Upozornění klientům: AKČNÍ CENY JIŽ od března 2017 NEBUDOU TVOŘENY!!!

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Diagnostika čaker i aury/zasílám
Diagnostika čaker i aury/zasílám
DIAGNOSTIKA ČAKER, aury

-je tvořená na základě napojení na klienta
a mého "scenu energetického těla" klienta
-načtení jeho blokací a nastínění-očistného programu
-vše se děje automatickou kresbou
-z data narození, které je vodítkem energií ke klientově
auře

CENA 1200,- Kč pro 1 osobu
genuineptr.com
Program LPĚNÍ :
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Program lpění na stabilitě a řádu by se prudce posílil. Pochopte - život, to přece není řád. Látková výměna je naopak zkáza, i když kontrolovaná. Jakmile odstraníme
jakoukoli zkázu a destrukci, dočkáme se smrti, protože látková výměna se zastaví. Život je cyklický proces, plynoucí po sinusoidě mezi chaosem a řádem. A řád bývá často nebezpečnější než chaos. Když jste se zlobila na ty, kteří si nevedli v souladu s vašimi představami, a porušovali tak vaši stabilitu a vizi úspěchu, ulpěla jste na tom natolik, že se zkomplikovala nejdřív vaše základní životní situace, a pak i vaše zdraví. Modlete se k Bohu a proste ho o odpuštění za to, že jste absolutizovala pořádek a přenesla toto lpění i na potomstvo."

ČASTO KLADENÉ DOTAZY KLIENTŮ

léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Časté dotazy klientů

CO TO JE KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ DUŠE?

- jde o pročištění negativních energií a vzorců jednání a vnímání vaší reality, kdy CHYBNÉ VAŠE POSTOJE jsou pozměněny na základě pročištění čaker a tím otevřením se plnému vnímání reality a PŘEBRÁNÍM A PŘIJETÍM ODPOVĚDNOSTI ZA VLASTNÍ MYŠLENKY, POSTOJE, ČINY A VIDĚNÍ SVĚTA KOLEM SEBE I SAMOTNÉHO SEBE V NĚM.

-JE TO POSTUPNÝ VZESTUP DUCHA

-RESTART ÚKOLŮ DUŠE zde v tomto bytí na této planetěJAK TO PROBÍHÁ V PRAXI?

- karmické čištění je v několika směrech -jednak očista duše samotné a jejích záznamů v karmické paměti duše, druhé čištění probíhá na základě energetických těl aury a poslední fáze je na očistě buněčné paměti ve fyzickém těle. Jde TEDY O 3 ZÁKLADNÍ OČISTNÉ VRSTVY, v nichž se ukotvují blokace a dluhy, či závazky z minulých prožitých životů.

-V PRAXI to znamená - očistu buď s možností sezení jenom na dálkové procewsy, které jsou NEJÚČINNĚJŠÍ, proč? Jednoduše protože je řešeno více klientů najednou a tok spouštěných léčivých a očistných energetických systémů jede tím pádem déle , než se na něj naladí všichni zúčastnění+proto působnost energií očisty a léčby je také mnohem silnější, než když je řešen jeden klient při osobním sezení.

-osobně preferuji, pokud je možnost pro klienta 1 sezení i osobně, ale není to nutné, či nezbytné, protože při osobním sezení je tok směrován jen na 1 osobu-je slabší a jede zpravidla jen 1 hodinu, zbytek času při osobním sezení klien se dozvídá , jak co provádět a proč, jak pracovat s texty, s videi a jak může jeho tělo na působení energií reagovat, co je běžné a co nikoliJAK KLIENT SE MNOU KOMUNIKUJE

- emailem nebo po dohodě i telefonem

-možnost NEJLEPŠÍ je emailem- hned vám vysvětlím proč: pokud mám vícero klientů, je potřebné se ke každému zvláště vracet-tedy k jeho potížím, a to je ideální přes psané slovo, protože jinak bych musela všechny hovory si nahrávat a znovu si je pouštět, což není v mé moci-to by muselo existovat jen pro toto "call centrum", což opravdu není možné, jelikož léčím a čistím já+také já mám informace o klientovi nejen o dněj, ale HLAVNĚ MÁM INFORMACE O JEHO MINULÝCH ŽIVOTECH Z Akáshe-svým jasnozřením.

