Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."

Jak proces očist funguje, a proč u některých nefunguje

Změna v mysli i programech nevědomí
Změna v mysli i programech nevědomí
JAK HLOUBKOVÉ OČISTNÉ PROCESY FUNGUJÍ


PO HLOUBKOVÉ KARMICKÉ TERAPII JE TŘEBA UDĚLAT TAKÉ NOVÉ POZITIVNÍ ZMĚNY V ŽIVOTĚ, NAKONEC PROTO SE LÉČBA DĚLÁ, ABY DOŠLO KE ZMĚNĚ V ŽIVOTĚ.
Po zbavení se problému je třeba počítat s tím, že se v životě může hodně věcí změnit. Najednou nebudete „muset“ ani chtít být obětí, nebudete muset své okolí nutit k soucitu, nebudete potřebovat manipulovat svou rodinou.
Manipulace je jedním z průvodních znaků toho, když se člověk cítí jako oběť. Věci tedy mohou začít fungovat jinak, ale musíte jim to nejprve dovolit. Rozhodnout se pro pozitivní změnu „musíte zariskovat úspěch“.
Jedním z důvodů, proč mají lidé strach z pozitivní změny ve svém životě je často obava ze závisti. Někdy to dokonce je natolik silné, že to ovlivní i volbu životního partnera!

BUDOU MĚ MÍT LIDÉ JEŠTĚ RÁDI?
Poté, co se člověk zbaví chronického a dlouholetého problému, může mít strach z neznáma. Strach z toho, že jej nového a svobodnějšího lidé nebudou mít rádi. Že už ho nebudou respektovat a brát. Strach, že ho nebudou šetřit a brát na něj ohledy jako doposud.
Jak mi řekla jedna příbuzná, která se vždy ráda označovala za „těžkou alergičku“: „Dokud mi je blbě, tak mi nikdo nekecá do života.“ Čili se schovávala za svou alergii, která nebyla zdaleka tak silná, aby měla klid a nikdo na ni nekladl žádné požadavky a nároky. A tak to využívala jako skvělou manipulaci svým okolím.
Další strach může být z toho, že žít spokojeně znamená i určitou zodpovědnost. Když budu v pořádku, bude na mě mé okolí klást vyšší nároky! Zvládnu to? Nebudu vzbuzovat závist? Nebudou se na mě lidé zlobit, že už se nechovám tak podřízeně a ovladatelně?
Měla jsem kdysi dávno případ paní, která měla závislost na manželovi. Pracovala jsem s ní, a přesto, že byl na ni zlý, ona nebyla schopná od něj odejít, i přes to, že ji dokonce fyzicky napadal. Léčení se jí povedlo natolik, že od té doby nebyla závislá, začala se chovat samostatně, dělala nejrůznější rozhodnutí a mnoho věcí v životě změnila. Jejímu manželovi, pochopitelně se to vůbec nelíbilo, a chtěl, abych mu jeho ženu dala do původního stavu. Dokonce mě obvinil, že jsem jí vymyla mozek.. Tato paní ale byla statečná, protože pozitivní změny dělala, přestože to znamenalo neustálé střety s manželem, od kterého potom také odešla v jedné z jejich životních změn.

STRACH Z NEZNÁMA
Další případ paní, která si řešila problém „Neláska k sobě„. Terapie proběhla naprosto uspokojivě, ale po skončení jsem měla pocit, že je tam ještě něco. Testováním metodou Spiritual Response Therapy (SRT) jsem velmi rychle zjistila o co šlo, že v klientce vznikl strach z toho, co její proměně řekne partner, který zřejmě měl do té doby doma hlavní slovo.
V metodě SRT, kterou velmi často používám na testování informací, které se jinak dají zjistit jen obtížně, nebo vůbec, mohu zjistit, zda člověk přijme pozitivní změnu na několika úrovních. Pokud se ukáže, že tomu tak není, mohu provést léčení skrze Vyšší Já, které obvykle zabere moment. Mohu také zjistit příčinu, jako třeba v již zmíněném případě.
Pokud po čištění zjistím, že klient přijal změnu na všech úrovních, je mnohem větší šance, že již nemá strach z pozitivní změny a skutečně svůj život také změní. Toto testování jsem většinou nedělala, ale poslední zkušenosti mě vedly k tomu, že je to potřebné u některých klientů.

