnace je prostě jiné slovo pro příležitost. Reinkarnace nám dává další šanci splácet karmické dluhy dobrými skutky a sklízet úspěchy, které jsme zaseli. Karma a reinkarnace nám také pomáhají najít smysl v některých životních otázkách. Proč já? Proč ne já? Život je plný paradoxů a otázek tohoto typu a každý paradox je jako zenový kóan, navržený tak, abychom se podívali hlouběji, spojili se s vědomostmi své duše a vyřešili tajemství karmy./o knize "Karma a reinkarnace"-anotace, zdroj:www.kosmas.cz/
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one