-pokud má klient ne běžné stavy, či pocity v sobě během očistné kůry- prostě stačí napsat mi je a vyčkat mojí odpovědi- já se ihned napojím na záznamy z minulosti a pokud "smím mu sdělit", to znamená, že to není v rozporu s jeho dalším vývojem duše, je mu vždy sděleno, co se děje a proč má ten, či onen stav nebo pocity, či sny atd.

- proč je telefon méně vhodnou komunikací, jsme si už vysvětlili, jde nejen o to, že nemohu stále sedět na telefonu a hovořit se zájemci o proces očisty- protože musím také se věnovat, již stávajícím klientům, kteří mají u mne osobní sezení, ať už léčebná nebo konzultační, proto také telefon nemohu brát a rušit tím proces jiného klientaJE TEDY LEPŠÍ OČISTU DĚLAT OSOBNĚ NEBO NA DÁLKU?

- proces osobní očisty, ano jistě to některým "nedůvěřivým klientům" lépe vyhovuje a také umožní osobní poznání a zkušenost s tím, jak léčba a očista probíhá a jak na něj působí

-proces na dálku-jak jsem již v minulém dotazu uváděla je MNOHEM ÚČINNĚJŠÍ, a to z důvodů hned dvou, prvním je že je čištěno více osob, takže se zvedají energie postupně od nejnižšího-energeticky-klienta až se dorovnají na mnou vysílanou vibrační vlnu+teprve potom po 15 minutách jsou každý léčen a pročištěn tím energetickým symbolem-symboly, které mu byly popsány v průběhu procesu sezení-rozpise, potom je klient léčen na jeho osobní řešení těch jeho problémů, které chce řešit

POKUD TEDY MOHU DOPORUČIT-URČITĚ ASPOŇ NĚKOLIKRÁT PROCES NA DÁLKU-JE JEDNOZNAČNĚ ÚČINNĚJŠÍM, NEŽ PROCES OSOBNÍ LÉČBY A OČISTY/ u některých i já preferuji sezení osobní- to podle dalších typů spojení léčebných procesů, jako je také EFT, SRT nebo působnost silné Kchuei energie-jež čistí celé rody.POKUD JSEM JIŽ JEDNOU PROČIŠTĚN KARMICKY - STAČÍ TO NEBO JE DOBŘE SE ČAS OD ČASU ZNOVU PROČISTI?

- pokud jste již jednou absolvovali čištění MÁTE SNÍŽENÍ ZÁTĚŽÍ JEDNÉ VRSTVY KARMICKÝCH BLOKACÍ, někomu toto postačí a již se svými bloky nezabývá, a to i když přetrvávají-rozhodnutí je totiž na každém z klientů!!!

-KAŽDÝ SE SÁM ROZHODUJE, CO A KOLIK SI PROŽIJE OSOBNĚ TU V TOMTO ŽIVOTĚ NEBO KOLIK SI NECHÁ PROČISTIT - jde o zrání jeho duše, takže je na každém , jak se rozhodne dál!

-KDO SE, ALE CHCE OČISTIT OPRAVDU DOBŘE, A MÁ VE SVÉM NYNĚJŠÍM ŽIVOTĚ POTÍŽE , JICHŽ SE CHCE ZBAVIT A TAK ÚPLNĚ SI PROČISTIT SVŮJ ROD = rodovou linii a tím pomoci nejen sobě, ale i svým dětem, TEN SE ČISTÍ PRAVIDELNĚ+PROČ?

-protože naše planeta a náš vesmír se stále mění, je v neusálém vzestupu energií, a pokud člověk NENÍ PROČIŠTĚN-TAK SE MU NIČÍ NEJEN TĚLA ENERGETICKÁ, ALE I HLAVNĚ JEHO TĚLO FYZICKÉ, což má za následek přetoxikování buněk, zanášení orgánů, což vede k nemocem ve fyzickém těle, a to vše vlivem toho, že se NEČISTÍ PRAVIDELNĚ, jeho buňky tak NEJSOU SCHOPNY PRACOVAT TAK JAK MAJÍ V TĚLE A ORGÁNECH A DOCHÁZÍ TAK K částečným nebo úplným deformacím nových buněčných struktur, což jsou různá zhoubná onemoécnění v těle.

