Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."

Co se děje s námi a planetou

12407639-karmicke-cisteni-pameti-duse-caker-bunek-dna-na-dalku-1.jpg
PROČ MÁTE SLOŽITÉ OBDOBÍ V KOMUNIKACÍCH

Jsou stále stoupající vibrační toky energií planety, ale i nás jednotlivců, žel každý je na tom jinak se svou vibrací, jež se výhradně řídí vzestupující duší jedince, a díky tomu se stává nyní dost často, že je nutno se rychleji vyvíjet, abychom mohli vzestup duše co nejvíce naplňovat, proto je nutné, aby také jednotlivé duše plnily své závazky a tím i zkušenosti v tomto životě, proto je nyní složité období pro ty z nás, kdo jsou v disharmonii s planetárními energiemi, jež je nutí mít stejnou vibrační úroveň, žel právě proto vyplouvá vše to, co je nutné dořešovat, čemu je nutné se učit a co je tudíž nutné pochopit pro vzestup duše, jelikož ti, co nejsou pročištění na duchovní ani jiné úrovni, takto musí činit právě tím, že jsou nuceni procházet takovými zkouškami osobních prožitků, které jim zabezpečí vzestup jejich duše, což vlastně je zharmonizování se se zákony celého Universa, tím se dostáváte do harmonické vibrace s planetární energií a jejím polem, proto je nutné řešit vše, co vás potkává a i když je to složité není šance se tomu vyhnout, jelikož osobní závazky karmické je nutné řešit v souladu se zákony celého Universa, jinak se vytváří shluky negativní energií v auryckém systému a zhustí se natolik, že vše se promítne do reality a nutnost dořešovat věci je tu+jste tak nuceni ničemu se nevyhýbat a prostě projít zkušeností. Ti, co se v průběhu posledních let čistitli a vědomě na sobě zapracovali na vzestupu duše, jsou na tom mnohem lépe, než ti, co na sobě nepracovali a právě ti mají nyní -složité období+musí na sobě pracovat vlastními prožitky, zatímco ti, co se čistitli nebo prošli už nějakým čištěním duše, či energií, nemají nutnost takových prožívání v takových složitých situacích, jako jsou třeba "hádavá komunikace s okolím, či blízkými". Je totiž, dle zákonů Universa-že duše se svobodně rozhoduje, co si prožije a co si nechá pomoci pročistit-vědomým vzestupem duše při karmických očistách. Víte nízké vibrace podporují nízké energetické shluky a tak i nízké frekvence-těžkých energií pro komunikaci=hádky, spory, boje, nedorozumění a tak dále, toto vše je nutno odbourat a to jde jen tím, že duše se poučí z takových situací nebo na takových negacích pracuje pod vedením léčitele při karmické očistě duše. Vše je tedy jen na jedincích, co a jak se rozhodnout prožít a co a jak a kým si nechají očistit a odstranit spolu s vlastním růstem duše+TOTO JE ONEN DŮVOD PROČ JE PRÁVÉ, A PRO VŠECHNY DOBRÉ SE ČISTIT OD NEGACÍ-agresivních toků, shluků a blokací, či závazků minulosti-protože pak není nutné takto silně zažívat vlastní život v potížích a blokacích třeba i v komunikacích s blízkou osobou.

Vše se děje právě proto, že stále stoupající vibrace planety a celé naší galaxie MUSÍ BÝT V SOULADU S VIBRACEMI NAŠICH TĚL+TEDY S VIBRACÍ NAŠICH JEDNOTLIVÝCH BUNĚK+pokud mnozí z nás nejsou pročištění od vlastních NEGACÍ+AGRESIVNÍCH energií ZLOBY, ZÁVISTI, ULPĚLÝCH NEGACÍ SILNÝCH VLIVŮ MINULOSTI, ČI DOKONCE OD KLETEB, UŘKNUTÍ A OVLIVNĚNÍ, pak JSOU V NÍZKÝCH VIBRAČNÍCH ÚROVNÍCH+právě ty jim znemožní být v harmonii s planetární energií a to znamená, že energie planety je rychlejšího kmitočtu, než má mnoho lidí ve vlastním těle+své auře, a toto je důvod-PROČ JEJICH BUŇKY NESTÍHAJÍ