STRACH Z POZITIVNÍ ZMĚNY

Často se stává, že mi klienti za čas po léčebném procesu volají,
že se jim jejich potíže asi vracejí, proč tomu tak je, když udělali všechno pro to.

Je to zpravidla tím, že dokud jsou pod vlivem očistného procesu, mají větší sílu
chtít se změnit a mít ten svůj život mnohem lepší, ale když potom po očistných procesech
zůstanou "v tom sami", a bez pomoci, zase znovu se běhnou zpravidla do známých, už "zaběhnutých kolejí doma",
a toto je onen problém, proč se některým lidem i po absolvování procesu za čas znovu objevují stejné potíže, jako před
procesem očisty a léčby energetickými systémy karmického čištění.

Je to zejména v tom, že i po absolvování tohoto léčebného procesu, je zapotřebí dál pokračovat v nových programech,
v novém směru, jež vám - klientům léčba a očista aury i čaker ukázala.
Vím sama ze své zkušenosti, že je velice složité udělat mnohdy změnu v určitém směru našeho života,
nebo´t tato změna s sebou nese množství dalších ,
zprvu neviditelných menších, či větších změn, jež jsou důsledkem té prvotní klientovy změny. A i tady vidíte, že
všechno, souvisí se vším, takže i to, že se klient změní, je prvotní změna, na niž potom reaguje,
mnohdy velice "hlasitě", jeho okolí doma, ale i v práci a v každém směru jeho života, což zákonitě
tvoří nové-neznámé tlaky "strachy a obavy" klienta, s nimiž sám před změnou nepočítal,
a s nimiž se bude muset jednou pro vždy vypořádat!!!

Pokud to, ale sám nezvládá a těmto tlakům okolí, jež mnohdy jen pomalu a postupně přijímá změny v jednání, konání a myšlení
pro-léčeného klienta, potom snadno podléhá "stereotypu známého", pro klienta původně "nechtěného způsobu života", protože mu dochází, že požadovaná změna je těžší udělat, než si sám myslel, a tak se raději navrací do svých "zaběhnutých starých kolejí a programů v myšlení".
Je potřeba říci, že v tuto chvíli, kdy sám nezvládá "bojovat proti ostatním v okolí", pro něj v neznámých stresujících vodách, by mnohdy jen postačilo
ozvat se a znovu navázat jen s terapií EFT a sám by s úspěchem dokončil svou prvotně zvolenou změnu a jeho hloubkový proces očisty by byl korunován velikým úspěchem. Vidíte, že je opravdu i klientova část práce na tom, aby po očistných procesech "dokončil svou změnu tím, že ji uvede do chodu v denním životě".

Co je toho důvodem?

-slabé SEBEVĚDOMÍ
-slabá DŮVĚRA V SEBE A SVÉ SCHOPNOSTI
-slabá VÍRA V TOK ENERGIE KOSMEM - V UNIVERSUM, že jej vede správně

Jak tomu předejít?

-1) karmická hloubková očista /i vícekráte, je-li to potřeba
-2) podpůrná EFT terapie
-3) pravidelná očista čaker
-4)PRÁCE NA SEBEVĚDOMÍ !!!!!!!!!!!!!!!!
-5)KOUČINK pro dobré a lepší sebevědomí a důvěru v běh života, tak nebuďte obětí svého života, ale jeho TVOŘITELEM !!!!!!!!!!!
/M.Abha Kunz
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one