Takže to shrnu:

- pokud se nečistíte v souzčném STOUPAJÍCÍM PROCESU PLANETY, JE VAŠE TĚLO POSTUPNĚ ZANEŠENO NEGACEMI- v jednotlivých buňkách a také negativní energií v jemno-hmotných tělech aury - stává se tak NESCHOPNÉ fungovat ve VYŠŠÍCH VIBRACÍCH, A JE TEDY VLSTNÍMI NEGATIVNÍMI VLIVY A ENERGIEMI NIČENO, což se projeví jak na stylu života, tak na jeho kvalitě+hlavně na kvalitě VNÍMÁNÍ SVĚTA A KVALITĚ MYŠLENÍ nepročištěné osoby/náladovostí, věčnou nespokojeností, potížemi s úzkostmi, únavou, vyčerpaností, až do stavů depresí, či těžkých nemocí a duševních chorob, ale samozřejmě je vždy jen a jen NA KAŽDÉM jednotlivci, jak se sám a svobodně rozhodne, protože jen on sám ví, co si chce tady v tomto životě na vlastní zkušenosti "ODŽÍT"a co ne.

-pročištění mohu doporučit komukoli / dětem stejně, jako dospělým

-je dobře čištění dělat vždycky tak 1x za 1/4 roku nebo i podle potřeby, kdy se necítíte dobře nebo nejste s něčím spokojeni a chcete to pomoci řešit nebo když některé situace se vám stále opakují, či každé řešení selhává-pak je ideálním řešením právě karmická očista duše

-Nemá smysl si dělat "JEN DETOXIKACE FYZICKÉHO TĚLA", KDYŽ MÁTE ZANEŠENÉ TĚLO AURY A ČAKER ENERGETICKY!!!!!!! Jde potom o jojo efekt, potíže se vám následně stejně rychle vrací. VŽDY JE POTŘEBA SE OČISTIT V ČAKRÁCH, AUŘE I VE FYZICKÉM TĚLE+spojit to se ZRÁNÍM DUCHA V NÁS-PAK TO MÁ DLOUHODOBÝ EFEKT!!!


JAK TO VIDÍTE - KDYŽ SE ROZPADNOU 2 RODINY, aby jen 2 z nich byli šťastní?

-víte ono je to trošičku jinak- rodina existuje TADY V TOMTO BYTÍ, zatím co závazky k duším z minulosti mohou být z jiných dimenzí a z jiných světů nejen z tohoto-to je dobře si uvědomit,
- závazek k rodině: je prostě jenom plnění si závazků z minulosti- či z povinnosti poučit se v tomto životě, nejde tedy jenom o to "udržovat rodinu", protože možná si vás děti vybraly právě proto, že se s partnerem máte rozejít a ony se mají naučit jinak vnímat tento svůj svět a mají se tím pádem naučit zcela jiné věci, než třeba jejich spolužáci, co mají "pevnou rodinu", jde o to, naučit se PŘIJÍMAT VĚCI V SOULADU SE SVOU DUŠÍ+STEJNĚ TAK JEDNAT.
Tady nejsme proto, abychom všichni udržovali rodinu, ale jsme tu se svým"specifickým úkolem", proto se mi zdá nepřiměřené tvrdit, že štěstí na úkor jiné bytosti je zcela odsouzení hodné, protože jak Vy můžete vědět, co vám ti, co jim třeba zničíte "jenom jejich svět bezpečí v jejich rodině", v minulosti nezničili ten váš svět bezpečí a rodinných vztahů- toto nelze totiž takto hodnotit POZEMSKÝMI MĚŘÍTKY, nikdy NEZNÁTE PRAVÝ DŮVOD TOHO, CO +PROČ SE TO STALO PRÁVĚ TAKTO- třeba jde o DOROVNÁNÍ ENERGETICKÝCH DLUHŮ A ZÁVAZKŮ Z MINULOSTI VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH .

Víte VŽDYCKY JE POTŘEBNÉ JEDNAT V SOULADU SE SVOU DUŠÍ, a pokud je odchod od rodiny v jejím souladu, pak jde o plnění úkolů, protože nikdy neznáte-proč vlastně vás to "cpe jinam", možná je to pro vývoj všech dětí těchto rodin, to nejlepší-protože je to "vykolejí z normálu a určí jim to nový směr úvahy o vztazích, o životě, o směru jejich cesty vývoje duše-nikdy nevíte, zda třeba toto nebude tím klíčovým bodem, proč se narodí tito všichni lidé, protože v takové situaci se budou nuceni podívat jak sami na sebe, tak na toho co odchází a proč vlastně odchází a také se budou muset nejen vyrovnat se ztrátou osoby z rodiny, ale budou k tomu muset zaujmout určité stanovisko-například naučit se ODPOUŠTĚT, ZBAVOVAT SE ZÁVISLOSTÍ NA DRUHÉ OSOBĚ, ZBAVOVAT SE DRUHU "špatné lásky-majetnické", budou se nuceni setkávat s jinými lidmi, pracovat sami na sobě, na svých postojích a pocitech-které MUSÍ BÝT V SOULADU SE ZÁKONY CELÉHO UNIVERSA, pokud v takovéto situaci "opětovně poruší zákonitosti Universa", budou znovu vysílat - vztek, nenávist, proklínání vůči sobě navzájem, potom se jim zase vše zhorší do tohoto, ale i budoucího života a znovu se takto všichni budou muset setkat v budoucnu a znovu budou řešit stejné, či ještě mnohem horší situace, jen proto, aby jim byla dána možnost jinak - správně reagovat na odchod jejich milovaného z rodiny, a proč? Protože VŠECHNO, CO UDĚLÁME, JAK SE ROZHODNEME, je jenom naše věc, naše SVOBODNÁ VOLBA, tedy i to, zda se zničí 2 rodiny-kde jejich příslušníci nejsou spokojeni a šťastni, protože jinak když zůstanou -je to jenom jejich volba se dál cítit nespokojeně+pokud to nijak nikomu nedávají pak za vinu-dobře je to jejich volba, ale pokud to časem dávají za vinu ostatním členům rodiny, a cítí se být "podvedeni", jenom proto, že oni sami se dobrovolně "obětovali" a žádají za to věrnost, úctu, či cokoli jiného- tak toto je VELMI ŠPATNĚ A ONI PORUŠUJÍ ZÁKON SVOBODNÉ VOLBY.
Takže pokud nejste spokojená třeba ve vztahu - odejděte z něj - protože naším úkolem JE BÝT V RADOSTI A SPOKOJENOSTI A LÁSCE, pokud toto nedokážete už vytvářet se svým partnerem - pak je to špatně!!!
- zůstávat jen k vůli dětem, k vůli lidem- co by si o vás pomysleli, tak toto JE také PORUŠOVÁNÍ ZÁKONŮ celého Universa+to zákona JEDNOTY - o volném toku nejvyšší lásky A SOUNÁLEŽITOSTI VŠEHO SE VŠÍM.
-CO JE tedy ŠPATNĚ A CO DOBŘE - nechte prosím na HODNOCENÍ VYŠŠÍM BYTOSTEM, KTERÉ VÁM POMÁHALY A POMÁHAJÍ TVOŘIT SITUACE + řešit je tak, aby jste SE VYVÍJELI, PODLE VAŠEHO PLÁNU, jak jste si jej sami před narozením nastavili!!!

-MYSLETE NA TO, ŽE NEMÁME NIKDO PRÁVO NIKOHO HODNOTIT, ZDA JE JEHO REAKCE DOBRÁ, či zda JE ŠPATNÁ. Toto by bylo hodnocení PODLE POMĚRŮ LIDSKÝCH + daných jen lidmi ve hmotě této planety, ALE MY VŠICHNI PATŘÍME K CELKU A TEDY HODNOCENÍ VŠECH JE PODLE ZÍKONITOSTÍ CELÉHO UNIVERSA a nikoli jen podle našich a námi nastavených hodnotových žebříčků!!!!!!!!!!!!!!!!

/Marcela Abha Kunz
Problém ve vztazích?
Problém ve vztazích?
CO ZNAMENÁ MÍT BLOKACI VE VZTAZÍCH?