A CO VLASTNĚ NESTÍHAJÍ?
-nestíhají vibraci sebe sama, nestíhají v této vibraci ZÁROVEŇ DĚLAT A PRACOVAT S LÁTKOVOU VÝMĚNOU+ZÁROVEŇ SE SAMY ČISTIT OD TĚŽKÝCH ENERGIÍ, JEŽ MAJÍ UVNITŘ SEBE, ALE I VNĚ SEBE-takže se velmi brzy OPOTŘEBOVÁVAJÍ+TAKÉ VLIVEM NESCHOPNOSTI VŠE "STÍHAT SPRÁVNĚ FUNGOVAT", SE MNOHÝM Z NÁS OBNOVUJE TĚLO S ČÍM DÁL VĚTŠÍMI DEFEKTY BUNĚK, a právě proto jejich tělo rychleji stárne, rychleji se opotřebovává+rychleji a snadněji pak vlivem defektů vlastních buněk a chybně fungujícího metabolismu onemocní, no a který orgán je nejvíce stižen negativní energií, či jinak řečeno nedostatkem energií v čakře+auře, pak ten onemocní a podle toho i takovými zkušenostmi je nucena duše se učit vlastním prožitkem./Mak
CO SE NYNÍ DĚJE S PLANETOU A CO S NÁMI jejími obyvateli

-jak jsem již mnohokráte psala, nežijeme zde jen sami na naší krásné planetě, a právě nynější změny, jež probíhají již osmý rok zasahují a týkají se nás všech, tedy obyvatel planety Země/ Gayi.
-všichni, co zde jsme nyní v této době proměny a transformace, všichni jsme si tento čas sami zvolili, a to ještě před svým zrozením do hmotné roviny a hmotného těla, všichni jsme tuto dobu chtěli prožít, mít velké zkušenosti v každém směru, ať už bereme v potaz zkušenosti ze života ve hmotě, tak také zkušenosti "rychlého vývoje našeho ducha", protože za běžných podmínek k tomuto vývoji bylo nutno mnoho našich zrození, a tím i mnoho životů a jednotlivých zkušeností v nich.
-každý z nás je duchovní bytostí, ale jsou zde i bytosti mezi námi, které jsou zde na planetě, jako průvodci touto dobou, jsou to mnozí, jež vládnou jasnovidnými schopnostmi, o mnohých se ani moc nemluví, jelikož oni sami nepotřebují dávat ve známost to, co umí a co ví, dělají to zvolna, jen tam, kde je toho zapotřebí, jiní musí být viděni, jelikož mají vícero úkolů a je jejich snahou takové úkoly intenzivně plnit, jelikož se uvolili pomoci mnoha lidem k tomu, aby je připravili na tuto velikánskou změnu celého nám známého hmotného vesmíru.

Vše, co nyní naše planetární soustava prožívá, je transformace a proměna hmotného světa, jež byla dána již při zrodu této planety, jen k této proměně, bylo nutno dospět nejen vibracemi celého systému, ale také duší, zde zrozených v několika posledních generacích. Vše, je smyslem toho, abychom rychleji vyspěli a prošli určitým duchovním vývojem, jež je nutný pro vysokofrekvenční kmitočet naší planetární soustavy a také samozřejmě naší Země. Jsme pospolu s "hvězdnýni dětmi" na této planetě, máme od nich mnohem více, než si umíme představit, je to "živoucí" zásobárna "zdravého genomu" obnova DNA, a hlavně živoucí zásobárna zdravé a čisté krve pro hmotná těla.

O CO JDE A O ČEM TO TU PÍŠI?
-jde jednoduše o to, že zde jsou po mnoho generací mezi námi "lidé=bytosti", jež nejsou z této planetární soustavy, žijí mezi námi už mnoho generací a po mnoho staletí, udržují si vlastní čistý genom, a všichni je známe pod názvem jejich krevní skupiny, nikdo ovšem do této doby o nich nemluvil takto na "ostro", nikdo jim mezi hematology neříká jinak, než universální dárci, a o kom to tu opravdu mluvím? Stále ještě nyní nevíte?
Ale určitě ano, určitě znáte všichni universální krevní skupinu-ano jsou to 0 Rh - (nula negativní), tito lidé jsou kompatibilními jen se sebe rovnou krevní skupinou-myslím tím na čistotu jejich krve, jsou to unikáti mezi lidmi, dříve byli označováni za nejvzácnější lidi na světě, protože byli a jsou dárci pro kohokoliv, toto ale vyšlo ve známost až v posledních stoletích, kdy byly objeveny krevní skupiny, jejich kompatibilita a naopak jejich nekompatibilnost pro záchranu lidského organismu. Tím vším se samozřejmě zabývá lékařství ve výzkumech genomu lidstva, a v posledních studiích Japonských vědců bylo i to, že tito lidé mají mnoho odlišností, od ostatních lidí.Některé z nich vám mohu dotvrdit z vlastní zkušenosti, jelikož sama k nim patřím a mohu jen potvrdit to, na co došli vědci v Japonsku:

JSTE NULA RH MÍNUS, pak si projděte a pročtěte toto
-vnější znaky mohou být méně znatelnými, ale patří k nim
-světlé vlasy, zelené oči, modré oči-ale není pravidlem
-slabší konstituce, potíže s trávením, ale silná krev-její rychlá obnova,
mají zvláštní silnou sebezáchovu-a to nejen ve vědomí, ale především se proti mísení brání jejich vlastní krev,pak vytváří veliké množství protilátek, aby "vetřelce zničila" a ubránila svou jedinečnost
-nulky Rh mínus jsou s běžnou nižší teplotou, než je 37 stupňů, mají také běžně nízký tlak krve
-většinou mají vysoké IQ a emoční vnímavost, jsou obecně citlivější a intuitivnější, než ostatní lidé
-jsou, a´t už to ví nebo nikoli jasnovidnými-jen u některých to není probuzeno naplno
-mají velkou duchovní sílu, také citlivost na světlo a teplotu okolí
-ve svém těle NEPŘIJMOU JINOU KREVNÍ SKUPINU, NEŽ 0 Rh NEGATIV, NEMAJÍ ANTIGENY v krvi
-není možné vysledovat jejich evoluční vývoj-vědci jej nikdy dosud neprokázali
-lidi s krevní skupinou nula Rh mínus NEJDE KLONOVAT, všechny ostatní živé bytosti zde na planetě klonovat jde!!!
-jsou universální zásobárnou ČISTÉ KRVE, bez defektů a příměsí jsou tedy nositeli očistné krve pro lidstvo
jejich krev je jak jsem již napsala neslučitelná s jinou krví a má obrovský ochranný mechanismus, ničí v těle vše, co obsahuje jinou krevní skupinu-tím myslím i plod v ženách, jež byly oplodněny mužem s jinou krevní skupinou a s jiným
faktorem Rh, než je 0 mínus, v dnešní době se tomu lékařsky říká "krevní neslučitelnost", pro niž pár pak nemůže mít zdravé dítě, v dnešní době již samozřejmě věda přišla na to, že v některých případech jde dítěti pomoci a matce také, ale v běžně ponechaném vývoji by takto splozené dítě prostě zemřelo vlivem tvorby protilátek, jež by vytvářelo tělo matky-krev 0 mínus je silně sebe-ochranitelská a nedá se mísit s jinou krví.
-nositelé nula mínus krevní skupiny jsou lidé s takzvanou "modrou krví", je to jediná krevní skupina, jež po okysličení prostě zmodrá
-lidé s nulkou Rh mínus jsou tedy záchranou pro lidi této planety, mohou ji darovat komukoli a vnesou do původní krve potřebnou obnovu genomu s níž se tělo fyzické lépe obnovuje a regeneruje a tím, že ji přijme obnovuje také vlastní složení DNA

V tomto transformačním období je velice důležité vědět i to, že tito lidé jsou velice přizpůsobivými novým vibračním hodnotám planetárního seskupení Mléčné dráhy, mají značné možnosti, jak rychle u sebe aktivovat vzestup a transformaci nejen duše, ale také buněčného těla, tam, kde to zatím stále ještě nefunguje jak by mělo, je třeba jen pročistit si duši i vlastní fyzické tělo-prostě detoxikovat energeticky i fyzicky.

V tento čas podstupujeme cestu k jednotě bytí a jednotě kosmické i jednotě vědomí a vědění všech bytostí z planety Země.
Země zvolila vzestup, stejně tak budou i bytosti na ní žijící.

Nic se neděje hned, ale postupně, každá proměna bude v určitém čase, a v ten bude následovat průchod energetickou a magnetickou branou, bude jich mnoho a při každém průchodu takovou branou bude navýšena energie planety a také budou zvýšeny vibrace planety Země, proto je nutné, aby všechny bytosti procházely postupně i očistami duše i fyzických těl a to najednou, aby jejich schopnost vibračně zvládnout vibraci planety Země byla zachována a tím také jejich možnost dalšího fungování na této krásné planetě.
Vzestup tak bude plynulý, pro bytosti svobodně zvolený a bude nám pomáhat ve sladění vibrací s planetou a tím i naším kosmickým prostorem. Lidé vnímaví a citliví jasně ví, o čem zde píši, cítí tyto vibrace, s tím změny spojené.
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one