- jde o to, že nejde najít dobrý vztah, ať už se snažíte sebevíce, a třeba v každém vztahu zkoušíte ty samé
komunikační "techniky" nebo zcela jiné, ve snaze najít řešení pro danou vaši situaci s partnerem, žel ať už děláte,
jak nejlépe umíte - vždycky se to stejně pokazí, vaší nebo partnerovou vinou- prostě vám nejde mít dobrý vztah a být dlouhodobě spokojeni,
či dokonce šťastni.

- negativní toky energií, vlivy kleteb, závisti, zloby a uřknutí působící z minulosti, či dokonce ovlivnění nebo inkarnáti, pak působí tak,
že dotyčný nemůže, ač se snaží sebevíc udržet dlouhodobější vztah, či třeba jej udrží dokud se svému partnerovi "nezaváže" - tedy neožení / nevdá, a pak teprve nastávají problémy, které jsou vlivem negativních působení, a to nejen z minulosti, protože přiznejme si, že jen málokomu se zdaří vyvázat se z minulých svých vztahů, bez zlosti, nenávisti , či dokonce pomstychtivosti i v naší době, natož když k tomu přičtete všechna působení "negací z minulých vašich životů", není se pak co divit, že mnohdy nejde,
přes veškerou snahu vydržet ve vztahu nebo si jej udržovat po dlouhou dobu, či do konce života, žel jsme jen lidé chybující, a naše emoce se nám takto promítají do našich bytí v každé době
- sčítají se tak energetická působení "toho dobrého", ale žel
- se sčítají také všechny vlivy energií všech vašich NEGACÍ z minulosti i tohoto bytí
+ tady vznikne ona BLOKACE NA VZTAHY - nejprve je nepatrná a my si ničeho téměř nevšímáme, protože si stále ještě věříme,
že i nám se podaří "najít toho pravého partnera", ale ono to totiž vůbec nezáleží na tom našem partnerovi, protože TY NEGATIVNÍ BLOKACE TOTIŽ PŮSOBÍ JENOM NA NÁS, NIKOLI NA PARTNERA, a tak se nám stane, že vlivem "pokřivení vnímání našeho nevědomí" a vlivem působení negací kolem nás, nám padne do oka právě pro nás ten partner, který nám způsobí velké potíže, a je to tím horší, čím více toho v minulosti máme na svědomí my sami - energetické proudy se jen otočí tak, abychom sami pocítili to, co jsme v minulosti dali pocítit my jiným - prostě se nám vrátí vše, co jsme kdysi dělali my jiným.

- takže pokud jsme my sami nepřáli dobrý vztah někomu, tak se stane i nám v tomto bytí
- pokud jsme my sami záviděli "prince na bílém koni" jiné ženě v minulosti, stane se to i nám
nebude nám také přáno i s naším vysněným partnerem/partnerkou žít pohodovým životem
- pokud se mstíme v minulosti za to, co nám udělali naši expartneři, stane se nám toto v našem
životě také a budeme trpět stejně tak, jak trpěli oni v minulosti
- pokud jsme se v minulosti chovali násilnicky, žel i toto se nám vrátí a setkáme se s násilím i v tomto našem životě

Univrsum je zcela spravedlivé, VŠECHNY ENERGIE, CO SAMI VYSÍLÁME JE POTŘEBNÉ DOROVNAT, NEGACE I POZITIVA, a toto
DOROVNÁNÍ ENERGIÍ se děje v karmických blokacích, v prožitcích na vlastní kůži a vlastní zkušenosti, abychom tak lépe pochopili,
co je správné a co je chybou v rozhodování, myšlení, konání, a až poznáme a pochopíme, pak je nám dovoleno- protože naše duše vzestoupí
do vyšších toků energií a umožní nám "PLOUT VE VYŠŠÍCH VIBRAČNÍCH TOCÍCH", kde již se nevyskytuje problém, který jsme řešili před POCHOPENÍM NAŠICH CHYB.
Jedna klientka, která byla i na výklad z karet měla dotaz na blokace vztahů, projděte si mou odpověď na toto téma pro konkrétní osobu:

..."Zdravím Vás, ......paní má blokaci na vztahy, jinak řečeno, pokud se jí takto stabilně nedaří najít dobrý a fungující vztah, potom je pro ni potřebné se očistit karmicky od takových blokací, protože ty si sama zapřičinila v minulosti, ať už v tomto nebo minulých životech, a nyní se jí to jen vrací- protože všecko souvisí se vším, jak víme.

Jinak výklad jí v tom bloku určitě nepomůže, jen jí řekne, co je s jejím vztahem a popřípadě, jak se v té její nynější situaci má chovat, ale nevyřeší se tím její blokace na vztahy, co má- může v tom být i kletba, uřknutí nebo nepřejícnost jiných lidí a toto vše potřebuje očistit, aby mohla uvidět pravdu- jinak řečeno, každý blok vždy pokřiví vnímání sebe i druhých kolem, takže nevidíme věci a lidi, jací jsou- to proto, aby se nejprve dorovnaly toky energií, z minulosti a naše duše osobně zkusila si to, co jsme jiným udělali v minulých životech my sami, blokace je vlastně proto, abychom vyzkoušeli si osobním prožitkem to, co je špatné a do budoucna jsme pak my sami tak už nikdy nejednali-tím se dorovnají toky energií z minulých našich životů+tuto zkušenost si duše velmi dobře zapamatuje už pro všechny své životy další!

Jinak očista karmických bloků = POSTUPNÝ A ŘÍZENÝ VÝVOJ DUŠE v průběhu krátkého času tak, aby duše poznala, uvědomila si, a pochopila dané postoje k problémům..."
/Marcela Abha Kunz

DALŠÍ VYSVĚTLENÍ K PROCESŮM- jaký je doporučený postup-odpovědi pro 1 z mých klientů, ale platí obecně

Odpovědi na dotaz klientky v závislosti -doporučení v její diagnostice karmických blokací:

..."Zdravím Vás paní S.,
samozřejmě vám to trochu vysvětlím, takže máte zde doporučení-jež mi šlo při automatické kresbě vaší diagnostiky.

1x 3 týdenní intenzivní očista paměti duše+2x 3 týdenní karmická kombinační očista -toto je stav nyní před všemi čištěními!!!
A to znamená, že jde o dobu, kterou budete -Vy+Vaše duše potřebovat na to, aby jste si pročistila nejhrubší=nejhorší příčiny, co vás brzdí ve spokojeném životě tady a teď.Obnovila si plné napojení k planetě i ke zdroji v metrixu kosmu a tím si obnovila i vyšší frekvenci-tím si udržíte i ochrannou vrstvu a očistu čaker a energií aury.

-OČISTA JE ÚČINNÁ JEN TEHDY, když probíhá NAJEDNOU VE VŠECH ÚROVNÍCH= duše, nevědomí+vědomí a fyzické tělo,
toto vše MUSÍ SI PAK UDRŽOVAT VYŠŠÍ FREKVENCI KMITÁNÍ A TOKŮ vlastních energií aury!!!

Bez tohoto čištění společného není šance, že si vaše aura i tělesné buňky UDRŽÍ VYSOKOU FREKVENCI-KMITÁNÍ vašich energií, KTERÉ JSOU PŘI PŮSOBENÍ ENERGETICKÉ LÉČBY DUŠE NASTAVENY!!!

A o toto jde, aby jste se po očistách dostala do stavu, ŽE SI SAMA DOKÁŽETE UDRŽOVAT DÁL po očistách vysokou frekvenci toku energií, která bude k vám proudit z kosmu i ze země-vlastně vámi tak bude procházet+TAKÉ KTEROU VY SAMA BY JSTE MĚLA TAKÉ VYSÍLAT KOLEM SEBE,
a o toto jde-tím si čistíte svou duši, tělo i mysl a udržovat si OCHRANNOU VRSTVU AURY- ta potřebuje nejméně kolem 1200 kmitů za sekundu, proti negativním energiím, které jsou všude kolem nás stále+násobené těmi "našimi karmickými energiemi+těmi, co sama vysíláte svou duší=JEJÍM NYNĚJŠÍM NASTAVENÍM S BLOKACEMI+NEGACÍ".

-Já bych vám to ČIŠTĚNÍ A LÉČBU doporučovala ABSOLVOVAT POSTUPNĚ nikoli najednou, už proto, že očisty jsou mnohdy velmi spjaté i s "podružnými příčinami a problémy", které je nutné také si dořešit=ŽE TO BUDE I NA VÁS TAKÉ PŮSOBIT+MOHOU SE ODKRÝVAT I MNOHDY ZATLAČENÉ MNOHEM VĚTŠÍ BLOKÁDY Z MINULOSTI-jak u koho to je.
A to znamená, že pozvolnější čištění je lépe zvladatelné PRO BĚŽNÉ LIDI, než rychlé a čištění najednou, protože VAŠE DUŠE se nemusí DOKÁZAT TAK RYCHLE OČISTIT +PŘEVIBROVÁVAT DO VYŠŠÍCH FREKVENCÍ KMITÁNÍ OD STÁVAJÍCÍCH + ZABĚHLÝCH PROGRAMŮ UKOTVENÝCH UŽ V NEVĚDOMÍ= autopilot, jež vás řídí v průběhu dne i vašeho způsobu života, díky němu máte a žijete tak, jak žijete.
Takové VEDENÍ AUTOPILOTEM A PROGRAMY, jež už jsou samozřejmě vlivem zatím působící SOULADNĚ K PŘÍČINÁM, a tak proměny VE VÁŠ ŽIVOT, jež tím automaticky nastávají PROBLÉMOVÉ SITUACE A BLOKACE NA HOJNOSTI, TY mohou být složitě proveditelné-vše totiž souvisí se vším, tak i minulé vaše příčiny s nastavenou duší, její pamětí a nastavením vašeho autopilota v nevědomé mysli , jež vás blokují!

Touto blokací ovšem působí také na jiné lidi ve vašem okolí, takže když se Vy pročistíte na jedné z příčin, jsou nuceni se pomalu očišťovat také všichni ti, co s tím nějakým způsobem souvisí=i oni se musí poučovat a pracují na sobě, už jen vlivem vašich očist, tím ZRAJE A VZESTUPUJE VAŠE DUŠE(I JEJICH SAMOZŘEJMĚ), ale tím se také mění vaše okolí=jeho reakce, vztahy a s tím související energie, někdy je to jen jednáním druhých k vám, jindy to může být i celkovými postoji k vám, či v situacích, do nichž se dostanete-změny se tedy stávají denními, a o to jde.
Proto bych vám doporučila jít pozvolnějším - méně bolestivým tempem pro vás i vaše okolí, stačí si očistu udělat co 2 až 3 měsíce nebo jak to budete zvládat a cítit se po ní vy sama.

Jsou lidi, co to bez potíží dají po sobě s přestávkou 14 dní mezi očistami, ale jsou i takoví, co mají "složitější bloky, vlivy kleteb, temných energií, ovlivnění a egregorů" a musí očisty si dávat pozvolna, co 2 měsíce-tak je to ideální a nejméně bolestivé-proč bolestivé?

Protože VY SE MĚNÍTE, a to svou duší, svým nevědomými programy, jež si sama duše "změnou energií+kmitů" pře-nastavuje, nedělám to tedy já!!! Děje se to vlivem VAŠICH ZVYŠUJÍCÍCH SE VIBRACÍ toků energií v čakrových centrech, tím se vám i mění
-vidění situací a světa kolem vás
-mění se vám i hodnotový žebříček
-mění se vaše sebevědomí a tím i náhled a jednání se sebou samou-víc lásky k sobě+o to jde
-začnete si víc dopřávat věci pro radost i sama sobě-pře nastavíte si svou sebe-hodnotu!!! A tím se změní také vaše reakce v některých i běžných situacích-prostě budete reagovat jinak!!! A okolí to nemusí zpočátku vnímat dobře, protože Vy sama se budete měnit-vyšší frekvence vám umožní mnohem více změn, třeba i nakonec se vám otevře plné spojení se zdrojem a otevření si 3.oka, netuším, jak moc na sobě bdete Vy svým vědomím, ale i Vaše duše v Nevědomí pracovat-toto je individuální u každého. Jde o to, kolik si VAŠE DUŠE ROZHODNE SAMA ODSTRANIT BLOKŮ A KOLIK SI JICH PONECHÁ- toto si řídí Váš duch, nikoli já!!!

Tak bych vám doporučila:
-udělat si 3 týdenní očistu duše/ cena je 5000 Kč- to se dělá na dálku, jsou 3x sezení týdně - pondělí, středa, pátek vždy hodinu

pak bych vám doporučila, řídit se dle toho, jak se po ní budete cítit- zda až za měsíc nebo už za 21 dní-jak to má být, si uděláte další už 3 týdenní Karmické hloubkové čištění-kombinační(očista vlivů temných sil, kletbových příčin -cena je 6500,- nebo pak si zvolíte pomalejší čištění Spirit za 4800,- to je ovšem nutno vícekrát opakovat, aby účinek byl stejný, jako u té dražší-jsou zde rozdílné toky energií, jimiž vás budu čistit-platí zde- levnější proces má SLABŠÍ FREKVENCI očišťujících energií-proto trvat očista bude déle, zhruba platí, že za 1 dražší očistu-účinnější, je nutno udělat dvě levnější, tedy slabší,
aby výsledek byl stejný=abychom se dostali k pročištění mnoha vrstev karmických blokací

+potom bych vám doporučila dát si i 2-3 měsíce klid a až potom dokončit si druhou stejnou 3 týdenní karmickou očistu kombinační/ 6500 , ale je to samozřejmě na rozhodnutí Vás, jak se budete cítit, co dál zvládnete. Nebo si dávat co 1,5 měsíce jednu očistu a léčbu 3 týdenní "spirit léčbu"/ za 4800 Kč
a i přes to, že patří k levnějším procesům, je potřeba si uvědomit, ŽE TATO OČISTA JE NEUSTÁLE V AKČNÍ CENĚ -49%, takže tento proces vládne i silnými očistnými energiemi Karuna-ki, které pročistí i hluboké vrstvy vaší paměti duše a závazky minulosti=BLOKACE.

PLATBY PROCESŮ:

Proces se vždy platí předem za 1 druh očisty nikoli najednou celé, ale jde i toto, záleží to na vašem rozhodnutí-dohoda se mnou jde vždy. Záleží od klienta, jak se rozhodne.
radost.jpg
"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC."

George Bernard Show
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
Rituál SPALOVÁNÍ NEGACÍ
OČISTA ENERGIÍ - RITUÁL SPALOVÁNÍ NEGACÍ


Rychlá a velmi účinná očista indickými rituály živlů, nejúčinnější je samozřejmě rituál ohně,který svým plamenem očistí i vaše jemno-hmotná těla,jeho účinky jsou nesporné.

Tento rituál je dělán vždy jednou za čas při spolupůsobení mých mistrů v Indii v chrámu Sai Mandir,kde jsem studovala léčivé působení těchto pěti našich elementů, jsou při něm odříkávány mantry a bhadžany s jediným cílem aktivace ohnivého elementu ve všech tělech klienta, aby došlo ke "spálení a restartu" všech dosavadních negací,které klienta obklopují a brání mu ve správné funkčnosti všech pěti elementů ve všech tělech.
Dělám jej vždy pro více klientů najednou, po asi hodinové až 1,5 hodinové očistě, jsou potom obnoveny a aktivovány všechny živly v těle klienta + jsou doplněny současně léčivou energií Ježíše Krista .
Tento rituál se užívá dodnes při například vstupu do nové etapy života klientů-sňatek, rozchod, nestabilitě ve vztahu,v práci nebo ,dle toho kam chce klient novou energii zacílit...od klienta jen potřebuji data narození a problém, co jej trápí a v jakém směru chce energii restartovat a kam ji zacílit, po dobu rituálu je klient doma se zapálenou svící a odříkává si mantry, které jsou mu zasílány,je užito duálních energií, které jsou vysílány, jak ode mne, tak od mých mistrů a kolegů,jež jsou na dálku účastní celého rituálu.

Klient dostává detailní návod,co a jak má udělat a jak se připravit na příjem energií a jejich obnovu.
Termín rituálu je klientům vždy sdělen emailem spolu s doporučeními a mantrami,jež musí v danou dobu také odříkávat.
Mantry a očista je rozdílná u klientů,protože se bere v úvahu, ke kterému živlu "klient" patří.

Indický rituál ohně = restart energií v celém čakrovém systému.

CENA 600,- Kč za 1 osobu

/Marcela Abha Kunz
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Vše je jenom určitý druh energie,
o určitém kmitočtu a s tím též odrazem zpět...M.Abha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one